ताप्लेजुङ 

image_pdfimage_print

ताप्लेजुङ 

सुकरुपुत्र गंगाधर वंश

पशुपति वंश

यस वंशको नालीवेली खोज गर्दा पशुपति भन्दा माथिका पुर्खाको सूत्र जोड्न नसकिए तापनि भवानी गौतमज्यूंद्वारा प्रकाशित वंशावलीको आधारबाट पुस्ता नं. कायम गरी प्रकाशन गरिएको छ ।
पशुपतिका वंशजहरु हाल ताप्लेजुङ्ग (याङ्गरुप, पेदाष, खेवाङ) इलाम, पाँचथर, झापा मोरङ्ग, सुनसरी,सिक्किम, आसाम, नागाल्याण्ड, मनिपुर आदि ठाउंमा बसोवास गरेको पाइन्छ । ऋतुभद्र सम्मको क्रम टुटे तापनि यो वंश हाल ४७ सौं पुस्ता सम्म पुगेको निम्न तालिकाबाट देखिन्छ ।

जिल्ला ः ताप्लेजुङ
संकलक ः खेमलाल गौतम
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम पुत्र
क्र.सं.
छोरा छोरी
१ गंगाधर ३५ – नारायण
प्यारीलाल
पुरुषोत्तम २
१५९
२६१
२ नारायण ३६ १ दामोदर ३
३ दामोदर ३७ २ शान्तु
शंकर
– ४
५१
१७
४ शान्तु ३८ ३ –
– ५

५ – ३९ ४ दशरथ ६
६ दशरथ ४० ५ –

श्रीबल्लभ –


७ श्रीबल्लभ ४१ ६ छविलाल
रामभक्त
धनन्जय –

१२
८ रामभक्त ४२ ७ मुक्तीनाथ
कर्णाखर ९
१०
९ मुक्तिनाथ ४३ ८ भीमप्रसाद –
१० कर्णाखर ४३ ८ ओमप्रसाद ११
११ ओमप्रसाद ४४ १० विष्णुप्रसाद
दीपक
हेमराज –


१२ धनन्जय ४२ ७ धनश्री
शशिधर १३

१३ धनश्री ४३ १२ श्रीकान्त
हीरालाल

– १४१४ श्रीकान्त ४४ १३ छविलाल
पर्वत
रामचन्द्र –
१५
१६
१५ पर्वत ४५ १४ गोविन्द –
१६ रामचन्द्र ४५ १४ वेदप्रसाद
हरिप्रसाद
धनप्रसाद
प्रेमप्रसाद –१७ – ३८ ३ तुलसी १८
१८ तुलसी ३९ १७ गंगाधर १९
१९ गंगाधर ४० १८ त्रिलोचन २०
२० त्रिलोचन +
सरस्वता ४१ १९ दामोदर
अनिरुद्र
शिवलाल
नन्दलाल २१
३४
३७
४२
२१ दामोदर ४२ २० दशरथ
रामचन्द्र
पद्मलाल –
२२
२४
२२ रामचन्द्र ४३ २१ मेघनाथ
गुणनिधि २३

२३ मेघनाथ ४४ २२ देवीभक्त
२४ पद्मलाल ४३ २१ तुलाराम
धर्मलाल
जगनिधि
मनोरथ
छविलाल २५
२६
२९
३२
३३
२५ तुलाराम ४४ २४ रामबहादुर
इन्द्रबहादुर
वीरबहादुर –


२६ धर्मलाल ४४ २४ नरहरि
पुण्यप्रसाद
कैलाशकुमार
टीकाराम
अरुण कुमार
विदुर कुमार –


२७

२८
२७ टीकाराम ४५ २६ गोविन्द प्रसाद –
२८ विदूर कुमार ४५ २६ नरोत्तम –
२९ जगनिधि ४४ २४ हरिप्रसाद
कृष्णप्रसाद
धनन्जय –
३०
३१
३० कृष्णप्रसाद ४५ २९ नारायण –
३१ धनञ्जय ४५ २९ विदुर –
३२ मनोरथ ४४ २४ मुक्तिनाथ
रङ्नाथ –

३३ छविलाल ४४ २४ शम्भु प्रसाद
केशव प्रसाद –

३४ अनिरुद्र ४२ २० चन्द्रकान्त
कुलानन्द
श्रीकृष्ण
बलभद्र –

३५
३६
३५ श्रीकृष्ण ४३ ३४ कुष्माखर
चन्द्रकान्त
नन्दलाल
राम प्रसाद –३६ बलभद्र ४३ ३४ भास्कर
काशीनाथ –

३७ शिवलाल ४२ २० देवु
वाणीविलास
खडानन्द
तुलसिराम
भीमलाल
श्यामलाल
– –
३८
४०


४१

३८ वाणी विलास ४३ ३७ लीलानाथ
रामचन्द्र –
३९
३९ रामचन्द्र ४४ ३८ भिमनाथ –
४० खडानन्द ४३ ३७ शिवलाल –
४१ श्यामलाल ४३ ३७ मतिलाल –

४२ नन्दलाल +
१) पद्ममाया
२) वेदमाया ४२ २० धनपती
राधाकृष्ण
रुद्र प्रसाद
शर्मानन्द+जानकी
श्रीलाल
पद्मलाल + थुम्प्रीमाया १२०७
४३
१२२५
१११९
४६

४३ राधाकृष्ण +
राधिका ४३ ४२ हरिप्रसाद
रामप्रसाद
विद्याप्रसाद
धर्मलाल ४४
१२१८
१२१२
१२२४
४४ हरिप्रसाद + हर्कमाया ४४ ४३ ठमनाथ
कपिलनाथ(नारायण)
रुद्रप्रसाद(रोहिणी)
पूष्पलाल
विष्णुप्रसाद ४५
१२१४
१२१५
१२१६
१२१७
४५ ठमनाथ + कृष्णमाया ४५ ४४ ज्ञानेन्द्रकुमार
रुपेन्द्र रुपा
विमला –

४६ श्रीलाल + नरीमाया ४३ ४२ पुष्पराज ४७
४७ पुष्पलाल ४४ ४६ मिनप्रसाद
ऋषिराज
चूडाप्रसाद ४८
४९
५०
४८ मिनप्रसाद ४५ ४७ नितिन –
४९ ऋषिराज ४५ ४७ दिपकराज –
५० चुडाप्रसाद ४५ ४७ खेमराज –
५१ शंकर ३८ ३ –
– –
५२
५२ – ३९ ५१ राधाकृष्ण
तिलचन
– ५३
६६
१५३
५३ राधाकृष्ण ४० ५२ मार्कण्डेय ५४
५४ मार्कण्डेय ४१ ५३ महेश्वर
रगंलाल ५५
६१
५५ महेश्वर ४२ ५४ डिल्लीराम ५६
५६ डिल्लीराम ४३ ५५ नारद
हरिलाल ५७
६०
५७ नारद ४४ ५६ रामप्रसाद
पद्मप्रसाद
नगेन्द्रप्रसाद
विष्णूप्रसाद
लक्ष्मीप्रसाद ५८
५९५८ रामप्रसाद ४५ ५७ राधाकृष्ण
वेद्प्रसाद
नगेन्द्रप्रसाद
कूलप्रसाद –५९ पद्मप्रसाद ४५ ५७ रुद्रप्रसाद
गंगाप्रसाद
छविप्रसाद
नारायणप्रसाद –


६० हरिलाल ४४ ५६ दधि
भक्तिप्रसाद
काशीनाथ
रविलाल
लोकनाथ
खेमनाथ
यमनाथ
भिमप्रसाद –६१ रगंलाल ४२ ५४ गणपती ६२
६२ गणपती ४३ ६१ प्रमानन्द ६३
६३ प्रमानन्द ४४ ६२ यम
भवानी
रविलाल –
६४
६५
६४ भवानी ४५ ६३ लोकनाथ
मेदिनी प्रसाद
लक्ष्मी प्रसाद –


६५ रविलाल ४५ ६३ डिल्लीराम –
६६ तिलचन ४० ५२ वेणुधर
शंकर
पद्म प्रसाद
सुदर्शन ६७

८५
१११
६७ वेणुधर ४१ ६६ –
राधाकृष्ण –
६८
६८ राधाकृष्ण ४२ ६७ मोतिखर ६९
६९ मोतिखर ४३ ६८ धर्मानन्द
पद्मलाल
कर्णाखर ७०
८१
८२
७० धर्मानन्द ४४ ६९ तिलचन
मूक्ती नाथ
ेविष्णू प्रसाद
अनिरुद्र
वेदनिधी ७१
७५
७८
७९

७१ तिलचन ४५ ७० छत्रमणी
अभिनारायण
राम प्रसाद
देवी प्रसाद ७२
७३
७४

७२ छत्रमणी ४६ ७१ नारायण
लक्ष्मी
लेखनाथ –


७३ अभिनारायण ४६ ७१ खगेन्द्र
देविलाल –

७४ राम प्रसाद ४६ ७१ दिपक
विनोद –

७५ मूक्तिनाथ ४५ ७० ठाकूर
सोमनाथ ७६
७७
७६ ठाकूर ४६ ७५ लेखनाथ
फडिन्द्र
भवानी –

७७ सोमनाथ ४६ ७५ दिपक –
७८ विष्णु प्रसाद ४५ ७० खगेन्द्र
खेम प्रसाद
भोला
भवानी
तूलसी –
७९ अनिरुद्र ४५ ७० चन्द्रमणी
भवानी –
८०
८० भवानी ४६ ७९ लक्ष्मीप्रसाद –
८१ पद्मलाल ४४ ६९ सिद्धिकर्ण –
८२ कर्णाखर ४४ ६९ पद्मबहादुर ८३
८३ पद्मबहादुर ४५ ८२ ललितबहादुर ८४
८४ ललितबहादुर ४६ ८३ सूर्यबहादुर
रविन्द्र –

८५ पद्म प्रसाद ४१ ६६ विष्णूभक्त
विलभद्र ८६
८७
८६ विष्णुभक्त ४२ ८५ लछोमन
जघनप्रसाद
देविप्रसाद –


८७ विलभद्र ४२ ८५ त्रिलोचन
श्री हर्क ८८
१००
८८ त्रिलोचन ४३ ८७ अविचन्द्र
गोविन्द ८९
९५
८९ अविचन्द्र ४४ ८८ टिकाराम
जगत प्रसाद
धर्मानन्द
नन्दलाल
खङ्ग प्रसाद ९१
९०
९२
९३
९४
९० जगतप्रसाद ४५ ८९ नैनान्द
टकं प्रसाद –

९१ टिकाराम ४५ ८९ खडानन्द चूडामणी
मेघनाथ
विष्णू प्रसाद
दुर्गा प्रसाद
टर्क नाथ –

९२ धर्मानन्द ४५ ८९ नैनान्द –
९३ नन्दलाल ४५ ८९ चूडामणी
उदयानन्द
टिकाराम
चन्द्रमणी
तूलसीराम –
९४ खड्गप्रसाद ४५ ८९ – –
९५ गोविन्द ४४ ८८ लछोमन
प्रभाखर
डिल्ली प्रसाद
नर प्रुसाद ९६
९७
९८
९९
९६ लछोमन ४५ ९५ देविभक्त
टकं प्रसाद –

९७ प्रभाखर ४५ ९५ मेघनाद –
९८ डिल्लीराम ४५ ९५ मधु
सोम –

९९ नर प्रसाद ४५ ९५ श्र िभक्त
पशूराम –

१०० श्रीहर्क ४३ ८७ जय नारायण
ननदलाल
पशुपती १०१
१०९

१०१ जय नारायण ४४ १०० टिकाराम
गणपती १०२
१०८
१०२ टीकाराम ४५ १०१ लक्ष्मी नारायण
धनपती
देवीभक्त
खडानन्द
जगन्नाथ
धर्मानन्द
शिवलाल
चन्द्रलाल
श्रीप्रसाद
लक्ष्मीप्रसाद
फडीज्द्र
टंकप्रसाद १०३
१०४
१०५
१०६
१०७
११९९
१२००
१२०१
१२०२
१२०३
१२०४
१२०५
१०३ लक्ष्मीनारायण ४६ १०२ दुर्गा
गंगा –

१०४ धनपती ४६ १०२ गिताचन्द्र
ओमनाथ
पवित्र –


१०५ देविभक्त ४६ १०२ पर्शूराम
मूक्ती –

१०६ खडानन्द ४६ १०२ मेदिनीप्रसाद
भाष्कर
देवि प्रसाद
टेकनाथ
हिमलाल
नेत्र प्रसाद
नरेन्द्र प्रसाद –


१०७ जगन्नाथ ४६ १०२ नन्दलाल
रविलाल
देवीप्रसाद
प्रेमप्रसाद
चन्द्र
दिपक –

१०८ गणपती ४५ १०१ वृहस्पती
रगंलाल
भाष्कर
– –१०९ नन्दलाल ४४ १०० खडानन्द ११०
११० खडानन्द ४५ १०९ केन्द्र प्रसाद
छविलाल –

१११ सूदर्शन ४१ ६६ मणीकण्ठ ११२
११२ मणीकण्ठ ४२ १११ मकरानन्द
नारद
नरपती
टिकाराम ११३
११५

१३५
११३ मकरानन्द ४३ ११२ बालकृष्ण(वालध्वज) १२४३
११४ बाल कृष्ण ४४ ११३ निलकण्ठ –
११५ नारद ४३ ११२ टिकाराम
लघुमन
शिवप्रसाद
चक्रबहादुर
नन्दलाल ११६
१२५
१२६
१२७
१३०
११६ टिकाराम ४४ ११५ अविकेशर
कृष्णलाल
त्रिलोचन
रविलाल
टकंनाथ ११७
११८
१२२
१२३
१२४
११७ अविकेशर ४५ ११६ पद्मलाल
देविप्रसाद
बालनन्द
घम्बरुप्रसाद
भगीरथ
हिमलाल
तुलसी
प्रेमप्रसाद –११८ कृष्णलाल ४५ ११६ भूमिप्रसाद
देविप्रसाद
छविलाल ११९
१२०
१२१
११९ भुमि प्रसाद ४६ ११८ लक्षप्रसाद –
१२० देवि प्रसाद ४६ ११८ डम्बरु –
१२१ छविलाल ४६ ११८ कुलराज –
१२२ त्रिलोचन ४५ ११६ चन्द्रकान्त
देवीप्रसाद
रामप्रसाद
प्रसमप्रसाद –१२३ रविलाल ४५ ११६ लक्ष्मी १५२
१२४ टकंनाथ ४५ ११६ जयप्रसाद –
१२५ लघूमन ४४ ११५ दिननाथ
गणपती –

१२६ शिवप्रसाद ४४ ११५ कपिल

– –


१२७ चक्रबहादुर ४४ ११५ नरेन्द्र
विष्णु
विरेन्द्र १२८
१२९

१२८ नरेन्द्र ४५ १२७ जस बहादुर –
१२९ विष्णु
४५ १२७ जगत प्रसाद –
१३० नन्दलाल ४४ ११५ विष्णु प्रसाद
मोहन प्रसाद
उद्य
अर्नुज प्रसाद १३१
१३२
१३३
१३४

१३१ विष्णु प्रसाद ४५ १३० राजेन्द्र्र
खगेन्द्र
भगवान
– –१३२ मोहन प्रसाद ४५ १३० देवी प्रसाद
विरेन्द्र
सूरेन्द्र –


१३३ उदय ४५ १३० नरेन्द्र
खगेन्द्र
विरेन्द्र –


१३४ अर्जुनप्रसाद ४५ १३० कृष्ण –
१३५ टिकाराम ४३ ११२ खरिलाल
जगनाथ
जयनाथ
गंगा प्रसाद
हेमलाल
शिवलाल
पद्मलाल
शर्मानन्द
रविलाल
महानन्द १३६
१३७
१३८
१३९
१४४
१४५
१५११३६ खरीलाल ४४ १३५ कृष्ण प्रसाद –
१३७ जगन्नाथ ४४ १३५ काशीनाथ –
१३८ जयनाथ ४४ १३५ कृष्ण –
१३९ गंगाप्रसाद ४४ १३५ राम प्रसाद
पूण्डरीक
उदय नाथ
गेहनाथ
ेदेवी प्रसाद १४०
१४१

१४२
१४३
१४० रामप्रसाद ४५ १३९ लक्ष्मी
विष्णु –

१४१ पुण्डरीक ४५ १३९ दिननाथ
अग्नी प्रसाद
राम कुमार –


१४२ गेहनाथ ४५ १३९ गणेश
एकनाथ –

१४३ देवि प्रसाद ४५ १३९ हरि
दिपक –

१४४ हेमलाल ४४ १३५ मन कुमार –
१४५ शिवलाल ४४ १३५ दवि प्रसाद
सोमनाथ
कृष्ण प्रसाद
गोपी चन्द्र
गङ्ग प्रसाद १४६
१४७

१४८

१४६
देवि प्रसाद ४५ १४५ सिताराम
लक्ष्मी प्रसाद
राम कुमार
वेणु प्रसाद
डिल्लीराम

– –


१४७ सोमनाथ ४५ १४५ टकंनाथ
चन्द्र प्रसाद
जिवन कुमार –


१४८ गोपी चन्द्र
(गोपीलाल) ४५ १४५ रघूनाथ १५०
१५० रघूनाथ ४६ १४८ लेखनाथ

– –


१५१ पद्मलाल ४४ १३५ श्रीकान्त –
१५२ लक्ष्मी ४६ १२३ प्रमोद –
१५३ – ४० ५२ – १५४
१५४ – ४१ १५३ काशीनाथ १५५
१५५ काशीनाथ ४२ १५४ चन्द्रलाल

– १५६


१५६ चन्द्रलाल ४३ १५५ शिवलाल
वर्मेलाल
मनरथ
चिन्तामणी
१५७


१५७ वर्मलाल ४४ १५६ प्रजापती
महेश्वर –
१५८
१५८ महेश्वर ४५ १५७ डिल्ली प्रसाद
खङ्ग प्रसाद
चन्द्र प्रसाद
लिला प्रसाद –१५९ प्यारीलाल ३६ १ हरिशर्मा १६०
१६० हरिशर्मा ३७ १५९ पद्म प्रसाद १६१
१६१ पद्म प्रसाद ३८ १६० इच्छाराम
वासुदेव १६२
२४३
१६२ इच्छाराम ३९ १६१ हरिकृष्ण १६३
१६३ हरिकृष्ण ४० १६२ गंगाधर
जय धर्म १६४
१७२
१६४ गंगाधार ४१ १६३ वंशीधर १६५
१६५ वंशीधर ४२ १६४ प्रतिमन
वृहसपती १६६
१७१
१६६ प्रतिमन ४३ १६५ श्री कृष्ण १६७
१६७ ा श्री कृष्ण ४४ १६६ श्री प्रसाद
देवि प्रसाद
जनकलाल १६८
१६९
१७०
१६८ श्री प्रसाद ४५ १६७ राधानाथ
मुक्तीनाथ
टिकानाथ –


१६९ देवी प्रसाद ४५ १६७ मोहन –
१७० जनकलाल ४५ १६७ राम कुमार
भरत –

१७१ वृहस्पती ४३ १६५ काशीनाथ
– १२७०

१७२ जयधर्म ४१ १६३ पद्मलाल
भक्तीराम
बलभद्र
श्री कृष्ण १७३
१८१
२१६
२३५
१७३ पद्मलाल ४२ १७२ –दत्तु –


१७४
१७६
१७४ – ४३ १७३ हर्कराज १७५
१७५ हर्कराज ४४ १७४ –– –
१७६ दत्तु ४३ १७४ श्रीलाल
लक्ष्मण १७७
१७८
१७७ श्रीलाल ४४ १७६ कुलराज
ऐमान –

१७८ लक्ष्मण ४४ १७६ नर बहादुर
होमनाथ १७९
१८०
१७९ नर बहादुुर ४५ १७८ हस्तलाल –
१८० होमनाथ ४५ १७८ जङ्गनाथ
ललित प्रसाद –

१८१ भक्तीराम ४२ १७२ श्यामलाल १८२
१८२ श्यामलाल ४३ १८१ कृष्णलाल
पद्मलाल
रामनाथ
मनरथ
विष्णुलाल
छविलाल
जय नारायण १८३
१९५
१९९
२०३
२०७
२०९
२११
१८३ कृष्ण लाल ४४ १८२ धर्मानन्द
रजनीखर १८४
१८८
१८४ धर्मानन्द ४५ १८३ बुद्धिलाल
पुनाखरी
लिलचन १८५
१८६
१८७
१८५ बृद्धिलाल ४६ १८४ देवि प्रसाद
होमनाथ
रुद्र प्रसाद
नरपती ११६१

११६२

१८६ पुनाखरी ४६ १८४ पिताम्बर
शंकर (श्याम) –

१८७ तिलचन ४६ १८४ निलाल
शंकर –

१८८ रजनीखर ४५ १८३ विष्णु प्रसाद
ननदीकेशर
विष्णु भक्त
पुष्प लाल
रुद्र प्रसाद
अम्बीका प्रसाद १८९
१९०
१९१
१९२
१९३
१९४
१८९ विष्णु प्रस।द ४६ १८८ हरिनारायण
राम गोपाल –

१९० नन्दी केशर ४६ १८८ मणीराम
देविप्रसाद
प्रेमचन्द्र –


१९१ विष्णु भक्त ४६ १८८ पस्पतीनाथ
यादव
वद्री प्रसाद –


१९२ पुष्प लाल ४६ १८८ गायत्री
महानन्द
कृष्ण प्रसाद
धनश्याम
लिला प्रसाद –
१९३ रुद्रप्रसाद ४६ १८८ देवेन्द्र
भिम प्रसाद
गोपाल
यज्ञ प्रसाद
गंगा प्रसाद –
१९४ अम्बीका प्रसाद ४६ १८८ दुर्येधन –
१९५ पद्मलाल ४४ १८२ प्रिति प्रसाद
पुष्पलाल कपिल
कपिल १९६
१९७
१९८
१९६ प्रिति प्रसाद ४५ १९५ प्रभाखर –
१९७ पूष्पलाल ४५ १९५ पर्शुराम
पशुपती
शिवराज –


१९८ कपिल ४५ १९५ रुद्र प्रसाद –
१९९ रामनाथ ४४ १८२ पद्मलाल
जकलाल २००
२०१
२०० पद्मलाल ४५ १९९ जय प्रसाद
टिकादत्त
डिल्लीराम
यादव –

१२७१
२०१ जनकलाल ४५ १९९ लक्ष्मी प्रसाद
यादव
कमल अग्नी प्रसाद २०२२०२ लक्ष्मी प्रसाद ४६ २०१ जगत
जय कृष्ण
रेवती –


२०३ मनरथ ४४ १८२ गौरीलाल २०४
२०४ गौरीलाल ४५ २०३ कूवेरदत्त
डिल्लीराम
भिम प्रसाद
जनकलाल
पुष्प १२४२


२०५
२०६
२०५ जनकलाल ४६ २०४ दुर्गा
गोपाल
तुलसी
भोजराज
सूर्य ११४७
११४८
११४९
११५०

२०६ कृष्ण प्रसाद ४६ २०४ डम्बरु
गोपी –

२०७ विष्णु लाल ४४ १८२ देवी प्रसाद
राम प्रसाद
सोमनाथ
नखती
जिवनाथ –२०८
२०८ जिवनाथ ४५ २०७ पर्शुराम
हिमलाल
नारायण १०६०
२०९ छविलाल ४४ १८२ हरि प्रसाद २१०
२१० हरि प्रसाद ४५ २०९ विष्णु प्रसाद १२७२
२११ जय नारायण ४४ १८२ अम्वीका २१२
२१२ अम्वीका ४५ २११ दुर्गा प्रसाद
विष्णु
देवीभक्त
बीरभद्र
श्रीप्रसाद २१३ २१४

२१५

२१३ दुर्गा प्रसाद ४६ २१२ अवीरामदास
माधव प्रसाद
ेविश्वमणी
नारायण ११५७
११५८
११५९

२१४ विष्णु प्रसाद ४६ २१२ भोलानाथ
हरिप्रसाद
लक्ष्मी ११५६

११५५
२१५ बीरभद्र ४६ २१२ लोकमणि
कृष्णप्रसाद
रघुनाथ –
२१६ बलभद्र ४२ १७२ दधिराम
टिकाराम
शिवलाल
श्रीभक्त २१७
२२१
२२३
२३०
२१७ दधिराम ४३ २१६ नरपती
कर्णाधर २१८

२१८ नरपती ४४ २१७ महिपती
कुल प्रसाद –
११९
२१९ कुल प्रसाद ४५ २१८ कृृष्ण प्रसाद
नारायण
तेजप्रसाद
हरिभक्त ११७४
२२०
११७५
११७६
२२० नारायण ४६ २१९ गोपाल
मित्रलाल –

२२१ टिकाराम ४३ २१६ भक्तलाल २२२
२२२ भक्तलाल ४४ २२१ मणिकान्त
नन्दीकेशल ११६८
११६९
२२३ शिवलाल ४३ २१६ रविलाल
तारा(तारानाथ)
तिलचन २२४
२२८
२२९
२२४ रविलाल ४४ २२३ नन्दीकेशर
दाताराम
बम प्रसाद
रंग लाल २२५
२२६
२२७

२२५ नन्दीकेशर ४५ २२४ भिम प्रसाद
टिका प्रसाद –

२२६ दाताराम ४५ २२४ इन्द्र प्रसाद
मित्र प्रसाद –

२२७ बम प्रसाद ४५ २२४ पूरुषोत्तम –
२२८ तारानाथ ४४ २२३ हरिप्रसाद –
२२९ तिलचन ४४ २२३ गणेश –
२३० श्रीभक्त ४३ २१६ देवी प्रसाद
हरि प्रसाद
नरपती २३१

२३४
२३१ देवी प्रसाद ४४ २३० रोहिणी
मूक्ती २३२
२३३
२३२ रोहिणी ४५ २३१ हरि प्रसाद
चेतनाथ –

२३३ मूक्ती ४५ २३१ विशाल –
२३४ नरपती ४४ २३० इन्द्रलाल
लक्ष्मी
होमनाथ –


२३५ श्री कृष्ण ४२ १७२ ––––––
मूक्तिनाथ
धनपति
ब्रदीलाल
चन्द्रलाल
दशरथ
२३६
२३९

२३६ मुक्तीनाथ ४३ २३५ नरपती २३७
२३७ नरपती ४४ २३६ लक्ष्मी प्रसाद
त्रिलोचन
भवानी प्रसाद
भिम प्रसाद २३८२३८ लक्ष्मी प्रसाद ४५ २३७ कृष्ण प्रसाद
गोपाल प्रसाद
धु्रव प्रसाद
राजेन्द्र –

११६३
२३९ चन्द्रलाल ४३ २३५ रघुनाथ २४०
२४० रघुनाथ ४४ २३९ राजेन्द्र प्रसाद
रत्न प्रसाद
मोहन प्रसाद
कृष्ण प्रसाद ११६५
२४१
२४२
११६६
२४१ रत्न प्रसाद ४५ २४० नारद प्रसाद
राम प्रसाद –

२४२ मोहन प्रसाद ४५ २४० ऋषिराम –
२४३ वासुदेव ३९ १६१ शिवराज २४४
२४४ शिवराज ४० २४३ केशर बहादुर
हस्त बहादुर २४५
२५२
२४५ केशर बहादुर ४१ २४४ नर बहादुर २४६
२४६ नर बहादुर ४२ २४५ भिम बहादुर २४७
२४७ भिम बहादुर ४३ २४६ रामराज
नारायण
बलराम
कृष्णराम २४८
२४९
२५०
२५१
२४८ रामराज ४४ २४७ शैलेन्द्र –
२४९ नारायण ४४ २४७ रमेश
नरेश –

२५० बलराम ४४ २४७ राजु
ध्रुव –

२५१ कृष्ण राम ४४ २४७ शंकर
शिव –

२५२ हस्त बहादुर ४१ २४४ तेज बहादुर
चनु बहादुर
– २५३
२५६

२५३ तेज बहादुर ४२ २५२ अम्ब्र बहादुर
इच्छा बहादुर २५४
२५५
२५४ अम्बर बहादुर ४३ २५३ लिला बहादुर
भूवन बहादुर
जिवन बहादुर –


२५५ इच्छा बहादुर ४३ २५३ – –
२५६ चन्द्र बहादुर ४२ २५२ लेख बहादुर
जगत बहादुर
तेज बहादुर
ललित बहादुर
कृष्ण बहादुर
राम बहादुर २५७

२५८

२५९
२६०
२५७ लेख बहादुर ४३ २५६ केशव –
२५८ तेज बहादुर ४३ २५६ गणेश –
२५९ कृष्ण बहादुर ४३ २५९ विमूती
विकाश
विवेक –


२६० राम बहादुर ४३ २५६ विभोर –
२६१ पुरुषोत्तम (पूर्ख) ३६ १ रामकृष्ण २६२
२६२ राम कृष्ण ३७ २६१ रामु
दामु
पूरण
विलभद्र २६३
८८१
९६२
१०२१
२६३ रामू ३८ २६२ लछुमन
कपिल
धनपती २६४
३८९
८३७
२६४ लछुमन ३९ २६३ हरिनन्द
श्री नन्द
दलि
बली २६५
२९८
३३६
३८१
२६५ हरिनन्द ४० २६४ देवेन्द्र
छिताराम २६६
२६९
२६६ देवेन्द्र ४१ २६५ लेखनाथ
व्नु
कालुराम
रुद्रनाथ २६७
२६९
२७२
२७७
२६७ लेखनाथ ४२ २६६ देवी प्रसाद २६८
२६८ देवि प्रसाद ४३ २६७ – –
२६९ वेनु ४२ २६६ रविलाल २७०
२७० रविलाल ४३ २६९ काशीनाथ २७१
२७१ काशीनाथ ४४ २७० – –
२७२ कालू ४२ २६६ रत्नलाल
दधिराम
प्रमानन्द २७३
२७५
२७६
२७३ रत्न लाल ४३ २७२ इन्द्रलाल
स्थिरलाल २७४

२७४ इन्द्रलाल ४५ २७३ वैकुण्ठ –
२७५ दधिराम ४३ २७२ –


– –२७६ प्रमानन्द ४३ २७२ बेदनिधि
दुर्गानिधि –

२७७ रुद्र नाथ ४२ २६६ जय प्रसाद २७८
२७८ जय प्रसाद ४३ २७७ –– –
२७९ छिताराम ४१ २६५ श्रीकान्त
वसन्त २८०
२८९
२८० श्रीकान्त ४२ २७९ धनपती २८१
२८१ धनपती ४३ २८० कुवेर २८२
२८२ कुवेर ४४ २८१ नन्दराज
दिर्घलाल
शेषराज
चन्द्र प्रसाद २८३
२८५
२८६
२८७
२८३ नन्दराज ४५ २८२ गणेश
अशोक
भोला
राजू
ऋषिराम
शम्भु २८४

२८४ गणेश ४६ २८३ संश्रय –
२८५ दिर्घलाल ४५ २८२ दामोदर
कृपानन्द
नन्द प्रसाद –


२८६ शेषराज ४५ २८२ अच्यूत
केशव
जनारायण
जनार्दनु
पूष्कर
दिपक –

२८७ चन्द्र प्रसाद ४५ २८२ तिर्थ प्रसाद २८८
२८८ तिर्थ प्रसाद ४६ २८७ –
– –

२८९ वसन्त ४२ २७९ भरत
कर्णाखर २९०
२९५
२९० भरत ४३ २८९ लछोमन
गोविन्द
वेदनाथ २९१
२९२
२९४
२९१ लछोमन ४४ २९० गूरु प्रसाद
मिल प्रसाद
हरि प्रसाद –


२९२ गोविन्द ४४ २९० टिकाप्रसाद
भरत लाल
चेत प्रसाद २९३


२९३ टीकाप्रसाद ४५ २९२ टंकप्रसाद
चेतनाथ –

२९४ वेदनाथ ४४ २९० प्रेम प्रसाद
तिर्थ प्रसाद
पूर्ण प्रसाद
शम्भू प्रसाद
कृष्ण प्रसाद –
२९५ कर्णाखर ४३ २८९ भिम प्रसाद
चेत प्रसाद २९६
२९७
२९६ भिम प्रसाद ४४ २९५ चन्द्र प्रसाद
टकं प्रसाद
केशव प्रसाद
यम प्रसाद –२९७ चेत प्रसाद ४४ २९५ शम्भु प्रसाद –
२९८ श्रीनन्द ४० २६४ प्रतिमन
जयधर्म २९९
३१३
२९९ प्रतिमन ४१ २९८ जघन ३००
३०० जघन ४२ २९९ विरभद्र ३०१
३०१ विरभद्र ४३ ३०० हिरालाल
गोविनद
चन्द्रलाल

– ३०२
३०६
३१०


३०२ हिरालाल ४४ ३०१ गणपती
होमनाथ
तुलसीराम ३०३

३०४
३०३ गणपती ४५ ३०२ योगराज
दिल्लीराम
विष्णु प्रसाद
पराशर
३०४ तुलसप्ीराम ४५ ३०२ उमाकान्त
टेकनाथ
गुणनिधि
जयनाथ ३०५्३०५ उमाकान्त ४६ ३०४ महेश
यूवराज –

३०६ गोविन्द ४४ ३०१ मनोरथ
इस्वरी ३०७
३०९
३०७ मनोरथ ४५ ३०६ सोमराज ३०८
३०८ सोमराज ४९ ३०७ भानुभक्त
लिलाधर
चिदानन्द
बोधराज
प्रेम नारायण –
३०९ इस्वरी ४५ ३०६ केदार
वेदनिधि
खेमराज –


३१० चन्द्रलाल ४४ ३०१ टिकाराम
डिल्लीराम
रगंलाल
चूडामणी ३११


३१२
३११ टिकाराम ४५ ३१० लोकनाथ
खेमनाथ
होमनाथ
भोलानाथ
जयनाथ
भोलानाथ –

३१२ चूडामणी ४५ ३१० खेमनाथ
लोकनाथ
तिलनाथ

– –
३१३ जयधर्म ४१ २९८ श्यामलाल
हरिचरण
धर्मानन्द
दुवल
करुणाकर ३१४
३१५
३१८
३२४
३३५
३१४ श्यामलाल ४२ ३१३ रगंलाल –
३१५ हरिचरण ४२ ३१३ नरपती
इन्दूमान ३१६
३१७
३१६ नरपती ४३ ३१५ नैनान्द –
३१७ इन्दुमान ४३ ३१५ कालुराम –
३१८ धर्मानन्द ४२ ३१३ गौरीकान्त ३१९
३१९ गौरीकान्त ४३ ३१८ भद्रनारायण
कृपानन्द ३२०
३३३
३२० भद्रनारायण ४४ ३१९ परशूराम
पूण्य प्रसाद
कुल प्रसाद
नन्दलाल ३२१
३२३


३२१ परशुराम ४५ ३२० डम्बरु प्रसाद
तिर्थराज प्रसाद
तेज प्रसाद
श्री प्रसाद
राम प्रसाद
इन्द्र नारायण
गंगा राम ३२२


३२२ डम्बरुप्रसाद ४६ ३२१ भुवन –
३२३ पुण्यप्रसाद ४५ ३२० पुष्कर –
३२४ दुवल ४२ ३१३ नन्दलाल
केशव
जयनारायण
– ३२५

३३०

३२५ नन्दलाल ४३ ३२४ लछीमन
प्रतिमन
चन्द्रलाल
अभिकेशर
कपिल –
३२६

३२७
३२८
३२६ प्रतिमन ४४ ३२५ भीमबहादुर –
३२७ अविकेशर ४४ ३२५ –
– –

३२८ कपिल ४४ ३२५ श्री प्रसाद
कोमल प्रसाद
छविला
अनिरुद्र
जयप्रसाद –
३२९३२९ कोमल प्रसाद ४५ ३२८ –

– –


३३० जय नारायण ४३ ३२४ अविनारायण ३३१
३३१ अविनारायण ४४ ३३० रामलाल
घनश्याम
डिमेश्वर
मणिकुमार –
३३२


३३२ घनश्याम ४५ ३३१ चन्द्रमणि –
३३३ कृपानन्द ४४ ३१९ टंकमणि
राजन
प्रकाश ३३४


३३४ टंकमणि ४५ ३३३ आशिष –
३३५ करुणाकर ४२ ३१३ रंगलाल
रविलाल
विधातृ –


३३६ दलि ४० २६४ सागर
– ३३७

३३७ सागर ४१ ३३६ चामू
– ३३८

३३८ चामू ४२ ३३७ पूर्णबहादुर
सेतु ३३९
३४८
३३९ पूर्णबहादुर ४३ ३३८ धनमान
कमलबहादुर
केदारबहादुर
भीमबहादुर
धर्मानन्दबहादुर
धनबहादुर
खड्गबहादुर
डिल्लीबहादुर
मनहादुर –

३४०
३४१
३४३
३४४
३४५
३४६
३४७
३४० केदारबहादुर ४४ ३३९ जगवीर –
३४१ भीमबहादुर ४४ ३३९ अविचन्द्र
जंगबहादुर
शिवबहादुर
गम्भीरबहादुर
खेमलाल –
३४२३४२ जंगबहादुर ४५ ३४१ डकबहादुर –
३४३ धर्मानन्द ४४ ३३९ अम्बरबहादुर –
३४४ धनबहादुर ४४ ३३९ धनराज
धर्मराज
भक्तबहादुर
नरबहादुर
दिलमान –
३४५ खड्गबहादुर ४४ ३३९ बलबहादुर
दलबहादुर
रत्नबहादुर
दिलमान –३४६ डिल्लीबहादुर ४४ ३३९ भक्तबहादुर
रामबहादुर –

३४७ मनबहादुर ४४ ३३९ खेमलाल
नरबहादुर –

३४८ सेतु ४३ ३३८ अविदल
मर्दनसिंह
बलबहादुर
फुलमान
तालमान
दलमान
कुलमान
पहलमान –
३४९
३५७
३६१
३६३
३६६
३७५
३७७
३४९ मर्दन सिंह ४४ ३४८ मणिराम
नरबहादुर
नन्दलाल
जंगविर
छविलाल
दीघसिंह ३५०
३५३
३५४
३५५

३५६
३५० मणिरान ४५ ३४९ कुलबहादुर
खड्गबहादुर
दुर्गाबहादुर
ग्ँँेवर्धन
चन्द्रलाल ३५१

३५२


३५१ कुलबहादुर ४६ ३५० दलबहादुर
खड्गबहादुर –

३५२ दुर्गाबहादुर ४६ ३५० रोहित –
३५३ नरबहादुर ४५ ३४९ डम्बरबहादुर –
३५४ नन्दलाल ४५ ३४९ डिल्लीराम –
३५५ जंगवीर ४५ ३४९ गोपाल
डम्बर –

३५६ दीर्घसिंह ४५ ३४९ खड्गसिंह
हस्तविर
जगतबहादुर
दलबहादुर
उदयबहादुर –
३५७ बलबहादुर ४४ ३४८ भोलानाथ
हेमला
हर्कबहादुर
भीमबहादुर
धनबहादुर ३५८


३६०

३५८ भोलानाथ ४५ ३५७ होमनाथ ३५९
३५९ होमनाथ ४६ ३५८ बलबहादुर
खेमलाल –

३६० भीमबहादुर ४५ ३५७ हेमबहादुर
नरबहादुर –

३६१ फुलमान ४४ ३४८ गोविन्द
नरबहादुर –
२६२
३६२ नरबहादुर ४५ ३६१ मनबहादुर –
३६३ तालमान ४४ ३४८ नरबहादुर
डिल्लीराम
– ३६५
३६४

३६४ डिल्लीराम ४५ ३६३ – –
३६५ नरबहादुर ४५ ३६३ लालबहादुर
दिलबहादुर
चन्द्रबहादुर

– –
३६६ दलमान ४४ ३४८ खड्गबहादुर
दयौनारायण
भगिमान
हरिश्चन्द्र ३६७
३६८
३७२
३७४
३६७ खड्गबहादुर ४५ ३६६ सिंहविर
गंगा –

३६८ दयौनारायण ४५ ३६६ लछुमन
हर्कबहादुर
दलबहादुर
पूर्णबहादुर –
३६९
३७०
३७१
३६९ हर्कबहादुर ४६ ३६८ मनबहादुर

– –


३७० दलबहादुर ४६ ३६८ भीमबहादुर
तिलबहादुर


– –
३७१ पूर्णबहादुर ४६ ३६८ ध्रुव कुमार
हरिप्रसाद
– –


३७२ भगीमान ४५ ३६६ कृष्ण
डिल्ली
– –
३७३

३७३ डिल्ली ४६ ३७२ खड्ग
छविलाल
– –


३७४ हरिश्चन्द्र ४५ ३६६ पद्मसिंह
नन्दलाल
पूर्णबहादुर –


३७५ कुलमान ४४ ३४८ पहलमान ३७६
३७६ पहलमान ४५ ३७५ – –
३७७ पहलमान ४४ ३४८ हरिलाल
माहावीर
जागृतलाल ३६८
३७९
३८०

३७८
हरिलाल ४५ ३७७ धनबहादुर
कुलबहादुर
नरबहादुर
टेकबहादुर
– –
३७९ महावीर ४५ ३७७ केशर –
३८० जागृतलाल ४५ ३७७ वीरबहादुर
कर्णबहादुर
कृष्णबहादुर
चित्रबहादुर –३८१ बलि ४० २६४ दलसिंह ३८२
३८२ दलसिंह ४१ ३८१ सन्तवीर ३८३
३८३ सन्तवीर ४३ ३८२ धनमान
धनवीर
हस्तवीर –

३८४
३८४ हस्तवीर ४३ ३८३ बलबहादुर
तिलबहादुर
नरवीर
नरबहादुर –

३८५
३८६
३८५ नरवीर ४४ ३८४ रत्नबहादुर
– –

३८६ नरबहादुर ४४ ३८४ मानबहादुर
विष्णु ३८८
३८७
३८७ विष्णु ४५ ३८६ जयप्रसाद –
३८८ मानबहादुर ४५ ३८६ मनोज
शेखर –

३८९ कपिल ३९ २६३ सत्यधर
नर्तम
प्रमानन्द
सर्मानन्द
गोविन्द ३९०
४१८
४२८
४३६
६७३
३९० सत्यधर ४० ३८९ रामकृष्ण
नन्द ३९१
४०७
३९१ रामकृष्ण ४१ ३९० पद्मलाल ३९२
३९२ पद्मलाल ४२ ३९१ कुवेरलाल
प्रजापति
भवानी
रतनप्रसाद
ईश्वरी
नरहरि ३९३
४००४०४
३९३ कुवेरलाल ४३ ३९२ हरिकृष्ण
टीकाराम
– ३९४
३९५
३९८
३९४ हरिकृष्ण ४४ ३९३ –
धनपति
नारायण
भगवान –३९५ टीकाराम ४४ ३९३ रामप्रसाद
माधवप्रसाद ३९६
३९७
३९६ रामप्रसाद ४५ ३९५ –

– –


३९७ माधवप्रसाद ४५ ३९५ युगलकिशोर
मुकेश
जीवेश
टेकराज
नारायण –
३९८ – ४४ ३९३ बमसबहादुर ३९९
३९९ वमसबहादुर ४५ ३९८ कृष्णबहादुर –
४०० प्रजापति ४३ ३९२ सोमप्रसाद
सूर्यप्रसाद
– ४०१


४०१ सोमप्रसाद ४४ ४०० मेघप्रसाद ४०२
४०२ मेघप्रसाद ४५ ४०१ दिनेश
रमेश
उमेश ४०३


४०३ दिनेश ४६ ४०२ दीपेश –
४०४ नरहरि ४३ ३९२ धर्मप्रसाद
मोहनप्रसाद
जीवप्रसाद ४०६
४०५

४०५ मोहनप्रसाद ४४ ४०४ कृष्णप्रसाद
विष्णुप्रसाद
गणेश –


४०६ धर्मप्रसाद ४४ ४०४ गोपीकृष्ण
लालप्रसाद
माधवप्रसाद

मुकुन्द –
४०७ नन्द ४१ ३९० श्रीविलास ४०८
४०८ श्रीविलास ४२ ४०७ हेमलाल
– ४०९

४०९ हेमलाल ४३ ४०८ पद्मलाल
प्रभाखर
हरिलाल
गजलाल
प्रमानन्द
लक्ष्मीकान्त
श्रीकृष्ण –
४१०

४१३
४१५
४१६

४१० ्रप्रभाखर ४४ ४०९ खेमप्रसाद
डिल्लीराम ४११
४१२
४११ खेमप्रसाद ४५ ४१० लीलाना
श्रीकान्त
विष्णुप्रसाद
पूष्पलाल
प्रेमप्रसाद
चूडामणि
योगप्रसाद
उपेन्द्र
विनोद
हरिप्रसाद
नरेन्द्र –


४१२ डिल्लीराम ४५ ४१० सूर्यकुमार
ताराकुमार –

४१३ गजलाल ४४ ४०९ जयनारायण ४१४
४१४ जयनारायण ४५ ४१३ – –
४१५ प्रमानन्द ४४ ४०९ –– –
४१६ लक्ष्मीकान्त ४४ ४०९ सोमकान्त
टीकाप्रसाद
भानुभक्त
पुष्पलाल
वेदप्रसाद
पदमप्रसाद
योगप्रसाद
प्रेमप्रसाद –
४१७


४१७ टीकाप्रसाद ४५ ४१६ – –
४१८ नर्तम ४० ३८९ त्रिलोचन ४१९
४१९ त्रिलोचन ४१ ४१८ श्रीकान्त
जयभद्र
सेतु
वद्रीप्रसाद –

४२०
४२७
४२० सेतु ४२ ४१९ माधव
भक्ति विलास ४२१

४२१ माधव ४३ ४२० धनप्रसाद
हरिप्रसाद –
४२२
४२२ हरिप्रसाद ४४ ४२१ गौरीप्रसाद
गोविन्दप्रसाद
रामप्रसाद
भक्तिप्रसाद ४२३
४२४
४२५
४२६
४२३ गौरीप्रसाद ४५ ४२२ होमप्रसाद


– –४२४ गोविन्दप्रसाद ४५ ४२२ कमलप्रसाद
चन्द्रप्रसाद –

४२५ रामप्रसाद ४५ ४२२ मधु
दर्शन –

४२६ भक्तिप्रसाद ४५ ४२२ आनन्दप्रसाद
मोहनप्रसाद –

४२७ बद्रीप्रसाद ४५ ४१९ प्रमानन्द –
४२८ प्रमानन्द ४० ३८९ नैनानन्द
कुष्माखर
चिन्तामणि ४२९
४३२
४३४
४२९ नैनानन्द ४१ ४२८ वेलास
खडानन्द
अच्युतानन्द ४३०

४३१
४३० वेलास ४२ ४२९ कमलापति
भीमलाल
प्रेमलाल –


४३१ अच्युतानन्द ४२ ४२९ श्रीलाल
भगीरथ
इन्द्रलाल –


४३२ कुष्माखर ४१ ४२८ तुलसीराम ४३३
४३३ तुलसीराम ४२ ४३२ डिल्लीराम
चन्द्रलाल –

४३४ चिन्तामणि ४१ ४२८ छविलाल ४३५
४३५ छविलाल ४२ ४३४ प्रमानन्द –
४३६ शर्मानन्द ४० ३८९ बालकृष्ण
समन्त
श्री पाध्ये
दधिराम
शक्ति पाध्ये ४३७
४८३
५६१
५८६
६०४
४३७ बालकृष्ण
(क) रामरेखा
(ख) रुकमीणी ४१ ४३६ भर्तुपाध्ये
हरिनारायण
भाष्कर ४३८
४५४
४७४
४३८ भर्तुपाध्ये
पत्नी
(१) पवित्रा
(२) लिला ४२ ४३७ भगीरथ
धर्मानन्द
नारद (नरपती) चन्द्रकला
नर्वदा
मनमाया ४३९
४४६
४४८
४३९ भगीरथ
चन्द्रकला नममाया

४३ ४३८ महानन्द
डमरु
नैनानन्द
तुलसी डिकूरादेवी ४४०
४४१
४४४
४४५
४४० महानन्द ४४ ४३९ भीमप्रसाद
– –

४४१ डमरुबल्लभ+
लिलादेवी

४४ ४३९ धर्मानन्द
पद्म (राम)
पूण्यप्रसाद दुर्गादेवि
बाल कुमारी
मञ्जुसूवेदी ४४२
४४३
११०८
४४२ धर्मानन्द + ईश्वरा ४५ ४४१ दीपक सिता
गीता
अनिता
पुष्पा –
४४३ पद्मप्रसाद
(राम प्र.) +
बालकुमारी ४५ ४४१ सरोज

आरती
दिक्षा –४४४ नैनानन्द ४४ ४३९ कृष्ण
मातृका
पीताम्बर
काशीनाथ
– –
४४५ तुलसी ४४ ४३९ लोकमणि
सोमनाथ
– –


४४६ धर्मानन्द ४३ ४३८ नन्दलाल ४४७
४४७ नन्दलाल ४४ ४४६ –
– –

४४८ नारद (नरपती) + वछलादेवी ४३ ४३८ गौरीकान्त
धनपति देवी
चेतना ४४९
४५१
४४९ गौरीकान्त +चन्द्रकला ४४ ४४८ भवानीप्रसाद
भित्रप्रसाद
पुण्यप्रसाद
भोलाप्रसाद ४५०
१२३१
१२३२
१२३३
४५० भवानीप्रसाद + शान्ता ४५ ४४९ सूरज
गोपी –

४५१ धनपति +रनमाया ४४ ४४८ बालकृष्ण
वेदनिधि तुलसा
डम्बरकु. ४५२
४५३
४५२ बालकृष्ण +गायत्रा ४५ ४५१ गोपीकृष्ण
राधाकृष्ण गोमा
शोभा –

४५३ वेदनिधि + यसोदा ४५ ४५१ सुभाष
डिल्ली कृष्णा १२३०

४५४ हरिनारायण
(गजाधर) ४२ ४३७ अगन्धर
हरिनन्द ४५५
४७१
४५५ अगन्धर ४३ ४५४ श्रीविलास
बलभद्र
भालचन्द्र
अनिरुद्र
लीलाबल्लभ
जयनारायण ४५६४६४
४६६
४५६ श्रीविलास ४४ ४५५ दामोदर
गायत्री
प्रेम
चिरञ्जीवी
जगन्नाथ
नेत्रप्रसाद ४५७
४५९
४६०
४६१
४६२
४६३
४५७ दामोदर ४५ ४५६ रमेश
गणेश
महेश ४५८


४५८ रमेश ४६ ४५७ – –
४५९ गायत्री ४५ ४५६ ईश्वर
किशोर –

४६० प्रेम ४५ ४५६ ढाकेशनारायण
काशीनाथ –

४६१ चिरञ्जीवी ४५ ४५६ विजय
विनोद
विकाश –


४६२ जगन्नाथ ४५ ४५६ तोया

– –


४६३ नेत्रप्रसाद ४५ ४५६ अशोक
यादव
रुपक


– –

४६४ लीलाबल्लभ ४४ ४५५ गोविन्द ४६५

४६५ गोविन्द ४५ ४६४ खेमनाथ
डिल्लीरा –

४६६ जयनारायण ४४ ४५५ खेमनाथ ४६७
४६७ खेमनाथ ४५ ४६६ डिल्लीराम
भवानीप्रसाद
माधव ४६८
४६९
४७०
४६८ डिल्लीराम ४६ ४६७ सुभाष –
४६९ भवानीप्रसाद ४६ ४६७ सरोज –
४७० माधव ४६ ४६७ सुमन –
४७१ हरिनन्द ४३ ४५४ डिल्लीराम
होमनाथ
धनपति
– ४७२

४७३

४७२ डिल्लीराम ४४ ४७१ ओमप्रसाद
अग्निप्रसाद
नारायण
यादव –४७३ धनपति ४४ ४७१ सोमनाथ
छविलाल –

४७४ भास्कर ४२ ४३७ हरिकृष्ण ४७५
४७५ हरिकृष्ण ४३ ४७४ श्रीविलास
शंकरप्रसाद
खेमनाथ
रंगलाल ४७६
४८०
४८२
४८१
४७६ श्री विलास ४४ ४७५ नन्दीकेशर
वरपति
डिल्लीराम
गेहनाथ ४४७
४७८
४७९

४७७ नन्दीकेशर ४५ ४७६ गोविन्द
सत्राजित –

४७८ वरपति ४५ ४७६ गंगाराम
भरत
गणेश –

४७९ डिल्लीराम ४५ ४७६ डम्बरु
सागर –

४८० शंकरप्रसाद ४४ ४७५ टंकमणि
मोतीलाल –

४८१ रंगलाल ४४ ४७५ भुवानी
खडानन्द
राजेन्द्र
ऋषिराम –४८२ खेमनाथ ४४ ४७५ टीकाराम
तारानाथ
– –


४८३ समन्त ४१ ४३६ लक्ष्मीप्रसाद
बृद्धिविलास ४८४
५५७
४८४ लक्ष्मीप्रसाद ४२ ४८३ गंगाधर
गोकुल
चन्द्रलाल ४८५
४९९
५४३

४८५ गंगाधर ४३ ४८४ रामलाल
कृष्णलाल
श्रीहर्क
लीलाधर ४८६

४९७
४९८
४८६ रामलाल ४४ ४८५ शिवलाल
रामचन्द्र ४८७
४९१
४८७ शिवलाल ४४ ४८६ चन्द्रलाल
श्यामलाल
लक्ष्मीप्रसाद
बुद्धिमान ४८८
४८९
४९०

४८८ चन्द्रलाल ४६ ४८७ रुद्रप्रसाद
धनञ्जय
मनोजय –


४८९ श्यामलाल ४६ ४८७ – –
४९० लक्ष्मीप्रसाद ४६ ४८७ विष्णु
गोविन्द
डिल्ली –


४९१ रामचन्द्र ४५ ४८६ धर्मानन्द
गोपीकृष्ण ४९२
४९६
४९२ धर्मानन्द ४६ ४९१ हरिलाल
बाबुराम
दयाराम ४९३
४९४
४९५
४९३ हरिलाल ४७ ४९२ बुद्धिविलास
मदनकुमार –

४९४ बाबुराम ४७ ४९२ खेमराज
टेकनाथ –

४९५ दयाराम ४७ ४९२ मणिराज –
४९६ गोपीकृष्ण ४६ ४९१ केवली
द्रोण –

४९७ श्रीहर्क ४४ ४८५ मनरथ
तुलसी –

४९८ लीलाधर ४४ ४८५ टीकाराम –
४९९ गोकुल ४३ ४८४ खडानन्द
कमलापति
नरपति
शशिधर
दधिराम ५००
५०९
५१४
२२४
२३४
५०० खडानन्द ४४ ४९९ माधव
बलराम
जयकृष्ण
देवऋषि ५०१
५०२
५०५
५०७
५०१ माधव ४५ ५०० देवीप्रसाद
टीकाराम
पशुपति –


५०२ बलराम ४५ ५०० कोमलप्रसाद
लक्ष्मीप्रसाद
शिखरनाथ
मेरुप्रसाद –
५०३
५०४

५०३ लक्ष्मीप्रसाद ४६ ५०२ चूडामणि
जीवनाथ
देवीप्रसाद –


५०४ शिखरनाथ ४६ ५०२ नगेन्द्र
खगेन्द्र –

५०५ जयकृष्ण ४५ ५०० बालकृष्ण ५०६
५०६ बालकृष्ण ४६ ५०५ त्रिलोचन

– –


५०७ देवऋषि ४५ ५०० मनोरथ
चन्द्रप्रसाद ५०८

५०८ मनोरथ ४६ ५०७ त्रिलोचन
देवी
चूडा –


५०९ कमलापति ४४ ४९९ तारानिधि
माहानन्द ५१०
५११
५१० तारानिधि ४५ ५०९ जनकलाल –
५११ माहानन्द ४५ ५०९ नन्दलाल
लक्ष्मीकान्त ५१२
५१३
५१२ नन्दलाल ४६ ५११ चूडामणि
यदुनाथ
भवानी
राप्रसाद –५१३ लक्ष्मीकान्त ४६ ५११ यज्ञनिधि
धनपति
डिल्लीराम –


५१४ नरपति ४४ ४९९ मतिलाल
मनरथ
छविलाल
भानुभक्त
गणपति ५१५
५१६
५१८
५१९
५२१
५१५ मतिलाल ४५ ५१४ चन्द्रलाल
कृष्णलाल –

५१६ मनरथ ४५ ५१५ चन्द्रलाल
भीमलाल –
५१७
५१७ भीमलाल ४६ ५१६ पूर्णानन्द
मोहनलाल
खगेन्द्र –


५१८ छविलाल ४५ ५१४ टीकाराम
देवीदत्त –

५१९ भानुभक्त ४५ ५१४ नेत्रप्रसाद ५२०
५२० नेत्रप्रसाद ४६ ५१९ गोपाल –
५२१ गणपति ४५ ५१४ धर्मानन्द
मकरीलाल ५२२

५२२ धर्मानन्द ४६ ५२१ नेत्रप्रसाद
नरेन्द्रप्रसाद
खेमनाथ –
५२३

५२३ नरेन्द्रप्रसाद ४७ ५२२ वेदनिधि
तीर्थनिधि
मुक्तिनिधि
जयनिधि
टीकानिधि
ओमनिधि
सोमनिधि –


५२४ शशिधर ४४ ४९९ लक्ष्मीप्रसाद
हरिभक्त ५२५
५३३
५२५ लक्ष्मीप्रसाद ४५ ५२४ डिल्लीराम
लक्ष्मीप्रसाद
मधुसूदन
काशीनाथ
नारायण
धर्मानन्द
दीनानाथ
भीमप्रसाद ५२६
५२७
५२८
५२९
५३०
१२३६
५३१
५३२
५२६ डिल्लीराम + जानुका ४६ ५२५ यमकान्त
गोपाल
माधव लक्ष्मी
रेणुका
कमला १२३४


५२७ लक्ष्मीकान्त + लक्ष्मी ४६ ५२५ गणेश राधा
गीता
सिता –
५२८ मधुसूदन + नारायणी ४६ ५२५ टंक प्रसाद
दुर्गा प्रसाद
टीकाराम देवी
अम्बीका
मिना –


५२९ काशीनाथ + मनुरा ४६ ५२५ गोविन्द
पुरुषोत्तम
सीताराम
युवराज
सुदर्शन राधिका
मिना –
५३० नारायण + लक्ष्मीदेवी ४६ ५२५ माधवराज निर्मला
विमला –
५३१ दीनानाथ + कमला ४६ ५२५ रंग (रमेश)
कृष्णप्रसाद अम्बीका –

५३२ भीमप्रसाद+
डम्बरकुमारी ४६ ५२५ जीवन
आगवन
ठाकुर पुष्पा –

५३३ हरिभक्त ४५ ५२४ डिल्लीप्रसाद
भक्तीप्रसाद
– –


५३४ दधिराम ४४ ४९९ प्रजापति
देविप्रसाद
तुलसीराम
प्रेमसागर ५३५
५३७
५४०
५४२
५३५ प्रजापति ४५ ५३४ मेदिनी ५३६
५३६ मेदिनी ४६ ५३५ –

– –


५३७ देवीप्रसाद ४५ ५३४ कुलप्रसाद
चन्द्रप्रसाद
दयाराम
दामोदर
नारायणप्रसाद
युवराज
यामप्रसाद ५३८
५३९

६०३५३८ कुलप्रसाद ४६ ५३७ मातृका –

५३९ चन्द्रप्रसाद ४६ ५३७ चिरञ्चीवी
टीकाराम –

५४० तुलसीराम ४५ ४३४ कुवेर
बालकृष्ण
कपिलमुनि ५४१


५४१ कुवेर ४६ ५४० निधिरत्न
ईश्वर
गोपाल –


५४२ प्रेमसागर ४५ ५३४ ध्रुव –
५४३ चन्द्रलाल ४३ ४८४ काशीनाथ
श्यामलाल
विष्णुलाल ५४४
५४७
५५३
५४४ काशीनाथ ४४ ५४३ तिलचन ५४५
५४५ तिलचन ४५ ५४४ हरिप्रसाद ५४६
५४६ हरिप्रसाद ४६ ५४५ लक्ष्मीप्रसाद
रामप्रसाद
कमलप्रसाद –


५४७ श्यामलाल ४४ ५४३ वर्मलाल
धनपति ५४८
५५२
५४८ वर्मलाल ४५ ५४७ गौरीशंकर
रामचन्द्र
राजमान
उमानाथ ५४९


५५०
५४९ गौरी शंकर ४६ ५४८ मनरथ ५५०
५५० मनरथ ४७ ५४९ सुभाषचन्द्र
मनप्रसाद –

५५१ उमानाथ ४६ ५४८ – –
५५२ धनपति ४५ ५४७ जीवनाथ
भक्तबहादुर –

५५३ विष्णुलाल ४४ ५४३ बालकृष्ण
बलराम ५५४
५५५
५५४ बालकृष्ण ४५ ५५३ चूडामणि
डिल्लीराम
चन्द्रमणि
रामेशकुमार –५५५ बलराम ४५ ५५३ पद्म ५५६
५५६ पद्म ४६ ५५५ टंक प्रसाद
गुणनिधी
पारस
नेत्र –५५७ बुद्धिविलास ४२ ४८३ लक्ष्मीकान्त ५५८
५५८ लक्ष्मीकान्त ४३ ५५७ रविचन्द्र ५५९
५५९ रविचन्द्र ४४ ५५८ मुकुन्द

– ५६०


५६० मुकुन्द ४५ ५५९ खेमराज –
५६१ श्रीपाध्ये ४१ ४३६ पशुपति
नन्दलाल
मोतीलाल
छविलाल
शिवलाल


– ५६२


५७०
५८४५६२ पशुपति ४२ ५६१ हरिलाल ५६३

५६३ हरिलाल ४३ ५६२ चन्द्रलाल
जगनिधि ५६४
५६६
५६४ चन्द्रलाल ४४ ५६३ दुर्गानाथ ५६५
५६५ दुर्गानाथ ४५ ५६४ यामप्रसाद
तारानाथ
तुलसी
हरिप्रसाद –५६६ जगनिधि ४४ ५६३ धनपति ५६७
५६७ धनपति ४५ ५६६ हरिनारायण
गेहनाथ ५६८
५६९
५६८ हरिनारायण ४६ ५६७ चन्द्रकुमार
कृष्णकुमार –

५६९ गेहनाथ ४६ ५६७ नवीन –
५७० छविलाल ४२ ५६१ मनोरथ
अनिरुन्द्र
हरिप्रसाद
हर्कबहादुर
बलबहादुर ५७१
५७५
५७७

५८२
५७१ मनोरथ ४३ ५७० केशव
छत्रपति
गंगाधर
इन्द्रप्रसाद ५७२

५७३
५७४
५७२ केशव ४४ ५७१ कृष्णप्रसाद
होमनाथ
लक्ष्मी
हरि –५७३ गंगाधर ४४ ५७१ छविराम
निधिराम –

५७४ इन्द्रप्रसाद ४४ ५७१ प्रकाश
भेषण
सोमनाथ –


५७५ अनिरुद्र ४३ ५७० चूडामणि
गोपनाथ
खेमनाथ

– ५७६
५७६ चूडामणि ४४ ५७५ रुपनारायण
नेत्रप्रसाद
कृष्णप्रसाद
गोपीकृष्ण
प्रेमप्रसाद
पुण्यप्रसाद
मोहन
शिव –५७७ हरिप्रसाद ४३ ५७० अच्युतानन्द
पुण्यप्रसाद ५७८
५८१
५७८ अच्युतानन्द ४४ ५७७ महेश्वर
रोहिणी ५७९
५८०
५७९ महेश्वर ४५ ५७८ वेदनिधि
कुवेर –

५८० रोहिणी ४५ ५७८ नरप्रसाद
भवानी –

५८१ पुण्यप्रसाद ४४ ५७७ यमनाथ
गोविन्द
नरेन्द्र –


५८२ बलबहादुर ४३ ५७० डिल्लीबहादुर
लक्ष्मीप्रसाद
धनबहादुर
टेकबहादुर
नरबहादुर ५८३
५८३ डिल्लीबहादुर ४४ ५८२ यगेन्द्र –
५८४ शिवलाल ४२ ५६१ गोविन्द
देवीप्रसाद


– ५८५
५८५ गोविन्द ४३ ५८४ छविलाल
शिवप्रसाद –

५८६ दधिराम ४१ ४३६ वेदनिधि ५८७
५८७ वेदनिधि ४२ ५८६ हरिनन्द
खडानन्द
विष्णुलाल
पद्मलाल ५८८
५९३
५९६
५९८
५८८ हरिनन्द ४३ ५८७ मंगल
कृष्णलाल
जीवनाथ
मनरथ ५८९
५९०
५९०
५९१
५८९ मंगल ४४ ५८८ दलबहादूर
भक्तबहदुर –

५९० कृष्णलाल ४४ ५८८ तारानिधि
प्रसाद
– –


५९१ मनरथ ४४ ५८८ नरपति ५९२
५९२ नरपति ४५ ५९१ विष्णुप्रसाद –
५९३ खडानन्द ४३ ५८७ चूडामणि ५९४
५९४ चूडामणि ४४ ५९३ लक्ष्मीधर ५९५
५९५ लक्ष्मधिर ४५ ५९४ भक्तबहादुर –
५९६ विष्णुलाल ४३ ५९७ हेमलाल
हस्तवीर ५९७

५९७ हेमलाल ४४ ५९६ भक्तिराम

लक्ष्मण –


५९८ पद्मलाल ४३ ५८७ दीनानाथ
वाचस्पति
पूर्णानन्द ५९९
६०१
६०२
५९९ दिनानाथ ४४ ५९८ वेदप्रसाद ६००
६०० वेदप्रसाद ४५ ५९९ –
– –

६०१ वाचस्पति ४४ ५९८ उमानाथ
भवानीनाथ
डम्बरु
दुर्गाप्रसाद –६०२ पूर्णानन्द ४४ ५९८ गोपीकृष्ण
झुलेन्द्र –

६०३ दामोदर ४६ ५३७ चिरञ्जीवी –
६०४ शक्ति पाध्ये ४१ ४३६ विधि
हरिहर
प्रेमु
रंगु
दत्तु –

६०५
६२२
६५८
६०५ प्रेमु ४२ ६०४ कुवेर
देवऋषि
वेद्निधि
कर्णाखर
विष्णुलाल ६०६
६१२
६१४
५१७
६२०
६०६ कुवेर ४३ ६०५ चन्द्रलाल
देवी प्रसाद
डिल्लीराम
नरपति
भीमलाल ६०७
६०८
६०९
६१०
६११
६०७ चन्द्रलाल ४४ ६०६ थानप्रसाद
बद्रीलाल –

६०८ देवि प्रसाद ४४ ६०६ उत्तमकुमार
रोहित
अनन्त
लीला विलास –६०९ डिल्लीराम ४४ ६०६ शान्तीराम –
६१० नरपती ४४ ६०६ टीकाराम
महेन्द्र
केशव –


६११ भीमलाल ४४ ६०६ भीष्म
दिलीप –

६१२ देवऋषि ४३ ६०५ निधिराम ६१३
६१३ निधिराम ४४ ६१२ यमनाथ
विलास
रुद्रनाथ –


६१४ वेदनिधि ४३ ६०५ लीलाधर ६१५
६१५ लीलाधर ४४ ६१४ लेखनाथ ६१६
६१६ लेखनाथ ४५ ६१५ – –
६१७ कर्णाखर ४३ ६०५ नरहरि ६१८
६१८ नरहरि ४४ ६१७ अर्जुन
कृष्णलाल
चन्द्रमणि –
६१९

६१९ कृष्णलाल ४५ ६१८ भीमराज –
६२० विष्णुलाल ४३ ६०५ लछोमन
मधुप्रसाद ६२१

६२१ लछोमन ४४ ६२० खेमनाथ
महेश्वर –

६२२ रंगु ४२ ६०४ श्रीकृष्ण
भधु सूदन
लक्ष्मण
प्रभाखर ६२३
े६३५
६३६
६५४
६२३ श्रीकृष्ण ४३ ६२२ वलराम
हेमलाल ६२४
६३३
६२४ बलराम ४४ ६२३ जयानन्द
छविलाल
भवानीप्रसाद
वेदनिधि
रविलाल
खडानन्द ६२५
६२८
६२९
६३०
६३१
६३२
६२५ जयानन्द ४५ ६२४ नरेन्द्र
खडानन्द
विद्यापति
नन्दीकेशर –
६२६

६२७
६२६ खडानन्द ४६ ६२५ डेक
आनन्द –

६२७ नन्दी केशर ४६ ६२५ डिल्ली
पुष्प –

६२८ छविलाल ४५ ६२४ लोकनाथ
शान्तिराम
भुवन
परशुराम
चूडामणि
मेघराज –

६२९ भवानीप्रसाद
पत्नी पुष्पा ४५ ६२४ तोयानाथ
थलिन्द्रनाथ मुना
खेमकु. –

६३० वेदनिधि ४५ ६२४ कृष्ण
लीला
धर्म –


६३१ रविलाल ४५ ६२४ पद्मलाल
भद्रलाल
धनञ्जय
बालकृष्ण –६३२ खडानन्द ४५ ६२४ कुलानन्द
उमानाथ
मनप्रसाद –


६३३ हेमलाल ४४ ६२३ पुण्यप्रसाद ६३४
६३४ पुण्यप्रसाद ४५ ६३३ शिवलाल
भानुभक्त
भोल
हाजु –६३५ मधुसुदन ४३ ६२२ दाताराम
हरिप्रसाद
प्रतिमन –


६३६ लक्ष्मण ४३ ६२२ चन्द्रलाल
धर्मलाल
धनपति
मित्रलाल ६३७
६४८
६५०
६५३
६३७ चन्द्रलाल ४४ ६३६ दाताराम
पुर्णानन्द
केवली
बलराम ६३८
६४४
६४५
६४७

६३८ दाताराम ४५ ६३७ गंगाधर
नारद
चेतनाथ
मेघनाथ
रमनाथ
खेमानन्द
पुष्पलाल
ज्ञानप्रसाद
नेत्रप्रसाद ६३९

६४०
६४२


६४३
६४१

६३९ गंगाधर ४६ ६३८ सोमप्रसाद
कमलप्रसाद –

६४० चेतनाथ
(सोमनाथ) ४६ ६३८ तारापति –
६४१ ज्ञानप्रसाद ४६ ६३८ भक्तिप्रसाद –
६४२ मेघनाथ ४६ ६३८ मोतीप्रसाद
रविलाल –

६४३ पुष्पलाल ४६ ६३८ मोतीप्रसाद
रविप्रसाद –

६४४ पुर्णानन्द ४५ ६३७ जीवनाथ
रुद्रनाथ –

६४५ केवली ४५ ६३७ खेमचन्द्र
कुल चन्द्र ६४६

६४६ खेमचन्द्र ४६ ६४५ किरण
छवि –

६४७ बलराम ४५ ६३७ हरिनाथ
नरनाथ
नित्य
रविनाथ
भोपाल
गंगा
धुव –


६४८ धर्मलाल ४४ ६३६ पूर्णानन्द
भवानीप्रसाद –
६४९
६४९ भवानीप्रसाद ४५ ६४८ – –
६५० धनपति ४४ ६३६ होमनाथ
हरिलाल
प्रेमलाल
कृष्णलाल –
६५१
६५२

६५१ हरिलाल ४५ ६५० कमलराज –
६५२ प्रेमलाल ४५ ६५० – –
६५३ मित्रलाल ४४ ६३६ रामहरि –
६५४ प्रभाखर ४३ ६२२ नर्तम
जयनाथ ६५५
६५७
६५५ नर्तम ४४ ६५४ नारद
पर्शुराम –
६५६
६५६ पर्शुराम ४५ ६५५ भक्तिप्रसाद
गोविन्द –

६५७ जयनाथ ४४ ६५४ पुण्यप्रसाद
भवानी शङ्कर –

६५८ दत्तु ४२ ६०४ महाननद
हेमलाल
जयनारायण ६५९
६६३
६६८
६५९ महानन्द ४३ ६५८ दाताराम
पशुपति ६६०
६६२
६६० दाताराम ४४ ६५९ शिवप्रसाद
नैनानन्द –
६६१
६६१ नैनानन्द ४५ ६६० भानु
मातृका
– –


६६२ पशुपति ४४ ६५९ विष्णुलाल
रघुनाथ –

६६३ हेमलाल ४३ ६५८ नन्दीकेशर
भक्तिराम
महिपति
मुकुन्द
अनिरुद्र
– –
६६४
६६५
६६६
६६७

६६४ भक्तिराम ४४ ६६३ –
– –

६६५ महिपति ४४ ६६३ –
– –

६६६ मुकुन्द ४४ ६६३ –
– –

६६७ अनिरुद्र ४४ ६६३ –

– –


६६८ जयनारायण ४३ ६५८ डम्बरु ६६९
६६९ डम्बरु ४४ ६६८ हरिप्रसाद
भोला
विनोद ६७०
६७१
६७२
६७० हरिप्रसाद ४५ ६६९ गोपाल
केदार –

६७१ भोला ४५ ६६९ चिरञ्जीवी
शालिकराम –

६७२ विनोद ४५ ६६९ सन्तोष
सन्दीप –

६७३ गोविन्द ४० ३८९ हांसु
विधु
किसन
विसन
कुवेर
जयमंगल ६७४
६८४
७०१
७६६
७९३

६७४ हांसु ४१ ६७३ रामकृष्ण ६७५
६७५ रामकृष्ण ४२ ६७४ लीलाबल्लभ
छविलाल ६७६
६९६
६७६ लीलाबल्लभ ४३ ६७५ श्रीनारायण ६७८
६७७ श्रीनारायण ४४ ६७६ – –
६७८ श्रीनारायण ४४ ६७६ तारानिधि
इन्द्रलाल
डमारु
लक्ष्मीकान्त
गंगाप्रसाद ६७९
६८०
६८२
६८३
६८१
६७९ तारानिधि ४५ ६७८ हुतराज –
६८० इन्द्रलाल ४५ ६७८ दुर्गाप्रसाद
– –

६८१ गंगाप्रसाद ४५ ६७८ माधव (मधु)
कुमार
नेताप्रसाद –


६८२ डमरु ४५ ६७८ हरिप्रसाद
पूर्णप्रसाद –

६८३ लक्ष्मीकान्त ४५ ६७८ चन्दप्रसाद
हरिप्रसाद
कृष्णप्रसाद


– –

६८४ विधु ४१ ६७३ दयाराम ६८५
६८५ दयाराम ४२ ६८४ – ६८६
६८६ – – – – –
६८९ – ४४ ६८६ देवीचरण
खडाननद ६९०
६९४
६९० देवीचरण ४५ ६८९ चन्द्रलाल
लक्ष्मी
पूर्णानन्द
कृष्ण ६९१
६९२
६९३

६९१ चन्द्रलाल ४६ ६९० दुर्गाप्रसाद –
६९२ लक्ष्मी ४६ ६९० खडानन्द
यमप्रसाद
चन्द्रप्रसाद –


६९३ पूर्णानन्द ४६ ६९० ऋषिराज
सूर्यराज
लीलाराज –


६९४ खडानन्द ४५ ६८९ गोपीकृष्ण ६९५
६९५ गोपीकृष्ण ४६ ६९४ दामोदर
गरुडध्वज
देवकीनन्दन
जनार्दन –६९६ छविलाल ४३ ६७५ मित्रलाल ६९७
६९७ मित्रलाल ४४ ६९६ खडाननद
टीकाराम
काशीनाथ ६९८

६९९
६९८ खडानन्द ४५ ६९७ झुमाकान्त
मेघनाथ


– –
६९९ काशीनाथ ४५ ६९७ भागवत
लोकनाथ
हेमराज
सेतुराम ७००७०० भागवत ४६ ६९९ कोमलराज
हेमराज
देवराज
गोपालराज –७०१ किसन ४१ ६७३ गंगाधर
मनरथ
ऋतु
चन्द्रखर
पृथु
कालु
चामु ७०२
७११
७१५
७५२
७५५
७६१
७६४
७०२ गंगाधर ४२ ७०१ पद्मलाल
पुण्यप्रसाद
श्रीलाल
लक्ष्मीप्रसाद ७०३
७०४

७१०
७०३ पद्मलाल ४३ ७०२ तिर्थप्रसाद –
७०४ पुण्यप्रसाद ४३ ७०२ पुण्यहरि
हरिप्रसाद
शंकर
गोविनद
तेजबहादुर
शेरबहादुर ४०५
७०७
७०५ पुण्यहरि ४४ ७०४ धाकप्रसाद
थरहरि –
७०६
७०६ थरहरि ४५ ७०५ बालकृष्ण –
७०७ हरिप्रसाद ४४ ७०४ दुर्गाप्रसाद
तेजप्रसाद
चन्द्रप्रसाद
सूवाधर –
७०८
७०९

७०८ तेजप्रसाद ४५ ७०७ –
– –

७०९ चन्द्रप्रसाद ४५ ७०७ दधिराम –
७१० लक्ष्मीप्रसाद ४३ ७०२ नेत्र
सन्तोष
अर्जुन
भुवन –७११ मनरथ ४२ ७०१ बलभद्र
नारायण
छविलाल
श्रीलाल अ.
७१२
अ.

७१२ नारायण ४३ ७११ धनञ्जय
माधव ७१३

७१३ धनञ्जय ४४ ७१२ खेमनाथ
जगन्नाथ –
७१४
७१४ जगन्नाथ ४५ ७१३ हिमप्रसाद –
७१५ ऋतु ४२ ७०२ अचयुत
दत्तुलाल
पद्मलाल
रविलाल
ऋषिराम
नन्दलाल ७१६
७३०
७३२
७३४
७४१
७४४
७१६ अच्युत ४३ ७१५ टीकाराम
नन्दलाल
मित्रलाल
जयप्रसाद
राधाकृष्ण ७१७
७१८
७२५
७२८
७२९
७१७ टीकाराम ४४ ७१६ निलप्रसाद
तिलप्रसाद
यज्ञप्रसाद
हरिप्रसाद
सूर्यप्रसाद
मनोहर ७२२

७२३
७२४


७१८ नन्दलाल ४४ ७१६ दुर्गाहरि
चेतहरि
भोजहरि
भोलाहरि
बोधहरि ७१९
७२०

७२१

७१९ दुर्गाहरि ४५ ७१८ लोकनाथ
चिरनाथ
गोपनाथ –


७२० चेतहरि ४५ ७१८ घनश्याम
उमाकान्त
लीलाराज –


७२१ भोलाहरि ४५ ७१८ निर्मल
बद्रीनाथ –

७२२ निलप्रसाद ४५ ७१७ कृष्णप्रसामद
भरतप्रसाद
हरिप्रसाद
– –७२३ यज्ञप्रसाद ४५ ७१७ रामप्रसाद
विष्णुप्रसाद –

७२४ हरिप्रसाद ४५ ७१७ टिकेन्द्र –
७२५ मित्रलाल ४४ ७१६ रेवती
झकडप्रसाद
प्रदीप
लोकहरि ७२६


७२७
७२६ रेवती ४५ ७२५ नेत्रप्रसद
हुतराज –

७२७ लोकहरि ४५ ७२५ नवराज
नवकुमार –

७२८ जयप्रसाद ४४ ७१६ बालकृष्ण –
७२९ राधाकृष्ण ४४ ७१६ नारायण
प्रेमप्रसाद
गोपालचन्द्र
लीलाप्रसाद –७३० दत्तुलाल ४३ ७१५ बालकृष्ण
विष्णुनाथ –
७३१
७३१ विष्णुनाथ ४४ ७३० टिकेन्द्र –
७३२ पद्मलाल ४३ ७१५ दिल्लीराम
पद्मलाल
विधुलाल
खडानन्द
दधिराम
– –

७३३७३३ विधुलाल ४४ ७३२ –


– –७३४ रविलाल ४३ ७१५ भगीरथ
– ७३५

७३५ भगीरथ ४४ ७३४ लक्ष्मीनारायण
चकपाणि
कपिलमुनि ७३६
७३९
७४०
७३६ लक्ष्मीनारायण ४५ ७३५ दामोदर
डिल्लीराम (हरिप्रपन्न)
धरणीधर
रधुनाथ ७३८

७३७

७३७ धरणीधर ४६ ७३६ लक्ष्मीनारायण
गोविन्द –

७३८ दामोदर ४६ ७३६ भागवत
पुष्पलाल
नारायण –


७३९ चक्रपाणि ४५ ७३५ – –
७४० कपिलमुनि ४५ ७३५ – –
७४१ ऋषिराम ४३ ७१५ कृष्णलाल
हेमलाल
लक्ष्मीप्रसाद –
७४२
७५०
७४२ हेमलाल ४४ ७४१ पूर्णानन्द ७४३
७४३ पूर्णानन्द ४५ ७४२ दधिराम
देवीप्रसाद
डिल्लीराम
लक्ष्मीप्रसाद
पुष्पलाल –
७४४ नन्दलाल ४३ ७१५ विद्यापति
वेदनिधि
प्रभाखर
देवनारायण ७४५


७४६
७४५ विद्यापति ४४ ७४४ टंकनाथ
टेकनाथ
उमानाथ
घनश्याम –७४६ देवनारायण ४४ ७४४ विष्णुभक्त
काशीनाथ
मनोरथ
धनपति
पुष्पलाल
श्रीबल्लभ –
७४७

७४८
७४९

७४७ काशीनाथ ४५ ७४६ खडानन्द –
७४८ धनपति ४५ ७४६ लक्ष्मी
विष्णु
हरि खेम
नरपति
अग्नि –
७४९ पुष्पलाल ४५ ७४६ डिल्लीराम
होमप्रसाद –

७५० लक्ष्मीप्रसाद ४४ ७४१ कृष्ण
देवीप्रसाद
छविलाल
रामचन्द्र –


७५१
७५१ रामचन्द्र ४५ ७५० – –
७५२ चन्द्रखर ४२ ७०१ शर्मानन्द
भवानी
बलराम ७५३


७५३ शर्मानन्द ४३ ७५२ गोविन्द ७५४
७५४ गोविन्द ४४ ७५३ –– –
७५५ पृथु ४२ ७०१ हेमलाल
वर्मलाल ७५६

७५६ हेमलाल ४६ ७५५ रामप्रसाद
भवानी ७५७
७६०
७५७ रामप्रसाद ४४ ७५६ दधिराम
उत्तम ७५८
७५९
७५८ दधिराम ४५ ७५७ भुवनहरि
विनोद –

७५९ उत्तम ४५ ७५७ विकम
बाबुराम
मनोरम –


७६० भवानी ४४ ७५६ –– –
७६१ कालु ४२ ७०१ रघु ७६२
७६२ रघु ४३ ७६१ तारापति ७६३
७६३ तारापति ४४ ७६२ – –
७६४ चामु ४२ ७०१ पशुपति
मकरी –
७६५
७६५ मकरी ४३ ७६४ देवदत्त
प्रवाखर –

७६६ विसन ४१ ६७३ उत्तम ७६७
७६७ उत्तम ४२ ७६६ काशीनाथ
दधिराम
हरिभक्त
अग्निलाल
– ७६८
७७०
७८३
७८९

७६८ काशीनाथ ४३ ७६७ गोविन्द ७६९
७६९ गोविन्द ४४ ७६८ कालु
नरपति
अनना –


७७० दधिराम ४३ ७६७ रामचन्द्र
जयभद्र ७७१
७७४
७७१ रामचन्द्र ४४ ७७० कुष्माखर
महेश्वर ७७२
७७३
७७२ कुष्माखर ४५ ७७१ धर्मप्रसाद –
७७३ महेश्वर ४५ ७७१ तुलसी
डिल्ली
भानु
जयराय –७७४ जयभद्र ४४ ७७० नरपति
सुदर्शन
सोमदत्त ७७५
७७६
७७८
७७५ नरपति ४५ ७७४ तारानिधि
कपिल –

७७६ सुदर्शन ४५ ७७४ लीलाधर ७७७
७७७ लिलाधर ४६ ७७६ डिल्लीराम –
७७८ सोमदत्त ४५ ७७४ पद्मप्रसाद
गायत्रीप्रसाद
गोविन्दप्रसाद
रामप्रसाद ७७९
७८०
७८१
७८२
७७९ पद्मप्रसाद ४६ ७७८ भानुभक्त
सोमप्रसाद –

७८० गायत्रीप्रसाद ४६ ७७८ नेत्रप्रसाद –
७८१ गोविनदप्रसाद ४६ ७७८ गणेश –
७८२ रामप्रसाद ४६ ७७८ टीकाराम –
७८३ हरिभक्त ४३ ७६७ दुर्गानन्द
बालानन्द ७८४
७८५
७८४ दुर्गानन्द ४४ ७८३ चन्द्रकानत
प्रमानन्द –

७८५ बालामनन्द ४४ ७८३ नरपति
उमाकान्त –
७८६
७८६ उमाकान्त ४५ ७८६ जयराम
दण्डपाणि –

७८७ पर्शुराम ४६ ७८६ पर्शुराम
टीकाराम ७८७
७८८
७८८ टीकाराम ४६ ७८६ – –
७८९ अग्निलाल ४३ ७६७ ध्रुवलाल ७९०
७९० ध्रुवलाल ४४ ७८९ प्रजापति ७९१
७९१ प्रजापति ४५ ७९० धरणीधर
रंगलाल –
७९२
७९२ रंगलाल ४६ ७९१ –

– –


७९३ कुवेर ४१ ६७३ पशुपति ७९४
७९४ पशुपति ४२ ७९३ शर्मानन्द
हेमानन्द
कृपानन्द
जयभद्र

कुवेर
काशीनाथ ७९५
८०७
८०८
८१३
८२६
८३०

७९५ शर्मानन्द ४३ ७९४ यज्ञनिधि
जयमंगल ७९६
८०१
७९६ यज्ञनिधि ४४ ७९५ प्रेमनारायण
गोकुल ७९७
७९९
७९७ प्रेमनारायण ४५ ७९६ गौरीप्रसाद
नारायणप्रसाद
शिवप्रसाद
कृष्णप्रसाद –

७९८

७९८ शिवप्रसाद ४६ ७९७ विष्णुप्रसाद –
७९९ गोकुल ४५ ७९६ वर्मलाल ८००
८०० वर्मलाल ४६ ७९९ देवीभक्त
कृष्णभक्त –

८०१ जयमंगल ४४ ७९५ शान्तिराम ८०२
८०२ शान्तिराम ४५ ८०१ जयमंगल

– ८०३


८०३ जयमंगल ४६ ८०२ भवानी ८०४
८०४ भवानी ४७ ८०३ मनरथ
देवीचरण
विष्णु
धनश्याम ८०५

८०६

८०५ मनरथ ४८ ८०४ भूमि
पीताम्बर –

८०६ विष्णु ४८ ८०५ लीला
भाष्कर
पुष्पलाल –


८०७ हेमानन्द ४३ ७९४ –
– –

८०८ कृपानन्द ४३ ७९४ – ८०९
८०९ – ४४ ८०८ – ८१०
८१० – ४५ ८०९ श्रीविलास
नरपति ८११
८१२
८११ श्रीविलास ४६ ८१० इन्द्रप्रसाद
रामचन्द्र
मित्रप्रसाद
यादवप्रसाद –८१२ नरपति ४६ ८१० – –
८१३ जयभद्र ४३ ७९४ काशीनाथ
– ८१४

८१४ काशीनाथ ४४ ८१३ –––
त्रिलोचन
गोपीलाल
––––
८१५
८२३
८२४
८१५ त्रिलोचन ४५ ८१४ लक्ष्मीप्रसाद
त्रिविकम
चैतन्यप्रसाद
विष्णु प्रसाद ८१६
८१७
८१९
८२२
८१६ लक्ष्मीप्रसाद ४६ ८१५ रोहित
अम्बिका
नारायण –


८१७ त्रिविक्रम ४६ ८१५ अग्निप्रसाद
दुर्गाप्रसाद
कमलप्रसाद
बलराम
बुद्धिप्रसाद
यादव –
८१८
८१८ दुर्गाप्रसाद ४७ ८१७ सोमनाथ –
८१९ चैतन्यप्रसाद ४६ ८१५ डिल्लीप्रसाद
भैरवप्रसाद
त्रिलोचन
धर्मानन्द
हेमप्रसाद
तेजप्रसाद ८२०
८२१
८२० डिल्लीप्रसाद ४७ ८१९ –
– –

८२१ भैरवप्रसाद ४७ ८१९ हेमप्रसाद –
८२२ विष्णुप्रसाद ४६ ८१५ लोकनाथ
नरेन्द्रप्रसाद
विश्वनाथ
घनश्याम
ज्ञानेन्द्र
टीकेन्द्र
यामनाथ
जीवनाथ


– –


८२३ गोपीलाल ४५ ८१४ रघुनाथ –
८२४ – ४५ ८१४ हरिप्रसाद ८२५
८२५ हरिप्रसाद ४६ ८२४ –
– –

८२६ – ४३ ७९४ – ८२७
८२७ – ४४ ८२६ – ८२८
८२८ – ४५ ८२७ – ८२९
८२९ – ४६ ८२८ हरिप्रसाद –
८३० कुवेर ४३ ७९४ –
नन्दीकेशर
कृपानन्द
– –
८३१
८३३

८३१ नन्दीकेशर ४४ ८३० धर्मानन्द ८३२
८३२ धर्मानन्द ४५ ८३१ भगीरथ –
८३३ कृपानन्द ४४ ८३० जयधर्म
श्रीलाल ८३४
८३५
८३४ जयधर्म ४५ ८३३ वृहस्पति
अंगीरथ
वेदनिधि –


८३५ श्रीलाल ४५ ८३३ शशिधर
नरपति ८२६

८३६ शशिधर ४६ ८३५ शरद कुमार –
८३७ धनपति ३९ २६३ हरिनारायण
शिवलाल ८३८
८५९
८३८ हरि नारायण ४० ८३७ मकर
मंगल
नारायण ८३९

८४४
८३९ मकर ४१ ८३८ तुलसीराम ८४०

८४० तुलसीराम ४२ ८३९ युगलदास
– ८४१

८४१ युगलदास ४३ ८४० नन्ददास ८४२
८४२ नन्ददास ४४ ८४१ छत्रप्रसाद
टीकाचन्द्र
प्रकाशचन्द्र
पोखारविन्द
नन्दकुमार
शरणकुमार –
८४३
८४३ टिकाचन्द्र ४५ ८४२ रोशण कुमार –
८४४ नारायण ४१ ८३८ श्रीविलास
लक्ष्मीप्रसाद ८४५
८५१
८४५ श्रीविलास ४२ ८४४ पूर्णानन्द
दाताराम
विष्णुभक्त ८४६
८४९
८५०
८४६ पूर्णनन्द ४३ ८४५ –
चन्द्रलाल –
८४७
८४७ चन्द्रलाल ४४ ८४६ पद्मलाल
मनरथ
लक्ष्मीकान्त
खडानन्द
जयनारायण
प्रभाखर
दशरथ –

८४८
८४८ लक्ष्मीकान्त ४५ ८४७ लीलाधर
विष्णुलाल
पर्शुराम –


८४९ दाताराम ८३ ८४५ –
गोविन्द –

८५० विष्णुभक्त ४३ ८४५ नन्दलाल –
८५१ लक्ष्मीप्रसाद ४२ ८४४ श्री बल्लभ
डिल्लीराम ८५२
८५३
८५२ श्रीबल्लभ ४३ ८५१ रंग
धरणी –

८५३ डिल्लीराम ४३ ८५१ रघुनाथ
इन्द्रप्रसाद
चन्द्रप्रसाद ८५४
८५७
८५८
८५४ रघुनाथ ४४ ८५३ नारायपण
प्रेमनारायण
हेमनारायण
हरिनारायण –
८५५
८५६

८५५ प्रेमनारायण ४५ ८५४ हीरालाल
टीकाराम –

८५६ हेमनारायण ४५ ८५४ केवली
यज्ञनिधि
भरत
तोयानाथ –८५७ इन्द्रप्रसाद ४४ ८५३ टीकाराम
प्रेमनाथ –

८५८ चन्द्रप्रसाद ४४ ८५३ लीलाधर –
८५९ शिवलाल ४० ८३७ चम्पाखर
बाली
मधुसूदन ८६०
८६२
८६४
८६० चम्पाखर ४१ ८५९ सेतुलाल ८६१
८६१ सेतुलाल ४२ ८६० चन्द्रलाल
ध्रुवलाल
रविलाल –


८६२ बाली ४१ ८५९ रामचन्द्र ८६३
८६३ रामचन्द्र ४२ ८६२ बद्रीप्रसाद
विधुप्रसाद –

८६४ मधुसूदन ४१ ८५९ दशरथ
रविलाल ८६५
८६८
८६५ दशरथ ४२ ८६४ शिवनाथ
– ८६६

८६६ शिवनाथ ४३ ८६५ रामकृष्ण ८६७
८६७ राम कृष्ण ४४ ८६६ –

– –


८६८ रविलाल ४२ ८६४ रामलाल
विष्णुप्रसाद
देवनारायण
इच्छाराम ८६९
८७३
८७५
८७८
८६९ रामलाल ४३ ८६८ रुपनारायण
तुलसीराम
मकरीलाल ८७०
८७१
८७२
८७० रुप नारायण ४४ ८६९ देवदत्त –
८७१ तुलसीराम ४४ ८६९ नारायण
मेघनाथ
कृष्ण –


८७२ मकरीलाल ४४ ८६९ वेदनिधि
छविलाल –

८७३ विष्णुप्रसाद ४३ ८६८ गोविन्द
मनोहर ८७४

८७४ गोविन्द ४४ ८७३ खगेन्द्र
खेमराज
हरिप्रसाद –


८७५ देवनारायण ४३ ८६८ केवल
पद्मलाल –
८७६
८७६ पद्मलाल ४४ ८७५ नारायण
लक्ष्मीप्रसाद
तुलसी –

८७७
८७७ तुलसी ४५ ८७६ मेघराज
मनोजकुमार –

८७८ इच्छाराम ४३ ८६८ पस्पति
लक्ष्मीनाथ ८७९

८७९ पस्पति ४४ ८७८ रुप नारायण
महिपति
त्रिलोचन
गंगाराम –
८८०


८८० महिपति ४५ ८७९ देवीप्रसद
भवानीप्रसाद
ताराप्रसाद –


८८१ दामु ३८ २६२ देवेन्द्र
जयभद्र ८८२
९२७
८८२ देवेन्द्र ३९ ८८१ ध्रुवलाल
जीवन
हरिनारायण
चन्द्रशेखर ८८३
९०८
९१२
९२३
८८३ ध्रुवलाल ४० ८८२ पद्मलाल ८८४
८८४ पद्मलाल ४१ ८८३ छविलाल
हरिचन्द्र
देवीदत्त ८८५
८९६

८८५ छविलाल ४२ ८८४ कृष्णलाल
खडानन्द ८८६
८९३
८८६ कृष्णलाल ४३ ८८५ हरिभक्त
रंगलाल
अनन्तलाल
लक्ष्मीप्रसाद ८८७
८८८ु
८८९

८८७ हरिभक्त ४४ ८८६ –


– –८८८ रंगलाल ४४ ८८६ भवानीप्रसाद –
८८९ अनन्तलाल ४४ ८८६ अनिरुद्र
विष्णुलाल
पद्मलाल ८९०
८९१
८९२
८९० अनिरुद्र ४६ ८८९ धर्मानन्द
पद्मनाथ –

८९१ विष्णुलाल ४६ ८८९ – –
८९२ पद्मलाल ४६ ८८९ डिल्लीराम –
८९३ खडानन्द ४३ ८८५ शेरबहादुर
पुष्पलाल –
८९४
८९४ पुष्पलाल ४४ ८९३ हरिभक्त ८९५
८९५ हरिभक्त ४५ ८९४ टेकनाथ
यमकान्त –

८९६ हरिचन्द्र ४२ ८८४ प्रतिमन
देवीचरण
जयानन्द
देवीप्रसाद ८९७
९९८
९०७

८९७ प्रतिमन ४३ ८९६ वेदु –
८९८ देवीचरण ४३ ८९६ हरि कृष्ण
बलिभद्र ८९९
९०४
८९९ हरिकृष्ण ४४ ८९८ टेकनाथ
अनन्तराम
बोधराज
गोविन्द
देवी प्रसाद ९००
९०१
९०२

९०३
९०० टेकनाथ ४५ ८९९ बुद्धिनाथ
डम्बरु
किशोर
भोलानाथ
योगनाथ
काशीनाथ –

९०१ अनन्तराम ४५ ८९९ काजीप्रसाद
चन्द्रप्रसाद
श्वेतप्रसाद –


९०२ बोधराज ४५ ८९९ डिल्लीराम –
९०३ देवीप्रसाद ४५ ८९९ अम्बिका
खगनाथ –

९०४ बलिभद्र ४४ ८९८ एकदेव
टंकनाथ
भीमप्रसाद –
९०५
९०६
९०५ टंकनाथ ४५ ९०४ लेखनाथ –
९०६ भीमप्रसाद ४५ ९०४ –
– –

९०७ जयानन्द ४३ ८९६ –

– –


९०८ जीवन ४० ८८२ अन्तु

– ९०९


९०९ अन्तु ४१ ९०८ विश्वनाथ ९१०
९१० विश्वनाथ ४२ ९०९ मित्रलाल
रामनाथ –
९११
९११ रामनाथ ४३ ९१० मनरथ –
९१२ हरिनारायण ४० ८८२ लीलानाथ ९१३
९१३ लीलानाथ ४१ ९१२ शिद्धिलाल ९१४
९१४ सिद्धिलाल ४२ ९१३ नयनारायण
इन्द्रविलास –
९१५
९१५ इन्द्र विलास ४३ ९१४ भीमलाल
कपिलदेव ९१७
९१६
९१६ कपिल देव ४४ ९१५ रामप्रसाद –
९१७ भीमलाल ४४ ९१५ हीरामणि
तुलसी
होमनाथ
पिताम्बर
डिल्लीराम ९१८
९१९
९२०
९२१
९२२
९१८ हीरामणि ४५ ९१७ फणीन्द्र –
९१९ तुलसी ४५ ९१७ षडराज
चन्द्र –

९२० होमनाथ ४५ ९१७ – –
९२१ पिताम्बर ४५ ९१७ काजीमान –
९२२ डिल्लीराम ४५ ९१७ कृष्णप्रसाद –
९२३ चन्द्रशेखर ४० ८८२ मकरप्रसाद
वनारसी –
९२४
९२४ वनारसी ४१ ९२३ भीमप्रसाद
खडानन्द ९२५
९२६
९२५ भीमप्रसाद ४२ ९२४ –
– –

९२६ खडानन्द ४२ ९२४ चूडामणि
ठाकुरप्रसाद
ढाकाप्रसाद
– –९२७ जयभद्र ३९ ८८१ मंगल ८२८
९२८ मंगल ४० ९२७ बालानन्द
वृहस्पति
(बुद्धिलाल) ९२९
९४८
९२९ बालानन्द ४१ ९२८ नारायण
काशीदास
– ९३०
८३६
९४६
९३० नारायण ४२ ९२९ इन्द्रप्रसाद ९३१
९३१ इन्द्रप्रसाद ४३ ९३० इन्द्रवीर
कमलप्रसाद ९३२
९३५
९३२ इन्द्रवीर ४४ ९३१ खडानन्द
डिल्लीराम
फल्लीराम
फणीन्द
लुरे
– ९३३
९३४
९३३ खडानन्द ४५ ९३२ कालुराम
प्रभुराम –

९३४ काशीदास ४५ ९२९ श्रीकान्त
घनश्याम ९३७
९४२
९३५ कमलप्रसाद ४४ ९३१ खडानन्द
टीकारामा
९३७ श्रीकान्त ९३७ ९३६ केदार
प्रभाखर
नरप्रसाद ९३८
९४०
९४१
९३८ केदार ४४ ९३७ उमानाथ
चूडामणी
हरिप्रसाद
खडानन्द
तुलसीप्रसाद –
९३९ प्रभाखर ४४ ९३७ टेकप्रसाद ९४०
९४० टेकप्रसाद ४५ ९३७ मुक्तिनाथ
वासुदेव
युवराज
जनार्दन –९४१ नरप्रसाद ४४ ९३७ दुर्गाप्रसाद
कृष्णप्रसाद –

९४२ घनश्याम ४३ ९३६ बद्रीप्रसाद ९४३
९४३ बद्रीप्रसाद ४४ ९४२ कुलप्रसाद ९४४
९४४ कुलप्रसाद ४५ ९४३ तीर्थप्रसाद
विष्णुप्रसाद ९४५
९४५ तीर्थप्रसाद ४६ ९४४ – –
९४६ – ४२ ९२९ टीकाप्रसाद ९४७
९४७ टीकाप्रसाद ४३ ९४६ कृष्णप्रसाद
हरिप्रसाद

– –९४८ वृहस्पति
(बुद्धिलाल) ४१ ९२८ लक्ष्मीविलास
देवीचरण ९४९
९५२
९४९ लक्ष्मीविलास ४२ ९४८ मनरथ ९५०
९५० मनरथ ४३ ९४९ छविलाल –
९५१ – ४३ ९४९ चम्पाखर –
९५२ देवीचरण ४२ ९४८ गंगाधर
रविलाल
नारदप्रसाद
मधुसुदन ९५३
९५९


९५३ गंगाधर ४३ ९५२ खडानन्द ९५४
९५४ खडानन्द ४४ ९५३ सीताराम
हीरामणि
गुरुप्रसाद
भीमप्रसाद –
९५५
९५७
९५८
९५५ हीरामणि ४५ ९५४ –
कृष्णप्रसाद
गोपी कुरमा –
९५६

९५६ कृष्णप्रसाद ४६ ९५५ लइमीप्रसाद
तेजप्रसाद
सरोज –


९५७ गुरुप्रसाद ४५ ९५४ मोहन
गोपभल –

९५८ भीमप्रसाद ४५ ९५४ सेमन्त
कुणल –

९५९ रविलाल ४३ ९५२ मधुसुदन
मित्रलाल –
९६०
९६० मित्रलाल ४४ ९५९ भीमलाल ९६१
९६१ भीमलाल ४५ ९६० लीलानाथ –
९६२ पुरण ३८ २६२ –
विश्वनाथ –
९६३
९६३ विश्वनाथ ३९ ९६२ श्रीराम
शिवनिधि ९६४
९६५
९६४ श्रीराम ४० ९६३ योगेश्वर ९६५
९६५ योगेश्वर ४१ ९६४ यज्ञनिधि ९६६
९६६ यज्ञनिधि ४२ ९६५ गणेश
टीकाराम
घनश्याम ९६७
९६८

९६७ गणेश ४३ ९६६ जगन्नाथ
गुरुप्रसाद –

९६८ टीकाराम
घनश्याम ४३ ९६६ लीलाबल्लभ
दामोदर ९६९
९७५
९६९ लीलाबल्लभ ४४ ९६८ द्रोणप्रसाद
जनार्दन
मित्रलाल
पुरुषोत्तम
कृष्णप्रसाद ९७०
९७१
९७२
९७३
९७४
९७० द्रोणप्रसाद ४५ ९६९ कशव
पीताम्बर –

९७१ जनार्दन ४५ ९६९ गोविन्द
केशव
रामप्रसाद
मेघप्रसाद
– –
९७२ मित्रलाल ४५ ९६९ माधव
धनप्रसालद –

९७३ पुरुषोत्तम ४५ ९६९ विष्णुप्रसाद
हरिप्रसाद
– –


९७४ कृष्णप्रसाद ४५ ९६९ विष्णुप्रसाद
चन्द्रप्रसाद
सुरेश्वर –


९७५ दामोदर ४४ ९६८ रामकृष्ण
नारायण –

९७६ शिवनिधि+
गयत्रा
जानह्वा ४० ९६३ श्री विलास
चुडामणि
रविलाल
नन्दीकेशर
विश्वमित्र
मुक्तिनाथ
अच्चुतानन्द
रविलाल ९७७
९८६
९९१
१००७
१००८
१०१६
११४६
११४७
९७७ श्रीविलास+
लीलादेवि ४१ ९७६ ध्रुव
जगपति
नौनानन्द ११४१
९७८
९८४
९७८ जगपति +
पद्मादेवि ढकाल ४२ ९७७ त्रिलोचन(रामनाथ)
खडानन्द
टीकाप्रसाद
विष्णुप्रसाद
कपिल ९७९

९८०
९८१
९८३
९७९ त्रिचोलन
(रामनाथ) ४३ ९७८ गंगाधर
देविप्रसाद –

९८० खडानन्द ४३ ९७८ केदार
पीताम्बर
ऋषिकेश
मेघराज –

११३५
११३६
९८१ टीकाराम ४४ ९८१ किर्तीप्रसाद ९८२
९८२ किर्तीप्रसाद
गंगादेवि अधिकारी
सारदादेवि भट्टराइ ४५ ९८१ ढाकाप्रसाद
विश्वनाथ
दिनेशकुमार
योगराज
केशवदत्त –
९८३ विष्णुप्रसाद ४३ ९७८ कपिल
हिरण्य
कृष्ण प्रसाद –


९८४ नौनानन्द ४२ ९७७ शिवलाल ९८५
९८५ शिवलाल ४३ ९८४ वेदनिधि ११३९
९८६ चूडामणि ४१ ९७७ हरिप्रसाद
कृष्णप्रसाद ९८७

९८७ हरिप्रसाद ४२ ९८६ वैजनाथ ९८८
९८८ वैजनाथ ४३ ९८७ हेमलाल ९८९
९८९ हेमलाल ४४ ९८८ हरिप्रसाद ९९०
९९० हरिप्रसाद ४५ ९८९ विश्वचन्द्र(शिव)
देवीचन्द्र
रमेश चन्द्र
कृष्णचन्द्र –९९१ रविलाल ४१ ९७६ बालानन्द
पद्मलाल
नरपति
रमाकान्त
तारानाथ
बालकृष्ण
रमानाथ ९९२
९९४
९९६
१००२
१००३
१००४
१००५
९९२ बालानान्द ४२ ९९१ मित्रलाल ९९३
९९३ मित्रलाल ४३ ९९२ लेखनाथ


– ९९९९९४ पद्मलाल ४२ ९९१ – ९९५
९९५ – ४३ ९९४ – –
९९६ नरपति ४२ ९९१ कुवेर
पद्मलाल
प्रजापति
रामचन्द्र


– ९९७
९९८

९९७ कुवेर ४३ ९९६ –
– –

९९८ – ४३ ९९६ –
– –

९९९ लेखनाथ ४४ ९९३ अर्जुनप्रकाश
ओमप्रसाद
बुद्धिप्रसाद १०००
१००१

१००० अर्जुनप्रकाश ४५ ९९९ इन्द्रप्रसाद –
१००१ ओमप्रसाद ४५ ९९९ रोहिणीप्रसाद –
१००२ रमाकान्त ४२ ९९१ –
– –

१००३ तारानाथ ४२ ९९१ – –
१००४ बालकृष्ण ४२ ९९१ – –
१००५ रमानाथ ४२ ९९१ बुद्धिप्रसाद
भीमप्रसाद –
१००६
१००६ भीमप्रसाद ४३ १००५ दातराम –
१००७ ननदीकेशर ४१ ९७६ दत्तु (हरिदत्त)
१००८ विश्वामित्र ४१ ९७६ जयभद्र १००९

१००९ जयभद्र ४२ १००८ लक्ष्मीविलास १०१०
१०१० लक्ष्मीविलास ४३ १००९ बलभद्र
तुलसीराम १०११
१०१४
१०११ बलभद्र ४४ १०१० चन्द्रलाल १०१२
१०१२ चन्द्रलाल ४५ १०११ डिल्लीराम
हेमलाल –
१०१३
१०१३ हेमलाल ४६ १०१२ नारायण
हरिहर –

१०१४ तुलसीराम ४ १०१० दुर्गाप्रसाद १०१५
१०१५ दुर्गाप्रसाद ४५ १०१४ यदुनाग
कार्तिक
चूडामणि –


१०१६ मुक्तिनाथ
अन्नपूर्णा ४१ ९७६ धर्मानन्द १०१७
१०१७ धर्मानन्द
पुण्यमाता
रन्घता ४२ १०१६ टीकाप्रसाद
मोतीलाल
जीवलाल १०१८
११३०
१०१९
१०१८ टीकाप्रसाद
सरस्वती
४३ १०१७ गोपीलाल
तुलसी प्रसाद
शंकर (ठाकुर)
कून्ता
बाटुका
चम्पा ११२३
११२५
११२६
१०१९ जीवला
कृष्णमायाजी
४३ १०१७ दुर्गादत्त
गणेश
पूर्णकला
नन्द कुमारी
चन्द्र कला
विष्णुदेवी
१०२८
१०२० दुर्गादत्त ४४ १०१९ चेतमणि –
१०२१ बलभद्र ३८ २६२ जयधर्म १०२२
१०२२ जयधर्म ३९ १०२१ माधव
हरिनाथ
चक्रपाणी १०२३
१०५४
१०६६
१०२३ माधव ४० १०२२ कुलानन्द
भरत १०२४
१०३९
१०२४ कुलानन्द ४१ १०२३ गणपति
धनपति १०२५
१०२८
१०२५ गणपति ४२ १०२४ भगीरथ १०२६
१०२६ भगीरथ ४३ १०२५ लक्ष्मीप्रसाद
गौरीकान्त १०२७

१०२७ लक्ष्मीप्रसाद ४४ १०२६ गौरीकान्त
वासुदेव –

१०२८ धनपति ४२ १०२४ श्यामलाल
लछुमन
लोकनाथ
त्रिलोचन १०२९
१०३६
१०३८

१०२९ श्यामलाल ४३ १०२८ दाताराम
विष्णुप्रसाद
देवीप्रसाद
चूणामणि १०३०
१०३१
१०३२
१०३५
१०३० दाताराम ४४ १०२९ दविप्रसाद
माधव
गेहनाथ
टीकाराम –१०३१ विष्णुप्रसाद ४४ १०२९ –

– –


१०३२ देविप्रसाद ४४ १०२९ ऋषिराज
खुलनाथ
हेमन्तराज १०३३
१०३४

१०३३ ऋषिराज ४५ १०३२ ओमप्रकाश –
१०३४ खुलनाथ ४५ १०३२ विक्रम –
१०३५ चूडामणि ४४ १०२९ सुश्रव –
१०३६ लछुमन ४३ १०२८ डिल्लीराम
हरिप्रसाद
मधुसुदन –

१०३७
१०३७ मधुसुदन ४४ १०३६ पुण्यप्रसाद –
१०३८ लोकनाथ ४३ १०२८ बलराम
विष्णुशरण –

१०३९ भरत ४१ १०२३ सिद्धिलाल
धर्मानन्द १०४०
१०४६
१०४० सिद्धिलाल
निधिलाल ४३ १०२३ नन्दलाल
जय नारायण १०४१
१०४२
१०४१ नन्दलाल
४३ १०४० रामलाल
शिवलाल
– –


१०४२ जयनारायण
४३ १०४० भोलाप्रसाद
टीकापसाद
चन्द्रप्रसाद
बुद्धिप्रसाद
होमप्रसाद
फाल्गुणप्रसाद
इन्द्रप्रसाद
नारायणप्रसाद –

१०४४


१०४३
१०४५

१०४३ फाल्गुणप्रसाद ४४ १०४२ होमप्रसाद
मोहनप्रसाद –

१०४४ चन्द्रप्रसाद ४४ १०४२ –
– –

१०४५ इन्द्रप्रसाद ४४ १०४२ नरेशप्रसाद
मोहनप्रसाद –

१०४६ धर्मानन्द ४२ १०३९ निधिलाल (धनपति)
पद्मलाल
छविलाल
नन्दलाल
प्रतिमन १०४७
१०४८
१०५२
१०५३

१०४७ निधिलाल
(धनपति) ४३ १०४६ मनरथ (टेकनाथ)
तुलाराम
निधिलाल
गोविन्द ११०६
१०४८ पद्मलाल
तुलसा भट्टराइ ४३ १०४६ गुणराज
बुद्धिप्रसाद
देवीलाल १०४९
१०५०
१०५१
१०४९ गुणराज
(गोविन्द) ४४ १०४८ अभिनारायण
ज्ञानेन्द्र
संगीता निरौैला
सिर्जना

१०५० बुद्धिप्रसाद
धनमाया दाहाल ४४ १०४८ पारशमणि
दुर्गामणि
धनमणि
निर्मला –


१०५१ देवीलाल
भूवनकुमारी ४४ १०४८ पुण्यप्रसाद
खगेन्द्र
चिन्तामणि
पुष्पलाल
रामकुमार
भुवन कुमार
दिपक कुमार तारा
कमला ११०७
१०५२ छविलाल ४३ १०४६ गोविन्द –
१०५३ नन्दलाल गुरागाइ ४३ १०४६ –
नरपति
योगप्रसाद
लक्ष्मीप्रसाद

– –

१०५४ हरिनाथ ४० १०२२ रामचन्द्र
रामकृष्ण
लच्छोमन
नीलकण्ठ –
१०५५


१०५५ रामकृष्ण ४१ १०५४ शिवशंकर
जयमंगल १०५६
१०५९
१०५६ शिवशंकर ४२ १०५५ तारानाथ १०५७
१०५७ तारानाथ ४३ १०५६ सोमनाथ १०५८
१०५८ सोमनाथ ४४ १०५७ – –
१०५९ जयमंगल ४२ १०५५ देवीप्रसाद
प्रेमनारायण १०६०
१०६१
१०६० देवीप्रसाद ४३ १०५९ डिल्लीराज
युवराज
खेमप्रसाद –


१०६१ प्रेमनारायण ४३ १०५९ नन्दीकेशर १०६२
१०६२ नन्दीकेशर ४४ १०६१ खेमराज
दिव्यराज १०६४
१०६५
१०६४ खेमराज ४५ १०६३ विमल
शम्भु –

१०६५ दिव्यराज ४५ १०६३ विमल
शम्भु –

१०६६ चक्रपाणि ४० १०२२ मनरथ १०६७
१०६७ मनरथ ४१ १०६६ बुद्धिलाल
खडानन्द
चन्द्रलाल १०६८
१०८०
१०९०
१०६८ बुद्धिलाल ४२ १०६७ रविलाल १०६९
१०६९ रविलाल ४३ १०६८ देविचरण
दधिराम
विलभद्र
चन्द्रलाल १०७०
१०७३
१०७९
१०७० देविचरण ४४ १०६९ मधुसुदन
पुष्पलाल
यमनाथ १०७१
१०७२

१०७१ मधुसुदन ४५ १०७० भगीरथ
यदुनाथ
चेतनाथ –


१०७२ पुष्पलाल ४५ १०७० – –
१०७३ दधिराम ४४ १०६९ केदा।र
विष्णुप्रसाद
श्रीविलास
शर्मानन्द १०७४
१०७५
१०७७
१०७६
१०७४ केदार ४५ १०७३ – –
१०७५ विष्णुप्रसाद ४५ १०७३ डिल्लीराम –
१०७६ शर्मानन्द ४५ १०७३ गणेश –
१०७७ श्रीविलास ४५ १०७३ रुद्रनाथ
रामनाथ


१०७८ विलभद्र ४४ १०६९ टीकाराम
रघुनाथ
– –


१०७९ नन्दलाल ४४ १०६९ पर्शुराम
देवीप्रसाद –
१०८० खडानन्द ४२ १०६७ श्रीनारायण
विश्वामित्र
काशीराम
हरिलाल
कर्णाखर १०८१
१०८४
१०८५
१०८७
१०८९
१०८१ श्रीनारायण ४३ १०८० देविप्रसाद
त्रिलोचन १०८२
१०८३
१०८२ देविप्रसाद ४४ १०८१ केवल
रामनाथ
– –


१०८३ त्रिलोचन ४४ १०८१ वडराज –
१०८४ विश्वामित्र ४३ १०८० भगिरथ
चन्द्रलाल –

१०८५ काशीराम ४३ १०८० देविप्रसाद
यमलाल १०८६

१०८६ देवीप्रसाद ४४ १०८५ – –
१०८७ हरिलाल ४३ १०८० टीकाराम
नेत्रनाथ १०८८

१०८८ टीकाराम ४४ १०८७ पशुपति –
१०८९ कर्णाखर ४३ १०८० धर्मानन्द
यज्ञराज
तारानिधि
– –१०९० चन्द्रलाल ४२ १०६७ जयनारायण
शान्तिराम
पर्शुराम
पशुपति १०९४


१०९१
१०९१ पशुपति ४३ १०९० भरत
लक्ष्मीप्रसाद १०९२
१०९३
१०९२ भरत ४४ १०९१ होमनाथ
नारदप्रसाद
तुलसीराम
देवीप्रसाद –१०९३ लक्ष्मीप्रसाद ४४ १०९१ मेघराज
धनप्रसाद
डिल्लीराम
पुण्यप्रसाद
पारशमणि
गंगाप्रसाद –

१०९४
जयनाराया ४३ १०९० कृष्णप्रसाद
देवीप्रसाद
केदारप्रसाद
मित्रलाल रम्बा
गोमा १०९५१०९८
११००
११०२
१०९५ कृष्णप्रसाद
अम्बीका धिताल ४४ १०९४ बलराम
दुर्गाप्रसाद
सरोज
दुर्गा
डम्मा
गोमा
तारा १०९६
१०९७
१०९६ बलराम
(भण्डारी) ४५ १०९५ खगेन्द्र
नारदप्रसाद
टीका –

१०९७ दुर्गाप्रसाद
विष्णुमाया
(घिमीरे)
चन्द्रमाया
(तिम्सीना) ४५ १०९५ रुद्रप्रसाद
भक्तिप्रसँद
तपन –


१०९८ देविप्रसाद ४४ १०९४ बालुराम १०९९
१०९९ बालुराम ४४ १०९८ – –
११०० केदारप्रसाद ४४ १०९४ प्रकाश
छोरी ढकाल ११०१
११०१ प्रकाश ४५ ११०० प्रदीप

– –


११०२ मित्रलाल ४४ १०९४ भीमप्रसाद
केवलप्रसाद
युवराज ११०३
११०४
११०५
११०३ भीमप्रसाद ४५ ११०२ – –
११०४ केवलप्रसाद ४५ ११०२ – –
११०५ युवराज ४५ ११०२ – –
११०६ मनरथ
(टेकनाथ) ४४ १०४७ दिनानाथ
११०७ पूण्य प्रसाद
विमला
(अधिकारी) ४५ १०५१ कमल प्रसाद
११०८ पूण्यप्रसाद
गंगादेवी भटराइ ४५ ४४१ मन्जुल
११०९ धनपति ४३ तिर्थराज
भक्ति प्रसाद
देवि प्रसाद १११०
११११
१११२
१११० तीर्थराज ४४ ११०९ १

शिव प्रसाद
११११ भक्ती प्रसाद ४४ ११०९ महेन्द्र
गूणराज
पत्नीः निरु
बाबुराम
छोरीः ज्ञानुमाया
१११२ देवि प्रसाद ४४ ११०९ कालुराम
झनकलाल
सूर्य प्रसाद
छोरी ३
१११३ राम प्रसाद
कृष्ण माया ४३ ४२ ठमु
भिम प्रसाद
हित प्रसाद
१११४ विध्या प्रसाद
टीका माया ४४ ४३ दाताराम
देविमाया कट्टेल
१११५ रुद्र प्रसाद
छर्क माया ४३ ४२ दाताराम
भिमप्रसाद
गंगालाल
विष्णुमाया घिमिरे
मनमाया घिमिरे १११६
१११६ दाताराम
धनमाया ४४ १११५ दुर्गालाल
काशीनाथ
खिलानाथ
तारानाथ

शेख।र

वेलिमाया आचार्य
चेदीमाया अधिकारी १११७
१११७ दुर्गालाल ४४ १११६ बालकृष्ण
१११८ कपिल नाथ
(नारायया)
पार्वती ४५ ४४ तारानाथ
राजन
लक्ष्मी प्रसाद
केशव
मदन
देविमाया कट्टेल
१११९ शर्मानन्द ४३ ४२ शिवप्रसाद
मनरथ
शावित्रा दाहाल
मनमाया अधिकारीज्ञ
११२० रुद्र प्रसाद ४५ ४४ देविचरण
जिवन
छोमादेवी तिम्सीना
११२१ पूष्पराज ४५ ४४ विजय कुमार
विन्दा
तुलसा
११२२ विष्णु प्रसाद ४५ ४४ लोचन
टेकनाथ
होमनाथ।
सरस्वती
११२३ गोपीलाल +
निर्मला, हरिप्रिया ४४ १०१८ प्रेमनाथ ११२४
११२४ प्रेमनाथ ४५ ११२३ गोपभ
रबि

११२५ तुलसी ४४ १०१८ नेत्र प्रसाद
११२६ शंकर (ठाकुर)
मधुमाया, मधुधरा ४४ १०१८ जगन्नाथ
होमनाथ
बालकुमारी
सीता
११२७
११२७ होमनाथ ४५ ११२६ माधव
यादव
उद्धव
११२८ गणेश प्रसाद
धजकुमारी
पद्मकुमारी ४४ १०१९ चेतोनाथ ११२९
११२९ चेतोनाथ
चन्द्रकला ४५ ११२८ अनिल
लता
अचला
११३० मोतीलाल
सावित्री ४३ १०१७ ज्ञान बल्लभ
केदार
सोभेन्द्र ११३१
११३२
११३३
११३१ ज्ञान बल्लभ ४४ ११३० धर्मराज
बालकृष्ण
हरिहर ११३४
११३२ केदार ४४ ११३० गोविन्द
११३३ सोभेन्द्र ४४ ११३० अखिल
११३४ धर्मराज ४५ ११३१ केशव
११३५ देविप्रसाद ४४ ९७९ कुमार
लक्ष्मण।
पुण्य प्रसाद
११३६ केदार ४४ ९८० रामेश्वर
बलराम
पर्शुराम
केशवज
शिवकुमार
शंकर ११३७
११३८
११३७ रामेश्वर ४५ ११३६ विदुर
११३८ बलराम ४५ ११३६ युवराज
नवराज
११३९ वेदनिधि ४४ ९८५ ठमनाथ
लोकनाथ ११४०
११४० ठमनाथ ४५ ११३९ हिरामणी
११४१ माधव ४२ ९७७ कृष्णलाल ११४२
११४२ कृष्ण लाल ४३ ११४१ यदुनाथ
११४३ हरिदत्त (दत्तु) ४२ ९७७ गंगाप्रसाद ११४४
११४४ गंगाप्रसाद ४३ ११४३ होम प्रसाद
कृष्णप्रसाद
११४५
११४५ कृष्ण प्रसाद ४४ ११४४ अशोक
आभाष
११४६ अच्युतानन्द ४१ ९६७ नर बहादुर

११४७ रविलाल
पद्मा ४१ ९७६ वालानन्द
पद्मलाल
नरपति
रामनाथ
विष्णु प्रसाद
रमाकान्त
तारानाथ ११४८
११५३
११५५
११७१
११७६
११७८
११९०
११४८ वालानन्द ४२ ११४७ मित्रलाल ११४९
११४९ मित्रलाल ४३ ११४८ चन्द्रप्रसाद
पिताम्बर।
जिवनाथ
लेखनाथ ११५०
११५१
११५२
११५० चन्द्र प्रसाद ४४ ११४९ नारायण
लेखनाथ
११५१ पिताम्बर ४४ ११४९ मनोज
११५२ जिवनाथ ४४ ११४९ केशव
११५३ पद्मलाल ४२ ११४७ गोपिलाल
गोविन्द ११५४
११५४ गोपीलाल ४३ ११५३ हिरालाल
११५५ नरपति ४२ ११४७ कुवेर
रङ्गलाल
प्रजापती
शेषराज
जगन्नाथ
दुर्गाप्रसाद
रामचन्द ११५६
११५९
११६३

११६५
११६६
११६७
११५६ कुवेर ४३ ११५५ रोहिणी
माधव
रामेश्वर ११५७
११५८
११५७ रोहिणी ४४ ११५६ ऋषि
सोमनाथ
जनक
देवराज
विरेन्द्र
११५८ माधव ४४ ११५६ अनिल
११५९ रङ्गलाल ४३ ११५५ नन्दलाल
चिन्तामणी
पिताम्बर ११६०
११६१
११६२
११६० नन्दलाल ४४ ११५९ महेशचन्द्र
रामचन्द्र
विष्णुचन्द्र
वसन्त चन्द्र
रवि चन्द्र
११६१ चिन्तामणी ४४ ११५९ दुर्गामणी
११६२ पिताम्बर ४४ ११५९ सुनिल
११६३ प्रजापति ४३ ११५५ दधिराम
डिल्लीराम ११६४

११६४ दधिराम ४४ ११६३ ओम
गोविन्द
नवराज
११६५ जगन्नाथ ४३ ११५५ गोपभल
डिल्ली
११६६ दुर्गाप्रसाद ४३ ११५५ नुदराज
सिन्धुराज
११६७ रामचन्द्र ४३ ११५५ देवहरि
इश्वरी
बोधराज
ऋषि
भोला ११६८
११६९
११७०
११६८ देवहरि ४४ ११६७ उद्धव
श्रीकृष्ण
बुद्धिनाथ
११६९ इश्वरी ४४ ११६७ सुवोध
११७० बोधराज ४४ ११६७ भुपेश
११७१ रामनाथ
सरस्वती ४२ ११४७ भिम प्रसाद
बुद्धि प्रसाद
कृष्ण कुमारी
नेत्र माया
सरस्वता
गंगा
चन्द्रा देवी ११७२
११७५
११७२ भीम प्रसाद
पद्म कुमारी ४३ ११७१ केशव
पुस्कर
यागी
रोशन
कमला
उषा।मुना
लक्ष्मी
रिता ११७३
११७४
११७३ केशव + निर्मला ४४ ११७२ विभु
११७४ पुस्तकर + तारा ४४ ११७२ –
इसा
११७५ बुद्धि प्रसाद ४३ ११७१ रमेश
लक्ष्मण
सुवास
तारा
लक्ष्मी
११७६ विष्णु प्रसाद ४२ ११४७ थाला प्रसाद ११७७
११७७ थाला प्रसाद ४३ ११७६ निर्मल
कमल
११७८ रमाकान्त ४२ ११४७ शिवलाल ११८९
११७९ शिवलाल ४३ ११७८ कृष्ण प्रसाद

११९० तारानाथ ४२ ११४७ नेत्र प्रसाद
रंगलाल
राम प्रसाद
विष्णु प्रसाद
तुलसी प्रसाद
चिन्तामणि
जयभद्र

११९१
११९१ जयभद्र ४३ ११९० –
सावित्री
११९२ पशुपति ४४ १०० डिल्लीराम
लिलाराम
गंगाराम ११९३
११९३ डिल्लीराम ४५ ११९२ भगिरथ
छविलाल ११९४
११९८
११९४ भगिरथ ४६ ११९३ काशीनाथ
टंकप्रसाद
राम कृष्ण
देवि प्रसाद –
११९५
११९६
११९७
११९५ ट्रंक प्रसाद ४७ ११९४ खेमनाथ
भिम प्रसाद
११९६ रामकृष्ण ४७ ११९४ सागरमणि
११९७ देवि प्रसाद ४७ ११९४ सुरेन्द्र
¬
११९८ छविलाल ४६ ११९३ हरिप्रसाद
लय प्रसाद
राम प्रसाद
गोविन्द
११९९ धर्मानन्द ४६ १०२ पूण्य प्रसाद
मेघनात
देवेन्द्र
कमल
महेन्द्र
जगीन्द
१२०० शिवलाल ४६ १०२ हरिप्रसाद
चूडामणि
१२०१ चन्द्रलाल ४६ १०२ प्रेम प्रसाद
मन प्रसाद
१२०२ श्री प्रसाद ४६ १०२ कृष्ण
१२०३ लक्ष्मी प्रसाद ४६ १०२ होम प्रसाद
सन्तोष
१२०४ फडिन्द्र ४६ १०२ टंक प्रसाद
भगिरथ
१२०५ टंक प्रसाद ४६ १०२ चिर नाथ
१२०६ केन्द्र प्रसाद ४६ ११० सोमनाथ
इन्द्र प्रसाद
ञानेन्द्र
पुष्प
तेजेन्द्र
यामनाथ
१२०७ धनपती+ मनमाया ४३ ४२ तिर्थराज
भक्तिप्रसाद १२०८
१११०
१२०८ तिर्थराज+ सुविमाया ४४ ११०६ दिनानाथ
प्रसाद
विष्णुप्रसाद
शिवप्रसाद
११०८
११०९

११३७
१२०९ दिनानाथ+
खड्गकुमारी ४५ ११०७ झमक
तुलसी भावना
११०९ प्रसाद+ भगवती ४५ ११०७ तिलचन
चक्र्र
१२१० भक्तीप्रसाद+
टुकिमाया
धनमाया ४४ ११०६ जयप्रसाद
गुणराज
रामप्रसाद गिता ११११
१११२

१२११ जयप्रसाद+
लिलामाया ४५ १११० ओमभक्त वेदकुमारी
उर्मीला
गोमा
१२१२ गुणराज+निरु ४५ १११० तुलसा
तुमला
टिकामाया
ममता
चोभा
१२१३ कपिलनाथ (नारायण)+ टोपमाया ४५ ४४ तारानाथ
रञ्जन
लिलानाथ
मदन
१२१४ रुद्रप्रसाद + (रोहिणि) ४५ ४४ देवन
जिवन
१२१५ पुष्पराज ४५ ४४ ……..
……… विन्दा
तुलसा
१२१६ विष्णुप्र.+ कुन्तामाया ४५ ४४ लोचन
शारदा
हेमप्रसाद
टेकप्रसाद
लक्ष्मी
१२१७ रामप्रसाद+ कृष्णमाया ४४ ४३ पदमप्रसाद
भिमप्रसाद
हितमान १११८
१११९
११२०
१२१८ पद्यप्रसाद+ ठगीमाया ४५ १११७ इश्वरी
भोजब.
प्रविण निर्मला
१२१९ भिमप्रसाद+ भगवती ४५ १११७ गुणराज
रमेश
जिवन विद्यालक्ष्मी

१२२० हितमान+ शिवकुमारी ४५ १११७ कमल नरी
१२२१ विद्याप्रसाद (कविलाल) ४४ ४३ दाताराम
१२२२ दाताराम+ सिता ४५ ११२० सन्तोष
१२२३ धर्मलाल+ अम्वीका ४४ ४३ भगवती
चीनी
तारादेवी
लक्ष्मी
निरु
१२२४ रुद्रप्रसाद+
दिवामाया
हर्कमाया ४३ ४२ दाताराम
गंगाराम ११२५
११२८
१२२५ दाताराम+
धनमाया ४४ ११२४ जयप्रसाद
काशीनाथ
खेमप्रसाद
तारानाथ
टेकनाथ
दिपेन्द्रदेव
शेखरनाथ शारदा ११२६
११२७
११३८
११३९
१२२६ जयप्रसाद+ सुशिला ४५ ११२५ रोशन कुशला
सोनीया
१२२७ काशीनाथ+ श्वेता ४५ ११२५
१२२८ गंगाराम+ अम्वीका
सितामाया ४४ ११२४ सञ्जय
अर्नुन
चिरञ्जीवी चिना
यशोदा
निर्मला
तारादेवी
सरस्वती
पार्वती
१२२९ सुभाष+ निर्मला ४६ ४५३ शर्मीला
१२३० मित्रप्रसाद+ उर्वसि ४५ ४४९ र्योत्सना
तृष्णा
मनीषा
१२३१ पुण्यप्रसाद+ सितादेवी ४५ ४४९ दिक्षा
प्रतिक्षा
१२३२ भोलाप्रसाद+ सितादेवी ४५ ४४९ केशव
१२३३ कान्त
(एतिराज)+ दमन्ता ४७ ५२६ टिका
सुभाष सिता
१२३४ टंकप्रसाद (टेक प्र.) ४७ ५२८ लक्ष्मीप्र. मन्जु

१२३५ धर्मानन्द+ मदनकुमारी ३६ ५२५ धनञ्जय
दिपक
यदुप्रसाद इन्दीरा
पार्वती
माधवी
१२३६ धर्मानन्द+ मदनकुमारी ४५ ११०७
१२३७ शिवप्रसाद+
तारा ४५ ११०६
१२३८ खेमप्रसाद+ भिमा ४५ ११२५
१२३९ तारानाथ+
भोजकुमारी ४५ ११२५
१२४० कुवेरदत्त ४६ २०४ यादव
१२४१ दुर्गाप्रसाद ४७ २०५ गंगा
हरि
१२४२ गोपाल ४७ २०५ हिमाञ्चल
नीलप्रसाद
१२४३ तुलसी ४७ २०५ अभिशेख
अभियान
१२४४ भोजराज ४७ २०५ अनिल
––––
१२४५ डिल्लीराम ४६ २०४ डम्मरु
जीवनाथ
शालिकराम
पद्मकृष्ण
नारायण
१२४६ डम्मरु ४७ १२४५ सुमन
––––
१२४७ भीमप्रसाद ४६ २०४ इन्द्र
जीवन
धनपति १२४८
१२४८ जीवन ४७ १२४७ राजु
१२४९ लक्ष्मी ४७ २१४ (१)
(२)
१२५० भोला ४७ २१४ अर्जुन
१२५१ अभिरामदास ४७ २१३ जगदीश
दिनेश
१२५२ माधव ४७ २१३ दिपक
वल्लवमणि
१२५३ परशुराम ४६ २०८ प्रकाश
प्रदीप
द्रोण
१२५४ देवीप्रसाद ४७ १८५ चूणामणि
राम
श्याम

१२५५ रुद्रप्रसाद ४७ १८५ फणिन्द्र
दुर्गा
चिन्तामणि
१२५६ ध्रुव ४४ १३८ रमेश
अर्जुन
१२५७ त्रिलोचन ४५ २३६ वद्रिनारायण
केदारनाथ
रामनारायण
१२५८ राजेन्द्र ४५ २२० हरिचन्द्र
खगेन्द्र
१२५९ कृष्णप्रसाद ४५ २४० डम्मरु
१२६० हरिप्रसाद ४४ २३० (१) महेन्द्र
(२)
(३)
(४)
१२६१ मणिका ४५ २२२ वासु
दुर्गा
नवराज
१२६२ नन्दीकेशर ४५ २२२ ध्रुव
कृष्ण
प्रेम
––––
१२६३ गणेश ४५ २२९ ––––
राजेन्द्र
–––––
१२६४ हरिप्रसाद ४५ २२८ टीका
१२६५ कर्णाखर ४४ २१७ ––––
भीम
शीर
१२६६
१२६६ भीम ४५ १२६५ गंगा
१२६७ कृष्ण ४६ २१९ वद्री
ओम
१२६८ तेजप्रसाद ४६ २१९ प्रकाश
प्रवेश
१२६९ हरिभक्त ४६ २१९ रञ्जित
१२७० काशिनाथ ४४ १७१ ढाँडे १२७३
१२७१ डिल्ली ४६ २०० मेघराज
१२७२ विष्णुप्रसाद ४५ २१० घनश्याम
विकल
उज्जवल
हिमाल
१२७३ ढाँडे ४५ १२७० परशुराम

Leave a Reply