भोजपुर- पापुङगा- छविलालका सन्तान

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान

४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३

४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४

४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र

४१ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान

४२ औं पुस्ताका कर्णाखरका १ पुत्र – भगिरथ । १२४१

४२ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – बिन्दा पौडेल) का ३ पुत्र – लक्ष्मिकान्त, लोकनाथ र वेदनाथ (हरिविलाश) । १ पुत्री – पवित्रा (महेश्वरा) ढकाल (श्रीमान देवीचरण ढकाल) १२४२

४२ औं पुस्ताका मनोरथका ३ पुत्र – टिकाराम, निधिराम र गोविन्द । १२४३

४२ औं पुस्ताका रघुनाथका २ पुत्र – कुवेर र अविकेशर । १२४४

४२ औं पुस्ताका छिताराम (भार्या – धनमाया) का ३ पुत्र – चन्द्रलाल, …….. र तुलसी । १२४५

४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त (श्रीलाल) (भार्या – धनमाया न्यौपाने) का ६ पुत्र – दामोदर, मुकुन्द, खडानन्द, पशूपति, गगाधर र मकरध्वज । ३ पुत्री – ललिता ढकाल, पद्मा दाहाल र धनमाया । १२४६

४२ औं पुस्ताका बालैका १ पुत्र – बलभद्र । १२४७

४२ औं पुस्ताका मोतिलाल का ३ पुत्र – नारदमुनि, अग्नीधर र हरिप्रसाद । १२४८

४१ औं पुस्ताका छविलाल पुत्र

४२ औं पुस्ताका कर्णाखरका सन्तान

४३ औं पुस्ताका भगिरथ (भार्या – सुमित्रा दाहाल) का ५ पुत्र – नन्दीकेशर, रविलाल, पद्मलाल, बुध्दिराम र चन्द्रलाल । ४ पुत्री – …….. ढुङ्गाना, …….. न्यौपाने, …….. न्यौपाने र …….. । १२४११

४२ औं पुस्ताका धर्मानन्दका सन्तान

४३ औं पुस्ताका लक्ष्मिकान्त (भार्या – तुलसा न्यौपाने र जानुका कोइराला) का ६ पुत्र – काशिनाथ, होमनाथ, लिलाधर, पिताम्वर, खगेन्द्रप्रसाद र नेत्रप्रसाद । ३ पुत्री – चन्द्रकला (श्रीमान श्रीप्रसाद लम्साल), मनमाया (श्रीमान टिकाप्रसाद पराजुली) र रोहिणिदेवी (शारदा) (श्रीमान देवानन्द काफ्ले) । १२४२१

४३ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – निर्मला अधिकारी) का ५ पुत्र – तारानाथ, शशिधर, राधा कुमार, पशुपति र देवीप्रसाद । २ पुत्री – तुलका कुमारी गौतम र दिव्येश्वरी (श्रीमान गंगाप्रसाद लम्साल) । १२४२२

४३ औं पुस्ताका वेदनाथ (हरिविलाश) (भार्या – सरस्रवती दाहाल र ……..) का ३ पुत्र – कुलप्रसाद (प्रकाश), वासुदेव र भक्तिविलास । ७ पुत्री – ….. (श्रीमान देवीप्रसाद कोइराला), देवका (श्रीमान कोइराला), शिवकुमारी (श्रीमान पोखरेल), राधा (श्रीमान माधव अधिकारी), रूक्मिणी (श्रीमान चण्डी भुर्तेल) , विष्णुमाया (श्रीमान सुवेदी) र ……… । १२४२३

४३ औं पुस्ताकी पवित्रा ढकाल (श्रीमान देविचरण ढकाल) का २ पुत्र – ………… र सूर्यप्रसाद ढकाल । १ पुत्री – …….. चापागाईं (श्रीमान प्रयागराज चापागाईं) ।

४२ औं पुस्ताका मनोरथका सन्तान

४३ औं पुस्ताका टिकारामका ४ पुत्र – नारद, इन्द्रलाल, श्रीकृष्ण र नन्दलाल । १२४३१

४३ औं पुस्ताका निधिरामका ५ पुत्र – नारद, इन्द्रलाल, बुध्दिलाल, नन्दलाल र चन्द्रलाल । १२४३२

४३ औं पुस्ताका गोविन्द (भार्या – शोभादेवी पौडेल) का ३ पुत्र – गौरीप्रसाद, गुणराज र तारपति । १२४३३

४२ औं पुस्ताका रघुनाथका सन्तान

४३ औं पुस्ताका कुवेर का ……….. । १२४४१

४३ औं पुस्ताका अविकेशरका १ पुत्र – जीतबहादुर । १२४४२

४२ औं पुस्ताका छितारामका सन्तान

४३ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (भार्या – पद्मकुमारी) का २ पुत्र – देविप्रसाद र पूण्यप्रसाद । १२४५१

४३ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२४५२

४३ औं पुस्ताका तुलसीराम (भार्या – शिवमाया) का ४ पुत्र – जयनारायण, दधिराम, श्यामलाल र ……… । ३ पुत्री – नर्वदा कट्टेल, जानुका अधिकारी र मनमाया कोइराला । १२४५३

४२ औं पुस्ताका श्रीकान्तका सन्तान

४३ औं पुस्ताका दामोदर का ………. । १२४६१

४३ औं पुस्ताका मुकुन्द (भार्या – …….. पौडेल) का १ पुत्र – मणिराम । १२४६२

४३ औं पुस्ताका खडानन्द (भार्या – पद्मकुमारी लम्साल) का ६ पुत्र – गिरिराज, बेलास, नरनाथ, उमानाथ, छविलाल र बासुदेव । १ पुत्री – हरिप्ररिया काफ्ले । १२४६३

४३ औं पुस्ताका पशूपति का ………. । १२४६४

४३ औं पुस्ताका गगाधरका १ पुत्र – नन्दलाल । १२४६५

४३ औं पुस्ताका मकरध्वज का ………. । १२४६६

४३ औं पुस्ताकी ललिता ढकाल का …….. ।

४३ औं पुस्ताकी पद्मा दाहाल का …….. ।

४३ औं पुस्ताकी धनमाया का …….. ।

४२ औं पुस्ताका बालैका सन्तान

४३ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – विष्णुकान्त । १२४७१

४२ औं पुस्ताका मोतीलालका सन्तान

४३ औं पुस्ताका नारदमुनि का ………… । १२४८१

४३ औं पुस्ताका अग्नीधर (भार्या – अम्बिका आचार्य) का ९ पुत्र – पद्मलाल, शिवलाल, मनोरथ, भगीरथ, दाताराम, रघुनाथ, बमप्रसाद, रामप्रसाद, र प्रेमप्रसाद । ५ पुत्री – लीला पाण्डे, गंगामाया भट्टराई, राममाया ढकाल, ……. र ……. । १२४८२

४३ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का ……….. । १२४८३

४२ औं पुस्ताका कर्णाखर पुत्र

४३ औं पुस्ताका भगिरथका सन्तान

४४ औं पुस्ताका नन्दीकेशर (भार्या – ….. ढकाल) का ६ पुत्र – ……, ……, ……, ……, …… र …… । ४ पुत्री – …… ढुङ्गाना, …… न्यौपाने, …… न्यौपाने र …… । १२४१११

४४ औं पुस्ताका रविलाल (भार्या – विष्णुमाया लम्साल) का १ पुत्र – रामनाथ । २ पुत्री – मैना कोइराला र कान्छी अधिकारी । १२४११२

४४ औं पुस्ताका पद्मलाल (भार्या – कृष्णमाया निरौला) का २ पुत्र – नारायण र हिरण्य । ५ पुत्री – सवित्रा सुवेदी, चन्द्रमाया लम्साल, लीला न्यौपाने (सीता), धनमाया काफ्ले र राधा भट्टराई । १२४११३

४४ औं पुस्ताका बुध्दिराम (दाताराम) (भार्या – कालिका रेग्मी र हिरामाया घिमिरे) का ३ पुत्र – नेत्रप्रसाद, ऋषिकेश र फारसनाथ । ४ पुत्री – …… अधिकारी, …… न्यौपाने, यशोदा भट्टराई र लक्ष्मी न्यौपाने । १२४११४

४४ औं पुस्ताका चन्द्रलाल (भार्या – सरस्वती घिमिरे) का २ पुत्र – धर्मानन्द र डम्बरू (गुरुपंसाद) । १२४११५

४४ औं पुस्ताकी …… ढुङ्गाना का …….. ।

४४ औं पुस्ताकी …… न्यौपाने का …….. ।

४४ औं पुस्ताकी …… न्यौपाने का …….. ।

४४ औं पुस्ताकी …… का …….. ।

४२ औं पुस्ताका धर्मानन्द पुत्र

४३ औं पुस्ताका लक्ष्मिकान्तका सन्तान

४४ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – भुवानिदेवी ……) का सन्तान नभएका …… । १२४२११

४४ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – लिलादेवी अधिकारी) का १ पुत्र – चुडामणी । १२४२१२

४४ औं पुस्ताका पिताम्वर (भार्या – भवानी लम्साल र खोमादेवी भट्टराई) का ८ पुत्र – आनन्द, डिल्लीप्रसाद, सुरेश (पदम), गायत्री, नणराज, शिवकुमार, भोलानाथ (दयानन्द) र चेतनाथ । ४ पुत्री – सिता (कमला) काफ्ले (श्रीमान …… काफ्ले), सरस्वती महर्जन (श्रीमान न्हुच्छेलाल), प्रेमकला दाहाल (श्रीमान देवीरमण) र सरिता कोइराला (श्रीमान किरणकुमार)। १२४२१३

४४ औं पुस्ताका खगेन्द्रप्रसाद (खडानन्द) (भार्या –पवित्राकुमारी (पद्मादेवी) काफ्ले) का १० पुत्र – लोकनाथ, धरणीप्रसाद (धर्मानन्द), लक्ष्मीप्रसाद (लेखनाथ), रामकुमार (नगेन्द्रप्रसाद) र सिताराम (तिर्थराज) । ४ पुत्री – मैया (प्रेमकला) भट्टराई (श्रीमान विश्वनाथ) र चन्द्रबदना (देवीमाया) भट्टराई (श्रीमान रामचन्द्र) । १२४२१४

४४ औं पुस्ताका नेत्रप्रसाद (भार्या – डम्बरकुमारी काफ्ले) का १ पुत्र – कृष्णप्रसाद । १ पुत्री – मञ्जु (मञ्जरी) न्यौपाने (श्रीमान योगराज) । १२४२१५

४४ औं पुस्ताका लीलाधर का सन्तान नभएका । १२४२१६

४४ औं पुस्ताकी लक्ष्मीदेवी (चन्द्रकला) लम्साल (श्रीमान श्रीप्रसाद) का ४ पुत्री – केशवकुमारी न्यौपाने (श्रीमान …… न्यौपाने), रमालक्ष्मी गौतम (श्रीमान …… गौतम), राज्यलक्ष्मी खतिवडा (श्रीमान दिव्यराज) र सरस्वती खतिवडा (श्रीमान …… खतिवडा) ।

४४ औं पुस्ताकी मनमाया पराजुली (श्रीमान टीकाप्रसाद) का ३ पुत्र – तोयानाथ, उपेन्द्र र रोहित ।

४४ औं पुस्ताकी रोहिणीदेवी (शारदा) काफ्ले (श्रीमान देवानन्द) का २ पुत्र – सावित्री कुमार र सुरेश ।

४३ औं पुस्ताका लोकनाथका सन्तान

४४ औं पुस्ताका तारानाथ (भार्या – चन्द्रकला लम्साल) का ८ पुत्र – विष्णुप्रसाद, जगन्नाथ, नरहरि, गंगाप्रसाद, हेमन्त (गोपाल), टेकनाथ, भगवान र विश्व । ३ पुत्री – पुण्यमाता खनाल (श्रीमान पर्शुराम), ठमकुमारी (हेमकुमारी) पराजुली (श्रीमान रेवतीप्रसाद) र पवित्रा (पाटलेश्वरी) पोडेल (श्रीमान …… पौडेल) । १२४२२१

४४ औं पुस्ताका शशिधर (भार्या – कृष्णलीला पोखरेल र नर्वदा भट्टराई) का ६ पुत्र – दुर्गाप्रसाद, ठमनाथ, लेखनाथ, सिताराम (उमेश), मोहन र रमेश (पर्शुराम) । २ पुत्री – विमला पराजुली (श्रीमान गोपालप्रसाद) र कल्पना तेजुजा (श्रीमान …… तेजुजा) । १२४२२२

४४ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (भार्या – बालकुमारी घिमिरे) का ४ पुत्र – पद्मनाथ (गणेश), युवराज, कुमार र खडानन्द । ४ पुत्री – मैया (शारदा) पोखरेल (श्रीमान लेखनाथ), गंगा तेरिताल (श्रीमान शंकर), जमुना दाहाल (श्रीमान नारायण) र राधा गुरागाईँ (श्रीमान इन्द्रप्रसाद) । १२४२२३

४४ औं पुस्ताकी दिव्येश्वरी लम्साल (श्रीमान गङ्गाप्रसाद) का २ पुत्र – लक्ष्मीप्रसाद र सागरमणी । २ पुत्री – राधा बराल (श्रीमान …… बराल ) र इन्दिरा निरौला (श्रीमान …… निरौला) ।

४४ औं पुस्ताकी …… का …… ।

४३ औं पुस्ताका वेदनाथ (हरिविलाश) का सन्तान

४४ औं पुस्ताका कुलप्रसाद (प्रकाश) (भार्या – ….. न्यौपाने) का सन्तान नभएका । १२४२३१

४४ औं पुस्ताका वासुदेव (भार्या – सिता अधिकारी) का ७ पुत्र – जयप्रसाद, हरिप्रसाद, लालानाथ, एकराज, ढाकाप्रसाद, यादवप्रसाद र विजय । ६ पुत्री – देवी न्यौपाने (श्रीमान यज्ञनिधी), धनमाया सुबेदी (श्रीमान बोधराज), बाठी सुबेदी (श्रीमान बुद्दीनाथ), कविता भट्टराई (श्रीमान ….. भट्टराई), गिता भण्डारी (श्रीमान गोकुल) र चन्द्रबदना दाहाल (श्रीमान ….. दाहाल) । १२४२३२

४४ औं पुस्ताका भक्तिविलास का सन्तान नभएका । १२४२३१

४४ औं पुस्ताकी …….. कोइराला (श्रीमान देवीप्रसाद) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४४ औं पुस्ताकी …….. कोइराला (श्रीमान ….. कोइराला) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४४ औं पुस्ताकी शिवकुमारी (शिवादेवी) पोखरेल (श्रीमान ….. पोखरेल) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४४ औं पुस्ताकी राधा अधिकारी (श्रीमान माधव) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४४ औं पुस्ताकी रुक्मिणी भुर्तेल (श्रीमान चण्डीप्रसाद) का २ पुत्र – राजु र सुदर्शन । १ पुत्री – सुशिला (श्रीमान ढकाल ) ।

४२ औं पुस्ताका मनोरथ पुत्र

४३ औं पुस्ताका टिकारामका सन्तान

४४ औं पुस्ताका नारदका सन्तान नभएका ………. । १२४३११

४४ औं पुस्ताका इन्द्रलालका सन्तान नभएका ………. । १२४३१२

४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्णका १ पुत्र – होमनाथ । १२४३१३

४४ औं पुस्ताका नन्दलालका सन्तान नभएका ………. । १२४३१४

४३ औं पुस्ताका निधिरामका सन्तान

४४ औं पुस्ताका नारदका सन्तान नभएका ………. । १२४३२१

४४ औं पुस्ताका इन्द्रलालका सन्तान नभएका ………. । १२४३२२

४४ औं पुस्ताका बृध्दिलाल (श्रीकृष्ण) का १ पुत्र – होमनाथ । १ पुत्री – पवित्रा घिमिरे । १२४३२३

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल का ४ पुत्र – मोहन, बुध्दिनाथ, पुष्पलाल र गगाप्रसाद । १२४३२४

४४ औं पुस्ताका चन्द्रलाल का ……… । १२४३२५

४३ औं पुस्ताका गोविन्दका सन्तान

४४ औं पुस्ताका गुणराजका ……… । १२४३३१

४४ औं पुस्ताका तारपति (तारानाथ) (भार्या – रन्दता सुबेदी) का २ पुत्र – हरिकृष्ण र दुर्गा (थिरराज) । ५ पुत्र – डम्बरकुमारी दाहाल देवी घिमिरे, ….. पौडेल, सीता पौडेल र सावित्रा पोखरेल । १२४३३२

४४ औं पुस्ताका गौरीप्रसाद (भार्या – शोभादेवी पौडेल) का २ पुत्र – प्रेमप्रसाद र गिरिराज । १ पुत्री – शोभादेवी । १२४३३३

४२ औं पुस्ताका रघुनाथ पुत्र

४३ औं पुस्ताका अविकेशरका सन्तान

४४ औं पुस्ताका जितबहादुरका ५ पुत्र – योकबहादुर, गुणबहादुर, तिखबहादुर, गोरबहादुर र कृष्णबहादुर । १२४४२१

४३ औं पुस्ताका कुवेरका सन्तान

४४ औं पुस्ताका ……….. का ……….. । १२४४११

४२ औं पुस्ताका छिताराम पुत्र

४३ औं पुस्ताका चन्द्रलाल (चन्द्रप्रसाद) का सन्तान

४४ औं पुस्ताका देविप्रसाद (भार्या – चन्द्रकुमारी सुवेदी) का ४ पुत्र – खेमराज, उमानाथ, जीवनाथ र फडिन्द्र (अर्जुन) । १ पुत्री – दीपिका न्यौपाने । १२४५११

४४ औं पुस्ताका पुण्यप्रसादका २ पुत्र – फडिन्द्र र ……. । १२४५१२

४३ औं पुस्ताका तुलसीरामका सन्तान

४४ औं पुस्ताका जयनाथ (जयनारायण) (भार्या – पार्वता पोखरेल र ……. घिमिरे) का २ पुत्र – इन्द्रविलास र ……. । ४ पुत्री – जानुका अधिकारी, देवी पौडेल, मैया भण्डारी र बच्ची काफ्ले । १२४५३१

४४ औं पुस्ताका दधिराम (भार्या – हरिप्रिया पोखरेल) का ४ पुत्र – गोपिकृष्ण, तेजनाथ (तेजराज), युवराज र ……. । ३ पुत्री – तारादेवी दाहाल, एककुमारी सुवेदी र सीता दाहाल । १२४५३२

४४ औं पुस्ताका श्यामलाल का ………. । १२४५३३

४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४५३४

४४ औं पुस्ताकी नर्वदा कट्टेल का …….. ।

४४ औं पुस्ताकी जानुका अधिकारी का …….. ।

४४ औं पुस्ताकी मनमाया कोइराला का …….. ।

४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त पुत्र

४३ औं पुस्ताका दामोदरका सन्तान

४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४६११

४३ औं पुस्ताका मुकुन्दका सन्तान

४४ औं पुस्ताका मणिराम (भार्या – तुलसादेवी सुवेदी) का २ पुत्र – केशव र ……. । ५ पुत्री – सावित्रा कोइराला, राधिका दाहाल, चन्द्रकला पराजुली, दामादेवी पौडेल र बोधमाया । १२४६२१

४३ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान

४४ औं पुस्ताका गिरिराज (भार्या – कमला गौली) का २ पुत्र – दीपक र चण्डीप्रसाद । २ पुत्री – अम्बिका चौधरी र मन्जु काफ्ले । १२४६३१

४४ औं पुस्ताका नरनाथ (भार्या – शारदा भट्टराई) का ३ पुत्र – सुर्यप्रकाश, चन्द्रप्रकाश र निलमप्रकाश । १ पुत्री – मेनुका अधिकारी । १२४६३२

४४ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – गोमा पौडेल) का ३ पुत्र – सुवास, राजेन्द्र र नारायण । १२४६३३

४४ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – दुर्गा लम्साल) का २ पुत्र – बाबुराम र विवेक । ४ पुत्री – गोमा न्यौपाने, नवीना भट्टराई, मन्जु न्यौपाने र लाचना । १२४६३४

४४ औं पुस्ताका बासुदेव (भार्या – खेसकुमारी पोखरेल) का २ पुत्र – गायत्रीकुमार र केशव । १२४६३५

४४ औं पुस्ताका बेलासका सन्तान नभएका । १२४६३६

४४ औं पुस्ताकी हरिप्रिया काफ्ले (श्रीमान र्गाप्रसाद) का ३ पुत्र – हरीप्रसाद, किशोर र सुरेन्द्र ।

४३ औं पुस्ताका पशुपतिका सन्तान

४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४६४१

४३ औं पुस्ताका गंगाधरका सन्तान

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल (भार्या – …….) का २ पुत्री – यशोदा लम्साल र ……… घिमिरे । १२४६५१

४३ औं पुस्ताका मकरध्वजका सन्तान

४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४६६१

४२ औं पुस्ताका बालै पुत्र

४३ औं पुस्ताका बलभद्रका सन्तान

४४ औं पुस्ताका विष्णुकान्त (भार्या – …….) का ३ पुत्र – वेदनिधि, सिध्देश्वर र बोधराज । १२४७११

४२ औं पुस्ताका मोतिलाल पुत्र

४३ औं पुस्ताका अग्नीधरका सन्तान

४४ औं पुस्ताका पद्मलाल का ……. । १२४८२१

४४ औं पुस्ताका शिवलाल (भार्या – …….) का ६ पुत्र – नरप्रसाद, मदनप्रसाद, कुमार, टीकाराम, कृष्णप्रसाद र सन्तोष । २ पुत्री – मीना रिजाल र रिना लामिछाने । १२४८२२

४४ औं पुस्ताका मनोरथ (भार्या – मनमाया) का २ पुत्र – बालकृष्ण र तुलसी । १२४८२३

४४ औं पुस्ताका भगीरथ (भार्या – मनमाया) का ५ पुत्र – हेमलाल, तेजकुमार, लक्ष्मीप्रसाद, लोकनाथ र घनश्याम । १२४८२४

४४ औं पुस्ताका दाताराम (भार्या – कलावती) का ३ पुत्र – तुलसी, राजु र लक्ष्मी । ४ पुत्री – गीतादेवी, रीतादेवी, उमादेवी र अनीतादेवी । १२४८२५

४४ औं पुस्ताका रघुनाथ (भार्या – डम्बरकुमारी र सरस्वती) का ५ पुत्र – राजन, सन्तोष, श्रीकृष्ण, घनश्याम र तिलचन । ४ पुत्री – संगीता, विष्णुमाया, कल्पना र हरिमाया । १२४८२६

४४ औं पुस्ताका बमप्रसाद का ……. । १२४८२७

४४ औं पुस्ताका रामप्रसाद का ……. । १२४८२८

४४ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद का ……. । १२४८२९

४४ औं पुस्ताकी लीला पाण्डे का ……. ।

४४ औं पुस्ताकी लीला पाण्डे का ……. ।

४४ औं पुस्ताकी लीला पाण्डे का ……. ।

४३ औं पुस्ताका भगिरथ पुत्र

४४ औं पुस्ताका चन्द्रलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – चन्द्रकला दाहाल) का २ पुत्र – डम्बरू र गुरूप्रसाद । १२४११११

४५ औं पुस्ताका डम्बरू का ………. । १२४१११२

४४ औं पुस्ताका बुध्दिरामका सन्तान

४५ औं पुस्ताका नेत्रप्रसाद (भार्या – पवित्रा भट्टराई) का ३ पुत्र – चुडामणी, जयधर्म र रोहोणी । ३ पुत्री – डम्बरकुमारी न्यौपाने, वेदकुमारी ढकाल र राधिका अधिकारी । १२४११२१

४५ औं पुस्ताका ऋषिकेश (भार्या – तुलसा भट्टराई) का ३ पुत्र – शिव, भोजराज र भूमिनन्द । २ पुत्री – अञ्जु र नारायणी । १२४११२२

४५ औं पुस्ताका फारसनाथ (भार्या – सावित्रा घिमिरे) का ४ पुत्र – युवप्रसाद, देवीप्रसाद, चोकप्रसाद (सागर) र गायत्री । ६ पुत्री – राधिका पराजुली, सीता गुरागाईँ, हरिमाया ढकाल, कान्ता अधिकारी, रुपा पौडेल (विना) र रेखा दाहाल (मीना) । १२४१११२३

४५ औं पुस्ताकी ……… अधिकारी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी ……… न्यौपाने का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी यशोदा भट्टराई का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी लक्ष्मी न्यौपाने का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नन्दीकेशरका सन्तान

४५ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२४११३१

४५ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२४११३२

४५ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२४११३३

४५ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२४११३४

४५ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२४११३५

४५ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२४११३६

४५ औं पुस्ताकी ……. ढुङ्गाना का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी ……. न्यौपाने का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी ……. न्यौपाने का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी ……. का ……… ।

४४ औं पुस्ताका रविलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका रामनाथ (भार्या – यमुना घिमिरे) का ३ पुत्र – दुर्गाप्रसाद, फणिन्द्र र राजन । १ पुत्री – गीता खनाल । १२४११४१

४५ औं पुस्ताकी मैना कोइराला का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी कान्छी अधिकारी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका पद्मलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका नारायण (भार्या – गोमा दाहाल) का ३ पुत्र – उत्तम, सन्तोष र अर्जुन । ३ पुत्री – सुशीला घिमिरे, ईश्वरी खनाल र गीता खनाल । १२४११५१

४५ औं पुस्ताका हिरण्य का ………… । १२४११५२

४५ औं पुस्ताकी सवित्रा सुवेदी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया लम्साल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी लीला न्यौपाने (सीता) का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी धनमाया काफ्ले का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी राधा भट्टराई का ……… ।

४३ औं पुस्ताका लक्ष्मिकान्त पुत्र

४४ औं पुस्ताका होमनाथका सन्तान

४५ औं पुस्ताका चुडामणी (भार्या – अयोध्या लम्साल) का ३ पुत्र – गिरिराज, गोविन्द र नारायण । १ पुत्री – मनिकर्णिका पराजुली (श्रीमान -धर्मानन्द) । १२४२१२१

४४ औं पुस्ताका पिताम्वरका सन्तान

४५ औं पुस्ताका आनन्द का सन्तान नभएका (कुमार) ……. । १२४२१३१

४५ औं पुस्ताका डिल्लीप्रसाद का सन्तान नभएका (कुमार) ……. । १२४२१३२

४५ औं पुस्ताका सुरेश (पदम) (भार्या – शान्ता बराल) का २ पुत्री – सुजाता दाहाल (श्रीमान -टिका) र सुधा पन्त (श्रीमान -शिशिर) । १२४२१३३

४५ औं पुस्ताका गायत्री (भार्या – शारदा अधिकारी) का २ पुत्र – कासस र एलिस । १ पुत्री – एलिजा । १२४२१३४

४५ औं पुस्ताका नवराज का सन्तान नभएका (कुमार) ……. । १२४२१३५

४५ औं पुस्ताका शिव (भार्या – सिता खनाल) का १ पुत्र – शिशिर । १ पुत्री – श्रृष्टि (पृयालक्ष्मी) पाण्डे (श्रीमान -विजयकुमार) । १२४२१३६

४५ औं पुस्ताका भोला (भार्या – विमला खनाल) का २ पुत्र – विपुल र विपण । १२४२१३७

४५ औं पुस्ताका चेतनाथ (भार्या – मञ्जु खनाल) का …….. । १२४२१३८

४५ औं पुस्ताकी सिता काफ्ले (श्रीमान् ….. काफ्ले) का १ पुत्री – सुशिला ‌‌‌‌‌….. (श्रीमान् – …..) ।

४५ औं पुस्ताकी सरस्वती महर्जन (श्रीमान् न्हुच्छेलाल) का २ पुत्र – सुजित र सुमित ।

४५ औं पुस्ताकी प्रेमकला दाहाल (श्रीमान् गोपिरमण) का १ पुत्र – प्रदीप । २ पुत्री – प्रज्ञा पोखरेल (श्रीमान -युवराज) र पुजा अधिकारी (श्रीमान -गङ्गाराम) ‌‌‌‌‌ ।

४५ औं पुस्ताकी सरिता कोइराला (श्रीमान् -किरणकुमार) का २ पुत्र – मृदुल र मुकुल ।

४४ औं पुस्ताका खगेन्द्रप्रसादका सन्तान

४५ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – लिला कट्टेल) का ३ पुत्र – पुरूषोत्तम, ढाकाप्रसाद र मधुसुदन । १ पुत्री – सुशिला पौडेल (श्रीमान -दयाराम) । १२४२१४१

४५ औं पुस्ताका धरणी (भार्या – घना दुलाल) का २ पुत्र – केशव र सागर । १ पुत्री – रेखा (राधिका) फुयाँल (श्रीमान -खेम) । १२४२१४२

४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद (भार्या – मिरा पौडेल) का १ पुत्र – मिलन । १ पुत्री – मनिला । १२४२१४३

४५ औं पुस्ताका रामकुमार (भार्या – गिता शर्मा न्यौपाने) का १ पुत्र – नुतनविनोद । १२४२१४४

४५ औं पुस्ताका सिताराम (भार्या – झुमा तिम्सिना) का २ पुत्र – दयाराम र दिनेश । १ पुत्री – दीपा पोखरेल (श्रीमान -खेम)। १२४२१४५

४५ औं पुस्ताका …… का …… । १२४२१४६

४५ औं पुस्ताका …… का …… । १२४२१४७

४५ औं पुस्ताका …… का …… । १२४२१४८

४५ औं पुस्ताका …… का …… । १२४२१४९

४५ औं पुस्ताका …… का …… । १२४२१४०

४५ औं पुस्ताकी प्रेमकला/मैया (पोमादेवी) भट्टराई (श्रीमान् – विश्वनाथ) का २ पुत्र – अशोक र घनश्याम । २ पुत्री – शशिकला पोखरेल (श्रीमान् -श्यामकुमार ) र बिन्दु पौडेल (श्रीमान् -बसन्त) ‌‌‌‌‌ ।

४५ औं पुस्ताकी चन्द्रवदना (देवीमाया) भट्टराई (श्रीमान् – रामचन्द्र) का २ पुत्र – हरीप्रसाद र पुर्णप्रसाद । १ पुत्री – दुर्गा ‌‌‌‌‌ ।

४५ औं पुस्ताकी …… का …… ।

४५ औं पुस्ताका …… का …… ।

४४ औं पुस्ताका नेत्रप्रसादका सन्तान

४५ औं पुस्ताका कृष्ण (भार्या – अम्बिका पौडेल र रुद्रकुमारी बिष्ट) का २ पुत्र – टेनिश (लोकनाथ) र निशान । १ पुत्री – कृषला (भगवती) । १२४२१५१

४५ औं पुस्ताकी मन्जरी न्यौपाने (श्रीमान् – योगराज) का २ पुत्र – हरीप्रसाद (यादव) र आशिष । १ पुत्री – सरिता कोइराला (श्रीमान् – सन्तोष) ‌‌‌‌‌ ।

४३ औं पुस्ताका लोकनाथ पुत्र

४४ औं पुस्ताका तारानाथका सन्तान

४५ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद (भार्या – मेनुका खनाल) का १ पुत्र – पुरूषोत्तम । १ पुत्री – शान्ता चम्लागाईँ (श्रीमान – इन्द्रप्रसाद) । १२४२२११

४५ औं पुस्ताका जगन्नाथ (भार्या – हरिप्रिया (कृष्णकुमारी) अधिकारी) का २ पुत्र – एकराज र योगराज । ३ पुत्री – सीता दाहाल (श्रीमान – पिताम्बर), प्रेमकुमारी घिमिरे (श्रीमान – शान्ती) र चन्द्रकला सिग्देल (श्रीमान – पुण्यप्रसाद) । १२४२२१२

४५ औं पुस्ताका नरहरि (भार्या – गायत्री नेपाल) का ४ पुत्र – नवराज, पर्शुराम, बाबुराम र नवीन । ३ पुत्री – शकुन्तला पोखरेल (श्रीमान – ….. पोखरेल), मालती (मञ्जु) भट्टराई (श्रीमान – रमेश) र रीता वली (श्रीमान – ….. वली) । १२४२२१३

४५ औं पुस्ताका गंगाप्रसाद (भार्या – देवका कोइराला) का २ पुत्र – पिताम्वर (शिव) र यादव (एकराज) । १ पुत्री – रमा रेग्मी (श्रीमान – हरीप्रसाद) । १२४२२१४

४५ औं पुस्ताका हेमन्त (गोपाल) (भार्या – गोमा ढकाल) का २ पुत्र – चन्द्रमणि, इन्द्रमणि र धर्मानन्द । ३ पुत्री – सुमित्रा दाहाल (श्रीमान – जानुका), मन्दिरा (इन्दिरा) भट्टराई (श्रीमान – तुलसीराम) र विना भट्टराई (श्रीमान – मात्रिका) । १२४२२१५

४५ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – यशोदा सापकोटा) का ३ पुत्र – कृष्णमणि, हिरामणि र ज्ञानेन्द्रमणि । १२४२२१६

४५ औं पुस्ताकी पुण्यमाता खनाल (श्रीमान् – पर्शुराम) का ५ पुत्र – गोपाल, उमानाथ, घनश्याम, हरी र नन्दिकेशर । ३ पुत्री – महालक्ष्मी अधिकारी (श्रीमान् – पिताम्बर ), सिता पौडेल (श्रीमान् – हरीप्रसाद ) र रमा दाहाल (श्रीमान् – टङ्कनाथ) ‌‌‌‌‌ ।

४५ औं पुस्ताकी ठमकुमारी (हेमकुमारी) पराजुली (श्रीमान् – रेवतीरमण) का ६ पुत्र – हरी, …….., राजेन्द्र, जयप्रसाद, भोला र ढाकाप्रसाद । ३ पुत्री – …….. (श्रीमान् – ……..पोखरेल), …….. (श्रीमान् – …….. ) र शारदा अधिकारी (श्रीमान् – उध्दव) ‌‌‌‌‌ ।

४५ औं पुस्ताकी पवित्रा (पाटलेश्वरी) पौडेल (श्रीमान् – …….पौडेल ) का १ पुत्र – …….. । १ पुत्री – …….. काफ्ले (श्रीमान् – …….. काफ्ले) ।

४४ औं पुस्ताका शशिधरका सन्तान

४५ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद (भार्या – छायादेवी लम्साल र विष्णुकुमारी भट्टराई) का २ पुत्र – मदन (बाबुराम) र सतिशकुमार । ३ पुत्री – सरिता ढकाल (श्रीमान – ……. ढकाल), शकुन्तला त्रिताल (श्रीमान – कमल) र पिङ्की ओडारी (श्रीमान – ……. ओडारी) । १२४२२२१

४५ औं पुस्ताका ठमनाथ (भार्या – रीता तिम्सिना र विमला तिम्सिना) का २ पुत्र – विकल र विपुल । १२४२२२२

४५ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्या – जमुना निरौला) का १ पुत्र – ओसिसकुमार । १ पुत्री – ओसिन पोखरेल (श्रीमान – …….) । १२४२२२३

४५ औं पुस्ताका सिताराम (उमेश) भार्या – इन्दिरा बराल) का २ पुत्री – ओसिका खनाल (श्रीमान – …….) र ओसिमा । १२४२२२४

४५ औं पुस्ताका मोहन (भार्या – राधा दाहाल र ‌‌……..) का २ पुत्र – विकाश (विजय) र विवेक । १२४२२२५

४५ औं पुस्ताका रमेश (पर्शुराम) भार्या – नीला भण्डारी) का १ पुत्र – रितकुमार । १२४२२२६

४५ औं पुस्ताकी विमला पराजुली (श्रीमान् – गोपाल) का २ पुत्री – अस्मिता र अन्किता ।

४५ औं पुस्ताकी कल्पना तेजुजा (श्रीमान् – ……) का …….. ।

४४ औं पुस्ताका देवीप्रसादका सन्तान

४५ औं पुस्ताका पद्मनाथ (गणेश) (भार्या – रमा ढकाल) का १ पुत्र – सुभाष । २ पुत्री – हरिमाया र मीरा पोखरेल (श्रीमान – नविन) । १२४२२३१

४५ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – सुशीला भट्टराई) का २ पुत्र – राजेन्द्रराज (लालप्रसाद) र वसन्तराज । ३ पुत्री – लिला दाहाल (श्रीमान – बसन्त), अनुराधा ढकाल (श्रीमान – …..) र सरिता ….. (श्रीमान – …..) । १२४२२३२

४५ औं पुस्ताका कुमार (भार्या – दुर्गा अधिकारी) का १ पुत्र – जीवन (सुजन) । ७ पुत्री – सविता दाहाल (श्रीमान् – ……), वविता दाहाल (श्रीमान् – ……), सङ्गिता, सञ्जिता, शर्मिला, जीवन र कुमारी । १२४२२३३

४५ औं पुस्ताका खडानन्द का …….. । १२४२२३४

४५ औं पुस्ताकी मैया (शारदा) पोखरेल (श्रीमान् – लेखनाथ) का २ पुत्र – विमल र विनोद । २ पुत्री – …….. पराजुली (श्रीमान् – …….. ) र …….. भट्टराई (श्रीमान् – …….. ) ।

४५ औं पुस्ताकी ग‌‍ङ्गा त्रिताल (श्रीमान् – शङ्कर) का १ पुत्र – मिलन । ४ पुत्री – उषा (श्रीमान् – गुरागाई), निरु (श्रीमान् – पौडेल), विजना (श्रीमान् – भट्टराई) र …….. ।

४५ औं पुस्ताकी यमुना दाहाल (श्रीमान् – नारायण) का ३ पुत्री – अनु (श्रीमान् – माधव), बुइनी (श्रीमान् – बराल) र …….. ।

४५ औं पुस्ताकी राधा गुरागाईँ (श्रीमान् – इन्द्रप्रसाद) का १ पुत्र – रोशन । १ पुत्री – रचना ।

४३ औं पुस्ताका वेदनाथ (हरिविलाश) पुत्र

४४ औं पुस्ताका वासुदेवका सन्तान

४५ औं पुस्ताका जयप्रसाद (भार्या – देवी) का ……… । १२४२३२१

४५ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (भार्या – इन्दिरा भट्टराई) का २ पुत्र – चेतनाथ (ऋषि) र हरिहर । १२४२३२२

४५ औं पुस्ताका लालानाथ (भार्या – दुर्गा दाहाल) का १ पुत्र – सुवोध । ४ पुत्री – सुष्मा कोइराला (श्रीमान – अर्जुन), सर्मिष्टा खनाल (श्रीमान – विकास), सुस्मिता पोखरेल (श्रीमान – ससिम) र क्रिष्टिना । १२४२३२३

४५ औं पुस्ताका एकराज (भार्या – सावित्रा पोखरेल) का २ पुत्र – जनक र झलक । १ पुत्री – मन्दिरा भट्टराई(श्रीमान – …… भट्टराई) । १२४२३२४

४५ औं पुस्ताका ढाकाप्रसाद का ……. । १२४२३२५

४५ औं पुस्ताका यादवप्रसाद का ……. । १२४२३२६

४५ औं पुस्ताका विजय (भार्या – तारादेवी भट्टराई र गोमा न्यौपाने) का ३ पुत्र – अच्युत, अर्जुन र अनन्त । १ पुत्री – अन्जना पोखरेल (श्रीमान – …..) । १२४२३२७

४५ औं पुस्ताकी देवी न्यौपाने (श्रीमान् – यज्ञनिधी) का २ पुत्र – कृष्ण र …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४५ औं पुस्ताकी धनमाया सुबेदी (श्रीमान् – बोधराज) का १ पुत्र – …….. । १ पुत्री – …….. ।

४५ औं पुस्ताकी बाठी सुबेदी (श्रीमान् – बुध्दिनाथ) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४५ औं पुस्ताकी कविता भट्टराई (श्रीमान् – ….. भट्टराई) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४५ औं पुस्ताकी गिता भण्डारी (श्रीमान् – गोकुल) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४५ औं पुस्ताकी चन्द्रवदना दाहाल (श्रीमान् – ….. दाहाल) का …….. पुत्र – …….. । …….. पुत्री – …….. ।

४३ औं पुस्ताका टिकाराम पुत्र

४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान

४५ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – ……) का ३ पुत्र – कृष्ण, ………. र ………. । १२४३१३१

४३ औं पुस्ताका निधिराम पुत्र

४४ औं पुस्ताका बृध्दिलाल (श्रीकृष्ण) का सन्तान

४५ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – कमलादेवी वस्ती) का ३ पुत्र – कृष्णप्रसाद, धर्मप्रसाद र उमेशप्रसाद । ६ पुत्री – कल्पना घिमिरे, पुष्पा, रचना पोखरेल, सबनम पोखरेल, भारती निरौला र सुजाता । १२४३२३१

४५ औं पुस्ताकी पवित्रा घिमिरे का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नन्दलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका मोहन (भार्या – नर्वदा पराजुली) का २ पुत्र – हरि र दीपक । ५ पुत्री – तारा ढकाल, कमला चम्लागाईँ, लीला कार्की, कुन्ता बस्नेत र शारदा भण्डारी । १२४३२४१

४५ औं पुस्ताका बुध्दिनाथ (भार्या – गोमादेवी) का २ पुत्र – गोपीनाथ र किसन । ३ पुत्री – सीता, कौशीला र अनीता । १२४३२४२

४५ औं पुस्ताका पुष्पलाल (भार्या – टीकामाया) का २ पुत्र – विकाश र धीरज । १ पुत्री – सङ्गीता । १२४३२४३

४५ औं पुस्ताका गंगाप्रसाद (भार्या – कल्पना) का १ पुत्र – रमेश । २ पुत्री – माला र सुस्मिता । १२४३२४४

४३ औं पुस्ताका गोविन्द पुत्र

४४ औं पुस्ताका गौरीप्रसादका सन्तान

४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (भार्या – मेनुका सापकोटा) का २ पुत्र – प्रकाश र प्रदीप । १२४३३३१

४५ औं पुस्ताका गिरिराज (भार्या – चुनमाया पोखरेल) का १ पुत्र – प्रभात । २ पुत्री – सावित्रा र सुशीला घिमिरे । १२४३३३२

४५ औं पुस्ताकी शोभादेवी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका तारानाथ (तारपति) का सन्तान

४५ औं पुस्ताका हरिकृष्ण का ३ पुत्र – ……., ……. र …….. । १२४३३२१

४५ औं पुस्ताका थिरराज (दुर्गा) (भार्या – कलामाया तिम्सिना र …….. पोखरेल) का ३ पुत्र – ……., ……. र …….. । १२४३३२२

४५ औं पुस्ताकी डम्बरकुमारी दाहाल (श्रीमान् – हरीप्रसाद) का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी देवी घिमिरे (श्रीमान् – सुर्यप्रसाद) का २ पुत्र – गोविन्द र पुर्ण । २ पुत्री – रेनुका विश्वास र सरस्वती ओझा ।

४५ औं पुस्ताकी जलपादेवी पौडेल (श्रीमान् – मोतिलाल) का ३ पुत्र – महेश्वर, मोहन र …….. । ३ पुत्री – ……., ……. र …….. ।

४५ औं पुस्ताकी सीता (रेनुका) पौडेल (श्रीमान् – …….) का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी सावित्रा पोखरेल (श्रीमान् – …….) का ……… ।

४४ औं पुस्ताका गुणराजका सन्तान

४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४३३३१

४३ औं पुस्ताका अविकेशर पुत्र

४४ औं पुस्ताका जितबहादुरका सन्तान

४५ औं पुस्ताका योकबहादुरका ………. । १२४४२११

४५ औं पुस्ताका गुणबहादुरका ………. । १२४४२१२

४५ औं पुस्ताका तिखबहादुरका ………. । १२४४२१३

४५ औं पुस्ताका गोरबहादुरका ………. । १२४४२१४

४५ औं पुस्ताका कृष्णबहादुरका ………. । १२४४२१५

४३ औं पुस्ताका चन्द्रलाल (चन्द्रप्रसाद) पुत्र

४४ औं पुस्ताका देविप्रसादका सन्तान

४५ औं पुस्ताका खेमराज (भार्या – हेमकुमारी (रेखा)) का ……. । १२४५१११

४५ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – सम्झना) का १ पुत्र – आशुतोष । २ पुत्री – सुप्रिया र सोरुपा । १२४५११२

४५ औं पुस्ताका जीवनाथ (भार्या – अन्जना ठकुरी) का १ पुत्र – सुमन । १२४५११३

४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र (अर्जुन) (भार्या – रुक्मिणी पोखरेल) का ……. । १२४५११४

४५ औं पुस्ताकी दीपिका न्यौपाने का ……… ।

४४ औं पुस्ताका पुण्यप्रसादका सन्तान

४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र का ……. । १२४५१२१

४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४५१२२

४३ औं पुस्ताका तुलसीराम पुत्र

४४ औं पुस्ताका जयनाथ (जयनारायण) का सन्तान

४५ औं पुस्ताका इन्द्रविलास (भार्या – चन्द्रकला ढकाल) का ……. । १२४५३११

४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४५३१२

४५ औं पुस्ताकी जानुका भण्डारी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी देवी पौडेल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी मैया भण्डारी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी बच्ची काफ्ले का ……… ।

४४ औं पुस्ताका दधिरामका सन्तान

४५ औं पुस्ताका गोपिकृष्ण (भार्या – सुमित्रा लम्साल) का ४ पुत्र – ओमनाथ (रामप्रसाद), कुष्णप्रसाद, बिक्रम र सुशील । २ पुत्री – दुर्गा खनाल र मुना अधिकारी । १२४५३२१

४५ औं पुस्ताका तेजनाथ (तेजराज) (भार्या – विष्णुकला दाहाल) का ४ पुत्र – जीवनकुमार, उमेश, लोकमणी र भेषराज । ३ पुत्री – सरिता खनाल, शकुन्तला र सोभित । १२४५३२२

४५ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – शोभा हुमागाईँ) का २ पुत्र – बद्रीप्रसाद र सिध्दार्थ । ४ पुत्री – सविता लम्साल, यशोदा भट्टराई, पष्ठिका र कल्पना पोखरेल । १२४५३२३

४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२४५३२४

४५ औं पुस्ताकी तारादेवी दाहाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी एककुमारी सुवेदी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी सीता दाहाल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका श्यामलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४५३३१

४३ औं पुस्ताका मुकुन्द पुत्र

४४ औं पुस्ताका मणिरामका सन्तान

४५ औं पुस्ताका केशव (भार्या – डम्बरकुमारी गुरागाईँ र राधा पोखरेल) का ……. । १२४६२११

४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६२१२

४५ औं पुस्ताकी सावित्रा कोइराला का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी राधिका दाहाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी चन्द्रकला पराजुली का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी दामादेवी पौडेल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी बोधमाया कोइराला का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी तारादेवी गिरी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी जानुका नेपाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी हिरामाया नेपाल का ……… ।

४३ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र

४४ औं पुस्ताका गिरिराजका सन्तान

४५ औं पुस्ताका दीपक (भार्या – मनमाया सुवेदी र शारदा घिमिरे) का १ पुत्र – आशीष । २ पुत्री – प्रतीज्ञा र प्रकृति । १२४६३११

४५ औं पुस्ताका चण्डीप्रसाद (भार्या – दुर्गा निरौला) का १ पुत्र – कोविद । १२४६३१२

४५ औं पुस्ताकी अम्बिका चौधरी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी मन्जु काफ्ले का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नरनाथका सन्तान

४५ औं पुस्ताका सूर्यप्रकाश (भार्या – शुष्मा आचार्य) का १ पुत्र – सम्यक । १ पुत्री – सम्बोधि । १२४६३२१

४५ औं पुस्ताका चन्द्रप्रकाश (भार्या – सुनिता पौडेल) का १ पुत्र – अर्थ । १२४६३२२

४५ औं पुस्ताका निलमप्रकाश (भार्या – सुमित्रा ढुङ्गेल) का …….. । १२४६३२३

४५ औं पुस्ताकी मेनुका अधिकारी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका उमानाथका सन्तान

४५ औं पुस्ताका सुवास (भार्या – गायत्रा दाहाल) का १ पुत्र – सुगम । १ पुत्री – साइना । १२४६३३१

४५ औं पुस्ताका राजेन्द्र (भार्या – चञ्चला सुवेदी) का १ पुत्री – तनुषा । १२४६३३२

४५ औं पुस्ताका नारायण (भार्या – नन्दकला) का ……. । १२४६३३३

४४ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका वावुराम (भार्या – दुर्गा लम्साल) का …… । १२४६३४१

४५ औं पुस्ताका विवेक का …… । १२४६३४२

४५ औं पुस्ताकी गोमा न्यौपाने का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी नवीना भट्टरगाई का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी मन्जु न्यौपाने का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी लाचना का ……… ।

४४ औं पुस्ताका बासुदेवका सन्तान

४५ औं पुस्ताका केशव का …… । १२४६३५१

४५ औं पुस्ताका गायत्रीकुमार (भार्या – सीता दाहाल) का ……. । १२४६३५२

४३ औं पुस्ताका गंगाधर पुत्र

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल का सन्तान

४५ औं पुस्ताकी यशोदा लम्साल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी ……… घिमिरे का ……… ।

४३ औं पुस्ताका बलभद्र पुत्र

४४ औं पुस्ताका विष्णुकान्तका सन्तान

४५ औं पुस्ताका वेदनिधिका १ पुत्र – दिनेश । १२४७१११

४५ औं पुस्ताका सिध्देश्वरका १ पुत्र – टंकेश्वर । १२४७११२

४५ औं पुस्ताका बोधराज (भार्या – चन्द्रकला पौडेल) का १ पुत्र – विपुल । ४ पुत्री – विना, गीता, रीता र कल्पना । १२४७११३

४३ औं पुस्ताका अग्नीधर पुत्र

४४ औं पुस्ताका शिवलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका नरप्रसाद (भार्या – अम्बिका संग्रौला) का २ पुत्र – सञ्जय र सुरज । ३ पुत्री – क्पना, जुनु र दीपा । १२४८२२१

४५ औं पुस्ताका मदनप्रसाद (भार्या – कुमार सिवाकोटी) का २ पुत्र – विशाल र …….. । १२४८२२२

४५ औं पुस्ताका कुमार (भार्या – कुमारी भण्डारी) का १ पुत्र – गोविन्द । १ पुत्री – पूजा । १२४८२२३

४५ औं पुस्ताका टीकाराम (भार्या – कविता खनाल) का ……… । १२४८२२४

४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का ……… । १२४८२२५

४५ औं पुस्ताका सन्तोष का ……… । १२४८२२६

४५ औं पुस्ताकी मीना रिजाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी रिना लामिछाने का ……… ।

४४ औं पुस्ताका मनोरथका सन्तान

४५ औं पुस्ताका बालकृष्ण (भार्या – रेनुका) का २ पुत्र – सागर र किसन । १ पुत्री – नीलम । १२४८२३१

४५ औं पुस्ताका तुलसी का ……… । १२४८२३२

४४ औं पुस्ताका भगीरथका सन्तान

४५ औं पुस्ताका हेमलाल (भार्या – लालमाया) का ……… । १२४८२४१

४५ औं पुस्ताका तेजकुमार का ……… । १२४८२४२

४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद का ……… । १२४८२४३

४५ औं पुस्ताका लोकनाथ का ……… । १२४८२४४

४५ औं पुस्ताका घनश्याम का ……… । १२४८२४५

४४ औं पुस्ताका दातारामका सन्तान

४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२४८२५१

४४ औं पुस्ताका रघुनाथका सन्तान

४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२४८२६१

४४ औं पुस्ताका चन्द्रलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका धर्मानन्दका सन्तान

४६ औं पुस्ताका डम्बरू (भार्या – उमादेवी सुवेदी) का १ पुत्र – विनोद । १ पुत्री – सुशीला । १२४१११११

४६ औं पुस्ताका गुरूप्रसाद (भार्या – रामजीदेवी काफ्ले) का ३ पुत्र – राजु, राम (सुजन) र लक्ष्मण (शुदर्शन) । १ पुत्री – अनुराधा । १२४१११२१

४५ औं पुस्ताका डम्बरूका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२४१११२१

४४ औं पुस्ताका बुध्दिराम पुत्र

४५ औं पुस्ताका नेत्रप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका चुडामणी (भार्या – नन्दकुमारी नेपाल) का ४ पुत्र – हिरण्य, देवीप्रसाद, लेखनाथ र इन्द्रप्रसाद । २ पुत्री – सुशीला पोखरेल र शकुन्तला निरौला । १२४११२११

४६ औं पुस्ताका जयधर्म (भार्या – चन्द्रकला नेपाल) का २ पुत्र – ध्रुवप्रसाद र सोमराज । ५ पुत्री – सीता दाहाल, शान्ता न्यौपाने, शारदा पराजुली, शोभा पराजुली र सरिता निरौला । १२४११२१२

४६ औं पुस्ताका रोहिणी (भार्या – मालती भण्डारी) का २ पुत्र – रोशन (शिव) र भोजराज । १ पुत्री – रवीना दाहाल । १२४११२१३

४६ औं पुस्ताकी डम्बरकुमारी न्यौपाने का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी वेदकुमारी ढकाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी राधिका अधिकारी का ……… ।

४५ औं पुस्ताका ऋषिकेशका सन्तान

४६ औं पुस्ताका घनश्याम का …….. । १२४११२२१

४६ औं पुस्ताका भूमिनन्द का ……. । १२४११२२२

४६ औं पुस्ताकी अञ्जु का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी नारायणी का ……… ।

४५ औं पुस्ताका फारसनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – मेनुका निरौला) का २ पुत्र – पिपल र परीतोष । १२४१११२३१

४६ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (भार्या – चन्द्रकला रायामाझी) का १ पुत्री – हसिना । १२४१११२३२

४६ औं पुस्ताका चोकप्रसाद (सागर) (भार्या – मुना गुरागाईँ) का …… । १२४१११२३३

४६ औं पुस्ताका गायत्री (भार्या – रिचा न्यौपाने) का १ पुत्र – यादव । १२४१११२३४

४६ औं पुस्ताकी राधिका पराजुली का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सीता गुरागाईँ का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी हरिमाया ढकाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कान्ता अधिकारी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी रुपा (विना) पौडेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी रेखा (मीना) दाहाल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका रविलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका रामनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद (भार्या – गंगा बराल) का २ पुत्र – निराजन र राजन । १२४११४११

४६ औं पुस्ताका फणिन्द्र (भार्या – पार्वता पौडेल) का १ पुत्र – उज्वल । १ पुत्री – उषा । १२४११४१२

४६ औं पुस्ताका राजन (भार्या – यशोदा खनाल) का १ पुत्र – प्रेमप्रसाद । १२४११४१३

४६ औं पुस्ताकी गीता खनाल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका पद्मलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका नारायणका सन्तान

४६ औं पुस्ताका उत्तम का ……… । १२४११५११

४६ औं पुस्ताका सन्तोष (भार्या – भोगकुमारी कोइराला) का १ पुत्र – चेतराज । १२४११५१२

४६ औं पुस्ताका अर्जुन का ……….. । १२४११५१३

४६ औं पुस्ताकी सुशीला घिमिरे का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी ईश्वरी खनाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी गीता खनाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताका हिरण्यका सन्तान

४६ औं पुस्ताका …….. का ……… । १२४११५२१

४४ औं पुस्ताका होमनाथ पुत्र

४५ औं पुस्ताका चुडामणीका सन्तान

४६ औं पुस्ताका गिरिराज का ……… । १२४२१२११

४६ औं पुस्ताका गोविन्द (भार्या – शारदा न्यौपाने) का ५ पुत्री – इन्दिरा न्यौपाने (श्रीमान चिरञ्जिवी), इश्वरा दाहाल (श्रीमान डम्बरूबल्लभ), हीरा दाहाल (श्रीमान डम्बरूबल्लभ), दुर्गा बराल (श्रीमान योगेश) र रिता योन्जन (श्रीमान छना) । १२४२१२१२

४६ औं पुस्ताका नारायण (भार्या – मनमाया सुवेदी) का १ पुत्र – सचेन । २ पुत्री – उमा घिमिरे (श्रीमान दिपकमणी) र गिता कोइराला (श्रीमान अनन्त) । १२४२१२१३

४६ औं पुस्ताकी मनिकर्णिका पराजुली (श्रीमान धर्मानन्द) का ……… ।

४४ औं पुस्ताका पिताम्बर पुत्र

४५ औं पुस्ताका सुरेशका सन्तान

४६ औं पुस्ताकी सुजाता दाहाल (श्रीमान टिकाप्रसाद) का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुधा पन्त (श्रीमान शिशिर) का ………. ।

४५ औं पुस्ताका गायत्रीका सन्तान

४६ औं पुस्ताका कासस का ……… । १२४२१३४१

४६ औं पुस्ताका एलिस का ………. । १२४२१३४२

४६ औं पुस्ताकी एलिजा का ……… ।

४५ औं पुस्ताका शिवका सन्तान

४६ औं पुस्ताका शिशिर का ……… । १२४२१३५१

४६ औं पुस्ताकी श्रिष्टी (पृयालक्ष्मी) पाण्डे (श्रीमान -विजयकुमार) का ……… ।

४५ औं पुस्ताका भोलाका सन्तान

४६ औं पुस्ताका विपुल का ……… । १२४२१३६१

४६ औं पुस्ताका विपण का ……… । १२४२१३६२

४५ औं पुस्ताका चेतनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४२१३८१

४४ औं पुस्ताका खगेन्द्र पुत्र

४५ औं पुस्ताका लोकनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका पुरूषोत्तम (भार्या – मन्दिरा तिम्सिना) का २ पुत्री – एलिशा र एञ्जिला । १२४२२१११

४६ औं पुस्ताका ढाकाप्रसाद (भार्या – रिता गुरागाईँ) का १ पुत्री – लिजा । १२४२२११२

४६ औं पुस्ताका मधुसुदन (भार्या – अम्बिका बराल) का १ पुत्री – नोयसी । १२४२२११३

४६ औं पुस्ताकी सुशिला पौडेल (श्रीमान दयाराम) का १ पुत्र – नितेश । १ पुत्री – निशिला ।

४५ औं पुस्ताका धरणीका सन्तान

४६ औं पुस्ताका केशव (चिरञ्जिवी) का ……….. । १२४२२१२१

४६ औं पुस्ताका सागर (भार्या – रेखा पौडेल) का १ पुत्र – हिमेश । १२४२२१२२

४६ औं पुस्ताकी राधिका (रेखा) फुयाल (श्रीमान खेमप्रसाद) का १ पुत्र – निमेश । १ पुत्री – निमिशा ।

४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका मिलन का …….. । १२४२२१३१

४६ औं पुस्ताकी मनिला का ………. ।

४५ औं पुस्ताका रामकुमार का सन्तान

४६ औं पुस्ताका नूतनविनोद का …….. । १२४२२१४१

४५ औं पुस्ताका सितारामका सन्तान

४६ औं पुस्ताका दयाराम का ……… । १२४२२१५१

४६ औं पुस्ताका दिनेश का ……….. । १२४२२१५२

४६ औं पुस्ताकी दिपा पोखरेल (श्रीमान खेमप्रसाद) का १ पुत्र – रिदम ।

४४ औं पुस्ताका नेत्रप्रसाद पुत्र

४५ औं पुस्ताका कृष्णका सन्तान

४६ औं पुस्ताका टेनिश (लोकनाथ) का …….. । १२४२१५११

४६ औं पुस्ताका निशान का ……… । १२४२१५१२

४६ औं पुस्ताकी क्रिशला (भगवती) का ………. ।

४४ औं पुस्ताका तारानाथ पुत्र

४५ औं पुस्ताका विष्णुप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका पुरूषोत्तम (भार्या – इन्दिरा दाहाल) का १ पुत्र – अनन्त । ५ पुत्री – कल्पना लोहनी (श्रीमान अर्जुन), अर्चला अधिकारी (श्रीमान …… अधिकारी), नितु भट्टराई (श्रीमान …….. भट्टराई), निरू भण्डारी (श्रीमान पुष्पराज) र मिना ….. (श्रीमान …..) । १२४२२१११

४६ औं पुस्ताकी शान्ता चम्लागाईँ (श्रीमान – इन्द्रप्रसाद) का ………. ।

४५ औं पुस्ताका जगन्नाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका एकराज (भार्या – कमला सुवेदी) का २ पुत्र – राजेश र दिनेश । १ पुत्री – रचना फुयाँल (श्रीमान ……फुयाँल)। १२४२२१२१

४६ औं पुस्ताका योगराज (कृष्ण) (भार्या – मुना भट्टराई) का २ पुत्री – आयुषा र …….. । १२४२२१२२

४६ औं पुस्ताकी सिता दाहाल (श्रीमान पिताम्बर) का १ पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी प्रेमकुमारी घिमिरे (श्रीमान शान्तीराम) का १ पुत्र – अमित । २ पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी चन्द्रकला सिग्देल (श्रीमान पुण्यप्रसाद) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४५ औं पुस्ताका नरहरिका सन्तान

४६ औं पुस्ताका नवराज (भार्या – इन्दिरा रेग्मी) का १ पुत्र – रितेश (ऋकेश) । १२४२२१३१

४६ औं पुस्ताका पर्शुराम (दुर्गा) (भार्या – कमला दाहाल) का १ पुत्र – डेगराज (रेहिन) । १ पुत्री – जीवनकुमारी (रोजिना) । १२४२२१३२

४६ औं पुस्ताका बाबुराम (भार्या – उमा शिवाकोटी) का १ पुत्र – अभय । १ पुत्री – ……… । १२४२२१३३

४६ औं पुस्ताका नवीन (भार्या – ……) का ……… । १२४२२१३४

४६ औं पुस्ताकी शकुन्तला पोखरेल (श्रीमान ……. पोखरेल) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी मालती भट्टराई (श्रीमान रमेश) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी रीता वली (श्रीमान ……. वली) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४५ औं पुस्ताका गंगाप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका पिताम्वर (शिव) (भार्या – कोपिला दाहाल) का १ पुत्र – मनीष । १ पुत्री – मेनिशा । १२४२२१४१

४६ औं पुस्ताका यादव (एकराज) (भार्या – लेखा काफ्ले) का १ पुत्री – आशिका । १२४२२१४२

४६ औं पुस्ताकी रमा रेग्मी (श्रीमान हरीप्रसाद) का १ पुत्र – ……… । १ पुत्री – ……… ।

४५ औं पुस्ताका हेमन्त (गोपाल) का सन्तान

४६ औं पुस्ताका चन्द्रमणी (भार्या – अञ्जु अधिकारी) का १ पुत्री – अनुष्का । १२४२२१५१

४६ औं पुस्ताका इन्द्रमणी (भार्या – सुनिता रेग्मी) का १ पुत्र – साकार । १ पुत्री – सेविका । १२४२२१५२

४६ औं पुस्ताका धर्मानन्द का ……… । १२४२२१५३

४६ औं पुस्ताकी सुमित्रा दाहाल (श्रीमान जानुका) का २ पुत्र – उध्दव र उत्तम । १ पुत्री – अस्मिता ।

४६ औं पुस्ताकी मन्दिरा भट्टराई (श्रीमान तुलसीराम) का २ पुत्र – सन्देश र सुशील । १ पुत्री – सुष्मिता ।

४६ औं पुस्ताकी विना भट्टराई (श्रीमान मात्रिकाप्रसाद) का १ पुत्र – मन्दीप । १ पुत्री – दीपा ।

४५ औं पुस्ताका टेकनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका कृष्णमणी (भार्या – निर्मला कोइराला) का १ पुत्र – सिध्दार्थ । १२४२२१६१

४६ औं पुस्ताका हिरामणी (भार्या – संगीता दाहाल) का …….. । १२४२२१६२

४६ औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्रमणी का …….. । १२४२२१६३

४४ औं पुस्ताका शशिधर पुत्र

४५ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका मदन (बाबुराम) (भार्या – ज्ञानु तिवारी) का २ पुत्री – मेघना र मेनका । १२४२२२११

४६ औं पुस्ताका सतिशकुमार (भार्या – विमला काफ्ले) का २ पुत्री – सविना र रेष्मा । १२४२२२१२

४६ औं पुस्ताकी सरिता ढकाल (श्रीमान ……) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी शकुन्तला त्रिताल (श्रीमान कमल) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी पिङ्की ओडारी (श्रीमान ……) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४५ औं पुस्ताका ठमनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका विकल (भार्या – …….) का …….. । १२४२२२२१

४६ औं पुस्ताका विपुल (भार्या – …….) का ……… । १२४२२२२२

४५ औं पुस्ताका लेखनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ओसिसकुमार का …….. । १२४२२२३१

४६ औं पुस्ताकी ओसिन पोखरेल (श्रीमान …….) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४५ औं पुस्ताका सिताराम (उमेश) का सन्तान

४६ औं पुस्ताकी ओसिका खनाल (श्रीमान – …….) का ……… पुत्र ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी ओसिमा (श्रीमान – …….) का ……… पुत्र ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४५ औं पुस्ताका मोहनका सन्तान

४६ औं पुस्ताका विकाश (विजय) का ………. । १२४२२२५१

४६ औं पुस्ताका विवेक (भार्या – विमि गिरी) का ………. । १२४२२२५२

४५ औं पुस्ताका रमेशका सन्तान

४५ औं पुस्ताका रितकुमार का …….. । १२४२२२६१

४४ औं पुस्ताका देवीप्रसाद पुत्र

४५ औं पुस्ताका पदम (गणेश) का सन्तान

४६ औं पुस्ताका सुभाष (भार्या – रन्जना खतिवडा) का १ पुत्र – सुजल । १२४२२३११

४६ औं पुस्ताकी मीरा पोखरेल (श्रीमान नवीन) का २ पुत्री – नमिता र निकिता ।

४५ औं पुस्ताका युवराजका सन्तान

४६ औं पुस्ताका राजेन्द्र/लालप्रसाद का ………… । १२४२२३२१

४६ औं पुस्ताका वसन्तराज (भार्या – ……..) का ……….. । १२४२२३२२

४६ औं पुस्ताकी लिला दाहाल (श्रीमान बसन्त ) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी अनुराधा ढकाल (श्रीमान् – ……) का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सरिता …… (श्रीमान् – ……) का ……… ।

४५ औं पुस्ताका कुमारका सन्तान

४६ औं पुस्ताका जीवन (सुजन) का ……… । १२४२२३३१

४६ औं पुस्ताकी सविता दाहाल (श्रीमान …… ) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४६ औं पुस्ताकी वविता दाहाल (श्रीमान …… ) का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी संगीता का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सञ्जीता का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी शर्मिला का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी जीवन का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कुमारी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका वासुदेव पुत्र

४५ औं पुस्ताका हरिप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका चेतनाथ (ऋषि) (भार्या – लक्ष्मी खनाल) का २ पुत्र – नविनचन्द्र (नारदमुनि) र बालमुकुन्द । २ छोरी – प्रमिला (मनु) पौडेल (श्रीमान ……) र अनुसा । १२४२३१२१

४६ औं पुस्ताका हरिहर (भार्या – गोमा त्रिताल) का १ पुत्र – रविनचन्द्र (रोहिणीप्रसाद) । २ पुत्री – रंजिता र कल्पना । १२४२३१२२

४५ औं पुस्ताका लालानाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका सुवोध का ‍…….. । १२४२३१३१

४६ औं पुस्ताकी सुष्मा कोइराला (श्रीमान – अर्जुन) का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सर्मिष्टा खनाल (श्रीमान – विकास) का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुस्मिता पोखरेल (श्रीमान – ससिम) का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी क्रिष्टिना का ……… ।

४५ औं पुस्ताका एकराजका सन्तान

४६ औं पुस्ताका जनक का ……… । १२४२३१४१

४६ औं पुस्ताका झलक का ……… । १२४२३१४२

४६ औं पुस्ताकी मन्दिरा भट्टराई (श्रीमान भट्टराई ) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४५ औं पुस्ताका विजयका सन्तान

४६ औं पुस्ताका अच्युत (भार्या – पुनम नेपाल) का १ पुत्री – अस्मिता । १२४२३१७१

४६ औं पुस्ताका अर्जुन (भार्या – गौरी लामिछाने) का १ पुत्र – गौरव । १२४२३१७२

४६ औं पुस्ताका अनन्त (भार्या – प्रमिला लम्साल) का ……… । १२४२३१७३

४६ औं पुस्ताकी अन्जना पोखरेल (श्रीमान …….) का ……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।

४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र

४५ औं पुस्ताका होमनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका कृष्ण का ……….. । १२४३१३११

४६ औं पुस्ताका ……. का ………. । १२४३१३१२

४६ औं पुस्ताका ……. का ………. । १२४३१३१३

४४ औं पुस्ताका बृध्दिलाल (श्रीकृष्ण) पुत्र

४५ औं पुस्ताका होमनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – संगीता दाहाल) का १ पुत्र – परीतोष । १२४३२३११

४६ औं पुस्ताका धर्मप्रसाद (भार्या – सरस्वती तिम्सिना) का ……… । १२४३२३१२

४६ औं पुस्ताका उमेशप्रसाद का ………. । १२४३२३१३

४६ औं पुस्ताकी कल्पना घिमिरे का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी पुष्पा का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी रचना पोखरेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सवनम पोखरेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी भारती निरौला का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुजाता का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका मोहन का सन्तान

४६ औं पुस्ताका हरि (भार्या – सीता दाहाल) का १ पुत्र – प्रज्वल । १ पुत्री – पूजा । १२४३२४११

४६ औं पुस्ताका दीपक का …….. । १२४३२४१२

४६ औं पुस्ताकी तारा ढकाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कमला चम्लागाईँ का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी लीला कार्की का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कुन्ता बस्नेत का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी शारदा भण्डारी का ……… ।

४५ औं पुस्ताका बुध्दिनाथ का सन्तान

४६ औं पुस्ताका गोपीनाथ का …….. । १२४३२४२१

४६ औं पुस्ताका किसन का …….. । १२४३२४२२

४६ औं पुस्ताकी सीता का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कौशीला का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी अनीता का ……… ।

४५ औं पुस्ताका पुष्पलाल का सन्तान

४६ औं पुस्ताका विकाश का …….. । १२४३२४३१

४६ औं पुस्ताका धीरज का …….. । १२४३२४३२

४६ औं पुस्ताकी सङ्गीता का ……… ।

४५ औं पुस्ताका गंगाप्रसाद का सन्तान

४६ औं पुस्ताका रमेश का …….. । १२४३२४४१

४६ औं पुस्ताकी माला का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुस्मिता का ……… ।

४४ औं पुस्ताका गौरीप्रसाद पुत्र

४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद का सन्तान

४६ औं पुस्ताका प्रकाश का …….. । १२४३३३११

४६ औं पुस्ताका प्रदीप का …….. । १२४३३३१२

४५ औं पुस्ताका गिरिराज का सन्तान

४६ औं पुस्ताका प्रभात का …….. । १२४३३३२१

४६ औं पुस्ताकी सावित्रा का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुशीला घिमिरे का ……… ।

४४ औं पुस्ताका तारानाथ (तारपति) पुत्र

४५ औं पुस्ताका हरिकृष्ण का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४३३२११

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४३३२१२

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४३३२१३

४५ औं पुस्ताका थिरराज (दुर्गा) का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४३३२२१

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४३३२२२

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४३३२२३

४४ औं पुस्ताका जितबहादुर पुत्र

४५ औं पुस्ताका योकबहादुर का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१११

४५ औं पुस्ताका गुणबहादुर का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१२१

४५ औं पुस्ताका तिखबहादुर का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१३१

४५ औं पुस्ताका गोरबहादुर का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१४१

४५ औं पुस्ताका कृष्णबहादुर का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१५१

४४ औं पुस्ताका देविप्रसाद पुत्र

४५ औं पुस्ताका खेमराज का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५११११

४५ औं पुस्ताका उमानाथ का सन्तान

४६ औं पुस्ताका आशुतोष का ….. । १२४५११२१

४६ औं पुस्ताकी सुप्रिया का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सोरुपा का ……… ।

४५ औं पुस्ताका जीवनाथ का सन्तान

४६ औं पुस्ताका सुमन का ….. । १२४५११३१

४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र (अर्जुन) का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५११४१

४४ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद पुत्र

४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५१२११

४४ औं पुस्ताका जयनाथ (जयनारायण) पुत्र

४५ औं पुस्ताका इन्द्रविलास का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५३१११

४४ औं पुस्ताका दधिराम पुत्र

४५ औं पुस्ताका गोपिकृष्णका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ओमनाथ (रामप्रसाद) (भार्या – मनसा नेपाल) का १ पुत्र – सुवित । १ पुत्री – सुप्रिया । १२४५३२११

४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका (भार्या – गंगा गुरागाईँ) का १ पुत्र – प्रमोद । २ पुत्री – मनका र कौशीला । १२४५३२१२

४६ औं पुस्ताका बिक्रम (भार्या – उषा खनाल) का १ पुत्री – विभुषा । १२४५३२१३

४६ औं पुस्ताका सुशील (भार्या – रुपा तिमिल्सिना) का १ पुत्र – सन्देश । १२४५३२१४

४६ औं पुस्ताकी दुर्गा खनाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी मुना अधिकारी का ……… ।

४५ औं पुस्ताका तेजनाथ (तेजराज) का सन्तान

४६ औं पुस्ताका जीवनकुमार (भार्या – निर्मला ढकाल) का १ पुत्र – सुर्यप्रसाद । २ पुत्री – सजना र अर्पणा । १२४५३२२१

४६ औं पुस्ताका उमेश (भार्या – शुष्मा पोखरेल) का २ पुत्र – मनीष र संगम । ३ पुत्री – मेनुका, मोनिका र लक्ष्मी । १२४५३२२२

४६ औं पुस्ताका लोकमणी (भार्या – …….) का १ पुत्र – निर्मल । १२४५३२२३

४६ औं पुस्ताका भेषराज का ……. । १२४५३२२४

४६ औं पुस्ताकी सरिता खनाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी शकुन्तला का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सोभित का ……… ।

४५ औं पुस्ताका युवराजका सन्तान

४६ औं पुस्ताका बद्रीप्रसाद (भार्या – सावित्रा तिमिल्सिना) का १ पुत्र – सबल । १ पुत्री – बोधकुमारी । १२४५३२३१

४६ औं पुस्ताका सिध्दार्थ का ……. । १२४५३२३२

४६ औं पुस्ताकी सविता लम्साल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी यशोदा भट्टराई का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी पष्ठिका खनाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कल्पना पोखरेल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका मणिराम पुत्र

४५ औं पुस्ताका केशव का सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६२१११

४४ औं पुस्ताका गिरिराज पुत्र

४५ औं पुस्ताका दीपकका सन्तान

४६ औं पुस्ताका आशीष का ……. । १२४६३१११

४६ औं पुस्ताकी प्रतीज्ञा का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी प्रकृति का ……… ।

४५ औं पुस्ताका चण्डीप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका कोविद का ……. । १२४६३१२१

४४ औं पुस्ताका नरनाथ पुत्र

४५ औं पुस्ताका सूर्यप्रकाशका सन्तान

४६ औं पुस्ताका सम्यक का ……. । १२४६३२११

४६ औं पुस्ताकी सम्बोधि का ……… ।

४५ औं पुस्ताका चन्द्रप्रकाशका सन्तान

४६ औं पुस्ताका अर्थ का ……. । १२४६३२२१

४५ औं पुस्ताका निलमप्रकाशका सन्तान

४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४६३२३१

४४ औं पुस्ताका उमानाथ पुत्र

४५ औं पुस्ताका सुवासका सन्तान

४६ औं पुस्ताका सुगम का ……. । १२४६३३११

४६ औं पुस्ताकी साइना का ……… ।

४५ औं पुस्ताका राजेन्द्रका सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का …… । १२४६३३२१

४६ औं पुस्ताकी तनुषा का ……… ।

४५ औं पुस्ताका नारायणका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६३३३१

४४ औं पुस्ताका छविलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका वावुरामका सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का …… । १२४६३४११

४५ औं पुस्ताका विवेक का सन्तान

४६ औं पुस्ताका ….. का …. । १२४६३४२१

४४ औं पुस्ताका बासुदेव पुत्र

४५ औं पुस्ताका गायत्रीकुमार का सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६३५२१

४४ औं पुस्ताका विष्णुकान्त पुत्र

४५ औं पुस्ताका वेदनिधिका सन्तान

४६ औं पुस्ताका दिनेश का …….. । १२४७११११

४५ औं पुस्ताका सिध्देश्वरका सन्तान

४६ औं पुस्ताका टंकेश्वर का ……. । १२४७११२१

४५ औं पुस्ताका बोधराजका सन्तान

४६ औं पुस्ताका विपुल का ‍…….. । १२४७११३१

४६ औं पुस्ताकी विना का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी गीता का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी रीता का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कल्पना का ……… ।

४४ औं पुस्ताका शिवलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका नरप्रसाद का सन्तान

४६ औं पुस्ताका सञ्जय का ……. । १२४८२२११

४६ औं पुस्ताका सुरज का ……. । १२४८२२१२

४६ औं पुस्ताकी कल्पना का ……. ।

४६ औं पुस्ताकी जुनु का ……. ।

४६ औं पुस्ताकी दीपा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका मदनप्रसाद का सन्तान

४६ औं पुस्ताका विशाल का ……. । १२४८२२२१

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४८२२२२

४५ औं पुस्ताका कुमार का सन्तान

४६ औं पुस्ताका गोविन्द का ……. । १२४८२२३१

४६ औं पुस्ताकी पूजा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका टीकाराम का सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४८२२४१

४४ औं पुस्ताका मनोरथ पुत्र

४५ औं पुस्ताका बालकृष्ण का सन्तान

४६ औं पुस्ताका सागर का ……. । १२४८२३११

४६ औं पुस्ताका किसन का ……. । १२४८२३१२

४६ औं पुस्ताकी नीलम का ……. ।

४५ औं पुस्ताका तुलसी का सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४८२३२१

४४ औं पुस्ताका भगीरथ पुत्र

४५ औं पुस्ताका हेमलाल का सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४८२४११

४५ औं पुस्ताका धर्मानन्द पुत्र

४६ औं पुस्ताका डम्बरू का सन्तान

४७ औं पुस्ताका विनोद का ……. । १२४११११११

४७ औं पुस्ताकी सुशीला का ……. ।

४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका राजु (भार्या – शर्मिला न्यौपाने) का ……. । १२४११११२१

४७ औं पुस्ताका राम (सुजन) का ……. । १२४११११२२

४७ औं पुस्ताका लक्ष्मण (शुदर्शन) का ……. । १२४११११२३

४७ औं पुस्ताकी अनुराधा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका नेत्रप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका चुडामणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका हिरण्य (भार्या – कमला अधिकारी) का ……………. । १२४११२१११

४७ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (भार्या – लता न्यौपाने) का २ पुत्री – सितम र शीतल । १२४११२११२

४७ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्या – प्रमिला निरौला) का १ पुत्र – निलेश । १ पुत्री – निष्टा । १२४११२११३

४७ औं पुस्ताका इन्द्रप्रसाद (भार्या – कञ्चन रेग्मी) का २ पुत्री – समानता र स्रष्टा । १२४११२११४

४७ औं पुस्ताकी सुशीला पोखरेल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी शकुन्तला निरौला का ……. ।

४६ औं पुस्ताका जयधर्म का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ध्रुवप्रसाद (भार्या – ……) का १ पुत्र – आयुष । १२४११२१२१

४७ औं पुस्ताका सोमराज (भार्या – सविता कोइराला) का ……………. । १२४११२१२२

४७ औं पुस्ताकी सीता दाहाल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी शान्ता न्यौपाने का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी शारदा पराजुली का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी शोभा पराजुली का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी सरिता निरौला का ……. ।

४६ औं पुस्ताका रोहिणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका रोशन (शिव) (भार्या – गीता भट्टराई) का १ पुत्री – सन्ध्या । १२४११२१३१

४७ औं पुस्ताका भोजराज का……………. । १२४११२१३२

४७ औं पुस्ताकी रविना दाहाल का ……. ।

४५ औं पुस्ताका फारसनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका युवराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका पिपल का ……….. । १२४१११२३११

४७ औं पुस्ताका परीतोष का ……….. । १२४१११२३१२

४६ औं पुस्ताका देवीप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ……….. । १२४१११२३२१

४७ औं पुस्ताकी हसिना का ……. ।

४६ औं पुस्ताका चोकप्रसाद (सागर) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ……….. । १२४१११२३३१

४६ औं पुस्ताका गायत्री का सन्तान

४७ औं पुस्ताका यादव का ……….. । १२४१११२३४१

४५ औं पुस्ताका रामनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका निराजन का ……….. । १२४११४१११

४७ औं पुस्ताका राजन का ……….. । १२४११४११२

४६ औं पुस्ताका फणिन्द्र का सन्तान

४७ औं पुस्ताका उज्वल का ……….. । १२४११४१२१

४७ औं पुस्ताकी उषा का ……. ।

४६ औं पुस्ताका राजन का सन्तान

४७ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद का ……….. । १२४११४१३१

४५ औं पुस्ताका नारायण पुत्र

४६ औं पुस्ताका सन्तोष का सन्तान

४७ औं पुस्ताका चेतराज का ……….. । १२४११५१२१

४५ औं पुस्ताका चुडामणी पुत्र

४६ औं पुस्ताका गोविन्द का सन्तान

४७ औं पुस्ताकी इन्दिरा न्यौपाने (श्रीमान चिरञ्जिवी) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी इश्वरा दाहाल (श्रीमान डम्बरूबल्लभ) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी हीरा दाहाल (श्रीमान डम्बरूबल्लभ) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी दुर्गा बराल (श्रीमान योगेश) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी रिता योन्जन (श्रीमान छना) का ……. ।

४६ औं पुस्ताका नारायण का सन्तान

४७ औं पुस्ताका सचेन (भार्या – करूणा नेपाल) का १ पुत्र – अदित । १ पुत्री – आज्ञा । १२४२१२१३१

४७ औं पुस्ताकी उमा घिमिरे (श्रीमान दिपकमणी) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी गिता कोइराला (श्रीमान अनन्त) का ……. ।

४५ औं पुस्ताका लोकनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका पुरूषोत्तम का सन्तान

४७ औं पुस्ताकी एलिशा का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी एञ्जिला का ……. ।

४६ औं पुस्ताका ढाकाप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताकी लिजा का ……. ।

४६ औं पुस्ताका मधुसुदन का सन्तान

४७ औं पुस्ताकी नोयसी का ……. ।

४५ औं पुस्ताका धरणी पुत्र

४६ औं पुस्ताका सागर का सन्तान

४७ औं पुस्ताका हिमेश का ………… । १२४२२१२२१

४५ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका पुरूषोत्तम का सन्तान

४७ औं पुस्ताका अनन्त (भार्या – ……) का ………… । १२४२२११११

४७ औं पुस्ताकी कल्पना लोहनी (श्रीमान अर्जुन) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी अर्चला अधिकारी (श्रीमान …… अधिकारी) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी नितु भट्टराई (श्रीमान …….. भट्टराई) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी निरू भण्डारी (श्रीमान पुष्पराज) का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी मिना ….. (श्रीमान …..) का ……. ।

४५ औं पुस्ताका जगन्नाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका एकराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका राजेश का ………… । १२४२२१२११

४७ औं पुस्ताका दिनेश का ………… । १२४२२१२१२

४७ औं पुस्ताकी रचना फुयाँल (श्रीमान …..) का ……. ।

४६ औं पुस्ताका योगराज (कृष्ण) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ………. का ………… । १२४२२१२२१

४७ औं पुस्ताकी आयुषा का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।

४५ औं पुस्ताका नरहरि पुत्र

४६ औं पुस्ताका नवराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका रितेश (ऋकेश) का ………… । १२४२२१३११

४६ औं पुस्ताका पर्रशुराम का सन्तान

४७ औं पुस्ताका डेगराज (ऋकेश) का ………… । १२४२२१३२१

४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।

४६ औं पुस्ताका बाबुराम का सन्तान

४७ औं पुस्ताका अभय का ………… । १२४२२१३३१

४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।

४६ औं पुस्ताका नवीन का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२१३४१

४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।

४५ औं पुस्ताका गंगाप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका पिताम्वर (शिव) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका मनीष का ………… । १२४२२१४११

४७ औं पुस्ताकी मोनिशा का ……. ।

४६ औं पुस्ताका यादव (एकराज) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२१४२१

४७ औं पुस्ताकी आशिका का ……. ।

४५ औं पुस्ताका हेमन्त (गोपाल) पुत्र

४६ औं पुस्ताका चन्द्रमणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२१५११

४७ औं पुस्ताकी अनुष्का का ……. ।

४६ औं पुस्ताका इन्द्रमणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका साकार का ………… । १२४२२१५२१

४७ औं पुस्ताकी सेविका का ……. ।

४५ औं पुस्ताका टेकनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका कृष्णमणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका सिध्दार्थ का ………… । १२४२२१६११

४६ औं पुस्ताका हिरामणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२२१६२१

४५ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका मदन (बाबुराम) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२२२१११

४७ औं पुस्ताकी मेघना का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी मेनका का ……. ।

४६ औं पुस्ताका सतिशकुमार का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२२२१२१

४७ औं पुस्ताकी सविना का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी रेष्मा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका ठमनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका विकल का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२२२११

४६ औं पुस्ताका विपुल का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४२२२२२१

४५ औं पुस्ताका लेखनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका ओसिसकुमार का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२२३११

४५ औं पुस्ताका मोहन पुत्र

४६ औं पुस्ताका विकाश (विजय) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२२५११

४६ औं पुस्ताका विवेक का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२२५२१

४५ औं पुस्ताका रमेश पुत्र

४६ औं पुस्ताका रितकुमार का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२२६११

४५ औं पुस्ताका पदम (गणेश) पुत्र

४६ औं पुस्ताका सुभाष का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२३१११

४५ औं पुस्ताका युवराज पुत्र

४६ औं पुस्ताका वसन्तराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२३२२१

४५ औं पुस्ताका कुमार पुत्र

४६ औं पुस्ताका जीवन (सुजन) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४२२३३११

४५ औं पुस्ताका हरिप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका चेतनाथ (ऋषि) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका नविनचन्द्र (नारदमुनि) का ………… । १२४२३१२११

४७ औं पुस्ताका बालमुकुन्द का ………… । १२४२३१२१२

४७ औं पुस्ताकी प्रमीला (मनु) पौडेल (श्रीमान ……) का ………… ।

४७ औं पुस्ताकी अनुसा का ………… ।

४६ औं पुस्ताका हरिहर का सन्तान

४७ औं पुस्ताका रविनचन्द्र (रोहिणीप्रसाद) का ………… । १२४२३१२२१

४७ औं पुस्ताकी रजिता का ………… ।

४७ औं पुस्ताकी कल्पना का ………… ।

४५ औं पुस्ताका लालानाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका सुवोध का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२३१३११

४५ औं पुस्ताका एकराज पुत्र

४६ औं पुस्ताका जनक का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२३१४११

४६ औं पुस्ताका झलक का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२३१४२१

४५ औं पुस्ताका विजय पुत्र

४६ औं पुस्ताका अच्युत का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२३१७११

४७ औं पुस्ताकी अस्मिता का ………… ।

४६ औं पुस्ताका अर्जुन का सन्तान

४७ औं पुस्ताका गौरव का ………… । १२४२३१७२१

४६ औं पुस्ताका अनन्त का सन्तान

४७ औं पुस्ताका …….. का ………… । १२४२३१७३१

४५ औं पुस्ताका होमनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका परीतोष का ………… । १२४३२३१११

४६ औं पुस्ताका धर्मप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३२३१२१

४५ औं पुस्ताका मोहन पुत्र

४६ औं पुस्ताका हरि का सन्तान

४७ औं पुस्ताका प्रज्वल का ………… । १२४३२४१११

४७ औं पुस्ताकी पूजा का ………… ।

४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका प्रकाश का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३३१११

४६ औं पुस्ताका प्रदीप का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३३१२१

४५ औं पुस्ताका गोपिकृष्ण पुत्र

४६ औं पुस्ताका ओमनाथ (रामप्रसाद) का सन्तान

४७ औं पुस्ताका सुवित का ………… । १२४५३२१११

४७ औं पुस्ताकी सुप्रिगा का ………… ।

४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका प्रमोद का ………… । १२४५३२१२१

४७ औं पुस्ताकी सुमन का ………… ।

४७ औं पुस्ताकी कौशीला का ………… ।

४६ औं पुस्ताका विक्रम का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……….. का ………… । १२४५३२१३१

४७ औं पुस्ताकी विभुषा का ………… ।

४६ औं पुस्ताका सुशील का सन्तान

४७ औं पुस्ताका सन्देश का ………… । १२४५३२१४१

४५ औं पुस्ताका तेजनाथ (तेजराज) पुत्र

४६ औं पुस्ताका जीवनकुमार का सन्तान

४७ औं पुस्ताका सुर्यप्रसाद का ………… । १२४५३२२११

४७ औं पुस्ताकी सजना का ………… ।

४७ औं पुस्ताकी अर्पणा का ………… ।

४६ औं पुस्ताका उमेश का सन्तान

४७ औं पुस्ताका मनीष का ………… । १२४५३२२२१

४७ औं पुस्ताका संगम का ………… । १२४५३२२२२

४७ औं पुस्ताकी मेनुका का ………… ।

४७ औं पुस्ताकी मोनिका का ………… ।

४७ औं पुस्ताकी लक्ष्मी का ………… ।

४६ औं पुस्ताका लोकमणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका निर्मल का ………… । १२४५३२२३१

४६ औं पुस्ताका भेषराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ………. का ………… । १२४५३२२४१

४५ औं पुस्ताका युवराज पुत्र

४६ औं पुस्ताका बद्रीप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका सबल का ………… । १२४५३२३११

४७ औं पुस्ताकी बोधकुमारी का ………… ।

४६ औं पुस्ताका सिध्दार्थ का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४५३२३२१

४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद पुत्र

४७ औं पुस्ताका राजु का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४११११२११

४६ औं पुस्ताका चुडामणि पुत्र

४७ औं पुस्ताका हिरण्य का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४११२११११

४७ औं पुस्ताका देवीप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४११२११२१

४८ औं पुस्ताकी सितम का …….. ।

४८ औं पुस्ताकी शीतल का …….. ।

४७ औं पुस्ताका लेखनाथ का सन्तान

४८ औं पुस्ताका निलेश का …….. । १२४११२११३१

४८ औं पुस्ताकी निष्टा का …….. ।

४७ औं पुस्ताका इन्द्रप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४११२११४१

४८ औं पुस्ताकी समानता का …….. ।

४८ औं पुस्ताकी स्रष्टा का …….. ।

४६ औं पुस्ताका जयधर्म पुत्र

४७ औं पुस्ताका ध्रुवप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका आयुष का …….. । १२४११२१२११

४७ औं पुस्ताका सोमराज का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४११२१२२१

४६ औं पुस्ताका रोहिणी पुत्र

४७ औं पुस्ताका रोशन (शिव) का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४११२१३११

४८ औं पुस्ताकी सन्ध्या का …….. ।

४६ औं पुस्ताका नारायण पुत्र

४७ औं पुस्ताका सचेन का सन्तान

४८ औं पुस्ताका अदित का …….. । १२४२१२१३११

४८ औं पुस्ताकी आज्ञा का …….. ।

४६ औं पुस्ताका पुरुषोत्तम पुत्र

४७ औं पुस्ताका अनन्त का सन्तान

४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२४२२१११११

Leave a Reply