संपर्क गर्नुस

image_pdfimage_print

Follow us on our Facebook page here for more:

https://www.facebook.com/Gautam.Bansawali

गौतम वंशावली संकलन फाराम यहॉ छ, यसलाई डाउनलोड गरेर यसै अनुसार भरेर पठाउनु होला

गौतम वंशावली संकलन फाराम (डाउनलोड गर्नुस )

Please Download the form, complete it and send us :

जिल्ला को नाम :  गाऊ को नाम :    
संकलक को नाम:    सन्तान को नाम 
क्र. सं.नामपुस्ता संख्यापिता को क्र.सं.छोराछोरीपुत्र को क्र.सं.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

2 thoughts on “संपर्क गर्नुस”

Leave a Reply