छुटेको बंस

image_pdfimage_print

बिंसंखु नारायण स्थान

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा      छोरी      पुत्रको क्र.सं.

१          देव शर्मा –          –          विश्वामित्र             २

२          विश्वामित्र –          १          काशीनाथ                        ३

३          काशीनाथ            –          २          ओमकान्त

कपिलमुनि

एकदेव

खडानन्द              –

४          एकदेव    –          ३          चूडामणी

लोकनाथ                         ५

५          चूडामणी –          ४          देवेन्द्र प्रसाद

हरिकृष्ण

सीताराम

सिवराम               ६

६          देवेन्द्र प्रसाद          –          ५          दिपेश प्र.

रुपेश प्र.

निकेश प्र.            –

७         ेहरिकृष्ण           –          ५          मनोज प्र.             –

८         सिताराम –          ५          सोबित                –

९          शिवराम –          ५          सागर                  –

सिस्नेरी गहते काठमाडौं

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा      छोरी      पुत्रको क्र.सं.

१          त्रिलोचन –          –          रत्नेश्वर                २

२          रत्नेश्वर    –          १          विश्वनाथ              ३

३          विश्वनाथ –          २          बिद्यानाथ                         ४

४          बिद्यानाथ             –          ३          कृष्णानन्द                         ५

५          कृष्णानन्द             –          ४          श्रीकृष्ण               –

६          श्री कृष्ण –          ५          प्रद्युम्न

सुन्दर

सुनिल                 –

गोतम थाकबाट कूमारीगाल, काठमाण्डौं

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा         छोरी            पुत्रको क्र.सं.

१          रमापती   –          –          काशीनाथ                        २

२          काशीनाथ            –          १          हरिप्रसाद             ३

३          हरिप्रसाद

+ धनकुमारी         –          २          कृष्णप्रसाद

गोविन्दप्रसाद

नारायणप्रसाद                    ४

१०

४          कृष्णप्रसाद

+शारदा –          ३          रामेश्वरप्रसाद

उद्धवप्रसाद                       ५

५          रामेश्वर

+सूशिला             –          ४          किरण                 ६

६          किरण+ विना        –          ५          –          सोनिका   –

७          उद्धवप्रसाद

+ कमला             –          ४          उमेश

उज्वल                –

८          गोविन्दप्रसाद

+ लक्ष्मी             –          ३          अर्जुनप्रसाद                      –

 

९          अर्जूनप्रसाद

+ शान्ता –          ८          अनुपप्रसाद                       –

१०        नारायण प्र.           –          ३          शरद                   –

गौतम थोकबाट कुमारीगाल काठमाडौं

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा      छोरी      पुत्रको क्र.सं.

१          राधाकृष्ण             –          –          वैजनाथ               २

२          वैजनाथ   –          १          कृष्णप्रसाद

कमलप्रसाद

बद्रीप्रसाद

हरिप्रसाद                         ७

३          हरिप्रसाद –          २          मदन प्रसाद

सुधिर

मधुसूदन

विष्णुप्रसाद                       ४

४          मदनप्रसाद            –          ३          मुकेश                 –

५          सुधिर     –          ३          पारश

उमेश                  –

६          विष्णुप्रसाद           –          ३          विपुल                 –

७          कृष्णप्रसाद           –          ३          बच्चुराम

सिताराम              ८

८          बच्चुराम   –          ७          महेश्वर

माधव                 –

९          सिताराम –          ७          आनन्द                –

ललितपूर सिस्नेरी हाल बानेस्वर

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

छोरा      छोरी

१          छविलाल + तेज कुमारी       –          –          नारायण चन्द्र

गोविन्द चन्द

तिर्थ राज                         २

२          नारायणचन्द्र          –          १          बटूक प्रसाद                      ३

३          बटूक प्रसाद          –          २          दिपक चन्द्र                       –

४          गोविन्दचन्द्र + दिपवती        –          १          धनूषचन्द्र

गोपाल चन्द्र

इस्वर चन्द्र

ध्ुव चन्द्र

उत्तम चन्द्र                        ५

११

१३

१४

५          धनुषचन्द्र             –          ४          शुनिल चन्द्र                      ६

६          सुशिल चन्द्र          –          ५          अनीष                 –

७          गोपाल चन्द्र          –          ४          हिमाल चन्द्र

सागर चन्द्र

शिशिर चन्द्र                      ८

१०

८          हिमाल चन्द्र          –          ७          अशीष

सुयस                  –

९          सागर चन्द्र           –          ७          समृद्व                  –

१०        शिशिर चन्द्र          –          ७          शुभकान्त                         –

११        ईश्वर चन्द्र             –          ४          विशाल

आकाश              १२

 

१२        बिशाल   –          ११        सार्थक

संकेत                 –

१३        ध्रुव चन्द्र –          ४          इश्रान चन्द्र                       –

१४        उत्तम चन्द्र            –          ४          उज्वल चन्द्र                      –

देउपूरबाट हाल नागिंन इलाम

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

छोरा      छोरी

१          बलभद्र   –          –          देवराज

गणेश

अमृत प्रसाद

हेमलाल

कमल

दिपक                 २

२          देवराज    –          १          प्रकाश

अर्जुन

चेतन                  –

३          गणेश     –          २          ईश्वर                   –

चौरीखर्कबाट हाल शुरुङ्गा ४ ओखलढुङ्गा

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          श्री राम    –          १          वैजनाथ   २

२          वैजनाथ   –          २          वृहस्पति ३

३          वृहस्पति –          २          –

महिपति   –

४          महिपति   –          ३          रगंलाल

तिलचन

नन्दीकेशर

राम नारायण          –

५          राम नारायण          –          ४          खगेन्द्र

टीका प्रसाद

चन्द्र प्रसाद

श्री प्रसाद             –

ताप्लेजु· हा·पा·का छुट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          शर्मानन्द –          –          रत्नमणि   २

२          रत्नमणि  –          १          शिवलाल             ३

३          शिवलाल             –          २          प्रजापति ४

४          प्रजापति –          ३          नारद      –

धनकुटा हयेला गाउ“ (छुट बंश)

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा         छोरी            पुत्रको क्र.सं.

१          बलभद्र   –          –          श्री कृष्ण              –

२          श्री कृष्ण –          १          दलविर

ताराविर               ३

३          दलविर    –          २          दलमर्दन

डालिम

भक्त बहादुर                      ४

४          दलमर्दन –          ३          मेघराज

ताराविर

गोपाल                –

५          डालिम    –          ३          नव गौ.

महेन्द्र

हेमकान्त              –

६          भक्त बहादुर          –          ३          टकं गौ .              –

ताप्लेजु· हा·पा·बाट हाल दमक

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          सधाराम –          –          वालकृष्ण २

२          वालकृष्ण             –          १          हरिकृष्ण  ३

३          हरिकृष्ण –          २          गोविन्द

डिल्लीराम

धनपटी

होमनाथ  अ.

४          डिल्लीराम –          ३          ओम प्र.

केशव

नारायण

यादव     –

५          धनपटी    –          ३          सोमनाथ

छविलाल

यादव     –

जिवनपूरबाट हाल अर्जून धारा ९ झापा

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          टंक प्रसाद            –

–          गोपाल

शंकर

राम प्रसाद

कृष्ण प्रसाद          –

तेह्रथूम फेराप जौवारी (छूट वंश)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          बंशिलाल             –

–          छविलाल             २

२          छविलाल             –          १          कृष्ण कुमार

नर प्रसाद

शिवराम

काशीराम

बलराम

चन्द्र प्रसाद           –

३          नर प्रसाद –          २          पद्म कुमार

हरि प्रसाद

भरत

तेज कुमार            ४

४          पद्म कुमार            –          ३          संजय कुमार

विजय कुमार         –

५          हरि प्रसाद            –          ३          टिका प्रसाद

श्याम कुमार

रत्न प्रसाद            –

३          शिवराम –          २          दिपक     ७

७          दिपक     –          ६          शुशिल

भिष्म      –

८          काशीराम             –          २          डम्बर कुमार          –

भञ्ज्या·खर्चका छुट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          श्री प्रसाद             –          –          वलभद्र    २

२          वल भन्द्र –          १          केदार नाथ            २

३          केदार नाथ            –          २          राम नाथ

नारायण   –

ताप्लेजू· फूलवारीका छूट वंश हाल डागीवारी –५ (झापा)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          नरनारायण            –          –          टीकाराम

गंगा प्रसाद

मोहन प्रसाद–१

हरि प्रसाद

मोहन प्रसाद –२

राम प्रसाद

सीताराम  –

२          गंगा प्रसाद           –          १          राज कुमार            –

३          हरि प्रसाद            –          १          विकाश

शुरेश

विशाल   –

हालः– जामगूडी (आसाम)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          जय कृष्ण             –          –          गोकुल    २

२          गोकुल    –          १          रगंलाल   ३

३          रंगलाल   –          २          –

गंगालाल

धर्मानन्द

४          गंगालाल –          ३          केवली

धनश्याम

राम चन्द्र

प्रजापति

धर्मानन्द  –

५          प्रजापति –          ४          गौरी शंकर            ६

६          गौरी शंकर            –          ५          शान्ती राम

–          –

७          धर्मानन्द –          ४          पुष्पलाल

हरि प्रसाद

कर्णाखर

–          –

८          कर्णाखर –          ७          कुष्ण

हेम

जीवन     –

९          धर्मानन्द –          ३          डम्बरु –जीवन       –

पाचथर फीक्कलबाट हाल शान्तिपुर (इलाम) का छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          खडानन्द –          –          जगनिधि २

२          जगनिधि –          १          शर्मानन्द ३

३          शर्मानन्द –          २          चन्द्रकान्त

पूण्य प्रसाद

भीम प्रसाद           –

 

सिक्कीम सान्दोक कमल चरकयाडा मादरीका छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          –          –          –          मनरथ

–          २

 

२          मनरथ     –          १          कृष्ण लाल

मूक्ती

–          –

३          मुक्ति      –          २          टंकनाथ

पद्मलाल ४

४          टंक नाथ  –          ३          देव राज   –

५          पद्मलाल –          ३          डिल्लीराम –

फुलेकबाट छूटवंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          गहसिंह   –          –          वाटूल सिंह

भर्तसिंह   २

२          बाटुल सिंह           –          १          बलभद्र   ३

३          बलभद्र   –          २          चर्तुसिंह

वल बहादुर

लीला बहादुर

तिलक बहादुर       ४

४          चर्तुसिंह   –          ३          शूरवीर

–          –

५          लिला बहादुर        –          ३          वल बहादुर

रुद्र बहादुर            –

६          तिलक बहादुर       –          ३          टिकाराम –

७          भर्तसिंह   –          १          –

दलसिंह

धन बहादुर           –

१५

८          दलसिंह   –          १          लाल बहादुर

नर बहादुर

खङ्ग बहादुर

गणेश बहादुर

ज्ञान बहादुर

मान बहादुर

दिल बहादुर          ९

१०

११

१२

१३

१४

९          लाल बहादुर         –          ८          टंक बहादुर

निर बहादुर

डिल्ली बहादुर         –

१०        नर बहादुर            –          ८          गंगा बहादुर          –

११        खङ्ग बहादुर          –          ८          गणेश बहादुर

खगेन्द्र बहादुर        –

१२        गणेश बहादुर         –          ८          याम बहादुर          –

१३        ज्ञान बहादुर          –          ८          वेद बहादुर

नगेन्द्र बहादुर

दिपेन्द्र बहादुर        –

१४        मान बहादुर           –          ८          टिका बहादुर

टिकेन्द्र वहादुर       –

१५        धन बहादुर           –          ७          पदम बहादुर          १६

१६        पदम बहादुर          –          १५        विर बहादुर

दल बहादुर

अम्बर बहादुर

खड्ग बहादुर         १७

१८

१९

२६

१७        विल बहादुर          –          १६        पे्रम बहादुर

कुल बहादुर          –

२७

१८        दल बहादुर           –          १६        रतन       –

१९        अम्बर बहादुर        –          १६        इन्द्र वहादुर

विर बहादुर           –

२०

२०        विर वहादुर           –          १९        भक्त बहादुर          २१

२१        भक्त बहादुर          –          २०        सेर बहादुर            २२

२२        सेर बहादुर            –          २१        चिन्ता बहादुर        २३

२३        चिन्ता बहादुर        –          २२        गंगा वहादुर

चन्द्र बहादुर

झमक बहादुर        २४

२५

२४        गंगा वहादुर           –          २३        योगेन्द्र

युवराज

टंक बहादुर           –

२५        चन्द्र बहादुर          –          २३        मेघराज

मिलन     –

२६        खङ्ग बहादुर          –          १६        रुद्र बहादुर

–          –

२७        कूल बहादुर          –          १७        लिला बहादुर

इन्द्र बहादुुर

तिर्थ बहादुर          २८

२९

२८        लिला बहादुर        –          २७        चक्र बहादुर

सन्तोष बहादुर       –

२९        इन्द्र बहादुर           –          २७        विजय     –

भोजपूर सिस्नेरीबाट सिककम भै हालः बनीयानी ८ (झापा)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          –          –          –          जयनारायण

लक्ष्मी कान्त         –

२          लक्ष्मीकान्त          –          १          लिलाधर

गंगा राम ३

१०

३          लिलाधर –          २          पूण्य प्रसाद

महेश्वर

जय नारायण         ४

४          पूण्य प्रसाद           –          ३          गोपाल

उमानाथ ५

५          गोपाल    –          ४          भिम प्रसाद

हरि प्रसाद            –

६          उमानाथ –          ४          उज्वल    –

७          महेश्वर     –          ३          राम प्रसाद

कृष्ण प्रसाद

लक्ष्मण   ८

८          राम प्रसाद            –          ७          ष्पिताम्वर

चूडामणी –

९          जय नारायण         –          ३          चन्द्र प्रसाद           –

१०        गंगा राम –          २          बलराम   ११

११        बलराम   –          १०        भिम प्रसाद

पे्रम प्रसाद

देवी प्रसाद

लक्ष्मी प्रसाद

गणेश प्रसाद          –

धुम्ली· धन कूटाका छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          श्रीप्रसाद –          –          रगंलाल   २

२          रगंलाल   –          १          तुलाराम

रविलाल

नन्दलाल अ.

अ.

३          रविलाल –          २          डिल्लीराम  ४

४          डिल्लिराम –          ३          नवराज

हिमाल

विकाश

भेषराज   –

दिग्ङलाबाट हालः चूलाचूली इलाम

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          भवानी शंकर         –          –          विष्णु भक्त            २

२          विष्णु भक्त            –          १          डिल्लीराम ३

३          डिल्लीराम –          २          देवि प्रसाद            ४

४          देवि प्रसाद            –          ३          नेग प्रसाद

अम्बीका प्रसाद

दिपेन्द्र     ५

५          नेत्र प्रसाद             –          ४          मेघेन्द्र

प्रकाश चन्द्र

उद्धव प्रसाद

पूष्प प्रसाद            –

६          अम्बीका प्रसाद      –          ४          दुर्गा प्रसाद

लेखनाथ –

दि·लाबाट इलाम खान्दु· भै हाल शानिस्थरे ३ झापाका छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          हिरालाल             –          –          प्रभाखर

पर।मानन्द             २

२          प्रभाखर   –          १          पदमलाल

अनन्त लाल

नरपति    ३

११

३          पदमलाल             –          २          देवी प्रसाद

शम्भु प्रसाद          ४

४          देवी प्रसाद            –          ३          गंगा प्रसाद

शरद कुमार

भूषण

उत्तम

आजाद

उदित नारायण       ५

५          गंगा प्रसाद           –          ४          शुरेश      –

६          शरद कुमार           –          ४          सिद्धार्थ   –

७          शम्भु प्रसाद          –          ५          खगेन्द्र

तारा       –

८          अनन्त लाल         –          २          बद्रि प्रसाद

आशालाल           ९

१०

९          बद्रि प्रसाद           –          ८          भोला

केशव

माधव     –

१०        आशालाल           –          ८          दामोदर   –

११        नरपति    –          २          विष्णु प्रसाद

कृष्ण प्रसाद          १२

१२        विष्णु प्रसाद          –          ११        सुदर्शन    –

१३        परमानन्द –          १          शिवलाल             १४

१४        शिवलाल             –          –          शेखरनाथ

बेनु प्रसाद

खिल नाथ

उदय नारायण        १५

१६

१७

१८

१५        शेखर नाथ            –          १४        अशोक   –

१६        बेनु प्रसाद            –          १४        सिदार     –

१७        खिल नाथ            –          १४        –          –

१८        उदय नारायण        –          १४        केशव     –

कोयाखोलाबाट हाल चुलाचुली ८ मोरङ

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          उपमन्यू   –          –          दलसिहं   २

२          दलसिहं   –          १          जगंविर    ३

३          जगंविर    –          २          तुलाराम ४

४          तुलाराम –          ३          नर बहादुर            ५

५          नर बहादुर            –          ४          टिकाराम

भक्त बहादुर          ६

६          टिकाराम –          ५          –

–          –

७          भक्त वहादुर          –          ५          धन बहादुर

रत्न बहादुर

वृष बहादुर

तिल बहादुर

झलक बहादुर

गूमान सिंह

सूरेन्द्र

दिल बहादुर

देवेन्द्र     ८

८          धन बहादुर           –          ७          कुमार

खगेन्द्र

गोपाल

नविन      –

झापा बनीयानीका छूट वंश

१          हेमलाल –          –          कपिल मुनि          २

२          कपिल मुनि          –          १          महिपति   ३

३          महिपति   –          २          डम्बर कुमार          –

सोलु सोथा·बाट हाल ओखलढु·ा कून्तादेवी गा.वि.स.

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          छविलाल             –          –          प्रेमलाल

झक प्रसाद           २

२          प्रेमलाल –          १          टिकाराम

हरि प्रसाद

गंगा प्रसाद

शिव प्रसाद

देवी प्रसाद

पूण्य प्रसाद           ३

३          टिकाराम  –          २          केशव     –

४          हरि प्रसाद            –          २          खिलनाथ

राम प्रसाद

भरत       –

५          गंगा प्रसाद           –          २          डिल्ली      –

६          शिव प्रसाद           –          २          खगीराज

–          –

७          देवि प्रसाद            –          २          सुधन

ेसुसन   –

८          पुण्य प्रसाद           –          २          सन्तोष

–          –

ओखलढु·ा बेतीनीवाट छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          उमाकान्त             –          –          छविलाल             २

२          छविलाल             –          १          काशीनाथ

देवीचरण –

३          देवी चरण –          २          चेत कुमार            –

 

हर्कपूर  टोकसेलबाट इटहरी–४ मोर·

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          देउ शर्मा –          –          जीवनाथ २

२          जीवनाथ –          १          गोपाल प्रसाद        ३

३          गोपाल प्रसाद        –          २          देवी प्रसाद            –

 

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          गोथु       –          –          काशीराम

–          २

२          काशीराम             –          १          रत्न बहादुर

हर्क बहादुर           ३

३          रत्न बहादुर           –          २          महेन्द्र

मान वहादुर

उदय बहादुर

वल बहादुर

डम्बर बहादुर         –

४          हर्क बहादुर           –          २          टेक बहादुर

कुल बहादुर          –

मोछेवू·बाट छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          कुवेर नाथ            –          –          –

कृपानन्द

–          –

२          कृपानन्द –          २          जय धर्म

–          ३

३          जय धर्म –          २          नरपति

अंगीरथ

लछुमन   ४

४          नरपति    –          ३          –

–          –

५          अंगीरथ   –          ३          त्रिलोचन

पदमलाल

टंक नाथ –

ओखलदु·ा चौरी धूसेनीका छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          शिव नारायण        –          –          तुलसीराम            २

२          तुलसीराम            –          १          देवदत्त    ३

३          देवदत्त    –          २          विष्णु प्रसाद          –

चौरेली वंश (ओखलढ·ा) हालः काली मूनी महेशपूर झापा

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          धर्म        –          –          –          २

२          –          –          १          शिवलाल             ३

३          शिवलाल             –          २          –

धर्मानन्द –

४          धर्मानन्द –          ३          देविलाल

नारद

शिवशंकर            –

५          नारद      –          ४          भवानी    –

 

चौरी घूसेनीबाट छूट वशं (ओखलढु·ा)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          जयभद्र    –          –          शशिधर

२          शशिधर   –          १          दधिराम

श्री कान्त

रामनाथ

चन्द्रलाल             ३

३          दधिराम   –          २          अमरध्वज

भक्तीलाल            –

४          श्रीकान्त –          २          गोविन्द   ५

५          गोविन्द   –          ४          बल बहादुर           –

६          रामनाथ   –          २          –          –

७          चन्द्रलाल             –          २          रघुनाथ

तुलाराम

कृपानाथ ८

१०

८          रघुनाथ    –          ७          टिका प्रसाद

कूल प्रसाद

देवी प्रसाद            –

९          तुलाराम –          ७          शिव प्रसाद

कृष्ण प्रसाद

–          –

 

१०        कृपानाथ –          ७          प्रेम प्रसाद            ११

११        प्रेम प्रसाद            –          १०        खिला नाथ           –

केदार पूग श्यामदास वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          गाइन      –          –          प्रेम बहादुर           २

२          प्रेम बहादुर           –          १          नर बहादुर            ३

३          नर बहादुर            –          २          जनक बहादुर

हस्त बहादुर

लक्ष बहादुर          ४

४          जनक बहादुर         –          ३          बल बहादुर

टिका

भुपेन्द्र     –

५          हस्त बहादुर          –          ३          अनिल कुमार

श्रवण कुमार          –

६          लक्ष बहादुर          –          ३          खग्ड बहादुर

युवराज

प्रेम बहादुर           –

७          युवराज    –          ६          किरण     –

८          प्रेम बहादुर           –          ६          गोविन्द

मधु        –

 

 

गूल्मी सल्यानबाट बर्मा

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          –          –          –          टिकाराम

–          २

२          टिकाराम –          १          पशुपति

–          ३

३          पशुपति   –          २          योग प्रसाद

चिन्तामणी

खिमानन्द             ४

४          योगद प्रसाद          –          ३          दिपक     –

५          चिन्तामणी            –          ३          खिमनन्द –

६          खिमानन्द             –          ३          पशुराम

हेमलाल –

प्युठान

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          तिलचन   –          –          निधुराम

–          २

२          निधुराम   –          १          भवानी    ३

३          भवानी    –          २          रेवती प्रसाद

तिलकराम            ४

४          रेवती प्रसाद          –          ३          हरिराम

बेनु

रमेश

टेक प्रसाद            ५

५          हरिराम    –          ४          मधुसूधन

लिलाधर –

६          लिलाधर –          ५          टेकनाथ

शालिग्राम –

७          टेक प्रसाद            –          ४          लोम प्रसाद

गुरु प्रसाद

होम प्रसाद

विष्णु प्रसाद

तेज प्रसाद            –

८          तिलक राम           –          ३          भिमकान्त            –

९          –          –          १          निधुराम   –

चारपाने झापाका छुट वंश

 

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          नन्दलाल –          –          देवनारायण           २

२          देव नारायण          –          १          काशीनाथ            ३

३          काशीनाथ            –          २          सदानन्द   ४

४          सदानन्द   –          ३          पवन

मिलन

देवेन्द्र     –

 

 

शल्यानी वंश दा· अर्धु हाल वर्दिया

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          मेदिनी     –          –          टिका निधि

–          २

२          टिकानिधि            –          १          दुर्गा प्रसाद

कृपाराम

कमला कान्त

काशीराज             ३

३          दुर्गा प्रसाद            –          २          गोपाल

नारायण

बिजय

मधु सूधन             –

४          मधु सुदन             –          ३          सुमन

राजु        –

५          कृपाराम   –          २          सुधीर

बामदेव

जिवन

६          कमलाकान्त          –          २          श्रीमण

शरद

सुबोध

बिनोद     –

७          काशीराज             –          २          बिरेन्द्र

केशव     –

८          काशीराज –          १          –          ९

९          –          –          ८          गंगा राम

डिल्लीराम  १०

११

१०        गंगाराम   –          ९          उत्तम      –

११        डिल्लीराम –          ९          रमेश

उद्धव

बिकाश

नारायण   –

बाग्लु· गल्कोट छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          भीमसेन   –          –          लक्ष्मण   २

२          लक्ष्मण   –          १          खडानन्द ३

३          खडानन्द –          २          कलाधर   ४

४          कलाधर   –          ३          पूर्णशंकर –

पर्वत राम्घा

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          बधइ      –          –          बिशु       २

२          बिशु       –          १          शशिधर

पृथु

हरि

ताराखर

बैकुण्ठ    ३

२०

३          शशिधर   –          २          खडानन्द

चक्रपाणी

शोभा

चन्द्रलाल             ४

१०

१३

४          खडानन्द –          ३          ईश्वरी

त्रिलोचन

शिव

गंगाधर    ५

५          इस्वरी     –          ४          पुण्य

मनोहरी   –

६          मनोहरी   –          ५          कृष्ण      –

७          त्रिलोचन –          ३          रुद्र         –

८          शिव       –          ४          दुर्गादच

अनिरुद्र   –

९          चक्रपाणि            –          ३          रत्नाखर   –

१०        श्ँँेभ्ँँ          –          ३          लक्ष्मी

टिका

हरि        ११

१२

११        लक्ष्मी     –          १०        मणिरत्न   –

१२        हरि        –          १०        मनी

कृष्ण      –

१३        चन्द्रलाल             –          ३          हरिलाल

खडानन्द

देवि प्रसाद

हरि प्रसाद

तिर्थराम

देव नारायण          १४

१५

१६

१७

१८

१९

१४        हरिलाल –          १३        ज्ञानेश्वर    –

१५        खडानन्द –          १३        राम        –

१६        देवी प्रसाद            –          १३        बाबुराम

शिव

बेद प्रसाद            –

१७        हरि प्रसाद            –          १३        उमा       –

१८        तीर्थराम   –          १३        कृष्ण      –

१९        देव नारायण          –          १३        नारायण   –

२०        ताराखर   –          २          दण्डपाणी

–          २१

२२

२१        दण्डपाणि             –          २०        चक्र

रमेश

अनिरुदद्ध             –

२२        –          –          २०        मेघनाथ

सूर्य        –

कास्की पोखराबाट हाल भोजपूर वोखिम

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          सधाराम –          –          पदमनाथ २

२          पद्मनाथ   –          १          राधाकृष्ण             ३

३          राधाकृष्ण             –          २          दुर्गादास   ४

४          दुर्गादास   –          ३          लक्ष्मी

नरपति

गोपीकृष्ण

–          ५

११

५          लक्ष्मी     –          ४          गोविन्द   ६

६          गोविन्द   –          ५          गोपीलाल ७

७          गोपीलाल            –          ६          श्रीकान्त –

८          नरपति    –          ४          पशुराम

रामनाथ

निल प्रसाद

भुवनी प्रसाद         –

१०

९          रामनाथ   –          ८          लक्ष्मी प्रसाद         –

१०        निल प्रसाद           –          ८          लक्ष्मी प्रसाद         –

११        गोपीकृष्ण             –          ४          अभयानन्द

सचिदानन्द

देवराज

नर प्रसाद

भिम प्रसाद

तिर्थराम

तिर्थ प्रसाद           १२

१५

२०

२१

२३

१२        अभयानन्द            –          ११        कृष्ण प्रसाद

उत्तम कुमार          १३

१४

१३        कृष्ण प्रसाद          –          १२        निरोध

टंक प्रसाद

रमेश प्रसाद

राज कुमार

दिपेन्द्र

दिपक     –

१४        उत्तम कुमार          –          १२        शुनिल कुमार         –

१५        देवराज    –          ११        राम प्रसाद

भैरव प्रसाद

नारायण प्रसाद

वासुदेव   १६

१७

१८

१९

१६        रामप्रसाद             –          १५        राजु

ज्ञानेन्द्र    –

१७        भैरवप्रसाद            –          १५        मेघराम

शिव प्रसाद

तेजथ प्रसाद          –

१८        नारायणप्रसाद        –          १५        नविन

नवराज    –

१९        वासुदेव   –          १५        –          –

२०        भिम प्रसाद           –          ११        हरि प्रसाद

पशुराम

विष्णु प्रसाद

रुद्र प्रसाद

शिव प्रसाद

डिल्ली प्रसाद          –

२१        तीर्थराम   –          ११        विष्णु प्रसाद          २२

२२        विष्णुप्रसाद           –          २१        विकाश

बिशाल   –

२३        तीर्थ प्रसाद           –          ११        चिरन्जीवी

चन्द्र प्रसाद

नन्दराम   –

भोजपूर दि·ालाबाट हालः शुरु·ा ५ (झापा)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          जगूपाध्ये –          –          विष्णु प्रसाद

राम प्रसाद

टिका प्रसाद

षडानन्द  २

२          विष्णु प्रसाद          –          १          कपिला मूनी

हिरण्य प्रसाद

कृष्ण प्रसाद          ३

३          कपिला मुनी         –          २          त्रिलोचन

लक्ष्मण   –

हालः मिर्चैया (सिराहा)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          गोपाल    –          –          –          २

२          –          –          १          –          ३

३          –          –          २          रामचन्द्र   ४

४          रामचन्द्र   –          ३          काली प्रसाद         ५

५          काली प्रसाद         –          ४          छविलाल             ६

६          छविलाल             –          ५          नारायण

चित्राखर ७

१०

७          नारायण   –          ६          केदार

सितल

सुकदेव

अच्यूत    ८

८          केदार      –          ७          राजु        –

९          सुकदेव    –          ७          नवराज    –

१०        चित्राखर –          ६          कुमार

शंकर

किशोर    –

रामेछापबाट हाल पथरीया ४ (झापा)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          विष्णु प्रसाद          –          –          चतुराखर २

२          चतुराखर –          १          रामचन्द्र   ३

३          रामचन्द्र   –          २          अम्बीका प्रसाद

गंगाराम

विष्णु प्रसाद

मणी प्रसाद           –

४          गंगाराम   –          ३          देवी प्रसाद

टिकाराम

कृष्ण प्रसाद

निधिराम

निधिी प्र.

खेम       ५

५          देवीप्रसाद             –          ४          ओमप्रसाद           –

चौरीखर्कबाट छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          गोकुल    –          –          कर्णाखर २

२          कर्णाखर –          १          मित्रलाल ३

३          मित्रलाल –          २          टेकनाथ   –

पोखरा काउलेखोला लामाचौर

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          जुम्ले      –          –          लक्ष्मी     २

२          लक्ष्मी     –          १          रुद्रनाथ

जयलाल

विष्णु      ३

११

३          रुद्रनाथ    –          २          भीमप्रसाद            ४

४          भीम प्रसाद           –          ३          बोधराज ५

५          बोधराज –          ४          भवानी

डिल्लीराम –

६          डिल्लीराम –          ५          होमनाथ –

७          जयलाल –          २          भोजराज

सोमनाथ ८

१०

८          भोजराज –          ७          केदारनाथ             ९

९          केदार नाथ            –          ८          तेजराज   –

१०        सोमनाथ –          ७          हरि प्रसाद

–          –

११        विष्णु      –          २          जल्लु       १२

१२        जल्लु       –          ११        खिमराज

इच्छालाल           –

पोखरा लामाचौरका छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          पूर्णाखर   –          –          खेमराज   २

२          खेमराज   –          १          लोकनाथ

हरि प्रसाद            –

पोखरा फूलवारीका छूट वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          भक्तलाल             –          –          रामचन्द्र

नन्दलाल २

२          रामचन्द्र   –          १          रंगनाथ

धर्मदच

लिलाधर –

३          नन्दलाल –          १          हरि प्रसाद

देवी प्रसाद            –

४          देवि प्रसाद            –          ३          लिलाधर ५

५          लीलाधर –          ४          यूवराज    –

पोखा· बाट छूट हाल मंगलतारे मोर· झिलझिले (झापा)

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          अंशु       –          –          रमानाथ   २

२          रमानाथ   –          १          –          ३

३          अमुक     –          २          प्रतिमन

महिपति

ईश्वरी      ४

१०

४          प्रतिमन    –          ३          नैनान्द

रविलाल ५

५          नैनान्द     –          ४          खडानन्द

नन्दी केशर           ६

६          खडानन्द –          ५          दधिराम   ७

७          दधिराम   –          ६          खडानन्द –

८          नन्दी केशर           –          ५          खगेन्द्र     –

९          रविलाल –          ४          खडानन्द –

१०        महिपति   –          ३          इन्द्रलाल

रगंलाल

तिलचन   ११

११        इन्द्रलाल –          १०        दाताराम –

 

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

१          नन्दराम   १          –          हिमनाथ २

२          हिमनाथ २          १          कुलानन्द

नित्या नन्द            ३

३          कुलानन्द ३          २          प्रेम नारायण

मित्रलाल

शशिधर

तुलाराम ५

४          नित्यानन्द             ३          २          पुनाराम   ९

५          प्रेमनारायण           ४          ३          भानु

खडानन्द

ढण्ढिराज १०

११

१२

६          मित्रलाल ४          ३          ठाकुर प्रसाद          १३

७          शशिधर   ४          ३          –          –

८          तुलाराम ४          ३          जयनारायण           १४

९          पुनाराम   ४          ४          लीलाबल्mलभ    १५

१०        भानु       ५          ५          –          –

११        खडानन्द ५          ५          –          –

१२        ढुण्डीराज ५          ५          बुद्धिराम १६

१३        ठाकुर प्रसाद          ५          ६          टिकाराम

खिमानन्द

रामलाल १७

१८

१९

१४        जयनारायण           ५          ८          दामोदर   २०

१५        लीलाबल्लभ           ५          ९          देविराम   २१

१६        बुद्धिराम ६          १२        हिरालाल

शोमाखर

दिल्लाराम

धनश्याम २२

२३

२४

२५

१७        टिकाराम ६          १३        –          –

१८        खिमानन्द             ६          १३        रम प्रसाद

माधव प्रसाद

दिननाथ

दिलिराम –

१९        राम लाल             ६          १३        जनक

रोमाखर   –

२०        दामोदर   ६          १४        तोयनारायण

अनन्त    –

२१        देविराम   ६          १५        रामप्रसाद

मणिराम

शोभाखर –

२२        हिरालाल १६

२३        शोभाखर १६

२४        डिलाराम १६

२५        घनश्याम  १६

 

 

 

 

 

 

कोयाखोला तेरथुम झापा, गौर (सुनसरी आदि)

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा     छोरी       पुत्रको क्र.सं.

१.         हेमन्त     ३८        –          गंगाधर

सिरपति

तुलाराम

ऋषिराम

वालै पाध्ये

विशु पाध्ये

वैजनाथ

अग्नीधर               –

अ.

२          बैजनाथ   ३९        १          जयकृष्ण

श्रीकृष्ण               ३

६६

३          जयकृष्ण ४०        २          लच्छोमन

बलभद्र

प्रतिमन

श्रीकृष्ण

कर्णाखर

मछानन्द्र              ४

१५

५६

५८

६१

४          लच्छोमन             ४१        ३          विष्णूहरि              ५

५          विष्णू हरि             ४२        ४          यज्ञनिधी              ६

६          यज्ञनिधि ४३        ५          खडान्द                ७

७          खडानन्द  ४४        ६          मोतीखर              ८

८   मोतिखर ४५        ७          गोबिन्द               –

९          बलभद्र   ४१        ३          नन्दी केशर

श्रीनारायण                        १०

१०        नन्दी केशर           ४२        ९          नैनान्द                 ११

११        नैनान्द     ४३        १०        पशुराम

दिन नाथ

हरि प्रसाद                        १२

१३

१४

१२        पर्शूराम    ४४        ११        विश्वनाथ

शिवप्रसाद

पशूपती

दिपक                 –

१३        दिन नाथ ४४        ११        ताराप्रसाद

इश्वरी                  –

१४        हरि प्रसाद            ४४        ११        राजू

गूरुप्रसाद              –

१५        प्रतिमन +

रेनुका      ४१        ३          देवनारायण

प्रमानन्द

जयमंगल

कृष्णलाल

पशूपती               १६

१७

अ.

२५

४२

 

१६        देवनारायण           ४२        १५        कर्णाखर              –

१७        प्रमानन्द   ४२        १५        मनरथ

नन्दलाल             १८

१८        मनरथ     ४३        १७        मछानन्द

पदमलाल

रविलाल

नरपती                १९

२१

२२

१९        मछानन्द ४४        १८        भगीरथ                २०

 

२०        भगीरथ    ४५        १९        ढकं नाथ

यव नारायण

घन श्याम

उमा नाथ

– (डल्ले)             –

२१        पदम लाल           ४४        १८        –

–                      –

२२        रवि लाल             ४४        १८        नारद

हरि प्रसाद                        –

२३

२३

हरिप्रसाद ४५        २२        बिदूर

बुद्धि प्रसाद

गोबिन्द

कृष्ण

ध्रुव                    २४

२४        बिदूर      ४५        २३        शंकर

प्रेम प्रसाद

नविन                  –

२५        कृष्णलाल            ४२        १५        दाताराम              २६

२६        दाताराम ४३        २५        बलीभद्र

कपिल

टिकाराम

हरि नारायण

रघूनाथ                २७

अ.

३०

३३

४१

२७        बलीभद्र   ४४        २६        बेदनिधी

तोयानाथ डम्बरु बललभ                   २८

२९

२८        बेदनिधि ४५        २७        चूडामणी

नारायण               –

२९        तोया नाथ            ४५        २७        केशव

सन्तोष                –

३०        टिकाराम ४४        २६        मेघराज

भोला नाथ                       ३१

३२

३१        मेघराज   ४५        ३०        उमानाथ

बिनोद                 –

३२        भोला नाथ           ४५        ३०        दिपक

दिवश                 –

३३        हरिनारायण           ४४        २६        ढूण्डीराज

लक्ष्मण

घन श्याम

दूर्गा प्रसाद

दूर्गा नाथ

नारायाण

गोपाल चन्द्र

तेज नारायण                      ३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

३४        ढूण्डी राज            ४५        ३३        तूलसी प्रसाद

नगेन्द्र                  –

३५        लक्ष्मण   ४५        ३३        हिरालाल

गणेश                 –

३६        घन श्याम             ४५        ३३        किरण

प्रभात                 –

३७        दूर्गा प्रसाद            ४५        ३३        उज्वल                –

३८        दूर्गा नाथ ४५        ३३        –                      –

३९        नारायण   ४५        ३३        भेषराज

महेश                  –

४०        तेज नारायण          ४५        ३३        सुमन

सुरज                  –

४१        रघू नाथ   ४४        २६        नारायण

सोमनाथ

जगन्नाथ

प्रेम प्रसाद

माधव                 –

४२        पशूपती +

हेमकला ४२        ३          रगं लाल

गूणनिधि

श्री कृष्ण              ४३

४८

५२

४३        रगंलाल +

जमुना नेपाल

वानुका    ४३        ४२        केदार नाथ

रमाकान्त

तूलसी

टकंनाथ               ४४

४५

४६

४७

४४        केदार नाथ+

खिमादेवी             ४          ४३        दिलिप कुमार

लिलाधर

यामनाथ ललिता

अम्बीका  –

४५        रमाकान्त+

टाइम कुमारी         ४४        ४३        नारायण

मोहन प्रसाद          सिता

खिमा

४६        तूलसी+

योगमाया ४४        ४३        सूर्य कुमार            मेनुका

प्रमिला

होमा

४७        टंक नाथ +

पिंगला दाहाल       ४४        ४३        इन्द्र कुमार (अन्मोल)           अश्मा     –

४८        गूानिधि   ४३        ४२        डिल्लीराम

नरेन्द्र

गूरु प्रसाद                         ४९

५०

५१

४९        डिल्लीराम ४४        ४८        नवराज

दिलिप                –

५०        नरेन्द्र      ४४        ४८        श्याम प्रसाद

जिवन                 –

५१        गूरु प्रसाद             ४४        ४८        पङ्कज                  –

५२        श्री कृष्ण ४३        ४२        देवी प्रसाद

उपेन्द्र                  ५३

५४

५३        देबी प्रसाद           ४४        ५२        अर्जुन

सञ्जय

कमल नाथ

केशव                 –

५४        उपेन्द्र      ४४        ५२        दूर्गा प्रसाद

टिकाराम (टिका)

गेहनाथ

यूवराज

यज्ञनिधि

मदन                   ५५

 

५५        दूर्गा प्रसाद            ४५        ५४        अनिश                –

५६        श्री कृष्ण ४१        ३          त्रिलोचन              ५७

५७        त्रिलोचन ४२        ५६        –

–                      –

५८        कर्णाखर ४१        ३          गंगाधर                ५९

५९        गंगाधर    ४२        ५८        भवानी                ६०

६०        भवानी    ४३        ५९        बिष्णू लाल                       अ.

६१        महानन्द   ४१        ३          यज्ञनिधी

त्रिलोचन              अ.

६२

६२        त्रिलोचन ४२        ६१        भानूभक्त              ६३

६३        भानूभक्त ४३        ६२        भवानी

तेजनाथ               ६४

६४        भवानी    ४४        ६३        नारायण               –

६५        तेजनाथ   ४४        ६३        भिष्म राज                        –

६६        श्री कृष्ण ४०        २          इच्छाराम

छविलाल

श्याम लाल

रगं लाल

रवि लाल

नन्द लाल                        ६७

९१

११७

१२३

२५४

२६५

६७        इच्छाराम +

वच्छला आचार्य    ४१        ६६        टिकाराम

पृथ्वीपती             ६८

८९

६८        टिकाराम + नैनकला वराल    ४२        ६७        देवी प्रसाद

गोरीकान्त

धन पती

कर्णाखर

(कूल प्र.)                        ६९

७२

७६

८७

६९        देवी प्रसाद+

रामकला भट्रटराइ

जानुका निरौला

भागरथा निरौला

४३        ६८        तारा नाथ

छोमनाथ

गोपाल

घनश्याम

अशोक   ैैैंंं………

वाटुला

गंगा

तुलसा

कुँन्ता

दुर्गा

अम्वीका  –

७०

७१

७०        गोपाल    ४४        ६९        खेमराज

प्रकाश                –

७१        अशोक   ४४        ६९        सुमन

सूधन                  –

७२        गौरीकान्त+

जानुका धिमिरे       ४३        ६८        मल्लीनाथ

नारायण

तूलसी    छोरी२

जना       –

७३

७३        नारायण   ४४        ७२        डिल्लीराम

छोमनाथ              ७४

७५

७४        डिल्लीराम ४५        ७३        बिजय

रोशन                  –

७५        छोमनाथ ४५        ७३        हेमन्त                 –

७६        धनपती +

वसुन्धरा

लामिछाने ४३        ६८        जगन्नाथ

गोपी कृष्ण

लिला प्रसाद         हरीमाया

गंगा

तुलसा    ७७

७८

८५

७७        जगन्नाथ   ४४        ७६        टिकादत्त

डम्वरु

केशव प्रसाद

दया राम

रगंलाल               –

७८        गोपी कृष्ण           ४४        ७६        महानन्द

टकं प्रसाद                        ७९

८४

७९        महानन्द   ४५        ७८        पर्शूराम

कपिलमूनी

तोया नाथ

नानीराम              ८०

८१

८२

८३

८०        पर्शूराम    ४६        ७९        मनोरथ

पूण्य प्रसाद                       –

८१        कपिल मूनी          ४६        ७९        दयाराम

टंक प्रसाद

कमल                 –

८२        तोयानाथ ४६        ७९        डिल्लेश्वर

–                      –

८३        नानीराम ४६        ७९        हरि प्रसाद                        –

८४        टकं प्रसाद            ४५        ७८        –                      –

८५        लिला प्रसाद         ४४        ७६        मोहन प्रसाद

तेज कुमार

निशान                ८६

८६        मोहन प्रसाद          ४५        ८५        लक्ष्मी प्रसाद

गिरी राज             –

८७        कर्णाखर +

कृष्ष कुमारी

पैडेल

धनमाया भण्डारी    ४३        ६८        रेवन्त (रेवती प्र.)               ८८

८८        रेवन्त (रेवती प्रसाद) +

सीता भण्डारी        ४द्ध        ८७        संयोग

विरोध     संगीता

बिना

सृजना

स्मिता

८९        पृथ्वीवती             ४२        ६७        –                      ९०

९०        –          ४३        ८९        यूवराज                –

 

 

९१

छविलाल ४१        ६६        हरि नारायण

रामदत्त

गोविन्द               ९२

१०३

११४

९२        हरि नारायण          ४२        ९१        तूलसी                ९३

९३        तूलसी    ४३        ९२        अग्नीधर               ९४

९४        अग्नीधर   ४४        ९३        लक्ष्मी नारायाण                  ९५

९५        लक्ष्मीनारायण        ४५        ९४        –

नारायण प्रसाद

विष्णू प्रसाद                      –

९६

१०२

९६        नारायण प्रसाद       ४६        ९५        इश्वर कुमार

रुद्र प्रसाद

शैलेन्द्र कुमार

राम कृष्ण

हरि कृष्ण                         १०१

१००

९९

९८

९७

९७        –          ४७        ९६        हिमान्सू               –

९८        रामकृष्ण ४७        ९६        अनुराग               –

९९        शैलेन्द्र कुमार        ४७        ९६        नेबिद

हिमालय              –

१००      रुद्र प्रसाद             ४७        ९६        प्रताप

रबिन

निश्चल                –

१०१      इश्वर कुमार           ४७        ९६        प्रमोर

बिनोद

सूबोध                 –

१०२      विष्णू प्रसाद          ४६        ९५        यदूनन्दन

दिबश

केशव

हेमन्त                 –

 

१०३      रामदत्त    ४२        ९१        दधिराम               १०४

१०४      दधिराम   ४३        १०३      देविदत्त

रबिलाल

खडानन्द              १०५

१०९

११३

१०५      देबिदत्त    ४४        १०४      हरि नारायण

जनक लाल

टिका प्रसाद –माधव)                      १०६

१०७

 

१०८

 

 

 

१०६      हरि नारायण          ४५        १०५      अनन्तराम

अरुडध्वज

(गोबिन्द)

पराशर                –

 

१०७      जनकलाल           ४५        १०५      टकं प्रसाद

खगेन्द्र                 –

१०८      टिकाप्रसाद (माधव)+चित्रा धिमिरे       ४५        १०५      यतिराज

च्यावन    मुक्ता      –

१०९      रबि लाल             ४४        १०४      प्रेम प्रसाद

जिव नाथ

टिकाराम

रुप नारायण

दिलिप

भक्ती प्रसाद                      ११०

१११

११२

११०      प्रेम प्रसाद            ४५        १०९      भूवन                  –

१११      टिकाराम ४५        १०९      बिपीन                 –

११२      भक्ती प्रसाद          ४५        १०९      गोबिन्द

कञ्चन                 –

११३      खडानन्ड ४४        १०४      दङ्रगलाल                        –

११४      गोबिन्द   ४२        ९१        जिवन

तिर्थ राज             ११५

११६

११५      जिवन     ४३        ११४      जय प्रकाश                       –

११६      तिर्थराज   ४३        ११४      बिकाश               –

११७      श्याम लाल           ४१        ४०        दाताराम              ११८

११८      दाताराम ४२        ११७      केवली राम

नरवती

काशीनाथ

मनोरथ

भरतमणी             ११८

अ.

१२१

अ.

११९      केवलीराम            ४३        ११८      रेवत राम

खेमराज               १२०

१२०      रेवत राम ४४        ११९      चूडामणी

हूकिन्द्र                –

१२१      काशीनाथ            ४३        ११८      गैरी शंकर

गोकर्ण कुमार                     –

१२२      मनोरथ    ४३        ११८      घनश्याम              –

१२३      रगंलाल +

धनमाया

धन विद्मा ४१        ६६        श्री बल्लभ

महेश्वर

जयकृष्ण

ब्रहमलाल

बिष्णूलाल                        १२४

१३५

१४७

१६०

१७०

दिनानाथ

मनरथ

प्रेमप्रसाद

भागिरथ

रघूनाथ                १८७

२०२

२१३

२२५

२३८

१२४      श्री बल्लभ ४२        १२३      टंक नाथ              १२५

१२५      टकं नाथ ४३        १२४      लोहनी

तूलसी राम

तिर्थराम

डिल्ली राम

घातृ प्रसाद

वासूदेव

गोबिन्द               १२६

१२७

१३१

१३२

१३३

१३४

 

१२६      लोहनी    ४४        १२५      गोपाल प्रसाद

अग्नीधर

–                      –

१२७      तिर्थराज   ४४        १२५      माधव

यादव प्रसाद

रोहिणी प्रसाद

अम्बीका प्रसाद

कूलमणी              १२८

१२९

१३०

१२८      माधव     ४५        १२७      किरण                 –

१२९      यादव प्रसाद          ४५        १२७      –                      –

१३०      रोहिणी प्रसाद        ४५        १२७      सविन                 –

१३१      डिल्लीराम ४४        १२५      कृष्ण प्रसाद

गूरु प्रसाद

उदय राज                         –

१३२      धातृ प्रसाद           ४४        १२५      हरि प्रसाद

राम प्रसाद                        –

१३३      बासूदेव   ४४        १२५      प्रल्हाद

प्रकाश                –

१३४      गोबिन्द   ४४        १२५      बिनोद

प्रभूराम

चुडामणी             –

१३६      महेश्वर

४२        १२३      पदमलाल

पर्शूराम                १३६

१४१

१३५      बदमलाल +

मनमाया ४३        १३५      गोबिन्द

चेतानन्द

(कृष्ण प्रसाद)                   १३७

१४०

१३७      गोबिन्द

पत्नीः अम्बीका     ४४        १३६      नरेश

महेश

दिबश(नितू)         सोभा

सुश्मा

१३८

१३९

 

 

१३८      नरेश + अनिता      ४५        १३७      सास्वत   सान्ची    –

१३९      महेश पत्नीः संगीता             ४५        १३७      निरज

नितेश

निमेश     निसीला   –

१४०      चेतानन्द पत्नीः इनदीरा         ४४        १३६      उमेश

मुकेश (अस्मीता)

सन्तोष (सकून्तला)

सूभाष (सिमा )     सविता    –

 

 

 

 

 

 

१४१      पर्शूराम

(राइतर बाजे धनकुटा)         ४३        १३५      गोकूल

निल कण्ठ

हरि प्रसाद

सिताराम शिव प्रसाद

भोज कु.

सावित्री

लक्ष्मी     १४२

१४४

१४५

 

१४६

१४२      गोकूल पत्नीः लक्ष्मी            ४४        १४१      नविन

प्रविण                 १४३

१४३      नबिन पत्नीः चूमा   ४५        १४२      सनम

कसम                 –

१४४      निलकण्ठ पत्नीः पार्वती        ४४        १४१      बिक्रम

रस्ना       विता

युना       –

१४५      हरि प्रसाद पत्नीः उषा           ४द्ध        १४१      अनिल    अनु

अन्जु

१४६      सिताराम –शिव प्रसाद) पतनीः कृष्णा   ४४        १४१      मनोज

मुकेश

 

 

मन्जु       –

१४७      जय कृष्ण             ४२        १२३      चन्द्र प्रसाद

भवानी

टंक प्रसाद

भोलानाथ                        १४८

१५३

अ.

१५८

१४८      चन्द्र प्रसाद           ४३        १४७      ओम नाथ

शिवराज

कविराज              १४९

१५०

१५१

१४९      ओमनाथ ४४        १४८      कृष्ण

यूवराज                –

१५०      शिवराज ४४        १४८      खगेन्द्र

महेन्द्र                 –

१५१      कविराज ४४        १४८      निर्मल

तूलसी                १५२

१५२      निर्मल     ४५        १५१      प्रमोद                  –

१५३      भवानी    ४३        १४७      पशूपती

नरेन्द्र प्रसाद

सोमनाथ

डिल्लीराम

अम्बीका             १५४

१५५

१५६

१५७

१५४      पशूपती   ४४        १५३      भरत                   –

१५५      नरेन्द्र प्रसाद          ४४        १५३      रमेश

निरु                    –

१५६      सोमनाथ ४४        १५३      समिर                  –

१५७      डिल्लीराम ४४        १५३      –                      –

१५८      भोला नाथ           ४३        १५८      प्रकाश                –

१५९      उमेश

पत्नीः सरिता         ४५        १४०      निरोज                 –

१६०      ब्रहमलाल +

पुष्पमाया ढुङ्रगाना   ४२        १३२      टोमनाथ

टंक प्रसाद

गायत्री                १६१

१६२

१६७

१६१      टोमनाथ ४३        १६०      धर्म प्रसाद (गोपाल)                        –

१६२      टंक प्रसाद            ४३        १६०      बद्री नाथ

देबी प्रसाद

खेमनाथ              –

१६३

१६५

१६३      देबी प्रसाद           ४४        १६२      गिरीराज              १६४

१६४      गिरीराज ४५        १६३      –

–                      –

१६५      खेमनाथ ४४        १६२      रुद्र                     १६६

१६६      रुद्र         ४५        १६५      भिष्म

यादव                 –

१६७      गायत्री +

पवित्रा वराल         ४३        १६०      भवानी                १६८

१६८      भवानी    ४द्ध        १६७      कृष्ण                  १६९

१६९      कृष्ण +

सीता दाहाल

४५        १६८      भरत       कोपिला

सकुन्तला –

१७०      विष्णूलाल + कौसल्यावती    ४२        १२३      नारायण

लक्ष्मी प्रसाद

टकं प्रसाद

बेद निधि             १७१

१७३

१७१      नारायण +

लिलावति            ४३        १७०      यज्ञ प्रसाद

बाल कृष्ण

महेन्द्र

भरत

कृष्ण राज             राधा

दुर्गा

कमला

इँदीरा      १७२

१७२      यज्ञ प्रसाद            ४द्ध        १७१      श्याम कुमार

सूबोध कुमार

राज कुमार                        –

१७३      लक्ष्मी प्रसाद+ लिलाबती     ४३        १७०      माधव

बासूदेव

सियाराम

गेहनाथ

कृष्ण प्रसाद                      १७४

१८१

१८४

१८५

१८६

१७४      माधव+ देबी         ४४        १७३      खेमनाथ

गोबिन्द

प्रेमराज

हरिराज

जिवन नाथ

खूसिराज

काशीराज                         –

१७५

१७६

१७७

१७८

१७९

१८०

१७५      गोबिन्द   ४५        १७४      सेवकराज

मोहन                  –

१७६      प्रेमराज    ४५        १७४      कमल                 –

१७७      हरिराज    ४५        १७४      –                      –

१७८      जिवनाथ ४५        १७४      सन्तोष                –

१७९      खूसिराज ४५        १७४      –                      –

१८०      काशीराज             ४५        १६४      –                      –

१८१      बासूदेव + बिमला ४द्ध        १७३      देशबन्धू

बन्धूमणी

राजमणी  शुशिला   –

१८२

१८३

८२        बन्धूमणी ४५        १८१      आदर्श                –

१८३      राजमणी ४५        १८१      विवेक

हरि शंकर                         –

१८४      सिताराम + मूना     ४४        १७३      सागर

समिर      सन्ध्या

तारा

१८५      गेहनाथ   ४४        १७६      –

–          उमा       –

१८६      कृष्ण प्रसाद + राधा            ४४        १७३      खेमनाथ

गोबिन्द

पे्रमराज

जिवनाथ

हरि प्रसाद

खूसिराज

काशीराज             इन्दु

सुधा

गिता      –

१८७      दिनानाथ +चन्चला

रत्न कुमारी           ४२        १२३      नारायण

मूक्ती नाथ

नर प्रसाद

केदार नाथ

नूनिल प्रसाद

छविलाल                         १८८

१८९

१९२

१९३

अ.

१९७

१८८      नारायण   ४३        १८७      हरि नारायण                      –

१८९      मूक्ती नाथ            ४३        १८७      यूवराम

चन्द्र प्रसाद                       १९०

१९१

१९०      यूवराम    ४४        १८९      राम प्रसाद

चूडामणी

डम्वरु

बासूदेव

रञ्जन

बिनोद

महेन्द्र

बिष्णू                  –

१९१      चन्द्र प्रसाद           ४४        १८९      सबिन

–                      –

१९२      नर प्रसाद ४३        १२३      मनरथ (मोहन)

नारायणदत्त

कूल प्रसाद

डिल्लीराम              –

१९३      केदार नाथ+

सरस्वता निरौला     ४३        १२३      तिर्थमणी

नवराज

एकराज   कमला

विमला

तारा       १९४

१९५

१९६

१९४      तिर्थमणी +

अम्वीका ढुङ्रगाना  ४४        १९६      प्रकाश

टंक        गिता

रुमा       –

१९५      नवराज +

हाषा अधिकारी      ४४        १९३      अनूरोध   बन्दना

रचना

प्र्रतिमा

१९६      एक राज + उर्मिला रेग्मी

४४        १९३      भूपिन

सूदिप

सूजन      सन्जु       –

१९७      छविलाल +

मन्दरादेवि ढुङ्गाना   ४३        १८७      तिर्थराज

फडिन्द्र

चित्र प्रसाद

लेखराज रमादेवि

१९८

१९९

२००

२०१

१९८      तिर्थराज +

इन्दीरा पौडेल        ४४        १९७      दिपक                 –

१९९      फडिन्द्र+

कमला गुरागाइ

मन्जु भट्रटराइ        ४४        १९७      दिनेश

सन्तोष    मन्जु

सन्जु

सानु       –

२००      चित्र प्रसाद+

सीता आचार्य        ४४        १९७      दिवश

दिपेश     सुनिता

उषा

रन्जु

२०१      लेखराज+

सकुन्तला दाहाल    ४४        १९७      घन श्याम             वुनु

रम्भा

२०२      मनरथ

४२        १२३      अविनारायण

प्रेम नारयण

यवनारायण

मेघराज   हुमादेवी

कौशिला

गंगा देवी

कमला

देवमाया

२०३

२०४

२०९

२१२

२०३      अवि नारायण +गोमा दहाल

धनकुमारी खनाल

४३        २०२      विशाल कुमार                   –

२०४      प्रेमनारायण+मन्दरा देवी

रम्भा ढङ्रगानाु    ४३        २०२      विश्व बन्धू

प्रकाश चन्द्र

निलम चन्द्र

पशूपती   मन्दा

मेनका

तारादेवी

सरीता

कविता    २०५

२०६

२०७

२०८

२०५      विश्ववन्धू+

शान्ता पोख्रेल        ४४        २०४      बिश्लेश बन्धू

उज्वल

अवल                 –

२०६      प्रकाश चन्द+

सरिता नेपाल्र         ४४        २०४      शूषभित

सैसभ                 –

२०७      निलम चन्द्र           ४४        २०४      नितेश                 –

२०८      पशूपती +

सरिता ढुङ्रगाना      ४४        २०४      प्रियङ्क

प्रितम                 –

२०९      यव नारायण

+

तन्द्रकला भण्डारी

४३        २०२      शिवराज

राम चन्द्र

प्रेम        नैना

विमला

शान्ता

यसोधा    २१०

२११

२१०      शिवराज ४४        २०९      राजन                  –

२११      राम चन्द्र ४४        २०९      –

–                      –

२१२      मेघराज+

शान्ता वराल         ४३        २०२      किरण     इन्दीरा     –

२१३      प्रेम प्रसाद +

तित्रलेखा वराल     ४२        १२३      भवानी

कूल प्रदिप

भिष्मराज             भागीरथा

जान्नती

दिव्यलोका           २१४

२१८

२२२

२१४      भवानी    ४३        २१३      दया सागर

केशवराज             नर्वदा

राधा

सीता

दुर्गा       २१५

२१७

२१५      दयासागर             ४४        २१४      दिपक

गणेश     इला       २१६

२१६      दिपक     ४५        २१५      क्षितिज               –

२१७      केशवराज             ४४        २१४      उमेश      अनिता

सुनिता

विनिता

२१८      कूल प्रदिप+

कौशल्या ४३        २१३      जग्दीश

अच्चूत राज

गोपाल चन्द्र

सुभद्रा

पार्वता

शारदा

गंगा

शुशिला

 

२१९

२२०

२२१

२१९      जगदीश +

शुशिला

४४        २१८      प्रलाद

सुरेश

रचना

निता      –

२२०      अच्युत राज

+जयन्ती

 

४४        २१८      सुमन

सुदिप

अर्चना    –

२२१      गोपाल चन्द्र

+केशी    ४४        २१८      हेमन्त

सविता

विनिता

सिर्जना

सपना

२२२      भिष्मराज

+ हेमकला           ४२        २१३      किसोरचन्द्र

सुवास चन्द्र                      २२३

२२४

 

२२३      किशोरचन्द्र

+

सुष्मीता   ४३        २२२      आकाश

अजय

 

 

२२४      सुवासचन्द्र

+ अनिभा            ४४        २२२

आकांक्षा

 

२२५      भागिरथ +

रन्दतादेवी            ४२        १२३      लिलावल्लभ

दुर्गाप्रसाद

कृष्णप्रसाद

देवीप्रसाद

नारायण               २२६

२३२

२३६

२३७

२४०

२२६      लिलावल्लभ           ४३        २२५      वलराम

सेतु

पुण्यप्रसाद

(घनश्याम)                       २२७

असम गएको

२३१

२२७      वलराम   ४४        २२६      हिमाल

हेमराज

अशोक               २२८

२२९

२३०

२२८      हिमाल

४५        २२७      शंकर

चिरन्जीवी

हरि

–                      –

२२९      हेमराज    ४५        २२७      नारायण

२३०      अशोक   ४५        २२७       ंंंंंंंंंं………..             –

२३१      पुण्यप्रसाद

(घनश्याम)           ४४        २२६      बद्री

अइन्द्र

………             –

२३२      दुर्गाप्रसाद ४३        २२५      भिमप्रसाद

अनन्तराम

कृष्णप्रसाद

२३३

२३४

२३५

२३३      भिमप्रसाद +

कौशिका तिमल्सीना            ४४        २३२      फणीन्द्र   चन्द्रकुमारी           –

––

 

२३४      अनन्तराम            ४४        २३२      अम्वीका

भैषराज

यशोधा

………

२३५      दुर्गाप्रसाद +

टोमकुमारी            ४४        २३२      विष्णुप्रसाद

रघुनाथ    उर्मिला

भण्डारी   –

२३६      कृष्णप्रसाद           ४३        २२५      विष्णु

देविप्रसाद

गोबिन्द

भानुभक्त

बलराम

लक्ष्मी                 –

२३७      देविप्रसाद +

सरस्वता दाहाल     ४३        २२५      छविलाल

तुलसी    खीलादेवि २३८

२३९

२३८      छविलाल ४४        २३७       अर्जुन    शुीशला

रमिक्षा

सन्जु

सन्ध्या

२३९      तुलसि +

भोजकुमारी           ४४        २३७      युवराज

धर्मराज

फडिन्द्र

पुण्यप्रसाद

२४०      नारायण +

गोमा घिमिरे          ४३        २२५      गणेश

ओमनाथ चन्द्रा

माया      २७७

२७८

२४१      रघुनाथ +

रन्दता देवि     ढुङ्रगाना

तुलसा देवि दाहाल ४२        १२३      तुङ्गप्रसाद

मेनकाप्रसाद

सिन्धुप्रसाद

गिरिराज

डोलेश्वर

नारायण

केशवराज

 

२४६

२४२

२५०

२५१

२५२

२५४

२५५

२४२      मेनकाप्रसाद          ४३        २४१      कृष्णप्रसाद

हेमन्त

शम्भुप्रसाद                       २४३

२४४

२४२

२४३      कृष्ण प्रसाद          ४४        २३९      सौरभ                 –

२४४      हेमन्त     ४४        २३९      इकार

इशान                 –

२४५      सम्भुराज  ४४        २३९      समिर                  –

२४६      तुङ्गप्रसाद ४३        २३८      दुर्गा

चक्र

गणेश

पोषण

हरि

२४७      दूर्गा       ४४        २४३      भरत

यूवराज

लक्ष्मी

एकराज               –

२४८      चक्र       ४४        २४३      –

–                      –

२४९      पोषण     ४४        २४६      –

–                      –

२५०      सिन्धू प्रसाद          ४३        २३८      इन्द्रभूषण

चन्द्रमणी              –

२४८

२५१      गिरीराज ४३        २३८      हेमन्त

–                      –

२५२      डोलेश्वर   ४३        २३८      सूमन

सूशिल

सन्तोष                २५१

२५३      सूमन      ४४        २५०      अनिल                –

२५४      नारायण + रिता     ४३        २३८      नविन

रविन      प्रियंका    –

२५५      केशव राज           ४३        २३८      कौसलराज                       –

२५६      रविलाल ४१        ६६        जयधर्म

यमनाथ

तिलचन

लोमनाथ              २५४

२६१

अ.

२५६

२५७      जय धर्म ४२        २५४      कूलप्रसाद                        २५६

२५८      कूल प्रसाद           ४३        २५५      नवराज

रुद्रप्रसाद

गेहनाथ

वासूदेव

यूवराज

सोमनाथ

कृष्णप्रसाद                       २५७

२५८

२५९

२६०

२५९      नवराज    ४४        २५६      नविन

लिला                 –

२६०      रुद्र प्रसाद             ४४        २५६      दिपक

सन्तोष                –

२६१      गेहनाथ   ४४        २५६      सूमन                  –

२६२      वासूदेव   ४४        २५६      प्रकाश                –

२६३      यम नाथ ४२        २५४      चूडामीण

रामचन्द्र               २६३

२६४      चूडामणी ४३        २६१      नितिरमण

असिम                –

२६५      लोमनाथ ४२        २५४      गायत्री                २६४

२६६      गायत्री    ४३        २६३      सूरेन्द्र                  –

२६७      नन्द लाल            ४१        ६६        लक्ष्मीकान्त                      २६६

२६८      लक्ष्मीकान्त          ४२        २६५      भानूभक्त

चिरन्जीबी                        २६७

२६८

२६९      भानूभक्त ४३        २६६      यूवराज

डम्बरु                 २७२

२७०      चिरन्जीवी

+ विष्णूमाया        ४३        २६६      सोमनाथ

देबि प्रसाद

देवेन्द्र प्रसाद

मूक्ती नाथ                        २६९

२७०

२७१

२७२

२७१      सोम नाथ + तूलसा             ४४        २६८      प्रकाश (शशि)                  –

२७२      देबी प्रसाद + गंगा ४४        २६८      वसन्त                 –

२७३      देवेन्द्र प्रसाद + (१)जया

(२) कविता          ४४        २६८      देव कुमार (मरिया)

मुकुन्द

हेमन्त

पोषण

२७४      यूवराज    ४४        २६७      चेत नाथ

पर्वत

रुद्र

लोकमणी

टिका                  –

२७५      मूक्तीनाथ + राधा   ४४        २६८      ऋषिप                 –

 

२७६      रामचन्द्र   ४३        २६३      –          –          –

२७७      गणेश +सिता        ४४        २४०      युवराज

२७८      ओमनाथ+सोभा                                        अनुशा

विका

एलिसा

 

 

 

 

अर्घाखा“चीबाट स्या·जा हुदै तनहँु बविया डाँडा, धनञ्जय वंश

क्र.सं.     नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र. सं.     सन्तानको नाम       पुत्र

क्र.सं.

 

छोरा     छोरी

१          धनञ्जय    –          –          हरि नारायण                     २

२          हरिनारायण           –          १          कैलु पाध्ये

विचारी पाध्ये

विशु पाध्ये

रामकृष्ण  –

–          ३

११

२७

४०

३          कैलु पाध्ये            –          २          डिल्लु

ध्रुव        –

–          ४

४          डिल्लु       –          ३          गंगाधर

प्रसाद

काशीराम –

–          ५

५          गंगाधर    –          ४          पिताम्बर  ¬–       ६

६          पिताम्बर  –          ५          श्याम

वलभद्र

–          –

–          –

७          प्रसाद     –          ४          लाले

वा·े     –

–          –

८          ध्रुव        –          ३          पखण्ड    –          ९

९          पखण्ड    –          ८          हुमनाथ   –          १०

१०        हुमनाथ   –          ९          ओमप्रसाद

मित्रबन्धु

–          –

–          –

११        विचारी पाध्ये        –          २          श्यामलाल            –          १२

१२        श्यामलाल            –          ११        निलकण्ठ

दण्डवाणि

नरेश्वर      –

–          १३

१५

२५

१३        निलकण्ठ –          १२        प्याय नारायण        –          १४

१४        प्याय नारायण        –          १३        दण्डवाणि

इश्वरबन्धु  –

–          –

१५        दण्डवाणि –          १२        नेत्रनारायण

पुरुषोत्तम

लिलाकान्च

भगिरथ

फन नारायण

हरि प्रसाद

टिकाराम

दामनारायण

चेतनाथ   –

–          १६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

१६        नेत्रनारायण           –          १५        धर्मराज   –          –

१७        पुरुषोत्तम  –          १५        इन्द्र        –          –

१८        लिलाकान्त           –          १५        कृष्ण

बोधराज

शिव

जनक      –

–          –

१९        भगिरथ   –          १५        श्याम      –          –

२०        फननारायण           –          १५        विष्णु

जगदिश   –

–          –

२१        हरि प्रसाद –          १५        राजेन्द्र

दिनेश     –

–          –

२२        टिकाराम  –          १५        मोतिराज

अर्जुन प्रसाद         –

–          –

२३        दामनारायण          –          १५        भरत

रमेश      –

–          –

२४        चेतनाथ   –          १५        सुबोष     –          –

२५        नरेश्वर      –          १२        शदाखर

चुडामणि

गोपभल

शिव प्रसाद           –

–          –

 

२६        शिव प्रसाद           –          २५        दिपेन्द्र

राजेन्द्र

भुपेन्द्र

२७        विशु पाध्ये           –          २          देव शर्मा

भुवानी शंकर

खिमलाल –

–          २८

३४

३६

२८        देव शर्मा  –          २७        टिका लाल

मार्कण्डेय –

–          २९

३१

२९        टिकालाल            –          २८        नरहरि     –          ३०

३०        नरहरि     –          २९        खडानन्द  –          –

३१        मार्कण्डेय –          २८        खिमलाल –          ३२

३२        खिमलाल –          ३१        नारायण   –          ३३

३३        नारायण   –          ३२        दिपक     –          –

३४        भुवानीशंकर          –          २७        वली भद्र

लक्ष्मी पती           –

–          ३५

३५        बलीभद्र   –          ३४        पद्यपाणि

चुडामणि –

–          –

३६        खिमलाल –          २७        हिमलाल –          ३७

३७        हिमलाल –          ३६        दामोदर

तेजनाथ

याम नारायण         –

–          –

३८

३८        यामनारायण          –          ३७        टेकनारायण           –          ३९

३९        टेकनारायण           –          ३८        बाबुराम   –          –

४०        रामकृष्ण  –          २          लोकाधर

वैदयनाथ –

–          ४१

४१        लोकाधर  –          ४०        तेजनन्द

तेजराम    –

–          –

पाँचथरबाट इलाम सेरा भइ हाल ज्यामीरगढी झापा

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा      छोरी      पुत्रको क्र.सं.

१          रामनाथ   –          –          त्रिलोचन              २

२          त्रिलोचन +

यसोदा    –          १          लक्ष्मीकान्त

कुलप्रसाद

देविप्रसाद            ३

३          लक्ष्मीकान्त          –          २          पुष्पलाल              ४

४.         पुष्पलाल + नर्वदा              ३          भवानीशंकर

पुण्यप्रसाद

नरेन्द्र

मित्रलाल             ५

१०

११

५          भवानीशंकर + पवित्रा                      ४          सुरेश

शुरेन्द्र      सरिता

६          पुण्यप्रसाद + नेत्रकुमारी                    ४          नविन      प्रतिमा

पुनम

मुना

७          देवीप्रसाद + वेदमाया                      २          खड्गप्रसाद

अनिरुद्र

लिलानाथ            ८

८          खड्गप्रसाद + दुर्गादेवि                     ७          राजेन्द्र

होमनाथ

यादवप्रसाद

वलराम   तारा

रेनुका

विनीता

 

९          राजेन्द्र + रुपा                    ८          प्रितम     प्रीति

१०        नरेन्द्र + राधिका                 ४

११        मित्रलाल + मञ्जु                ४

 

ताप्लेजु·बाट हाल ज्यामीरगढी झापा

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा      छोरी      पुत्रको क्र.सं.

१          रामभद्र    –          –          हरिप्रसाद             २

२          हरिप्रसाद –          १          काशिनाथ            ३

३          काशीनाथ –          २          उद्धव

नारायण

कास्की पोखरा पुरनचौर, महेश्वर वंश

क्र. सं.    नाम       पुस्ता संख्या          पिताको क्र.सं.      सन्तानको नाम

छोरा      छोरी      पुत्रको क्र.सं.

१          महेश्वर     –          –          हरिप्रसाद             २

२          हरिप्रसाद –          १          श्रीकृष्ण

धनञ्जय                ३

३          श्रीकृष्ण   –          २          त्रिलोचन

ताराप्रसाद

समिर

जयदेव                ४

४.         त्रिलोचन+

अञ्जु                   ३                      जोत्स्ना

तृष्णा

५          ताराप्रसाद+ कमला             ३          अविनाश

अजय     अनिता

गीता

६          जयदेव + मञ्जु                   ३          विक्रम

७          धनञ्जय                २          मदनगोपाल

कैलाशनाथ

८          कैलाशनाथ                       ७          विक्रम