गुल्मी-जुहाङ

image_pdfimage_print
जिल्ला ः गुल्मी÷जुहाङ  संकलक ः गिरिराज गौतम    
             
क्र. सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. पुत्रको नाम छोरा      छोरी पुत्रको क्र.सं.
श्रीकृष्ण ३७   वंशमणि  
             
        परमानन्द  
             
        विद्यापति  
वंशमणि ३८ धर्मांगद  
             
             
परमानन्द ३८ कामदेव  
             
        तुलसीराम  
विद्यापति ३८      
धर्मांगत ३९ जयमंगल  
             
कामदेव ३९ छविलाल  
             
        अनन्त   १०
तुलसीराम ३९ चिन्तामणि ११
             
        रत्नेश्वर   १२
             
        महेश्वर   १३
             
        दधिराम   १४
जयमंगल ४० खगेश्वर   १५
             
        भवानीशंकर १६
             
             
छविलाल ४० पुर्णभद्र   १७
             
        चिन्तामणि १८
१० अनन्त ४०      
११ चिन्तामणि ४० झविन्द्र   १९
             
        हरिलाल   २०
             
        नन्दलाल   २१
१२ रत्नेश्वर ४० लालु   २२
             
        दण्डपाणि   २३
             
१३            
             
महेश्वर            
             
४०            
             
           
             
नरहरि            
             
जनार्दन            
             
देवीदत्त            
             
नन्दलाल            
             
कलाधर            
             
             
             
२४            
             
२५            
             
२६            
             
२७            
             
२८            
             
१४            
             
दधिराम            
             
४०            
             
           
             
गजाधर            
             
             
             
२९            
             
१५            
             
खगेश्वर+ नैना          
             
४१            
             
           
             
             
             
             
             
             
             
१६            
             
भवानीशंकर+ रामकु.          
             
कालिका            
             
वाटुला            
             
४१            
             
           
             
शिवप्रसाद            
             
गोविन्द            
             
शिवराज            
             
लक्ष्मीराज            
             
             
             
३०            
३१            
             
२४०            
             
२४१            
             
१७            
             
पूर्णभद्र            
             
४१            
             
           
             
जेठा            
             
माइला            
             
धनपति            
             
             
             
३२            
             
३३            
             
३४            
             
१८            
             
चिन्तामणी          
             
४१            
             
           
             
नन्दलाल            
             
वासुदेव रोमनाथ          
             
वोधराज            
             
             
             
३५            
             
३६            
             
३७            
             
३८            
             
१९            
             
झविन्द्र            
             
४१            
             
११            
             
हेमलाल            
             
लाटो            
             
नवराज            
             
             
             
३९            
             
४०            
             
४१            
             
२०            
             
हरिलाल            
             
४१            
             
११            
             
डिल्लिराज          
             
             
             
४२            
             
२१            
             
नन्दलाल            
             
४१            
             
११            
             
गणेश            
             
कृष्ण            
             
देवीप्रसाद            
             
             
             
४३            
             
४४            
             
४५            
             
२२            
             
लालु            
             
४१            
             
१२            
             
प्रजापति            
             
नन्दलाल            
             
             
             
४६            
             
४७            
             
२३            
             
दण्डपाणी            
             
४१            
             
१२            
             
चितु            
             
चुरामणी            
             
तारानाथ            
             
ऋषिराम            
             
             
             
४८            
             
४९            
             
५०            
             
५१            
             
२४            
             
नरहरि            
             
४१            
             
१३            
             
ऋषिराम            
             
खिमानन्द          
             
             
             
५२            
             
५३            
             
२५            
             
जनार्दन            
             
४१            
             
१३            
             
उमानाथ(लुरे)          
             
दीनानाथ            
             
तुलसीराम            
             
             
             
५४            
             
५५            
             
५६            
             
२६            
             
देवीदत्त            
             
४१            
             
१३            
             
चूडामणी            
             
त्रिलोचन            
             
शोभाखर            
             
             
             
५७            
५८            
५९            
             
२७            
             
नन्दलाल            
             
४१            
             
१३            
             
देवीदत्त            
             
मोतिलाल            
             
             
             
६०            
             
६१            
             
२८            
             
कलाधर            
             
४१            
             
१३            
             
             
             
             
             
             
             
२९            
             
गजाधर            
             
४१            
             
१४            
             
शिवलाल            
             
हरिलाल            
             
             
             
६२            
             
६३            
             
३०            
             
शिवप्रसाद+चन्द्रकला          
             
द्रौपदा            
             
४२            
             
१६            
             
वामदेव            
             
टीकाराम            
             
जीवनाथ            
             
टीकानिधि          
             
उमानाथ            
             
मधुसूदन            
             
भोजराज            
             
तुलसीप्रसाद          
             
मुकुन्दहरि          
             
             
             
६४            
             
६५            
             
६६            
             
६७            
             
६८            
             
६९            
             
७०            
             
७१            
             
७२            
             
३१            
             
गोविन्दप्र.+ वालकुमारी        
             
४२            
             
१६            
             
झविन्द्रराज          
             
             
             
७३            
             
३२            
             
जेठा            
             
४२            
             
१७            
             
             
             
             
             
             
             
३३            
             
माइला            
             
४२            
             
१७            
             
             
             
             
             
             
             
३४            
             
धनपति            
             
४२            
             
१७            
             
जीवनाथ            
             
खिमानन्द          
             
वामदेव            
             
पीताम्वर            
             
             
             
७४            
             
७५            
             
७६            
             
७७            
             
३५            
             
नन्दलाल            
             
४२            
             
१८            
             
             
             
             
             
             
             
३६            
             
वासुदेव            
             
४२            
             
१८            
             
खगेश्वर            
             
तीर्थराज            
             
भीमलाल            
             
नरहरि            
             
             
             
७८            
             
७९            
             
८०            
             
८१            
             
३७            
             
रोमनाथ            
             
४२            
             
१८            
             
भानुभक्त            
             
काशीराम            
             
रुद्र            
             
             
             
८२            
             
८३            
             
८४            
             
३८            
             
वोधराज            
             
४२            
             
१८            
             
मेघराज            
             
मोतीलाल            
             
             
             
८५            
             
८६            
             
३९            
             
हेमलाल            
             
४२            
             
१९            
             
             
             
             
             
             
             
४०            
             
लाटो            
             
४२            
             
१९            
             
             
             
             
             
             
             
४१            
             
नवराज            
             
४२            
             
१९            
             
             
             
             
             
             
             
४२            
             
डिल्लीराज          
             
४२            
             
२०            
             
महेन्द्र            
             
केशव            
             
             
             
८७            
             
८८            
             
४३            
             
गणेश            
             
४२            
             
२१            
             
शिवलाल            
             
गोविन्द            
             
मनिराम            
             
             
             
८९            
             
९०            
             
९१            
             
४४            
             
कृष्ण            
             
४२            
             
२१            
             
             
             
             
             
             
             
४५            
             
देवीप्रसाद            
             
४२            
             
२१            
             
गिरिराज            
             
शिवप्रसाद            
             
             
             
९२            
             
९३            
             
४६            
             
प्रजापति            
             
४२            
             
२२            
             
नन्दलाल            
             
मेघराज            
             
ओमप्रसाद          
             
चन्द्रप्रसाद          
             
             
             
९४            
             
९५            
             
९६            
             
९७            
             
४७            
             
नन्दलाल            
             
४२            
             
२२            
             
अमुक            
             
             
             
९८            
             
४८            
             
चितु            
             
४२            
             
२३            
             
             
             
             
             
             
             
४९            
             
चूडामणि            
             
४२            
             
२३            
             
डिल्लीराज          
             
             
             
९९            
             
५०            
             
तारानाथ            
             
४२            
             
२३            
             
खिमप्रसाद          
             
माइला (लुर)े          
             
तुलसीराम            
             
             
             
१००            
             
१०१            
             
१०२            
             
५१            
             
ऋषिराम            
             
४२            
             
२३            
             
             
             
             
             
             
             
५२            
             
ऋषिराम            
             
४२            
             
२४            
             
टीकाराम            
             
लोकनाथ            
             
दीनानाथ            
             
उमानाथ            
             
             
             
१०३            
             
१०४            
             
१०५            
             
१०६            
             
५३            
             
खिमानन्द          
             
४२            
             
२४            
             
डिल्लिराज          
             
भानुभक्त            
             
             
             
१०७            
             
१०८            
             
५४            
             
उमानाथ(लुरे)          
             
४२            
             
२५            
             
             
             
             
             
             
             
५५            
             
दीनानाथ            
             
४२            
             
२५            
             
बुद्धिसागर          
             
कृष्णसागर          
             
             
             
१०९            
             
११०            
             
५६            
             
तुलसीराम            
             
४२            
             
२५            
             
             
             
             
             
             
             
५७            
             
चुडामणि            
             
४२            
             
२६            
             
ढकराज            
             
             
             
१११            
             
५८            
             
त्रिलोचन            
             
४२            
             
२६            
             
हरिप्रसाद            
             
रामप्र. (लाटा)          
             
खेमप्रसाद            
             
मिनप्रसाद            
             
कमल            
             
             
             
११२            
             
११३            
             
११४            
             
११५            
             
११६            
             
५९            
             
शोभाखर            
             
४२            
             
२६            
             
गोपालप्रसाद          
             
टिकाराम            
             
तुलसीप्रसाद          
             
             
             
११७            
             
११८            
             
११९            
             
६०            
             
देवीदत्त            
(चामेलाटा)          
             
४२            
             
२७            
             
             
             
             
             
             
             
६१            
             
मोतीलाल            
             
४२            
             
२७            
             
ज्ञानेश्वर            
(लाटा)            
             
डिल्लिराज          
             
यज्ञमुर्ति            
             
वलराम            
             
कृष्ण            
             
             
             
१२०            
             
             
             
१२१            
             
१२२            
             
१२३            
             
१२४            
             
६२            
             
शिवलाल            
             
४२            
             
२९            
             
अज्ञात            
             
अज्ञात            
             
             
             
१२५            
             
१२६            
             
६३            
             
हरिलाल            
             
४२            
             
२९            
             
अज्ञात            
             
             
             
१२७            
             
६४            
             
वामदेव+ पद्मकुमारी          
             
४३            
             
३०            
             
महेन्द्र            
             
रामजी            
             
श्रीकृष्ण            
             
गोपाल            
             
             
             
१२८            
             
१२९            
             
१३०            
             
१३१            
             
६५            
             
टीकाराम+            
हीमाकुमारी          
             
४३            
             
३०            
             
लोकनाथ            
             
पद्मनाभ            
             
मुक्तिराम            
             
हरिप्रसाद            
             
             
             
१३२            
             
१३३            
             
१३४            
             
१३५            
             
६६            
             
जीवनाथ + नन्दकला          
             
हरिकला            
             
४३            
             
३०            
             
गुणनिधि            
             
गिरिराज            
             
घनश्याम            
             
             
             
१३६            
             
१३७            
             
१३८            
             
६७            
             
टीकानिधि+भीमकुमारी        
             
४३            
             
३०            
             
गोविन्द            
             
वासुदेव            
             
             
             
१३९            
             
१४०            
             
६८            
             
उमानाथ + द्रौपदा          
             
शान्ता            
             
४३            
             
३०            
             
धर्मागत            
             
दामोदर            
             
श्रीधर            
             
             
             
१४१            
             
१४२            
             
१४३            
             
६९            
             
मधुसुदन +भीमादेवी          
             
४३            
             
३०            
             
घनश्याम            
             
             
             
१४४            
             
             
             
७०            
             
भोजराज+ दमयन्ती          
             
४३            
             
३०            
             
दीपक            
             
कृष्ण            
             
             
             
१४५            
             
१४६            
             
७१            
             
तुलसीप्रसाद+शारदा          
             
४३            
             
३०            
             
कमल            
             
             
             
१४७            
             
७२            
             
मुकुन्दहरि+वेदकुमारी          
             
४३            
             
३०            
             
भाष्कर            
             
             
             
१४८            
             
७३            
             
झविन्द्र            
             
४३            
             
३१            
             
वावुराम            
             
दुर्गाप्रसाद            
             
शेषकान्त            
             
             
             
१४९            
             
१५०            
             
१५१            
             
७४            
             
जीवनाथ            
             
४३            
             
३४            
             
दुर्गा            
             
लुरा            
             
             
             
१५२            
             
१५३            
             
७५            
             
खिमानन्द          
             
४३            
             
३४            
             
शिवलाल            
             
             
             
१५४            
             
७६            
             
वामदेव            
             
४३            
             
३४            
             
             
             
             
             
             
             
७७            
             
पीताम्वर            
             
४३            
             
३४            
             
दुर्गा            
             
विष्णु            
             
             
             
१५५            
             
१५६            
             
७८            
             
खगेश्वर            
             
४३            
             
३६            
             
विष्णु            
             
हरिहर            
             
             
             
१५७            
             
१५८            
             
७९            
             
तीर्थराज            
             
४३            
             
३६            
             
हरि            
             
श्रीधर            
             
             
             
१५९            
             
१६०            
             
८०            
             
मीनलाल            
             
४३            
             
३६            
             
             
             
             
             
             
             
८१            
             
नरहरि            
             
४३            
             
३६            
             
             
             
             
             
             
             
८२            
             
भानुभक्त            
             
४३            
             
३७            
             
शम्भु            
             
अज्ञात            
             
             
             
१६१            
             
१६२            
             
८३            
             
काशीराम            
             
४३            
             
३७            
             
             
             
             
             
             
             
८४            
             
रुद्र्र            
             
४३            
             
३७            
             
मधु            
             
             
             
१६३            
             
८५            
             
मेघराज            
             
४३            
             
३८            
             
सन्तोष            
             
गोपाल            
             
             
             
१६४            
             
१६५            
             
८६            
             
मतिलाल            
             
४३            
             
३८            
             
             
             
             
             
             
             
८७            
             
महेन्द्र            
             
४३            
             
४२            
             
             
             
             
             
             
             
८८            
             
केशव            
             
४३            
             
४२            
             
             
             
             
             
             
             
८९            
             
शिवलाल            
             
४३            
             
४३            
             
             
             
             
             
             
             
९०            
             
गोविन्द            
             
४३            
             
४३            
             
             
             
             
             
             
             
९१            
             
मनीराम            
             
४३            
             
४३            
             
             
             
             
             
             
             
९२            
             
गिरिराज            
             
४३            
             
४५            
             
             
             
             
             
             
             
९३            
             
शिवप्रसाद            
             
४३            
             
४५            
             
             
             
             
             
             
             
९४            
             
नन्दलाल            
             
४३            
             
४६            
             
अमुक            
             
             
             
१६६            
             
             
             
९५            
             
मेघराज            
             
४३            
             
४६            
             
पुर्णप्रसाद            
             
गोविन्द            
             
             
             
१६७            
             
१६८            
             
९६            
             
ओमप्रसाद          
             
४३            
             
४६            
             
खिमप्रसाद          
             
शिवलाल            
             
अर्जुन            
             
             
             
१६९            
             
१७०            
             
१७१            
             
९७            
             
चन्द्रप्रसाद          
             
४३            
             
४६            
             
उपेन्द्र            
             
             
             
१७२            
             
९८            
             
अमुक            
             
४३            
             
४७            
             
             
             
             
             
             
             
९९            
             
डिल्लीराज          
             
४३            
             
४९            
             
             
             
             
             
             
             
१००            
             
खिमप्रसाद          
             
४३            
             
५०            
             
             
             
             
             
             
             
१०१            
             
माइला    (लाटा)          
             
४३            
             
५०            
             
             
             
             
             
             
             
१०२            
             
तुलसीराम            
             
४३            
             
५०            
             
             
             
             
             
             
             
१०३            
             
टीकाराम            
             
४३            
             
५२            
             
लक्ष्मण            
             
नारायण            
             
घनश्याम            
             
प्रकाश            
             
             
             
१७३            
             
१७४            
             
१७५            
             
१७६            
             
१०४            
             
लोकनाथ            
             
४३            
             
५२            
             
भिमलाल            
             
             
             
१७७            
             
१०५            
             
दीनानाथ            
             
४३            
             
५२            
             
शालिकराम          
             
कमल            
             
डासुराम            
             
             
             
१७८            
             
१७९            
             
१८०            
             
१०६            
             
उमानाथ            
             
४३            
             
५२            
             
निर्मल            
             
गोविन्द            
             
             
             
१८१            
             
१८२            
             
१०७            
             
डिल्लिराम          
             
४३            
             
५३            
             
             
             
             
             
             
             
१०८            
             
भानुभक्त            
             
४३            
             
५३            
             
गिरिराज            
             
विष्णु            
             
             
             
१८३            
             
१८४            
             
१०९            
             
बुद्धिसागर          
             
४३            
             
५५            
             
             
             
             
             
             
             
११०            
             
कृष्णसागर          
             
४३            
             
५५            
             
             
             
             
             
             
             
१११            
             
ढकराज            
             
४३            
             
५७            
             
विष्णु            
             
कृष्ण            
             
             
             
१८५            
             
१८६            
             
११२            
             
हरिप्रसाद            
             
४३            
             
५८            
             
खिमराज            
             
             
             
१८७            
             
११३            
             
रामप्रसाद  (लाटा)          
             
४३            
             
५८            
             
             
             
             
             
             
             
११४            
             
खेमप्रसाद            
             
४३            
             
५८            
             
मिलन            
             
             
             
१८८            
             
११५            
             
मिनप्रसाद            
             
४३            
             
५८            
             
             
             
             
             
             
             
११६            
             
कमल            
             
४३            
             
५८            
             
             
             
             
             
             
             
११७            
             
गोपालप्र.            
             
४३            
             
५९            
             
सागर            
             
             
             
१८९            
             
११८            
             
टिकाराम            
             
४३            
             
५९            
             
महेन्द्र            
             
नवराज            
             
             
             
१९०            
             
१९१            
             
११९            
             
तुलसीप्रसाद          
             
४३            
             
५९            
             
हरि            
             
वसन्त            
             
             
             
१९२            
             
१९३            
             
१२०            
             
ज्ञानेश्वर   (लाटा)          
             
४३            
             
६१            
             
             
             
             
             
             
             
१२१            
             
डिल्लीराज          
             
४३            
             
६१            
             
अनिल            
             
             
             
१९४            
             
१२२            
             
यज्ञमूर्ति            
             
४३            
             
६१            
             
             
             
             
             
             
             
१२३            
             
वलराम            
             
४३            
             
६१            
             
             
             
             
             
             
             
१२४            
             
कृष्ण            
             
४३            
             
६१            
             
             
             
             
             
             
             
१२५            
             
अज्ञात            
             
४३            
             
६२            
             
             
             
             
             
             
             
१२६            
             
अज्ञात            
             
४३            
             
६२            
             
             
             
             
             
             
             
१२७            
             
अज्ञात            
             
४३            
             
६३            
             
             
             
             
             
             
             
१२८            
             
महेन्द्र+ दुर्गादेवि          
             
४४            
             
६४            
             
हरिप्रसाद            
             
मैया            
             
……..            
             
१९५            
             
१२९            
             
रामजीप्र.+चन्द्रकला          
             
४४            
             
६४            
             
लक्ष्मण            
             
दयानिधि            
             
शिवप्रसाद            
             
शान्ता            
             
इन्दिरा            
             
१९६            
१९७            
             
१९८            
             
१३०            
             
श्रीकृष्ण+ इन्दिरा          
             
४४            
             
६४            
             
देवेन्द्र            
             
             
             
गीता            
             
कविता            
             
१९९            
             
१३१            
             
गोपाल+   मीरा          
             
४४            
             
६४            
             
अमर            
             
विनोद            
             
विमल            
             
सरीता            
             
सविता            
             
समिता            
             
अनिता            
             
२००            
             
२०१            
             
२०२            
             
१३२            
             
लोकनाथ+            
नन्दकला            
             
४४            
             
६५            
             
रामप्रसाद            
             
             
             
२०३            
             
             
             
१३३            
             
पद्मनाभ+          
मतिकला            
             
४४            
             
६५            
             
विश्वनाथ            
             
भरतप्रसाद          
             
             
             
२०४            
             
२०५            
             
१३४            
             
मुक्तिराम+          
मायादेवि            
             
४४            
             
६५            
             
राजेन्द्रप्रसाद          
             
कालीका            
             
२०६            
             
१३५            
             
हरिप्रसाद+          
कमला            
             
४४            
             
६५            
             
दीपक            
             
रुपक            
             
             
             
२०७            
             
२०८            
             
१३६            
             
गुणनिधि+ इन्दिरा          
             
४४            
             
६६            
             
             
             
दुर्गा, रमा,            
             
उषा,लीला,मन्जु          
             
             
             
१३७            
             
गिरिराज+ पार्वता          
             
४४            
             
६६            
             
प्रकाशचन्द          
             
श्रीनिवास            
             
सुभाषचन्द्र्र          
             
             
             
२०९            
             
२१०            
             
२११            
             
१३८            
             
घनश्याम            
             
४४            
             
६६            
             
             
             
             
             
             
             
१३९            
             
गोविन्द            
             
४४            
             
६७            
             
             
             
             
             
             
             
१४०            
             
वासुदेव+            
मीरा            
             
४४            
             
६७            
             
सुदीप            
             
             
             
२१२            
             
१४१            
             
धर्मागंत            
             
४४            
             
६८            
             
तेजप्रसाद            
             
अनिल            
             
             
             
२१३            
             
२१४            
             
१४२            
             
दामोदर            
             
४४            
             
६८            
             
रवि            
             
             
             
२१५            
             
१४३            
             
श्रीधर            
             
४४            
             
६८            
             
             
             
             
             
             
             
१४४            
             
घनश्याम            
             
४४            
             
६९            
             
प्रकाश            
             
             
             
२१६            
             
१४५            
             
दीपक            
             
४४            
             
७०            
             
             
             
             
             
             
             
१४६            
             
कृष्ण            
             
४४            
             
७०            
             
सुनिल            
             
             
             
२१७            
             
१४७            
             
कमल            
             
४४            
             
७१            
             
             
             
             
             
             
             
१४८            
             
भाष्कर            
             
४४            
             
७२            
             
             
             
             
             
             
             
१४९            
             
वावुराम            
             
४४            
             
७३            
             
केदार            
             
मणि            
             
गोकुल            
             
             
             
२१८            
             
२१९            
             
२२०            
             
१५०            
             
दुर्गाप्रसाद            
             
४४            
             
७३            
             
गोपाल            
             
रामु            
             
प्रकाश            
             
दशरथ            
             
             
             
२२१            
             
२२२            
             
२२३            
             
२२४            
             
१५१            
             
शेषकान्त            
(लाटा)            
             
४४            
             
७३            
             
             
             
             
             
             
             
१५२            
             
दुर्गा            
             
४४            
             
७४            
             
             
             
             
             
             
             
१५३            
             
लुरा            
             
४४            
             
७४            
             
             
             
             
             
             
             
१५४            
             
शिवलाल            
             
४४            
             
७५            
             
प्रकाश            
             
             
             
२२५            
             
१५५            
             
दुर्गा            
             
४४            
             
७७            
             
             
             
             
             
             
             
१५६            
             
विष्णु            
             
४४            
             
७७            
             
             
             
             
             
             
             
१५७            
             
विष्णु            
             
४४            
             
७८            
             
             
             
             
             
             
             
१५८            
             
हरिहर            
             
४४            
             
७८            
             
             
             
             
             
             
             
१५९            
             
हरि            
             
४४            
             
७९            
             
             
             
             
             
             
             
१६०            
             
श्रीधर            
             
४४            
             
७९            
             
             
             
             
             
             
             
१६१            
             
शम्भु            
             
४४            
             
८२            
             
             
             
             
             
             
             
१६२            
             
अज्ञात            
             
४४            
             
८२            
             
             
             
             
             
             
             
१६३            
             
मधु            
             
४४            
             
८४            
             
             
             
             
             
             
             
१६४            
             
सन्तोष            
             
४४            
             
८५            
             
             
             
             
             
             
             
१६५            
             
गोपाल            
             
४४            
             
८५            
             
             
             
             
             
             
             
१६६            
             
अमुक            
             
४४            
             
९३            
             
             
             
             
             
             
             
१६७            
             
पुर्णप्रसाद            
             
४४            
             
९५            
             
             
             
             
             
             
             
१६८            
             
गोविन्द            
             
४४            
             
९५            
             
             
             
             
             
             
             
१६९            
             
खिमप्रसाद          
             
४४            
             
९६            
             
आशीष            
             
विश्वास            
             
             
             
२२६            
             
२२७            
             
१७०            
             
शिवलाल            
             
४४            
             
९६            
             
अर्जुन            
             
             
             
२२८            
             
१७१            
             
अर्जुन            
             
४४            
             
९६            
             
             
             
             
             
             
             
१७२            
             
उपेन्द्र            
             
४४            
             
९७            
             
             
             
             
             
             
             
१७३            
             
लक्ष्मण            
             
४४            
             
१०३            
             
             
             
             
             
             
             
१७४            
             
नारायण            
             
४४            
             
१०३            
             
             
             
             
             
             
             
१७५            
             
घनश्याम            
             
४४            
             
१०३            
             
             
             
             
             
             
             
१७६            
             
प्रकाश            
             
४४            
             
१०३            
             
             
             
             
             
             
             
१७७            
             
भीमलाल            
             
४४            
             
१०४            
             
             
             
             
             
             
             
१७८            
             
शालिकराम          
             
४४            
             
१०५            
             
             
             
             
             
             
             
१७९            
             
कमल            
             
४४            
             
१०५            
             
             
             
             
             
             
             
१८०            
             
डासुराम            
             
४४            
             
१०५            
             
             
             
             
             
             
             
१८१            
             
निर्मल            
             
४४            
             
१०६            
             
             
             
             
             
             
             
१८२            
             
गोविन्द            
             
४४            
             
१०६            
             
             
             
             
             
             
             
१८३            
             
गिरिराज            
             
४४            
             
१०८            
             
             
             
             
             
             
             
१८४            
             
विष्णु            
             
४४            
             
१०८            
             
             
             
             
             
             
             
१८५            
             
विष्णु            
             
४४            
             
१११            
             
             
             
             
             
             
             
१८६            
             
कृष्ण            
             
४४            
             
१११            
             
             
             
             
             
             
             
१८७            
             
खिमराज            
             
४४            
             
११२            
             
             
             
             
             
             
             
१८८            
             
मिलन            
             
४४            
             
११४            
             
             
             
             
             
             
             
१८९            
             
सागर            
             
४४            
             
११७            
             
             
             
             
             
             
             
१९०            
             
महेन्द्र            
             
४४            
             
११८            
             
             
             
             
             
             
             
१९१            
             
नवराज            
             
४४            
             
११८            
             
             
             
             
             
             
             
१९२            
             
हरि            
             
४४            
             
११९            
             
             
             
             
             
             
             
१९३            
             
वसन्त            
             
४४            
             
११९            
             
             
             
             
             
             
             
१९४            
             
अनिल            
             
४४            
             
१२१            
             
             
             
             
             
             
             
१९५            
             
हरिप्रसाद            
             
४५            
             
१२८            
             
अमुक            
             
             
             
२२९            
             
१९६            
             
लक्ष्मण            
             
४५            
             
१२९            
             
सुदर्शन            
             
सागर            
             
             
             
२३०            
             
२३१            
             
१९७            
             
दयानिधि            
             
४५            
             
१२९            
             
श्री दीप            
             
             
             
२३२            
             
१९८            
             
शिवप्रसाद            
             
४५            
             
१२९            
             
अच्युत            
             
अशोक            
             
             
             
२३३            
             
२३४            
             
१९९            
             
देवेन्द्र            
             
४५            
             
१३०            
             
             
             
             
             
             
             
२००            
             
अमर            
             
४५            
             
१३१            
             
             
             
             
             
             
             
२०१            
             
विनोद            
             
४५            
             
१३१            
             
             
             
             
             
             
             
२०२            
             
विमल            
             
४५            
             
१३१            
             
             
             
             
             
             
             
२०३            
             
रामप्रसाद            
             
४५            
             
१३२            
             
             
             
             
             
             
             
२०४            
             
विश्वनाथ+कमला          
             
४५            
             
१३३            
             
समीर            
             
शिशिर            
             
             
             
२३५            
             
२३६            
             
२०५            
             
भरत+दुर्गा            
             
४५            
             
१३३            
             
             
             
उपासना            
             
आराधना            
             
             
             
२०६            
             
राजेन्द्र            
             
४५            
             
१३४            
             
             
             
             
             
             
             
२०७            
             
दीपक            
             
४५            
             
१३५            
             
भगवतीशंकर          
             
अमुक            
             
             
             
२३७            
             
२३८            
             
२०८            
             
रुपक            
             
४५            
             
१३५            
             
             
             
             
             
             
             
२०९            
             
प्रकाशचन्द्र+प्रभा          
             
४५            
             
१३७            
             
             
             
             
             
             
             
२१०            
             
श्रीनिवास +अमृता          
             
४५            
             
१३७            
             
पियुषचन्द्र          
             
             
             
२३९            
             
२११            
             
सुभाषचन्द्र+देवी          
             
४५            
             
१३७            
             
             
             
             
             
             
             
२१२            
             
सुदीप            
             
४५            
             
१४०            
             
             
             
             
             
             
             
२१३            
             
तेजप्रसाद            
             
४५            
             
१४१            
             
             
             
             
             
             
             
२१४            
             
अनिल            
             
४५            
             
१४१            
             
             
             
             
             
             
             
२१५            
             
रवि            
             
४५            
             
१४२            
             
             
             
             
             
             
             
२१६            
             
प्रकाश            
             
४५            
             
१४४            
             
             
             
             
             
             
             
२१७            
             
सुनिल            
             
४५            
             
१४६            
             
             
             
             
             
             
             
२१८            
             
केदार            
             
४५            
             
१४९            
             
             
             
             
             
             
             
२१९            
             
मणि            
             
४५            
             
१४९            
             
             
             
             
             
             
             
२२०            
             
गोकुल            
             
४५            
             
१४९            
             
             
             
             
             
             
             
२२१            
             
गोपाल            
             
४५            
             
१५०            
             
             
             
             
             
             
             
२२२            
             
रामु            
             
४५            
             
१५०            
             
             
             
             
             
             
             
२२३            
             
प्रकाश            
             
४५            
             
१५०            
             
             
             
             
             
             
             
२२४            
             
दशरथ            
             
४५            
             
१५०            
             
             
             
             
             
             
             
२२५            
             
प्रकाश            
             
४५            
             
१५४            
             
             
             
             
             
             
             
२२६            
             
आशीष            
             
४६            
             
१६९            
             
             
             
             
             
             
             
२२७            
             
विश्वास            
             
४६            
             
१६९            
             
             
             
             
             
             
             
२२८            
             
‘अर्जुन            
             
४६            
             
१७०            
             
             
             
             
             
             
             
२२९            
             
अमुक            
             
४६            
             
१९५            
             
             
             
             
             
             
             
२३०            
             
सुदर्शन            
             
४६            
             
१९६            
             
             
             
             
             
             
             
२३१            
             
सागर            
             
४६            
             
१९६            
             
             
             
             
             
             
             
२३२            
             
श्रीदीप            
             
४६            
             
१९७            
             
             
             
             
             
             
             
२३३            
             
अच्युत            
             
४६            
             
१९८            
             
             
             
             
            &nbsp%