इलाम

image_pdfimage_print

इलाम

इलाम, साँखेजु·ःहेमन्तपुत्र गंगाधर वंश

इलामबाट धनकुटा सान्ने गएको पद्मलाल वंश

जिल्ला ः इलाम     संकलक ः खेमलाल गौतम
क्र. सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. सन्तानको नाम   पुत्रको क्र.सं.
        छोरा          छोरी    
गंगाधर ३९   विष्णुहरि  
        पद्मलाल   २५
विष्णुहरि ४० शिवनिधि  
        तारानिधि   १७
शिवनिधि ४१ भगिरथ (योगी)  
        देवदत्त  
        कुलानन्द   १४
भगिरथ ४२ तुलसीराम  
        लिलाधर    
तुलसीराम ४३ गंगाप्रसाद  
        छविलाल  
        केदारनाथ  
गंगाराम ४४ होमप्रसाद    
        वृषप्रसाद    
        तुलसीप्रसाद    
        सुन्दर कुमार    
छविलाल ४४ मुकुन्द    
देवदत्त ४२ नन्दलाल  
        श्रीकृष्ण  
        भिमलाल    
        चिन्तामणि   १०
        पुष्पलाल    
श्रीकृष्ण ४३ निरानन्द    
        टिकाप्रसाद    
१० चिन्तामणि ४३ ज्ञानप्रसाद   ११
        तिलचन   १३
११ ज्ञानप्रसाद+ शिवमाया ४४ १० यमनारायण खगेन्द्रकु. १२
        झलनाथ चन्द्रकला  
          गोमाकु.  
१२ यमनारायण + मन्जु ४५ ११ रोमप्रसाद भवाना  
१३ तिलचन+ उमादेवी ४४ १० खगेन्द्रप्रसाद देवीमाया  
        जीवन विमला  
        डिल्लीराम विनीता  
          उर्मिला  
          सविना  
१४ कुलानन्द ४२ पूर्णानन्द   १५
        आनन्द   १६
             
१५ पूर्णानन्द + पवित्रा ४३ १४ टंकप्रसाद    
        डिल्लीराम    
        रमेश    
१६ आनन्द ४३ १४ लालप्रसाद    
        नेत्रप्रसाद    
१७ तारानिधि ४१ पशुपति   १८
        रुपनारायण   २०
१८ पशुपति ४२ १७ दशरथ (योगी)    
        नरहरि   १९
१९ नरहरि ४३ १८ केशवप्रसाद    
        अम्विकाप्रसाद    
        गणेशप्रसाद    
२० रुपनारायण ४२ १७ चन्द्रकान्त   २१
२१ चन्द्रकान्त ४३ २० रविलाल   २२
        भीमलाल    
        ….    
२२ रविलाल ४४ २१ तिलचन    
        प्रमानन्द    
        नैनानन्द    
        जयनारायण   २३
        छविलाल    
२३ जयनारायण ४५ २२ जनकलाल   २४
        काशीराम    
        यज्ञप्रसाद    
२४ जनकलाल ४६ २३ हरिप्रसाद    
        ताराकुमार    
        यमकुमार    
२५ पद्मलाल ४० अनिरुद्र   २६
        ……    
२६ अनिरुद्र ४१ २५ कुस्माखर    
        बहृमानन्द   २७
        ……    
२७ ब्रहृमानन्द ४२ २६ ……    
        रिषिराम   २८
२८ ऋषिराम ४३ २७ रविलाल   २९
        …..    
२९ रविलाल ४४ २८ देविचरण   ३०
        पशुपति   ३५
        हेमलाल   ४०
३० देवीचरण ४५ २९ उदयनारायण   ३१
        डोमप्रसाद   ३२
        देवीप्रसाद   ३३
        डिल्लीराम    
        माधव   ३४
        खेमराज    
३१ उदयनारायण ४६ ३० शेखर    
        दीनदयाल    
        तोयनाथ    
३२ डोमप्रसाद ४६ ३० चिरञ्जीवी    
        यादव    
३३ देवीप्रसाद ४६ ३० ….    
        ….    
३४ माधव ४६ ३० ….    
        …..    
३५ पशुपति ४५ २९ भगिरथ   ३६
३६ भगीरथ ४६ ३५ विष्णु   ३७
        गुणराज   ३८
        खेमराज   ३९
        खगेन्द्र    
३७ विष्णु ४७ ३६ डिल्लीप्रसाद    
        यादव    
३८ गुणराज ४७ ३६ शेखर    
३९ खेमराज ४७ ३६ विमल    
        गणेश    
४० हेमलाल ४५ २९ हरिलाल   ४१
        पद्मलाल   ४४
        टीकाराम    
        ….    
        पुण्यप्रसाद   ४९
४१ हरिलाल ४६ ४० होमनाथ   ४२
        पद्मलाल   ४३
४२ होमनाथ ४७ ४१ राजन    
        प्रकाश    
४३ पद्मलाल ४७ ४१ चुडामणि    
        ….    
        भीमप्रसाद    
        ….    
        ….    
४४ पद्मलाल ४६ ४० चुडामणि    
        गोपाल   ४५
        टीकाराम   ४६
        ….    
        ….    
४५ गोपाल ४७ ४४ रमेश    
४६ टीकाराम ४७ ४४ वेदनिधि   ४७
        चन्द्रनाथ   ४८
४७ वेदनिधि ४८ ४६ ….    
४८ चन्द्रनाथ ४८ ४६ ….    
४९ पुण्यप्रसाद ४६ ४० खेमराज   ५०
        केदारनाथ   ५१
        चन्द्रनाथ   ५२
        भवानीप्रसाद   ५३
        चक्रधर    
        (केशव)    
५० खेमराज ४७ ४९ चक्रमणि    
        यदुनाथ    
५१ केदार ४७ ४९ लक्ष्मीप्रसाद    
        माधव    
        भागवत    
५२ चन्द्रनाथ ४७ ४९ हरिप्रसाद    
        तुलसीप्रसाद    
५३ भवानीप्रसाद ४७ ४९ केशव    
        गोपाल    
५४ डिल्लीराम ४४ १५ उमेश    
५५ नेत्रप्रसाद ४४ १६ कुशल    
५६ टंकप्रसाद+ ४४ १५      
  भुमा          
             

 

Leave a Reply