जिल्ला :  भोजपूर

image_pdfimage_print

 

जिल्ला :  भोजपूर    
  संकलक ः खेमलाल गौतम    
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम   पुत्र 
            क्र.सं.
बालकृष्ण ३५ ऋषिराम  
ऋषिराम ३६ रमाकान्त  
रमाकान्त ३७ नन्दुनन्दलाल)  
नन्दु(नन्दलाल) ३८ देवर्षि  
देवर्षि + लक्ष्मीमाया ३९ वालकृष्ण  
वालकृष्ण ४० दुर्गादास  
        हरिनन्दन   ५१
        श्रीकृष्ण   ९०
दुर्गादास+ सरस्वती ४१ श्रीकान्त  
श्रीकान्त+ ४२ पदमलाल  
  कालीमाया      रविलाल   २४
        हरिचरण   ३३
पदमलाल ४३ मुक्तिनाथ   १०
१० मुक्तिनाथ ४४ लोकनाथ   ११
        योगराज   १४
        ढुण्डीराज   १८
        तारानाथ   १५
        भोजराज   १९
        टोमनाथ   २३
११ लोकनाथ ४५ १० रेवती   १२
        रुद्र  
        टंकप्रसाद  
        तिलक  
        केशव  
        नवराज   १३
        हरि  
१२ रेवती ४६ ११ युवराज  
        निलमणि  
        हेमराज  
        टेकनाथ  
१३ नवराज ४६ ११ शिव  
        युवराज  
१४ योगराज ४५ १० कमल  
१५ तारानाथ ४५ १० गोपभल   १६
        पशुपति   १७
१६ गोपाल ४६ १५ रमेश  
१७ पशुपति ४६ १५ युसन  
१८ ढुण्डिराज ४५ १० देवीप्रसाद  
१९ भोजराज ४५ १० इश्वरी   २०
        ेलेखनाथ   २१
२० इश्वरी ४६ १९ सुदीप  
        प्रकाश  
        रोहित  
२१ लेखनाथ ४६ १९ मोहन  
२३ टोमनाथ ४५ १० नगेन्द्र  
        राजेन्द्र  
        रवि  
        अमृत  
२४ रविलाल ४३ टीकादत्त   २५
        मोतिलाल   २९
२५ टिकादत्त ४४ २४ गगांलाल   २६
        रामलाल   २८
२६ गगांलाल ४५ २५ तीर्थ   २७
        टीकाराम  
२७ तीर्थ ४६ २६ दीपेन्द्र  
        ताराभक्त  
२८ रामलाल ४५ २५ पुष्पलाल  
        विजय  
        गोपाल  
२९ मोतीलाल ४४ २४ ताराभक्त   ३०
३० ताराभक्त ४५ २९ विष्णु   ३१
        मनोज   ३२
३१ विष्णु ४६ ३० भुवन  
        सुमन  
३२ मनोज ४६ ३० कमल  
        वासुदेव  
        गोकुल  
३३ हरिचरण+ लक्ष्मी ४३ कर्णखर   ३४
        धनप्रसाद   ४६
        धनपति  
        विष्णुप्रसाद   ५०
        नरपति   ४३७
३४ कर्णखर+ मानकुमारी  ४४ ३३ विष्णुप्रसाद जनुका ३५
        पदमलाल अतिरुपा  ३७
        धर्मानन्द पूनमाया  
          कलावती धनमाया  
          चन्द्रकला  
३५ विष्णुप्रसाद+ ४५ ३४ बालकृष्ण   ३६
  जानुका          
३६ वालकृष्ण+ ४६ ३५ दीपेन्द्रप्रसाद  
  विष्णुकुमारी     भिमप्रसाद  
३७ पदमलाल + ४६ ३४ बाबुराम   ३८
  कुन्तीमाया     खगेन्द्र   ४०
        वालकृष्ण   ४२
        अर्जुन    ४३
        खगेश्वर   ४४
        नगेन्द्रप्रसाद   ४५
३८ वावूराम + ४६ ३७ सन्तोष   ३९
  कृष्णकुमारी          
३९ सन्तोष + विना ४७ ३८ विशाल  
४० खगेन्द्र + टीका ४६ ३७ चित्रकुमार   ४१
४१ चित्रकुमार+सुसिला ४७ ४० प्रेमप्रसाद अम्विका  
          मेनका  
          रेणा  
४२ बालकृष्ण + विष्णु ४६ ३७ दीपेन्द्र नारायणी  
        उपेन्द नोमा  
        भीम भोज  
          गोमा  
४३ अर्जुन+सीता ४७ ३७ भवेश शोभा  
          शिव  
          सविता  
          टिका  
४४ खगेश्वर+ गिता ४६ ३७ प्रकाश शोभा  
        रामचन्द्र विम्वा  
          मुना  
४५ नगेन्द्र+जमुना ४७ ३७ विकेश  
        विकाश  
        विक्रम  
        राजेन्द्र  
४६ धनप्रसाद+ धनमाया ४४ ३३ मानबहादुर   ४७
४७ मानबहादुर + सरिता, दिलकुमारी ४५ ४६ धनबहादुर   ४८
        कृष्णबहादुर   ४९
        भरतबहादुर  
४८ धनबहादुर + धनमाया ४६ ४७ प्रेम  
        नरेन्द्र  
४९ कृष्णबहादुर ४६ ४७ –––––––  
५० विष्णुप्रसाद ४४ ३३ कृष्ण प्रसाद  
        कृष्ण लाल  
५१ हरिनन्द ४१ इन्द्र विलास   ५२
५२ इन्द्रविलास ४२ ५१ नारद   ५३
        इश्वरी   ७३
५३ नारद ४३ ५२ धनपति   ५४
५४ धनपति ४४ ५३ नैनान्द   ५५
        काशीनाथ   ५८
        कमलापति   ६७
५५ नैनान्द ४५ ५४ नारदमुनि   ५६
५६ नारदमूनी ४६ ५५ हरिप्रसाद   ५७
        तुलसी  
५७ हरिप्रसाद ४७ ५६ यज्ञप्रसाद  
        पूरुबोटाम  
५८ काशीनाथ ४५ ५४ दण्डपाणि   ५९
        जयधर्म   ६२
        दूर्गाप्रसाद   ६५
५९ दण्डपाणी ४६ ५८ फणिन्द्र   ६०
        कूलचन्द्र   ६१
६० फणिन्द्र ४७ ५९ –––––––  
        –––––––  
६१ कूलचन्द्र ४६ ५९ –––––––    
        –––––––    
६२ जयधर्म ५७ ५८ सूर्यविनोद   ६३
        केदार   ६४
६३ सूर्यविनोद ४७ ६२ हेमन्त  
        लोकनाथ  
        सूर्यबहादुर  
६४ केदार ४७ ६२ प्रकाश  
        प्रमोद  
६५ दुर्गाप्रसाद ४३ ५८ रोहिणी   ६६
६६ रोहिणी ४७ ६५ शालिकराम  
        जयराम  
        मोहन   
        देवराज    
६७ कमलापति ४५ ५४ देवीप्रसाद   ६८
६८ देवीप्रसाद ४३ ६७ लोकमणि   ६९
        यज्ञप्रसाद   ७०
        सेमन्त (सदानन्द)   ७१
        खुसिराज   ७२
        इयामप्रसाद  
        होमनाथ  
६९ लोकमणी ४६ ६८ केशव  
        ––––––  
        ––––––  
        ––––––  
७० यज्ञप्रसाद ४७ ६८ दामोदर  
        अच्युत  
        पूरुषोतम  
        सुभाष  
७१ सेमन्त ४७ ६८ अर्जुनप्रसाद  
  (सदानन्द)          
७२ खूसिराज ४७ ६८ दिपक  
        प्रेमप्रसाद  
        घनश्याम  
७३ इश्वरी ४३ ५२ कुवेरप्रसाद   ७४
        नन्दीकेदार  
७४ कूवेरप्रसाद ४४ ७३ दाताराम   ७८
        बलभद्र  
        मोतीखर  
        नन्दीकेदार   ७५
७५ नन्दी केदार ४५ ७४ चन्द्रलाल   ७६
        बोधराज  
७६ चन्द्रलाल ४६ ७५ बाबूराम   ७७
७७ बाबूराम ४७ ७६ तिर्थराज  
        गायत्री  
७८ दाताराम ४५ ७३ कर्णखर   ७९
        मकरध्वज  
        विश्वनाथ   ८७
        योगराज  
        कूलप्रसाद  
        लक्ष्मीप्रसाद  
        छविलाल  
७९ कर्णखर ४६ ७८ चूरामणी   ८०
        पुष्पप्रसाद   ८१
        उद्धव (पूर्ण)    ८३
८० चुडामणि ४६ ७९ युवराज   ८४
        लेखनाथ   ८५
        नवराज(नोगराज)   ८६
८१ पुण्यप्रसाद ४७ ७९ इन्द्रप्रसाद   ८२
  (पूर्णप्रसाद)     दुर्गाप्रसाद  
        फणिन्द्र  
८२ इन्द्रप्रसाद ४८ ८१ ––––––––  
        ––––––––  
८३ उद्धव ४६ ७९ खिलराज  
        विष्णु  
        शम्भु  
८४ युवराज ४८ ८० दीपक  
        विदुर  
८५ लेखनाथ ४८ ८० ––––––––  
        –––––––  
८६ नवराज ४८ ८० ––––––––  
  (नोगराज)     ––––––––  
८७ विश्वनाथ ४६ ७८ षडानन्द   ८८
        युवराज   ८९
        ओमनाथ  
८८ षडानन्द ४७ ८७ नारायण  
        (केशव)    
८९ युवराज ४६ ८७ थिरप्रसाद  
९० श्रीकृष्ण ४१ काशीनाथ   ९१
        हरिनन्द   १०३
        साधाकृष्ण   २७३
        छविलाल   ३२७
        ––––––––  
९१ काशीनाथ ४२ ९० खडानन्द   ९२
        अविकेशर  
        वेदनिधि  
९२ खडानन्द ४३ ९१ रुपनारायण   ९३
        हरिलाल   ९७
        श्रीहर्क  
        कपिलमूनी   १००
९३ रुपनारायण ४४ ९२ टिकाराम   ९४
९४ टीकाराम ४५ ९३ टेकनाथ   ९५
        कृष्णप्रसाद   ९६
९५ टेकनाथ ४६ ९४ राधाकृष्ण  
        मदनकुमार  
        चन्द्रप्रसाद  
९६ कृष्णप्रसाद ४६ ९४ रोहिणि  
९७ हरिलाल ४४ ९२ देविप्रसाद   ९८
        ––––––––   ९९
९८ देवीप्रसाद ४५ ९७ –––––––  
        –––––––  
             
९९ ––––– ४५ ९७ ––––––––    
        ––––––––    
१०० कपिलमुिन ४४ ९२ छविलाल   १०१
१०१ छविलाल ४५ १०० हरिलाल   १०२
१०२ हरिलाल ४६ १०१ बलराम  
१०३ हरिनन्द + ललिता,पि·ला ४२ ९० भाष्कर   १०४
        श्यामलाल   १२९
        रंगनाथ   १५४
        विष्णुभक्त   १५८
        रंगलाल   १८३
        सिद्धीकर्ण   १७२
        बलभद्र    
१०४ भाष्कर + सवित्रा ४३ १०३ पुष्पलाल कौशिला १०५
        अनिरुद्ध सिता १२५
        नन्दराम महेश्वरा १२६
        ––––––– धनमाया
          मनमाया  
          भक्तमाया  
१०५ पुष्पलाल ४४ १०४ हरिशंकर सरस्वता १०६
        टीकाराम  
        हरिलाल   ११५
        जगन्नाथ   १२०
१०६ हरिशंकर + देवका ४५ १०५ कृष्णप्रसाद लक्ष्मी १०७
        शिवराज दमन्ता चकमाया १०९
        रगंलाल   १११
        भिमलाल   ११३
        रुपनाथ   ११४
        (नारद)    
१०७ कृष्णप्रसाद +  मायादेवी ४६ १०६ तुलसी मायादेवी गोमा सीता १०८
        पुष्पप्रसाद    
        खेमनाथ    
        उमानाथ    
        विजय    
        तोयनाथ    
१०८ तुलसी + दमन्ता ४७ १०७ यज्ञनिधि राधिका  
        वेदनिधि    
        –––––––    
१०९ शिवराज + डिकुरा ४६ १०६ सोमनाथ (टिका)   ११०
        गगांराम  
        गोविन्द   ४३६
११० सोमनाथ ४७ १०९ लिला गिता विनिता
  (टीका) + इन्दिरा          
१११ रगंलाल + प्यारि ४६ १०६ भोला कोशिला विना उमा शुशिला रेनुका ११२
        माधव   ४३४
        टेकनाथ  
        जगननाथ  
११२ भोला ४७ १११ महानन्द विष्णु  
        रुद्रप्रसाद    
             
             
११३ भिमलाल + लीला ४६ १०६ विनोद    
        नारायण    
        विकास    
११४ रुपनाथ ४६ १०६ पिताम्बर कृष्ण    गीता जानुका मुना कृष्ण    गीता जानुका मुना
  (नारद)     डिल्लीराम    
११५ हरिलाल + लिला ४५ १०५ मधुसुधन   ११६
        लक्ष्मीप्रसाद   ११७
११६ मधुसुधन + लक्ष्मी ४६ ११५ टिकाराम पवित्रा इन्दिरा  रेणुका
        तेजप्रंसाद  
११७ लक्ष्मीप्रसाद+कृयणा ४६ ११५ सचिदानन्द पद्मा रेणुका ११८
        दुर्गाप्रसाद   ११९
        तोयनाथ   ४३६
        राधाकृष्ण  
११८ सचिदानन्द + मेनुका ४७ ११७ केशवप्रसाद तारा
        हेमन्त निर्मला
११९ दुर्गाप्रसाद + रिता ४७ ११७ पूकार पुष्पा
१२० जगन्नाथ + पद्मा ४५ १०५ यज्ञप्रसाद विष्णु माया गंगा जमुना १२१
        हेमसागर   १२२
        गोविन्द   १२३
        भोलानाथ   १२४
१२१ यज्ञप्रसाद ४६ १२० गोपाल विमला
१२२ हेमसागर ४६ १२० विनोद  
        विशाल।  
        प्रशान्त  
१२३ गोविन्द ४६ १२० युवराज  
१२४ भोला + मन्दिरा ४६ १२० चन्द्र सेखर  
१२५ अनिरुद्र ४४ १०४ यण् मनमायामोहमाया ४२८
        रगंलाल   ४३०
१२६ नन्दराम ४४ १०४ टंकनाथ   १२७
        इश्वरी   १२८
        हरिप्रसाद  
१२७ टंकनाथ ४५ १२६ धनन्जय  
        पर्शुराम  
१२८ इश्वरी ४५ १२६ लोकनाथ  
  (हरेराम)     राजकुमार  
१२९ श्यामलाल ४३ १०३ पद्मलाल   १३०
        गंगाधर   १४४
        प्रभाखर   १४८
        देवीचरण  
१३० पद्मलाल ४३ १२९ हेमलाल  
        नरपति  
        दधिराम   १३१
        वलभद्र   १३७
१३१ दधिराम ४५ १३० राम कुमार   १३२
        शम्भुनाथ  
        विष्णुप्रसाद  
        गौरीप्रसाद   १३३
        जयनारायण   १३४
        मनोरथ   १३५
        वालकृष्ण   १३६
१३२ रामकुमार ४६ १३१ योगेन्द्र  
        विष्णु  
१३३ गौरीप्रसाद ४६ १३१ लीलाप्रसाद  
        नारायणप्रसाद  
        शिवकुमार  
१३४ जयनारायण ४६ १३१ –––––––––  
१३५ मनोरथ ४६ १३१ ––––––––  
        ––––––––  
१३६ बालकृष्ण ४६ १३१ –––––––––  
        ––––––––  
१३७ बलभद्र ४५ १३० गीताचारी   १३९
        रामकृष्ण   १४०
        घनश्याम   १३८
        बद्रीनाथ   १४१
        रामप्रसाद   १४३
१३८ घनश्याम ४६ १३७ राजु  
        रोहित  
१३९ गीताचारी ४६ १३७ त्रिलोचन  
        गणेशप्रसाद  
        सन्तोष  
१४० रामकृष्ण ४६ १३७ नन्दलाल  
        टेकनाथ  
१४१ बद्रीनाथ ४६ १३७ भूमिराज   १४२
        जगन्नाथ  
        पुष्पराज  
        मेखराज  
        प्रेमराज  
१४२ भूमिराज ४७ १४१ कुवेर  
        कुमार  
१४३ राम प्रसाद ४६ १३७ धनपति  
        यामलाल  
        चन्द्रप्रसाद  
१४४ गंगाधर ४४ १२९ रामप्रसाद   १४५
        हरिनारायण   १४६
        मनोरथ   १४७
१४५ रामप्रसाद ४५ १४४ हेमलाल  
१४६ हरिनारायण ४५ १४४ लोकनाथ  
१४७ मनोरथ ४५ १४४ भोला  
१४८ प्रभाखर ४४ १२९ वृहस्पति   १४९
१४९ वृहस्पति ४५ १४८ हरेराम  
        नारायण   १५०
        काशीनाथ   १५१
        पोष्टनाथ   १५३
१५० नारायण ४६ १४९ गोपाल  
        लक्ष्मीप्रसाद  
१५१ काशीनाथ ४६ १४९ लेखनाथ  
        तारानाथ  
        रागरमणि  
        टीकाराम   १५२
१५२ टीकाराम ४७ १५१ बुद्धी  
१५३ पोष्टनाथ ४६ १४९ त्रिलोचन  
१५४ रगंनाथ ४३ १०३ शिरपति तुलसा लोकमाया राधिका
        लक्ष्मीपति   १५५
१५५ लक्ष्मीपति ४४ १५४ धनपति   १५६
१५६ धनपति ४५ १५५ बालकृष्ण   १५७
        कृष्णराज  
        नरहरि  
        पुण्यप्रसाद  
१५७ वालकृष्ण ४६ १५६ लक्ष्मी  
        ––––––  
१५८ विष्णुभक्त + जसोदा,इश्वरा ४३ १०३ धर्मानन्द ……. १५९
        जगपति …….. २०१
        धनपति ललिता २२७
        तारानिधि नर्वदा २६४
        वेदनिधि रनमाया
        देवनारायण नेनकला २६९
          सरस्वता  
          मैना  
          मन्दरा  
१५९ धर्मानन्द + इन्द्रछाँया ४४ १५८ रामाचन्द्र लक्षीमा १६०
        श्रीनारायण वेदमाया १६३
        रविलाल योगमाया १६९
        शिवप्रसाद कौशिला १७८
        देविदत्त  केन्द्रमाया १८०
१६० रामचन्द्र + धनमाया ४५ १५९ पाराशर मनमाया १६१
१६१ पाराशर ४६ १६० नारद गंगा १६२
१६२ नारद ४७ १६१ प्रदीप  
        नवीन  
        प्रविण  
        रिचर्ड  
        टोनी  
१६३ श्रीनारायण+सवित्रा ४५ १५९ अनन्तराम ििचत्रादेव ि१६४
        तिलाराम झ्याम्ली
        टीकाराम  
        नन्दराम   १६५
        महानन्द  
१६४ अनन्तराम ४६ १६३ टेकनाथ  
        रघुनाथ  
        होमनाथ  
        टंकनाथ  
        जगन्नाथ  
        मुक्तीनाथ  
        रुपनाथ  
        तोयनाथ  
        थलेन्द नाथ  
१६५ नन्दराम ४६ १६३ टेकनाथ   १६६
        प्रेमप्रसाद   १६७
        रमेश   १६८
१६६ टेकनाथ ४७ १६५ गंगाप्रसाद  
        देविप्रसाद  
१६७ प्रेमप्रसाद ४७ १६५ अशोक  
        तिर्थराज  
१६८ रमेश  ४७ १६५ खिलप्रसाद   
१६९ रबिलाल+ ४५ १५९ सत्यानन्द मंदरा १७०
  सत्यरुपा     भिमप्रसाद सरस्वता
        तुलसी लिला १७१
        विद्याप्रसाद    १७५
१७० सत्यानन्द  ४६ १६९ उमा  
        तुलसी  
१७१ तुलसी ४६ १६९ कुलप्रसाद    १७२
        पुण्यप्रसाद    १७४
१७२ कुलप्रसाद  ४७ १७१ थोमनाथ    १७३
        गोपभल  
१७३ थोमनाथ  ४८ १७२ सरोज  
१७४ पूण्यप्रसाद  ४७ १७१ हरिप्रसाद   
        रोशन   
        लक्ष्मीप्रसाद   
१७५ विद्याप्रसाद  ४६ १६९ ठाकूर    १७६
        हेमन्त    १७७
१७६ ठाकूर  ४७ १७५ खगेन्द्र   
        धनेन्द्र   
१७७ हेमन्त  ४७ १७५ फणीन्द्र  
        सूरेन्द्र  
        कविन्द्र   
१७८ शिवप्रसाद + गोमा  ४५ १५९ तेजप्रसाद पिंगला ४५१
        डिल्लीराम  टिकुरा १७९
        देवनारायण  हरिमाया ४५४
१७९ डिल्लीराम+ ४६ १७८ मातृकाप्रसाद  कुमारी ४४४
  चम्पादेवी      कुलप्रसाद टुका ४४६
        गोकूलप्रसाद नारदी ४४७
        दुर्गाप्रसाद कुन्ता ४४८
        पुष्पलाल टिका ४४९
        लीलानाथ   ४५०
१८० देवदत्त+गंगा ४५ १५९ श्यामलाल टुकादेवी १८१
१८१ श्यामलाल ४६ १८० प्रदिप   १८२
        (टेकनाथ)     
१८२ प्रदिप ४७ १८१  
  (टेकनाथ)      
         
१८३ रगंलाल ४३ १०३ अमृतलाल  
        अक्षत पाध्ये    १८४
        प्रेमलाल   १८९
        धरणी    १९६
१८४ अक्षतपाध्ये ४४ १८३ चूडामणी    १८५
१८५ चूडामणि  ४५ १८४ हरिप्रसाद    १८६
        तुलसी    १८८
१८६ हरिप्रसाद  ४६ १८५ कृष्ण   
        भिम    १८७
        बोधराज   
१८७ भिम  ४७ १८६ मनीष   
१८८ तुलसी  ४६ १८५ पशुराम  
        आनन्द   
        कृष्ण  
१८९ प्रेमलाल ४४ १८३ भद्रीलाल   १९०
१९० भद्रीलाल ४५ १८९ टिकाराम   १९१
        बैजनाथ   १९४
        प्रेम  
        (नन्दलाल)    
१९१ टीकाराम  ४६ १९० डिल्लीराम   १९२
        उद्धव    १९३
१९२ डिल्लीराम  ४७ १९१ हरिप्रसाद     
        योगराज     
१९३ उद्धव  ४७ १९१ राजु   
१९४ वैजनाथ  ४६ १९० वेदनाथ   
        इस्वरी   
१९५ प्रेम ४६ १९० भूपाल   
  (नन्दलाल)     बोधराज  
        कुलप्रसाद   
१९६ धरणी ४४ १८३ भगीरथ    १९७
        रविलाल   १९९
१९७ भगीरथ  ४५ १९६ कर्ण    १९८
१९८ कर्ण ४६ १९७ गोपाल   
        ज्ञान   
        धनबहादुर   
१९९ रविलाल ४५ १९६ उद्धव    २००
        हेमराज   
        नरबहादुर   
२०० उद्धव  ४६ १९९ बालकृष्ण   
२०१ जगपति + ललीता  ४४ १५८ भगीरथ    २०२
        चन्द्रलाल   २१०
        रंगलाल   २१३
        मोतीलाल   २२१
२०२ भगीरथ ४५ २०१ अंगीरथ   २०३
        खडानन्द    २०६
        देवऋषि    २०८
        नारायण    अ.
२०३ अंगीरथ  ४६ २०२ गुरुप्रसाद    २०४
२०४ गुरुप्रसाद  ४७ २०३ कविराज    २०५
        विष्णूप्रसाद  
        रामप्रसाद   
२०५ कविप्रसाद  ४८ २०४ भरत   
        प्रकाश   
२०६ खडानन्द  ४६ २०२ होमनाथ    २०७
२०७ होमनाथ  ४७ २०६ तेजकुमार   
        प्रकाश   
२०८ देवऋषि ४६ २०२ तूलसी    अ.
        लेखनाथ    २०९
२०९ लेखनाथ  ४७ २०८ घनश्याम  
        दामोदर   
२१० चन्द्रलाल ४५ २०१ हरिलाल   २११
        सदानन्द    २१२
२११ हरिलाल ४६ २१० पूण्य   
२१२ सदानन्द  ४६ २१० नारायण   ४२७
२१३ रंगलाल ४५ २०१ जगन्नाथ    २१४
        तिलचन   २१९
        भद्रमणी    २२०
२१४ जगन्नाथ  ४६ २१३ लक्ष्मीनाथ   २१५
        मोहनलाल   २१६
        डिल्लीराम   २१७
        चोलानाथ   २१८
        घनश्याम   
२१५ लक्ष्मीनाथ  ४७ २१४ रोशन   
        बिनोद   
२१६ मोहनलाल ४७ २१४ अनुप  
        अनिल   
२१७ डिल्लीराम  ४७ २१४ सरोज   
        राजन   
२१८ चोलानाथ  ४७ २१४ चूडामणी  
        रामप्रसाद   
२१९ तिलचन  ४६ २१३ शुरेश   
        घनश्याम   
२२० भद्रमणि ४६ २१३ गणेश   
        पद्म  
        महेश   
२२१ मोतीलाल + हेडंवा ४५ २०१ प्रेमलाल  हरिमाया २२२
        देविनाथ  वेदमाया २२४
        दाताराम कमला २२५
        टंकप्रसाद   २२६
२२२ प्रेमलाल ४६ २२१ कृष्णकान्त   २२३
        सूमन   
        सूधन   
२२३ कृष्णकान्त  ४७ २२२ मित्रलाल  
२२४ देवीनाथ + हरिप्रिया  ४६ २२१ पृथ्वी    ४३९
        कृष्ण    ४४०
        दामोदर   
        दयाराम  
        युृवराज   
२२५ दाताराम  ४६ २२१  
         
२२६ टकंप्रसाद + शोभा  ४६ २२१ वासुदेव   
        विष्णु  
        खेमरोज  
        धर्म   
२२७ धनपति + सरस्वता ४४ १५८ लक्ष्मीप्रसाद  जानुका २२८
        जयनारायण    २३१
        बालकृष्ण   २३३
        छविलाल   २३९
        कर्णाखर   २४५
        हरिनन्द    २६०
२२८ लक्ष्मीप्रसाद + हर्कमाया,जानुका  ४५ २२७ शान्तीराम  अम्विका २२९
          नन्दमाया  
२२९ शान्तीराम + खेममाया  ४६ २२८ नारायणप्रसाद राधिका
        पदमप्रसाद  भिमा २३०
          तिला  
२३० पदमप्रसाद + दुर्गा ४७ २२९ सविन  सविना
२३१ जयनारायण  ४५ २२७ डिल्लीराम    २३२
        शिवप्रसाद   
२३२ डिल्लीराम + डिकुरादेवी ४६ २३१ पिताम्वर टाममाया
        यज्ञनिधि  माता
         
         
२३३ बालकृष्ण + चन्द्रमाया  ४५ २२७ दिननाथ  लिालदेवी २३४
        पूवनाथ  सोभा २३७
२३४ दीननाथ + हिमादेवी  ४६ २३३ टेकराज पुष्पा राधा २३५
        कमलराज    २३६
        लोकमणी  
        वूद्धिप्रसाद   
२३५ टेकराज + गीता  ४७ २३४ देवेन्द्र अस्मिता
२३६ कमलराज + तारा  ४७ २३४ सन्देश  
२३७ पुवनाथ + मेनुका  ४६ २३३ मेदिनीप्रसाद   २३८
        खेमप्रसाद  
        इस्वरीप्रसाद   
२३८ मेदिनीप्रसाद  ४७ २३७ नविन   
२३९ छविलाल + दमन्ता ४५ २२७ लिलानाथ    २४०
        टकंनाथ    २४१
        लोकनाथ   २४३
        प्रभूनाथ   २४४
२४० लीलानाथ  ४६ २३९ दिनानाथ   
        चेतनाथ   
        हूकूम   
२४१ टकंनाथ  ४६ २३९ शशिराज    २४२
        भिम   
        नरेश  
        सूमन   
२४२ शशिराज  ४७ २४१ राजू   
२४३ लोकनाथ  ४६ २३९ चन्द्रप्रसाद  
        शिवप्रसाद   
२४४ प्रभूनाथ  ४६ २३९ नविन   
        विनोद   
२४५ कर्णखर + पवित्रा  ४५ २२७ देवीप्रसाद   २४६
        गणपति   २५३
        रगंलाल   २५७
२४६ देवीप्रसाद  ४६ २४५ रामचन्द्र    २४७
        पर्शराम   २४९
        डिल्लीराम   २५०
२४७ रामचन्द्र  ४७ २४६ दिनेश   
        धर्मानन्द   
        पूण्यप्रसाद    २४८
२४८ पूण्यप्रसाद  ४८ २४७ लोचन   
        पवन   
२४९ पर्शुराम  ४७ २४६ गणेश   
        हेमन्त   
        धनपति   
२५० डिल्लीराम ४७ २४६ टिकाराम    २५२
        खेमनाथ  
        सोमनाथ    २५१
२५१ सोमनाथ  ४८ २५० पविन   
२५२ टिकाराम  ४८ २५० तपन   
२५३ गणपति  ४६ २४५ चन्द्रप्रसाद   २५४
        जिवलाल   २५६
२५४ चन्द्रप्रसाद ४७ २५३ राजेन्द्र   २५५
        दिपक  
        इश्वरी   
२५५ राजेन्द्र  ४८ २५४ हिमाल   
२५६ जिवलाल ४७ २५३ सुमन   
२५७ रगंलाल ४६ २४५ राधा   २५८
        उमानाथ    २५९
२५८ राधा ४७ २५७ सूरेश   
२५९ उमानाथ  ४७ २५७ निर्मल  
२६० हरिनन्द  ४५ २२७ गोविन्द    २६१
        लोकनाथ   २६२
        हरि(डम्बर)   २६३
२६१ गोविन्द  ४६ २६० तारा  
        लक्ष्मी   
        सुरज   
२६२ लोकनाथ  ४६ २६० हरिकृष्ण   
२६३ हरिप्रसाद  ४६ २६० सोमनाथ  
  (डम्बर)     पूष्पराज  
        टिकाराम  
        भेषराज   
२६४ तारानिधि + पद्मा  ४४ १५८ मकरु   
        भ्यामूलाल   २६५
२६५ भ्यामुलाल + धनमाया ४५ २६४ कूलप्रसाद   २६६
        तिलचन    ४३२
        हेमप्रसाद   २६७
        बिद्याप्रसाद    २६८
२६६ कुलप्रसाद + प्रेमकला  ४६ २६५ गोपाल लेखमाया ४३१
        सागर  गोमा 
          दुर्र्गा   
          शारदा निर्मला  
२६७ हेमप्रसाद + गोमा  ४६ २६५ चिरन्जीवी   
        बालकृष्ण   
२६८ बिद्याप्रसाद + माला  ४६ २६५ निमृला
        कृष्ण झुमा
          मुना  
२६९ देवनारायण+ हीमादेवी  ४४ १५८ बेदनिधि    ४४१
        मित्रलाल   ४४२
        रंगलाल   ४४३
        अविकेशर    २७०
२७० अविकेशर+ जालमा  ४५ २६९ रामचन्द्र   २७१
        (खडु)    
२७१ रामचन्द्र ४६ २७० मेघमीण  
  ्र(खडू)      ज्ञानेन्द्रमणि   
        छत्रमीण   
२७२ सिद्धिकर्ण ४३ १०३ लक्ष्मण   
        धनपति   
२७३ राधाकृष्ण  ४२ ९० बैजनाथ    २७४
        बद्रिनाथ     २७८
२७४ बैजनाथ ४३ २७३ पद्मलाल   २७५
  (वेणूदत्त)     शिवनिधि   २७६
२७५ पद्मलाल ४४ २७४ गोपी   अ.
२७६ शिवनिधि  ४४ २७४ प्रभाखर   २७७
२७७ प्रभाखर  ४५ २७६ खिलप्रसाद   अ.
        कर्णाखर    अ.
२७८ बद्रीनाथ  ४३ २७३ प्रभानन्द   २७९
        मकरध्वज    २९६
        कुलानन्द    २९९
२७९ प्रभानन्द ४४ २७८ मित्रलाल   २८०
        नन्दलाल   २८५
२८० मित्रलाल ४५ २७९ कान्तूपाध्ये    २८१
        हरि लाल   २८३
२८१ कान्तुपाध्ये  ४६ २८० गोविन्द    २८२
        घनश्याम  
        कृष्णप्रसाद   
२८२ गोविन्द  ४७ २८१ गणेश  
        मुकुन्द   
२८३ हरिलाल ४६ २८० भवानीशंकर    २८४
२८४ भवानीशंकर  ४७ २८३ नरेन्द्र  
        यूवराज  
        नवराज   
२८५ नन्दलाल ४५ २७९ नरनाथ    २८६
        राम लाल   २८९
        कुलप्रसाद   २९१
        हेमराज    २९५
२८६ नरनाथ ४६ २८५ पीताम्वर    २८७
        गोपीनाथ    २८८
२८७ पिताम्बर  ४७ २८६  
         
२८८ गोपीनाथ  ४७ २८६ टोमनाथ  
        दण्डपाणि   
२८९ रामलाल ४६ २८५ मणिराज ममता सविता अनिता जनिता पुजा  प्रज्ञा
        देवराज  
        कल्याण    २९०
२९० कल्याण ४७ २८९ अनुज उपमा
        अनुप   
२९१ कुलप्रसाद  ४६ २८५ नारायण   २९२
        निलमणी   २९३
        खेमराज    २९४
२९२ नारायण  ४७ २९१ विश्वनाथ   
         
२९३ निलमणि  ४७ २९१  
         
२९४ खेमराज  ४७ २९१ विश्वनाथ   
         
२९५ हेमराज  ४६ २८५ शेषराज   
        ऋषि  
२९६ मकरध्वज  ४४ २७८ भवानीशंकर    २९७
२९७ भवानीशंकर  ४५ २९६ खडानन्द    ३०५
        छविलाल   ३०२
        कृष्णप्रसाद    २९८
२९८ कृष्णप्रसाद + चित्रादेवी  ४६ २९७ डिल्लीराम पार्वता २९९
        ज्ञानप्रसाद सिता ३००
        रामकुमार  राधा ३०१
२९९ डिल्लीराम + इन्दिरा  ४७ २९८ झलनाथ   
३०० ज्ञानप्रसाद + असम्विका  ४७ २९८ पद्मप्रसाद  
        बोधराज   
३०१ रामकुमार + सितादेवी  ४७ २९८ जागृतप्रसाद    ­
३०२ छविलाल ४६ २९७ कपिलमूनी  
        भक्तिविलास   
        बल्लब   ३०३
        केशव  
        इन्द्रविलास    ३०४
३०३ वल्लभ  ४७ ३०२ कोमल   
३०४ इन्द्रविलास  ४७ ३०२ तुलसी   
३०५ खडानन्द  ४६ २९७ ठाकुर   ३०६
        खिलनाथ   ३१०
        भक्तीविलास   ३१२
        जगन्नाथ   ३१४
        प्रेमनिधि  
        जिवनाथ   
३०६ ठाकुर  ४७ ३०५ सूर्यप्रसाद   ३०७
        भिमप्रसाद   ३०८
        लेखनाथ   ३०९
        धर्मप्रसाद   
३०७ सूर्यप्रसाद  ४८ ३०६ दिनेश   
        दिपक   
३०८ भिमप्रसाद  ४८ ३०६ ठमनाथ   ३११
        सन्तोष(कृष्ण)  
        विनोद     
३०९ लेखनाथ  ४८ ३०६ अर्जून   
३१० खिलनाथ  ४७ ३०५ बद्री  
        जिवन  
        सूमन   
३११ ठमनाथ ४९ ३०८ प्रकाश   
३१२ भक्तिविलास  ४७ ३०५ गोविन्द   ३१३
        गणेश  
        शिवराज   
३१३ गोविन्द  ४८ ३१२ तिर्थ   
३१४ प्रेमनिधि ४७ ३०५ टेकनाथ   ३१५
        गोपाल   ३१६
        बूद्धिप्रसाद  
        राजनप्रसाद  
        विकाश   
३१५ टेकनाथ  ४८ ३१४ रुपेश  
३१६ गोपाल  ४८ ३१४ निरज   
३१७ कूलानन्द  ४४ २७८ दधिराम   ३१८
        प्रजापति    ३२०
        चन्द्रप्रसाद(चनू)   ३२५
३१८ दधिराम ४५ ३१७ शंकर  
        विष्णु  
        रामलाल  
        टिकाराम   ३१९
३१९ टीकाराम ४६ ३१८ त्रिलोचन   
        वासूदेव  
३२० प्रजापति  ४५ ३१७ नरनाथ    ३२१
        माधव     
३२१ नरनाथ  ४६ ३२० कविराज   ३२२
        रामप्रसाद   ३२३
        तिर्थराज   ३२४
३२२ कविराज  ४७ ३२१ हिरण्य   
३२३ रामप्रसाद  ४७ ३२१ गणेश   
        रमेश   
३२४ तीर्थराज  ४७ ३२१ आयूष  
३२५ चन्द्रप्रसाद(चनू) ४५ ३१७ उमानाथ    ३२६
३२६ उमानाथ  ४६ ३२५ वेदनाथ    ३८४
        शिव    अर्जुन   
        गणेश     
३२७ छविलाल+ लक्षिमा ४२ ९० कर्णाखर   ३२८
        धर्मानन्द   ३४६
        मनोरथ   ३९५
        रधूनाथ    ४०६
        सिताराम   ४०९
        श्रीकान्त   ४१९
        बालै   ४२२
३२८ कर्णाखर  ४३ ३२७ भगीरथ    ३२९
३२९ भगीरथ  ४४ ३२८ नन्दीकेशर  
        रविलाल   ३३०
        पद्मलाल   ३३२
        बूद्धिराम    ३३४
        चन्द्रलाल   ३४२
३३० रविलाल ४५ ३२९ रामनाथ    ३३१
३३१ रामनाथ  ४६ ३३० दुर्गा   
        फणिन्द्र   
        राजन   
३३२ पद्मलाल ४५ ३२९ नारायण   ३३३
        हिरण्य  
३३३ नारायण  ४६ ३३२ उत्तम   
        सन्तोष  
        अर्जून   
३३४ वुद्धिराम ४५ ३२९ नेत्रप्रसाद    ३३५
  (दाताराम)     ऋषिकेश    ३४०
        फारशनाथ    ३४१
३३५ नेत्रप्रसाद  ४६ ३३४ जयधर्म    ३३७
        चुडामणी   ३३६ ३३९
        रोहिणी     
३३६ चूडामणी  ४७ ३३५ हिरण्य   
        देवीप्रसाद  
        लेखनाथ  
        इन्द्रप्रसाद   
३३७ जयधर्म  ४७ ३३५ ध्रूवप्रसाद   ३३८
        सोमराज   
३३८ ध्रुवप्रसाद ४८ ३३७ आयूष  
३३९ रोहिणी ४७ ३३५ रोशन  
        भोजराज   
३४० ऋषिकेश  ४६ ३३४ शिव   
        भोजराज  
        भुमिनन्द   
३४१ फारशनाथ  ४६ ३३४ युवप्रसाद  
        देवीप्रसाद  
        चोकप्रसाद  
        गायत्री   
३४२ चन्द्रलाल ४५ ३२९ धर्मानन्द   ३४३
        डम्बरु   
३४३ धर्मानन्द  ४६ ३४२ डम्बरु    ३४४
        गुरुप्रसाद    ३४५
३४४ डम्बरु  ४७ ३४३ विनोद   
३४५ गुरुप्रसाद  ४७ ३४३ राजु   
        राम   
        लक्ष्मण   
३४६ धर्मानन्द ४३ ३२७ लक्ष्मीकान्त लोकनाथ   ३४७
        बेदनाथ   ३६५
        (हरिविलास)   ३६७
             
३४७ लक्ष्मीकान्त+जानुका  ४४ ३४६ लीलाधर   
        पीताम्वर   ३४८
        होमनाथ   ३५३
        खगेन्द्र   ३५७
        नेत्रप्रसाद    ३६२
३४८ पिताम्बर+ खोमादेवी  ४५ ३४७ आनन्द  सीता सरस्वती प्रेमकला सरीता
        डिल्लीप्रसाद  
        सुरेश (पदम)    ३४९
        गायत्री   ३५०
        शिवकुमार    ३५१
        भोलानाथ   ३५२
        (दयानन्द)     
        चेतनाथ   
३४९ सुरेश (पदम) ४६ ३४८ सुजाता सुधा
  #NAME?        
३५० गायत्री  ४६ ३४८ सागर एलिजा
  #NAME?     लोकमणि     
        एलिस  
३५१ शिवकुमार  ४६ ३४८ शिशिर  सृष्टी
  #NAME?          
३५२ भोलानाथ + विमला  ४६ ३४८ विप्लव   
३५३ होमनाथ  ४५ ३४७ चूडामणी    ३५४
३५४ चुणामणी  ४६ ३५३ गिरीराज   
  #NAME?     गोविन्द   ३५५
        नारायण    ३५६
३५५ गोविन्द  ४७ ३५४ इन्दिरा
          इश्वरा हीरा  दुर्गा  रीता  
३५६ नारायण  ४७ ३५४ सचेन  उमा
          गीता  
३५७ खगेन्द्र ४५ ३४७ लोकनाथ मैंया ३५८
        धरणी चन्द्य्र ३५९
        लक्ष्मी वंदना ३६०
        राम   ३६१
        सीताराम   ३६४
३५८ लोकनाथ + सीता ४६ ३५७ पूरुषोत्तम  सुशीला
        ढाकाप्रसाद  
        मधुसुधन   
३५९ धरणी + धना ४६ ३५७ चिरन्जीवी राधा
        सागर  
३६० लक्ष्मी ४६ ३५७ मिलन   
३६१ राम +गिता  ४६ ३५७ नुतन   
३६२ नेत्रप्रसाद + डम्बर   ४५ ३४७ कृष्णप्रसाद  मन्जू ३६३
३६३ कृष्णप्रसाद +  ४६ ३६२  
  अम्बीका            
         
३६४ सीताराम ४६ ३५७ दयाराम  
        ओमप्रकाश   
३६५ लोकनाथ + ४४ ३४६ तारानाथ   ३६६
  निर्मला      देविलाल   ३७५
        शशिघर    ३७८
३६६ तारानाथ  ४५ ३६५ गंगाप्रसाद   ३६७
        विष्णुप्रसाद   ३६८
        नरहरि जगन्नाथ    ३७०
        हेमन्त    ३७१
        टेकनाथ    ३७३
            ३७४
३६७ गंगाप्रसाद  ४६ ३६६ यादव(एकराज)ं  
        पीताम्बर   
३६८ विष्णुप्रसाद ४६ ३६६ पूरुषोत्तम    ३६९
३६९ पूरुषोत्तम ४७ ३६८ अनन्त   
३७० नरहरि + गायत्री ४६ ३६६ नवराज  शकुन्तला
        घनश्याम मालती
        बाबुराम रीता
        लोकमणी   
३७१ जगन्नाथ  ४६ ३६६ एकराज   ३७२
        योगराज   
३७२ एकराज  ४७ ३७१ राजेश  
        राजन(दिनेश)    
३७३ हेमन्त  ४६ ३६६ चन्द्रमणि सुमित्रा
        इन्द्रमणि  
३७४ टेकनाथ + यसोदा  ४६ ३६६ कृष्णमणि  
        हिरामणि  
        गेहेन्द्रमणि   
३७५ देवीप्रसाद ४५ ३६५ पद्मनाथ मैया ३७६
        युवराज गंगा ३७७
        कुमार  जमुना ३८३
          राधा  
३७६ पद्मनाथ + रमा ४६ ३७५ सूभाष  मिरा
३७७ युवराज + सुशीला  ४७ ३७५ राजेन्द्र   
        वसन्त   
३७८ शशिधर  ४५ ३६५ सिताराम विमला
        पशुराम(रमेश)  कल्पना
        ठमनाथ   ३७९
        दुर्गाप्रसाद    ३८०
        मोहन    ३८१
        लेखनाथ    ३८२
३७९ ठमनाथ  ४६ ३७८ विकल   
        विपूल   
३८० दुर्गाप्रसाद  ४६ ३७८ मदन(बाबूराम)   
        सतिस     
           
३८१ मोहन  ४६ ३७८ विकाश   
        विवेक   
३८२ लेखनाथ + जमुना  ४६ ३७८ ओमसिष  
३८३ कुमार+दुर्गा  ४६ ३७५ जीवन सविता वविता संगीता सञ्तीजा सर्मिला 
३८४ वेदनाथ ४४ ३२६ वासूदेव   ३८५
  (हरिविलास)      प्रकाश(कूल प्रसाद)      
  #NAME?         ३९४
३८५ वासूदेव + सिता ४५ ३८४ जयप्रसाद देवी धनमाया वाढी  ३८६
        हरिप्रसाद कविता गीता  ३८७
        लालानाथ चन्द्र वन्दना ३९०
        एकराज   ३९१
        ढाकाप्रसाद    ३९२
        यादवप्रसाद  
        विजय    ३९३
३८६ जयप्रसाद + देबी   ४६ ३८५  
३८७ हरिप्रसाद+ धनमाया,  ४६ ३८५ चेतनाथ   १८८
   रेनूका      (ऋषि)     
        हरिहर    ३८९
३८८ चेतनाथ + लक्ष्मी  ४७ ३८७ नविन चन्द्र पर्मिला
        (नारदमूनी)     
        बालमुकुन्द   
३८९ हरिहर+ गोमा  ४४ ३८७ रविनचन्द्र रजिता
        (रोहिणीप्रसाद)  
३९० लालानाथ+दुर्गा ४६ ३८५ सुवोध   
३९१ एकराज + सावित्रा   ४६ ३८५ जनक  मन्दिरा
        झलक   
३९२ ढाकाप्रसाद  ४६ ३८५  
             
३९३ बिजय + तारादेवी,   ४६ ३८५ अच्यूत  अन्जना
  गोमा       अर्जून   
        अनन्त  
३९४ प्रकाश  ४५ ३८४  
  (कूलप्रसाद)          
३९५ मनोरथ  ४३ ३२७ टिकाराम   ३९६
        निधिराम   ३९९
        गोविन्द   ४०२
३९६ टीकाराम  ४४ ३९५ नारद   
        इन्द्रलाल  
        श्रीकृष्ण    ३९७
        नन्दलाल  
३९७ श्रीकृष्ण ४५ ३९६ होमनाथ    ३९८
३९८ होमनाथ  ४६ ३९७ कृष्ण   
         
         
३९९ निधिराम ४४ ३९५ नारद   
        इन्द्रलाल  
        बृद्धिलाल   ४००
        नन्दलाल  
         
४०० वृद्धिलाल ४५ ३९९ होमनाथ    ४०१
४०१ होमनाथ ४६ ४०० कृष्णप्रसाद  
        धर्मप्रसाद  
        उमेश   
४०२ गोविन्द  ४४ ३९५ गूणराज   ४०३
        तारपति    ४०४
४०३ गूणराज  ४५ ४०२ प्रेमप्रसाद  
        गिरीराज   
४०४ तारापति  ४५ ४०२  टीकाराम   ४०५
४०५ टिकाराम  ४६ ४०४  
         
           
           
४०६ रघुनाथ  ४३ ३२७ कुवेर   
        अविकेशर    ४०७
४०७ अविकेशर  ४४ ४०६ जितबहादुर    ४०८
४०८ जितबहादुर  ४५ ४०७ योकबहादुर   
        गुणबहादुर   
        तिखबहादुर   
        गोरबहादुर   
        कृष्णबहादुर   
४०९ सिताराम ४३ ३२७ चन्द्रप्रसाद    ४१०
         
        तूलसी    ४११
४१० चन्द्रप्रसाद  ४४ ४०९ देविप्रसाद    ४१७
        पूण्यप्रसाद  
४११ तुलसी  ४४ ४०९ जयनाथ   ४१२
        दधिराम    ४१३
४१२ जयनाथ  ४५ ४११ इन्द्रविलास   
४१३ दधिराम  ४५ ४११ गोपीकृष्ण    ४१४
        तेजनाथ   ४१६
        युवराज    ४१७
४१४ गोपीकृष्ण  ४६ ४१३ ओमनाथ (राम)   
        कृष्ण    ४१५
        बिक्रम   सुशील   
           
४१५ कृष्ण  ४७ ४१४ प्रमोद   
४१६ तेजराज ४६ ४१३ जिवन   
  (तेजनाथ)     उमेश  
        लोकमणि   
४१७ युवराज  ४६ ४१३ वद्री  सविता यशोदा पष्ठीका कल्पना
        सिद्धार्थ   
४१८ देविप्रसाद  ४५ ४१० खेमराज  
        उमानाथ   
४१९ श्रीकान्त  ४३ ३२७ दामोदर   
        मुकुन्द    ४१९क
        खडानन्द   ४२०
        पशूपति   
४१९क मुकुन्द  ४४ ४१८ मणिराम   
४२० खडानन्द  ४५ ४१९ गिरिराज    ४२१
        नरनाथ   ४५५
        उमानाथ   ४५६
        छविलाल   ४५७
        बासूदेव    ४५८
४२१ गिरिराज  ४६ ४२० दीपक   
        चण्डी   
४२२ बालै  ४३ ३२७ बलभद्र    ४२३
४२३ बलभद्र  ४४ ४२२ विष्णुकान्त    ४२४
४२४ विष्णुकान्त  ४५ ४२३ वेदनिधि    ४२५
        सिद्धेश्वर    ४२६
        बोधराज   
४२५ वेदनिधी  ४६ ४२४ दिनेश   
४२६ सिद्धेश्वर  ४६ ४२४ टंकेश्वर   
४२७ नारायण + विष्णुमाया ४७ २२९ २२९ पुजन  
          चेतना  
४२८ यज्ञप्रसाद + तिलादेवि ४५ १२५ हरि कमला ४२९
        कमल    
४२९ हरि ४६ ४२८ हेमन्त गिता  
४३० रगंलाल + लक्ष्मी ४५ १२५ पीताम्वर    
        हरी    
        राम    
        विष्णु    
४३१ गोपाल+ गीता ४७ २६६ २६६    
४३२ तिलचन + चन्द्रकला ४६ २६५ २६५ कमला  
          भिमा  
          कुमारी  
४३३ खेमनाथ+सिता ४७ १०७ १०७ मिरा  
          निसा  
          अस्मीता  
४३४ माधव+रेणुका ४७ १११ १११ उषा  
४३५ गंगाराम + भिमा ४७ १०९ १०९    
४३६ तोयनाथ + खिना  ४७ ११७ ११७ दीपा  
          दिक्षा  
४३७ नरपति + शान्ती ४४ ३३ ३३ सरस्वती  
४३८ हेमप्रसाद + गोमाा ४६ २६५ २६५    
४३९ पृथ्वी + गंगा ४७ २२४ २२४ भवना  
          पुष्पा  
४४० कृष्ण + विना ४७ २२४ शाश्वत    
४४१ वेदानिधि + जानुका ४५ २६९      
४४२ मित्रलाल + कौशिला ४५ २६९   मनमाया  
४४३ रंगलाल + भागिरथा ४५ २६९      
४४४ मातृकाप्रसाद+ पे्रमकुमारी ४७ १७९ दिपक   ४४५
४४५ दिपक   ४४४   माया  
          गोमा  
४४६ कुलप्रसाद + भक्तमाया ४७ १७९ होमनाथ कमला  
        कमल    
४४७ गोकुल +चन्दा ४७ १७९ विनोद विस्ना  
        टीकाराम    
४४८ दुर्गा + चन्द्रकला ४७ १७९   सरस्वता  
          इन्द्रमाया  
४४९ पुष्पलाल + यसोदा ४७ १७९   सरस्वता  
४५० लीलानाथ+ भीमकला ४७ १७९ प्रेमलाल सर्मिला  
४५१ तेजप्रसाद + भागिरथा ४६ १७८ रामनाथ मैया ४५२
        भीमप्रसाद नैना ४५३
          गंगा  
४५२ रामनाथ + सरस्वता ४७ ४५१ उमानाथ दुर्गा  
  डम्वरकुमारी     तुलसी    
४५३ भीमप्रसाद + कृष्णमाया ४७ ४५१ नीलकण्ट    
        यज्ञप्रसाद    
        लिलानाथ    
४५४ देवनारायण+पवित्रा ४६ १७८ उमानाथ मैया  
        पूण्यप्रसाद –––तुलसा  
        कुलप्रसाद    
        विष्णुलाल    
४५५ नरनाथ+ शारदा ४६ ४२० सुर्यप्रकाश मेनुका  
        चन्द्र    
        निलम    
४५६ उमानाथ+ गोमा ४६ ४२० सुवास   ४५९
        राजेन्द्र    
        नारायण    
४५७ छविलाल+ दुर्गा ४६ ४२० वावुराम गोमा  
४५८ वासुदेव+ खेम ४६ ४२०   गायत्री  ४६०
४५९ सुवास+ गायत्रा ४७ ४५६      
४६० गायत्रीकुमार+ ४७ ४५८      
  सीता          
             

Leave a Reply