भोजपुर-अर्घाखाँचीबाट-भोजपुर-पापुङ्गा आगमन

image_pdfimage_print

अर्घाखाँचीबाट-भोजपुरको पापुङ्गा आगमन

३९ औं पुस्ताका देवर्षिका ३ पुत्र – दुर्गादाश, श्रीकृष्ण र हरिनन्द । १

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण ४ पुत्र काशीनाथ, हरिनन्द, राधाकृष्ण र छबिलाल

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण का २ पुत्र बैजनाथ र बद्रीनाथ

४२ औं पुस्ताका बद्रीनाथका ३ पुत्र परमानन्द, कुलानन्द र मकर

४३ औ पुस्ताका परमानन्द २ पुत्र मित्रलाल र नन्दलाल

४४ औं पुस्ताका मित्रलालका २ पुत्र कान्तुपाध्ये र हरिलाल

४५ औं पुस्ताका कान्तुपाध्येका ३ पुत्र गोविन्द, घनश्याम र कृष्णप्रसाद । १२३२१११

४५ औं पुस्ताका हरिलालका १ पुत्र भवानीशंकर । १२३२११२

४६ औं पुस्ताका गाेबिन्दका (भार्या – लेखाकुमारि) २ पुत्र गणेश र मुकुन्द

४७औं पुस्ताका गणेशका (भार्या – कल्पना) २ पुत्र रिजिल र नवदिप …………. । १२३२१११११

४७ औं पुस्ताका मुकुन्दका (भार्या – उमा) १ – पुत्र नितेस, १ – पुत्री गरिमा……………. । १२३२११११२

४५ औं पुस्ताका हरिलालका १ पुत्र भुवानीशंकर । १२३२११२

४६ औं पुस्ताका भुवानीशंकरका (२ भार्या – प्रेम कुमारी र तारा कुमारी )

४ पुत्र प्रेमकुमारी तर्फका २ पुत्र – नरेन्द्र, युवराज / तारा कुमारी तर्फका २ पुत्र – कुशल र नवेन्द्र । १२३२११२१

४७ औं पुस्ताका नरेन्द्रका (भार्या – शर्मिला ) का १ पुत्री – अनुश्री …………. । १२३२११२११

४७ औं पुस्ताका युवराजका ………… । १२३२११२१२

४७ औं पुस्ताका कुशलका ……….. । १२३२११२१३

४७ औं पुस्ताका नवेन्द्र ……….. । १२३२११२१४

नरेन्द्र गौतम बाट प्राप्त

Leave a Reply