नुवाकोट

image_pdfimage_print

जिल्ला ः नुवाकोट

संकलक ः भगुवानरसिंह

क्र.सं

नाम

पुस्ता संख्या

पिताको क्र. सं.

सन्तानको नाम

छोरा छोरी

पुत्रको

क्र.सं

शिवराजके.सी.

भीमसेन

भीमसेन+ काशीरुपादेवी

ऐवरनरसिंह

ऐवरनरसिंह+ मानकु., शिवकुमारि

मेहरमान

रणमानसिंह

नरमासिंह

भीमभक्तमासिंह

मेहरमासिंह

इन्द्रवहादुर

वजुवहादुर

सनमासिंह

डाँय

१०

११

रणमासिंह+भक्तकु.,जसोदेवी

सोभीतमानसिंह

१२

नरमानसिंह+भक्तकु

भुइन्द्रमासिंह

रामकृष्ण

१३

१४

भीमभक्तमानसिंह+शान्तकुमारी

डम्वरकुमारी

भैरववहादुर

भगवानसिंह

गोपालसिंह

१५

१६

१७

इन्द्रवहादुर

बजुवहादुर

१०

सनमासिंह

६ वटा छोरा

११

डाँय

१२

शोभितमासिंह

डिल्लीवहादुर

हरीवहादुर

कृष्ण

कुमारसिंह

रामजी

गोपीराम

१८

१९

२०

२१

२२

२३

१३

भुइन्द्रमासिंह

२छोरा

१४

रामकृष्ण

अनिरुद्र

दीपक

निरन्जन

१५

भैरववहादुर

विष्णुवहादुर

गोविन्दनरसिंह

अमु

सुधा

विन्दु

उमा

वावा

भामा

गायत्री

१६

भगवानसिंह+

यसोदादेवी

अर्जुननरसिंह

नारायणनरसिंह

वद्रीनरसिंह

डा.केदारनरसिंह

ई.महेश्वरनरसिंह

धनन्जयनरसिंह

कल्पना

शुशिला

मन्जु

२४

२५

२६

२७

२८

१७

गोपालसिंह+ छायादेवी

ध्रुवनरसिंह

उत्तमनरसिंह

मुरारी

मोहन

मदन

राम

१८

डिल्लीवहादुर+

मनकामना

१९

हरिवहादुर+ सान्नानी

२०

कृष्ण

२१

कुमारसिंह

२२

रामजी+नानु

२३

गोपीराम

२४

अर्जुननरसिंह+ प्रतिमा

अर्चना

अन्जना

अनुजा

प्रजनी

अनुवरसिंह

२५

नारायणनरसिंह+पञ्चरत्न

सुरेन्द्रनरसिंह

निराकारनरसिंह

चिरञ्जीवीनरसिंह

२६

वद्रीनरसिंह + मीना के.सी.

विराट

विनय

विनुजा

२७

केदार + रेखा

सुव्रत

सविमा

२८

महेश्वर + विजया

अभिनय के.सी.

जिल्ला ः रुकुम, रुकुमकोट

संकलक भूवनेश्वर गौतम

क्र.सं

नाम

पुस्ता संख्या

पिताको क्र. सं.

सन्तानको नाम

छोरा छोरी

पुत्रको

क्र.सं

षडानन्द

४०

गणपती

गणपती

४१

लाटुखत्री

लाटु खत्री

४२

कालुखत्री

गोरुखत्री

नरविर

वलविर

अनन्त

कालु खत्री

४३

रामुखत्री

गंगाराम

१४

गोरु खत्री

४३

नगुखत्री

रतनखत्री

नरविर

४३

भिमवहादुर

१०

वलविर

४३

इन्द्रखत्री

लाटो

चक्रवहादुर

वक्कालाटो

११

अनन्त खत्री

४३

नन्दराम

प्रतापखत्री

१२

रतन खत्री

४४

वलबहादुर

१०

भिमवहादुर

४४

रणवीर

रमेश

११

इन्द्र खत्री

४४

तिलकबहादुर

१२

प्रताप खत्री

४४

धनवहादुर

१३

गंगाराम

४४

लालवहादुर

नेपवहादुर

हस्तवहादुर

जिल्ला ः रुकुम, रुकुमकोट

रमानाथ पुत्र कालीदासवंश सा्रोत ः शिवचन्द्र,भुवनेश्वर

क्र.सं

नाम

पुस्ता संख्या

पिताको क्र. सं.

सन्तानको नाम

छोरा छोरी

पुत्रको

क्र.सं

कालीदास

३८

काशीराम

हषृमणि

बलिराम

काशीराम

३९

नाथु(नारायण)

अर्षमणि

३९

जर्नादन

वलिराम

३९

खडानन्द

पदम

खलु

मुसु

तुलसीराम

दशरथ

१०

११

१२

नाथु(नारायण)

४०

मोतीराम

भागीरथ

मणीभद्र

१३

१४

१५

जनार्दन

सेतु

खडानन्द

श्यामु

ऋषिराम

पदम

मुसु

खलु

वालाराम

१०

मुसु

रेवती

११

चुलसीराम

भगवान

देवाराम

१२

दशरथ

खगु

कृपु

संग्राम

मुकुन्द

१३

मोतीराम

नदिराम

जयनन्द

१४

भागीरथ

१५

मणीभद्र

१६

सेतु

चेप्टु

१७

श्यामु

लक्ष्मण

१८

ऋषिराम

खिमु

१९

बालाराम

गजाधर

२०

भगवान

भ्युदल

अनन्त

दलु

२१

देवाराम

बालबहादुर

थदु

गंजु

२२

रवगु

जोगु

दुत्मन

२३

कृपु

इन्द्र

कर्ण

२४

संग्राम

लिलि

२५

मुकुन्द

अमृत

लक्ष्मण

२६

नवीराम

मैतु

२७

जयनन्द

घोतु(घनश्याम)

रतन

करु

२८

चेप्टु

लिलु

मणिभद्र

देवु

२९

लक्ष्मण

शंकर

चुडामणि

३०

खिमु

रुपि

३१

गजाधर

तिलुपाध्या

३२

भ्युदल

नरु

शंकर

३३

अनन्त

टीकाराम

गोपाल

३४

दलु

भैराम

३५

बलबहादुर

केशरखत्री

३६

थलु

जयभद्र

३७

गञ्जु

३८

जोगु

कमारो

३९

खुत्मा

४०

इन्द्र

भक्तवहादुर

४१

कर्ण

नदीराम

मनवहादुर

४२

अमृत

कमानसिं

४३

लक्ष्मण

वलवहादुर

ओलोक

४४

मैतु

लोकब.

पशुपति

जयवहादुर

४५

घनश्याम

नन्दलाल

दण्डपाणी

भुवनेश्वर

४६

रतन

४७

करु

४८

लिलु

४९

मणिभद्र

सुरेन्द्र

मेधराज

५०

देवु

तुलसी

शोभाखर

ऋषिराम

हेमराज

५१

शंकर

दामु

लिलामणि

५२

चुडामणी

५३

तिलुपाध्या

चन्द्रप्रसाद

५४

नरु

देवब.

मनब.

५५

शंकर

तिलक

५६

टीकाराम

कृष्ण

५७

भैराम

दुर्गा

५८

केशरखत्री

केवल

वसन्त

मनबहादुर

मखन

५९

जयभद्र

६०

कमारो

टुल्के

६१

नरबहादुर

६२

नदीराम

लालबहादुर

चन्द्रबहादुर

शुक्र

मोहन

६३

मनवहादुर

६४

कमानसी

भवानी(भद्रव)

चीम्रो(गणेश)

६५

बलबहादुर

मोहन

६६

ओलोक

दामु

कमल

६७

नन्दलाल

विष्णु

दामु

अच्युत

अनन्त

६८

दण्डपाणी

कमल

लक्ष्मण

६९

भुवनेश्वर

गुरुप्रसाद

कुसुमाकर

रमाशर्मा

७०

विष्णु

वसन्त

वासुद्व

लक्ष्मण

तिलक

चन्द्रप्रसाद

मधुसुदन

७१

सुरेन्द्र

श्रीराज

समीर

कान्छो

७२

तुलसी

७३

सोभाखर

७४

ऋषिराम

७५

हेमराज

७६

दामु

प्रकाश

कालु

७७

चन्द्रप्रसाद

झग्गु

हरिप्रसाद

७८

केवल

७९

वसन्त

पवन

८०

मोहन

८१

मक्खन

मिथुन

८२

लालबहादुर

४५

८३

अच्युत

४५

राजु

८४

अनन्त

४५

८५

गाकर्ण(कमल)

४५

गौरव

८६

लक्ष्मण

४५

८७

गुरुप्रसाद

४५

ऋषिराम

झसराज(रोचक)

८८

कुसुमाकर

४५

अर्चित

८९

भद्रवहादरु

पुर्णवहादुर

देववहादुर

९०

रेवती

मनवहादुर

लिलावहादुर

रविवहादुर

९१

लोकवहादुर

तेजवहादुर

९२

पशुपती

शान्तवहादुर

धनवहादुर

९३

जयवहादुर

लेखनाथ

९४

तेजवहदुर

४५

वसन्त

टोपवहादुर

९५

धनवहादुर

सेतु

तुलसी

९६

सेतु

तिम्रो

कैले

लट्टे

काचुले

कान्छा

९७

तुलसी

विशेष

९८

रविबहादुर

जितबहादुर

९९

जितवहादुर

देवबहादुर

१००

शान्तवहादुर

४५

रणबहादुर

१०१

धनबहादुर

४५

टोपवहादुर

सुधन

Leave a Reply