One thought on “गौतम को लागि पाल्पा राम्पुर तत्कालीन राजा र भारदारले बिर्ता दियको पत्र बिक्रम सम्बत १८०० मा”

Leave a Reply