जिन्सी एवं नगद सहयोग विवरण

image_pdfimage_print

गौतम समाजको निमित्त जिन्सी एवं नगद सहयोग गर्ने गौतम वन्धुहरुको विवरण
आ. व. २०५७÷०५८
क्र.संं

नाम

वंशावली प्रकाशन सहयोग रु.

वंशावली खरिद

(प्रति थान रु. ५००.००)

कार्यालय संचालन सहयोग रु.

फर्निचर सहयोग

रु.

जम्मा

रु.

१.

जगदिश चन्द्र गौतम

४,५११.००

४००.००

४,९११.००

२.

चूडामणि गौतम

११,१११.००

४००.००

११,५११.००

३.

अच्युतराज गौतम

१,८११.००

४००.००

२,२११.००

४.

युवराज गौतम

४००.००

४००.००

पुष्प प्रसाद गौतम

१,८११.००

४००.००

२,२११.००

६.

गिरिराज गौतम

२,०००.००

४००.००

२,४००.००

७.

रमेशप्रसाद गौतम

१,०००.००

१,०००.००

८.

घनश्याम गौतम

२,१११.००

२,१११.००

९.

रमेशचन्द्र गौतम

५,०००.००

५,०००.००

१०.

कुष्णमुरारी गौतम

५,५५५.००

५,५५५.००

११.

उज्वलराज गौतम

२०१.००

५००.००

४००.००

१,१०१.००

१२.

यदुनाथ गौतम

५०१.००

५०१.००

१३.

दिनेश गौतम

१,०००.००

५००.००

६००.००

२,१००.००

१४.

बद्रिप्रसाद गौतम

१,५०१.००

१,०००.००

५००.००

३,००१.००

१५.

मुक्ति गौतम

१,००१.००

५००.००

५०१.००

२,००२.००

१६.

शान्त गौतम

१०,०००.००

३६५.००

४००.००

१०,७६५.००

१७.

गोपिकृष्ण गौतम

१,००१.००

५००.००

६००.००

२,१०१.००

१८.

दामोदर गौतम

५००.००

६००.००

१,१००.००

१९.

तुलसी गौतम

५००.००

६००.००

१,१००.००

२०.

नारायण प्र. गौतम

५००.००

६००.००

१,१००.००

२१.

विजय गौतम

५००.००

५००.००

२२.

विनोदनाथ गौतम

५००.००

५००.००

२३.

मित्रप्रसाद गौतम

५००.००

५००.००

२४.

गोमा गौतम

६००.००

६००.००

२५.

श्रीकृष्ण गौतम

६००.००

६००.००

२६.

उपेन्द्र गौतम

४००.००

४००.००

२७.

विजयनाथ गौतम

५००.००

३६५.००

८६५.००

२८.

भुवनेश्वर गौतम

५००.००

५००.००

१,०००.००

२९.

ब्रहृमनाथ गौतम

५००.००

५००.००

३०.

रुद्रप्रसाद गौतम

५००.००

५००.००

३१.

कुलचन्द्र गौतम

२५,०००.००

२५,०००.००

३२.

धर्मप्रसाद गौतम

१,०००.००

२,०००.००

३,०००.००

३३.

डा. पिताम्वर गौतम

२,०००.००

२,०००.००

जम्मा

६३,८७१.००

७,०००.००

२४,०७५.००

३,२००.००

९८,१४६.००

जिन्सीतर्फ

१. रमेश गौतम

प्रो. आत्रेय इन्टरप्राईजेज, महाराजगञ्ज – सोफासेट थान १

फोन नं. ः ४२८२९३, ४२७२९३

२. अनिलहिमाल गौतम

हिमालय बुक स्टल, डिल्लीबजार – भित्तेघडी थान १

फोन नं. ः ४२१६२९

गौतम समाजको दर्ता हुनुपूर्व मिति २०५४÷२÷२० का दिन वाल्मिकी क्याम्पसका भएको भेलामा जलपान खर्च वापत प्राप्त रकमको विवरण

क्र.संं

नाम

रकम रु.

१.

श्री डा. काशिराज उपाध्याय

१०५.००

२.

श्री माधवराज गौतम

१०५.००

३.

श्री खुमानन्द गौतम

१०५.००

४.

श्री ओमप्रसाद गौतम

१०५.००

५.

श्री पिताम्बर गौतम

१०५.००

६.

श्री लक्ष्मणकुमार गौतम

१०५.००

७.

श्री सुबोधकुमार गौतम

१०५.००

८.

श्री ईश्वरचन्द्र गौतम

१०५.००

९.

श्री दीपक गौतम

१०५.००

१०.

श्री शिवहरी गौतम

१००.००

११.

श्री घनश्याम गौतम

१०५.००

१२.

श्री अच्युतराज गौतम

१०५.००

जम्मा

१,२५५.००

खर्चको विवरण

१.

चियापान खर्च

९०.००

२.

रजिष्टर खर्च

४५.००

३.

विधान तयारी खर्च

१,०२०.००

४.

संस्था दर्ता खर्च

१००.००

जम्मा

१,२५५.००

प्रथम साधारण सभा पश्चात् ०५७ आषाढ मसान्तसम्ममा गौतम समाजलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न सहयोग दिने गौतम बन्धुहरूको नामावली

क्र.संं

नाम

रकम रु.

कैफियत

१.

प्रताप गौतम

७३०.००

२.

कृष्णमुरारी गौतम

७३०.००

३.

केशवराज गौतम

१,८२५.००

४.

युवराज गौतम

१,०००.००

५.

लेखनाथ गौतम

६०.००

प्रति महिना

६.

चूडामणि गौतम

१,०००.००

७.

पिताम्बर गौतम

१,०००.००

८.

जगदिशचन्द्र गौतम

३,९००.००

११.

नारायणप्रसाद गौतम

१०२.००

१२.

रामजी गौतम

३०.००

१३.

तु·रु गौतम

३०.००

१४.

रमेश गौतम (राजपरिषद्)

३०.००

१५.

चन्द्रराज गौतम

३०.००

प्रति महिना

१६.

शंकरप्रसाद गौतम

१,०००.००

१७.

अच्युतराज गौतम

१,०००.००

१८.

गिरिराज गौतम

१,०००.००

२१.

कुष्णमुरारी गौतम

७,०००.००

२२.

शान्त गौतम८

५,०००.००

जम्मा

२५,४६७.००

Leave a Reply