पापुङगा भोजपुर -सुकरु पुत्र वालकृष्ण वंश

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान

४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३

४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४

४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका सन्तान

४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) का २ पुत्र – पद्मलाल र शिवनिधि । १२३१

४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथका ३ पुत्र – प्रमानन्द, मकरध्वज र कुलानन्द । १२३२

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण पुत्र

४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) का सन्तान

४३ औं पुस्ताका पद्मलालका १ पुत्र – गोपी । १२३११

४३ औं पुस्ताका शिवनिधिका १ पुत्र – प्रभाखर । १२३१२

४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथका सन्तान

४३ औं पुस्ताका प्रभानन्दका २ पुत्र – मित्रलाल र नन्दलाल । १२३२१

४३ औं पुस्ताका मकरध्वजका १ पुत्र – भवानीशंकर । १२३२२

४३ औं पुस्ताका कुलानन्दका ३ पुत्र – दधिराम, प्रजापति र चन्द्रप्रसाद (चनु) । १२३२३

४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) पुत्र

४३ औं पुस्ताका पद्मलालका सन्तान

४४ औं पुस्ताका गोपि का ……….. अ. । १२३१११

४३ औं पुस्ताका शिवनिधिका सन्तान

४४ औं पुस्ताका प्रभाखरका २ पुत्र – खिलप्रसाद र कर्णाखर । १२३१२१

४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ पुत्र

४३ औं पुस्ताका प्रभानन्दका सन्तान

४४ औं पुस्ताका मित्रलाल (भार्या – मगला नेपाल र …… पराजुली) का २ पुत्र – कान्तुपाध्ये (कमलापति) र हरिलाल । ४ पुत्री – भीमा लम्साल, …… दाहाल र …… अधिकारी । १२३२११

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल (भार्या – कमलादेवी खनाल र चन्द्रबदना पोखरेल) का ५ पुत्र – नरनाथ, रामलाल (रामप्रसाद), कुलप्रसाद, हेमराज र थिरराज । २ पुत्री – ललिता लम्साल र दिव्येश्वरी अधिकारी । १२३२१२

४३ औं पुस्ताका मकरध्वजका सन्तान

४४ औं पुस्ताका भवानिशंकरका ३ पुत्र – खडानन्द, छविलाल र कृष्णप्रसाद । १२३२२१

४३ औं पुस्ताका कुलानन्दका सन्तान

४४ औं पुस्ताका दधिरामका ४ पुत्र – शंकर, विष्णु, रामलाल र टिकाराम । १२३२३१

४४ औं पुस्ताका प्रजापति (भार्या – विष्णुमाया) का २ पुत्र – नरनाथ र माधवप्रसाद । २ पुत्री – तुलसा अधिकारी र हिमगगा । १२३२३२

४४ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (चनु) का १ पुत्र – उमानाथ । १२३२३३

४३ औं पुस्ताका शिवनिधि पुत्र

४४ औं पुस्ताका प्रभाखरका सन्तान

४५ औं पुस्ताका खिलप्रसादका ……..अ. । १२३१२११

४५ औं पुस्ताका कर्णाखरका ………अ. । १२३१२१२

४३ औं पुस्ताका प्रभानन्द पुत्र

४४ औं पुस्ताका मित्रलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका कान्तुपाध्ये (कमलापति) (भार्या – विष्णुमाया अधिकारी) का ४ पुत्र – गोविन्द, घनश्याम, कृष्णप्रसाद (तिर्थप्रसाद) र कोशल । ३ पुत्री – इन्द्रमाया भण्डारी, धनमाया भण्डारी र गंगा । १२३२१११

४५ औं पुस्ताका हरिलालका १ पुत्र – भवानीशंकर । १२३२११२

४५ औं पुस्ताका हरिलालका ( भार्या- नरमाया बास्ताेला)१ पुत्र भवानीशंकर । १२३२११२ (३ पुत्री खेमकुमारी पाेख्रेल, चुणादेवी पाेख्रेल, सीतादेवी गुरागाई ४५ औं पुस्ताका हरिलालका १ पुत्र भुवानीशंकर । १२३२११२ ४६ औं पुस्ताका भुवानीशंकरका (२ भार्या – प्रेम कुमारी पाेख्रेल र तारा कुमारी गुरागाई ) ४ पुत्र प्रेमकुमारी तर्फका २ पुत्र – नरेन्द्र, युवराज / तारा कुमारी तर्फका २ पुत्र – कुशल र नवेन्द्र । १२३२११२१ ४७ औं पुस्ताका नरेन्द्रका (भार्या – शर्मिला भण्डारी ) का १ पुत्री – अनुश्री …………. । १२३२११२११ ४७ औं पुस्ताका युवराजका (भार्या- भावना धमला )……….. । १२३२११२१२ ४७ औं पुस्ताका कुशलका (भार्या- कविता खनाल)१ पुत्र नीरज……। १२३२११२१३ ४७ औं पुस्ताका नवेन्द्र ……….. । १२३२११२१४ (Update: Narendra Gautam 15/08/2020)

४५ औं पुस्ताकी भीमा लम्साल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी …… दाहाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी …… अधिकारी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नन्दलालका सन्तान

४५ औं पुस्ताका कुलप्रसाद (भार्या – पवित्रादेवी अधिकारी) का ४ पुत्र – ढुण्डीराज, निलमणी, खेमराज र नारायण । ४ पुत्री – टुम्सी गुरागाईँ, सुमिमाया अधिकारी, कालिका …. र उमादेवी ढकाल । १२३२१२१

४५ औं पुस्ताका नरनाथका २ पुत्र – पीताम्वर र गोपिनाथ । ७ पुत्री – कालिका पौडेल, देवी कुइँकेल, ठूलीमाया भट्टराई, कान्छीमाया भण्डारी, सीता ढकाल, कमला पौडेल र मैया ढकाल । १२३२१२२

४५ औं पुस्ताका रामलाल (रामप्रसाद) (भार्या – अम्बिका) का ३ पुत्र – मणिराज, देवराज (केदार) र कल्याण । ६ पुत्री – कालिका बराल, विष्णु निरौला, लक्ष्मी दाहाल, जीवन काफ्ले, अमृता भट्टराई र प्रिया पौडेल । १२३२१२३

४५ औं पुस्ताका थिरराज (भार्या – …… भण्डारी र …… अधिकारी) का ……… । १२३२१२४

४५ औं पुस्ताका हेमराज (भार्या – ….. अधिकारी, ….. नेपाल, ….. सुवेदी र ममता लम्साल) का २ पुत्र – ऋषि र शेषराज । ४ पुत्री – जिनेशकला घिमिरे, कृष्णकला खनाल, उर्मिला भण्डारी र यमकला घिमिरे । १२३२१२५

४५ औं पुस्ताकी ललिता लम्साल का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी दिव्येश्वरी अधिकारी का ……… ।

४३ औं पुस्ताका मकरध्वज पुत्र

४४ औं पुस्ताका भवानिशंकरका सन्तान

४५ औं पुस्ताका खडानन्दका ६ पुत्र – ठाकुरनाथ, खिलप्रसाद, भक्तिविलास, जगन्नाथ, प्रेमनिधि र जीवनाथ । ३ पुत्री – धनमाया पोखरेल, टङ्केश्वरी नेपाल र …… निरौला । १२३२२११

४५ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – कृष्णकुमारी नेपाल) का ५ पुत्र – कपिलमूनि, भक्तिविलास, बल्लभ, केशव र इन्द्रविलास । ५ पुत्री – टङ्केश्वरी दाहाल, अम्बिका पौडेल, भवानी दाहाल, नारायणी अधिकारी र दुर्गा दाहाल । १२३२२१२

४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – चित्रादेवी निरौला) का ३ पुत्र – ज्ञानप्रसाद, डिल्लीराम र रामकुमार । ३ पुत्री – पार्वता (पोष्टा) सुवेदी, सीतादेवी सुवेदी र राधा …… । १२३२२१३

४३ औं पुस्ताका कुलानन्द पुत्र

४४ औं पुस्ताका दधिरामका सन्तान

४५ औं पुस्ताका शंकर का …….. । १२३२३११

४५ औं पुस्ताका विष्णु का …….. । १२३२३१२

४५ औं पुस्ताका रामलाल का …….. । १२३२३१३

४५ औं पुस्ताका टिकारामका २ पुत्र – त्रिलोचन र बासुदेव । १२३२३१४

४४ औं पुस्ताका प्रजापतिका सन्तान

४५ औं पुस्ताका माधवप्रसाद (भार्या – नन्दकुमारी) का ……… । १२३२३२१

४५ औं पुस्ताका नरनाथ (भार्या – तोत्रकला अधिकारी) का ३ पुत्र – कविराज, रामप्रसाद र तिर्थराज । ३ पुत्री – वेदकुमारी भट्टराई, बेलकुमारी भट्टराई र शान्ता दाहाल । १२३२३२२

४५ औं पुस्ताकी तुलसा अधिकारी का ……… ।

४५ औं पुस्ताकी हिमगङ्गा का ……… ।

४४ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (चनु) का सन्तान

४५ औं पुस्ताका उमानाथका ४ पुत्र बेदनाथ (हरिविलास), शिव, अर्जुन (शंकर) र गणेश । ३ पुत्री – …….., …….. र विमला दुलाल । १२३२३३१

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका भानुभक्त का सन्तान

४६ औं पुस्ताकी सुनीता का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुशीला का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी शुष्मा का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुमिता का ……… ।

४५ औं पुस्ताका देवनारायण का सन्तान

४६ औं पुस्ताकी सञ्जिता का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी टीका का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी मीना का ……… ।

४४ औं पुस्ताका मित्रलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका कान्तुपाध्ये (कमलापति) का सन्तान

४६ औं पुस्ताका कौशल का …….. । १२३२११११

४६ औं पुस्ताका गोविन्द (भार्या – लेखमाया निरौला) का २ पुत्र – गणेश र मुकुन्द । ६ पुत्री – तारा खनाल, राधा गुरागाईँ, दुर्गा बराल, मनकुमारी काफ्ले, शकुन्तला कोइराला र उर्मिला दाहाल । १२३२१११२

४६ औं पुस्ताका घनश्याम (भार्या – बालिका घिमिरे) का ४ पुत्र – यादव, टंककुमार, इन्द्र र विनोद । ४ पुत्री – गंगा निरौला, लक्ष्मी अधिकारी, विमला र सरस्वति । १२३२१११३

४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (तिर्थप्रसाद) का …….. । १२३२१११४

४६ औं पुस्ताकी इन्द्रमाया भण्डारी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी धनमाया भण्डारी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी गंगा का ……… ।

४५ औं पुस्ताका हरिलालका सन्तान

४६ औं पुस्ताका भवानीशंकर (भार्या – …….) का ३ पुत्र – नरेन्द्र, युवराज र नवराज । १२३२११२१

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल पुत्र

४५ औं पुस्ताका कुलप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ढुण्डीराज का …… । १२३२१२११

४६ औं पुस्ताका निलमणी (भार्या – कमला दाहाल र …. दाहाल) का २ पुत्र – प्रेमप्रसाद र लेखनाथ । २ पुत्री – गोमा दाहाल र मेनुका ढकाल । १२३२१२१२

४६ औं पुस्ताका खेमराज (भार्या – चन्द्रमाया सुवेदी) का २ पुत्र – विश्वराज र लेखनाथ । १ पुत्री – शारदा दाहाल । १२३२१२१३

४६ औं पुस्ताका नारायण (भार्या – सीता दाहाल) का २ पुत्र – दीपक र दिनेश । १ पुत्री – अम्बिका (शारदा) पौडेल । १२३२१२१४

४६ औं पुस्ताकी टुम्सी गुरागाईँ का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सुमिमाया अधिकारी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कालिका …… का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी उमादेवी ढकाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताका नरनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका पीताम्वर (भार्या – जानुका तिम्सिना) का २ पुत्र – गणेश र राजन । ४ पुत्री – मीना दाहाल, शान्ता काफ्ले, राधिका र पार्वती निरौला । १२३२१२२१

४६ औं पुस्ताका गोपिनाथ (भार्या – बालकुमारी अधिकारी) का २ पुत्र – दण्डपाणि र टोमनाथ । १२३२१२२२

४६ औं पुस्ताकी कालिका पौडेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी देवी कुईँकेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी ठुलीमाया भट्टराई का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कान्छीमाया भण्डारी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सीता ढकाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कला पौडेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी मैया ढकाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताका रामलाल (रामप्रसाद) का सन्तान

४६ औं पुस्ताका मणिराज (भार्या – गोमा लम्साल) का ६ पुत्री – नम्रता चालिसे, सविता तिमिल्सिना, अनु कट्टेल, जुनीता थापा, पूजा र प्रज्ञा । १२३२१२३१

४६ औं पुस्ताका देवराज (केदार) का ……… । १२३२१२३२

४६ औं पुस्ताका कल्याण (भार्या – तारा राई) का २ पुत्र – अनुज र अनुप । १ पुत्री – उपमा । १२३२१२३३

४६ औं पुस्ताकी कालिका बराल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी विष्णु निरौला का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी लक्ष्मी दाहाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी जीवन काफ्ले का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी अमृता भट्टराई का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी प्रिया पौडेल का ……… ।

४५ औं पुस्ताका थिरराजका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२३२१२४१

४५ औं पुस्ताका हेमराजका सन्तान

४६ औं पुस्ताका शेषराज (भार्या – विना रिजाल) का ……. । १२३२१२५१

४६ औं पुस्ताका ऋषि (भार्या – सरीता रिजाल) का ……. । १२३२१२५२

४६ औं पुस्ताकी जिनेशकला घिमिरे का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी कृष्णकला खनाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी उर्मिला भण्डारी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी यमकला घिमिरे का ……… ।

४४ औं पुस्ताका भवानिशंकर पुत्र

४५ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ठाकुरनाथ (भार्या – शोभा दाहाल) का ४ पुत्र – सूर्यप्रसाद, भिमप्रसाद (कुमार), लेखनाथ र धर्मप्रसाद । २ पुत्री – बिचार्नी (शर्मिला) भट्टराई र सानु पौडेल । १२३२२१११

४६ औं पुस्ताका खिलप्रसाद (भार्या – …… भण्डारी र यशोदा निरौला) का ३ पुत्र – बद्री, जीवन र सूमन । १२३२२११२

४६ औं पुस्ताका भक्तिविलास (भार्या – पवित्रा भट्टराई) का ३ पुत्र – गोविन्द (इन्द्रप्रसाद), गणेश (खेमनाथ) र शिवराज (कोमल) । ३ पुत्री – शकुन्तला घिमिरे, उमा निरौला र यमुना बिष्ट । १२३२२११३

४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ (भार्या – …… न्यौपाने र …… निरौला) का ………. । १२३२२११४

४६ औं पुस्ताका प्रेमनिधि (भार्या – …… भट्टराई, शुभद्रा बिष्ट, धनमाया पौडेल र पार्वती न्यौपाने) का ५ पुत्र – गोपाल, टेकनाथ, बुध्दिप्रसाद, राजन र विकाश । ३ पुत्री – सीता निरौला, चन्द्रकला घिमे र विष्णु । १२३२२११५

४६ औं पुस्ताका जीवनाथ का ………. । १२३२२११६

४६ औं पुस्ताकी धनमाया पोखरेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी टङ्केश्वरी नेपाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी ….. निरौला का ……… ।

४५ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान

४६ औं पुस्ताका कपिलमुनि का ………. । १२३२२१२१

४६ औं पुस्ताका भक्तिविलास का ………. । १२३२२१२२

४६ औं पुस्ताका बल्लभ (भार्या – गोमा काफ्ले) का १ पुत्र – कोमल । ३ पुत्री – करुणा, अस्मिता र अंकिता । १२३२२१२३

४६ औं पुस्ताका केशव का ………. । १२३२२१२४

४६ औं पुस्ताका इन्द्रविलास (भार्या – लक्ष्मी भट्टराई) का १ पुत्र – तुलसी (विजिन्द्र) । १ पुत्री – सीता । १२३२२१२५

४६ औं पुस्ताकी टङ्केश्वरी दाहाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी अम्बिका पौडेल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी भवानी दाहाल का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी नारायणी अधिकारी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी दुर्गा दाहाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ज्ञानप्रसाद (भार्या – असम्बिका) का २ पुत्र – पदमप्रसाद र बोधराज । २ पुत्री – …… र …… । १२३२२१३१

४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – इन्दिरा) का १ पुत्र – झलनाथ । १२३२२१३२

४६ औं पुस्ताका रामकुमार (भार्या – सीतमदेवी रिजाल) का २ पुत्र – जागृतप्रसाद र …… । १ पुत्री – …… । १२३२२१३३

४६ औं पुस्ताकी पार्वता (पोष्टा) सुवेदी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी सीतादेवी सुवेदी का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी राधा …… का ……… ।

४४ औं पुस्ताका दधिराम पुत्र

४५ औं पुस्ताका शंकर का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ……. । १२३२३१११

४५ औं पुस्ताका विष्णु का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ……. । १२३२३१२१

४५ औं पुस्ताका रामलाल का सन्तान

४६ औं पुस्ताका …… का ……. । १२३२३१३१

४५ औं पुस्ताका टिकारामका सन्तान

४६ औं पुस्ताका त्रिलोचन का ……. । १२३२३१४१

४६ औं पुस्ताका बासुदेव का ……. । १२३२३१४२

४४ औं पुस्ताका प्रजापति पुत्र

४५ औं पुस्ताका माधवप्रसादका सन्तान

४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२३२३२११

४५ औं पुस्ताका नरनाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका कविराज (भार्या – उमादेवी घिमिरे) का १ पुत्र – हिरण्यप्रसाद । ६ पुत्री – गीता पोखरेल, सीता, विमला, अम्बिका, गुणकुमारी र यशोदा । १२३२३२२१

४६ औं पुस्ताका रामप्रसाद (भार्या – रेखा भट्टराई) का २ पुत्र – गणेश र रमेश । १ पुत्री – सुनिता । १२३२३२२२

४६ औं पुस्ताका तिर्थराज (भार्या – बुनु दाहाल) का २ पुत्र – आयुष र बुध्दिप्रसाद । १२३२३२२३

४६ औं पुस्ताकी वेदकुमारी भट्टराई का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी बेलकुमारी भट्टराई का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी शान्ता दाहाल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (चनु) पुत्र

४५ औं पुस्ताका उमानाथका सन्तान

४६ औं पुस्ताका बेदनाथ का १ पुत्र – ……. । १ पुत्री – ……. । १२३२३३११

४६ औं पुस्ताका शिव का ……… । १२३२३३१२

४६ औं पुस्ताका अर्जुन (शंकर) का …….. । १२३२३३१३

४६ औं पुस्ताका गणेश का …….. । १२३२३११४

४६ औं पुस्ताकी …….. का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी …….. का ……… ।

४६ औं पुस्ताकी विमला दुलाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताका कान्तुपाध्ये (कमलापति) पुत्र

४६ औं पुस्ताका गोविन्द का सन्तान

४७ औं पुस्ताका गणेश (भार्या – कल्पना बराल) का २ पुत्र – रिजिल र नवदिप । १२३२१११२१

४७ औं पुस्ताका मुकुन्द (भार्या – उमा अधिकारी) का १ पुत्र – नितेश । १२३२१११२२

४७ औं पुस्ताकी तारा खनाल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी राधा गुरागाईँ का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी दुर्गा बराल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी मनकुमारी काफ्ले का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी शकुन्तला कोइराला का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी उर्मिला दाहाल का ……. ।

४६ औं पुस्ताका घनश्याम का सन्तान

४७ औं पुस्ताका यादव (भार्या – दीपा खनाल) का १ पुत्र – दर्शन । १ पुत्री – दीपा । १२३२१११३१

४७ औं पुस्ताका टंककुमार (भार्या – प्रजिता भट्टराई) का ३ पुत्र – आशीष, मौसम र अभिषेक । १ पुत्री – अर्चना । १२३२१११३२

४७ औं पुस्ताका इन्द्र (भार्या – तारा पोखरेल) का ‍…………. । १२३२१११३३

४७ औं पुस्ताका विनोद का ‍…………. । १२३२१११३४

४७ औं पुस्ताकी गंगा निरौला का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी अक्ष्मी अधिकारी का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी विमला का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी सरस्वति का ……. ।

४५ औं पुस्ताका हरिलाल पुत्र

४६ औं पुस्ताका भवानीशंकर का सन्तान

४७ औं पुस्ताका नरेन्द्र का ‍…………. । १२३२११२११

४७ औं पुस्ताका युवराज का ‍…………. । १२३२११२१२

४७ औं पुस्ताका नवराज का ‍…………. । १२३२११२१३

४५ औं पुस्ताका कुलप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका निलमणी का सन्तान

४७ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (भार्या – …. दाहाल) का ‍…………. । १२३२१२१२१

४७ औं पुस्ताका लेखनाथ का ‍…………. । १२३२१२१२२

४७ औं पुस्ताकी गोमा दाहाल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी मेनुका ढकाल का ……. ।

४६ औं पुस्ताका खेमराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका विश्वराज (भार्या – लक्ष्मी दाहाल) का ‍…………. । १२३२१२१३१

४७ औं पुस्ताका लेखनाथ का ‍…………. । १२३२१२१३२

४७ औं पुस्ताकी शारदा दाहाल का ……. ।

४६ औं पुस्ताका नारायण का सन्तान

४७ औं पुस्ताका दीपक का ‍…………. । १२३२१२१४१

४७ औं पुस्ताका दिनेश का ‍…………. । १२३२१२१४२

४७ औं पुस्ताकी अम्बिका (शारदा) पौडेल का ……. ।

४५ औं पुस्ताका नरनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका पीताम्वर का सन्तान

४७ औं पुस्ताका गणेश (भार्या – ललिता बराल) का १ पुत्र – विनायक । १२३२१२२११

४७ औं पुस्ताका राजन का ‍…………. । १२३२१२२१२

४७ औं पुस्ताकी मीना दाहाल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी शान्ता काफ्ले का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी राधिका का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी पार्वती निरौला का ……. ।

४६ औं पुस्ताका गोपिनाथ का सन्तान

४७ औं पुस्ताका दण्डपाणि (भार्या – संगीता गुरागाईँ) का १ पुत्र – झलनाथ । १२३२१२२२१

४७ औं पुस्ताका टोमनाथ का ‍…………. । १२३२१२२२२

४५ औं पुस्ताका रामलाल (रामप्रसाद) पुत्र

४६ औं पुस्ताका मणिराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२३२१२३११

४७ औं पुस्ताकी नम्रता चालिसे का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी सविता तिमिल्सिना का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी अनु कट्टेल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी जुनिता थापा का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी पूजा का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी प्रज्ञा का ……. ।

४६ औं पुस्ताका कल्याण का सन्तान

४७ औं पुस्ताका अनुज का ‍…………. । १२३२१२३३१

४७ औं पुस्ताका अनुप का ‍…………. । १२३२१२३३२

४७ औं पुस्ताकी उपमा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका हेमराज पुत्र

४६ औं पुस्ताका शेषराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२३२१२५११

४६ औं पुस्ताका ऋषि का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२३२१२५२१

४५ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र

४६ औं पुस्ताका ठाकुरनाथ का सन्तान

४७ औं पुस्ताका सूर्यप्रसाद (भार्या – मन्जु सुवेदी) का ‍२ पुत्र – दिनेश र दीपक । ‍२ पुत्री – सीता र रीता पौडेल । १२३२२११११

४७ औं पुस्ताका भिमप्रसाद (कुमार) (भार्या – गोमा घिमिरे) का ३ पुत्र – ठमनाथ, सन्तोष (कृष्ण) र विनोद । १२३२२१११२

४७ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्या – ज्योती भट्टराई) का १ पुत्र – अर्जुन । ‍२ पुत्री – रेखा र रेणु । १२३२२१११३

४७ औं पुस्ताका धर्मप्रसादका ‍…………. । १२३२२१११४

४७ औं पुस्ताकी बिचार्नी (शर्मिला) भट्टराई का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी सानु पौडेल का ……. ।

४६ औं पुस्ताका खिलप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका बद्री (भार्या – पुष्पा न्यौपाने) का १ पुत्र – खुशन । १ पुत्री – खुश्बु । १२३२२११२१

४७ औं पुस्ताका जीवन का ……………. । १२३२२११२२

४७ औं पुस्ताका सूमन का ……….. । १२३२२११२३

४६ औं पुस्ताका भक्तिविलास का सन्तान

४७ औं पुस्ताका गोविन्द (इन्द्रप्रसाद) (भार्या – शकुन्तला दाहाल) का १ पुत्र – तिर्थ । १ पुत्री – मीना । १२३२२११३१

४७ औं पुस्ताका गणेश (खेमनाथ) (भार्या – ………. पौडेल) का ……………. । १२३२२११३२

४७ औं पुस्ताका शिवराज (कोमल) (भार्या – ……….) का २ पुत्र – विनायक र …… । १२३२२११३३

४७ औं पुस्ताकी शकुन्तला घिमिरे का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी उमा निरौला का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी यमुना बिष्ट का ……. ।

४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……….. का ……….. । १२३२२११४१

४६ औं पुस्ताका प्रेमनिधि का सन्तान

४७ औं पुस्ताका गोपाल (भार्या – तिलरुपा तिम्सिना) का ‍१ पुत्र – निरज । ‍१ पुत्री – निकिता । १२३२२११५१

४७ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – रीता खड्का) का २ पुत्र – रुपेश (आयुष) र आर्यन । १२३२२११५२

४७ औं पुस्ताका बुध्दिप्रसाद (भार्या – गीता थपलिया) का १ पुत्र – मुरारी । १ पुत्री – मुनमुन । १२३२२११५३

४७ औं पुस्ताका राजन (भार्या – कल्पना ढुङ्गाना) का ‍१ पुत्र – मनीष । १२३२२११५४

४७ औं पुस्ताका विकाश का ‍…………. । १२३२२११५५

४७ औं पुस्ताकी सीता निरौला का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी चन्द्रकला घिमिरे का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी विष्णु का ……. ।

४६ औं पुस्ताका जिवनाथ का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……….. का ……….. । १२३२२११६१

४५ औं पुस्ताका छविलाल पुत्र

४६ औं पुस्ताका बल्लभ का सन्तान

४७ औं पुस्ताका कोमल का ……….. । १२३२२१२३१

४७ औं पुस्ताकी करुणा का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी अस्मिता का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी अंकिता का ……. ।

४६ औं पुस्ताका इन्द्रविलास का सन्तान

४७ औं पुस्ताका तुलसी (विजिन्द्र) का ……….. । १२३२२१२५१

४७ औं पुस्ताकी सीता का ……. ।

४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद पुत्र

४६ औं पुस्ताका ज्ञानप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका पदमप्रसाद (भार्या – ….. भट्ट) का ‍…………. । १२३२२१३११

४७ औं पुस्ताका बोधराज का ……………. । १२३२२१३१२

४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।

४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम का सन्तान

४७ औं पुस्ताका झलनाथ का ……….. । १२३२२१३२१

४६ औं पुस्ताका रामकुमार का सन्तान

४७ औं पुस्ताका जागृतप्रसाद का ‍……… । १२३२२१३३१

४७ औं पुस्ताका ……. का ‍……… । १२३२२१३३२

४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।

४५ औं पुस्ताका नरनाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका कविराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका हिरण्यप्रसाद (भार्या – उर्मिला न्यौपाने) का १ पुत्र – तर्कमणि । १२३२३२२११

४७ औं पुस्ताकी गीता पोखरेल का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी सीता का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी विमला का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी अम्बिका का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी गुणकुमारी का ……. ।

४७ औं पुस्ताकी यशोदा का ……. ।

४६ औं पुस्ताका रामप्रसाद का सन्तान

४७ औं पुस्ताका गणेश का ‍…………. । १२३२३२२२१

४७ औं पुस्ताका रमेश का ……………. । १२३२३२२२२

४७ औं पुस्ताकी सुनिता का ……. ।

४६ औं पुस्ताका तिर्थराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका आयुष का ‍…………. । १२३२३२२३१

४७ औं पुस्ताका बुध्दिप्रसाद का ……………. । १२३२३२२३२

४५ औं पुस्ताका उमानाथ पुत्र

४६ औं पुस्ताका बेदनाथ का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२३२३३१११

४७ औं पुस्ताकी ….. का ……. ।

४६ औं पुस्ताका शिव का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२३२३३१२१

४७ औं पुस्ताकी ….. का ……. ।

४६ औं पुस्ताका शंकर का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२३२३३१३१

४७ औं पुस्ताकी ….. का ……. ।

४६ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान

४७ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२३२३३१४१

४७ औं पुस्ताकी ….. का ……. ।

४६ औं पुस्ताका गोविन्द पुत्र

४७ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान

४८ औं पुस्ताका रिजिल का …….. । १२३२१११२११

४८ औं पुस्ताका नवदिप का …….. । १२३२१११२१२

४७ औं पुस्ताका मुकुन्द का सन्तान

४८ औं पुस्ताका नितेश का …….. । १२३२१११२२१

४६ औं पुस्ताका घनश्याम पुत्र

४७ औं पुस्ताका यादव का सन्तान

४८ औं पुस्ताका दर्शन का …….. । १२३२१११३११

४८ औं पुस्ताका दीपा की …….. ।

४७ औं पुस्ताका टंककुमार का सन्तान

४८ औं पुस्ताका आशीष का …….. । १२३२१११३२१

४८ औं पुस्ताका मौसम का …….. । १२३२१११३२२

४८ औं पुस्ताका अभिषेक का …….. । १२३२१११३२३

४८ औं पुस्ताका अर्चना की …….. ।

४७ औं पुस्ताका इन्द्र का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२३२१११३३१

४६ औं पुस्ताका निलमणी पुत्र

४७ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२३२१२१२११

४६ औं पुस्ताका खेमराज पुत्र

४७ औं पुस्ताका विश्वराज का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२३२१२१३११

४६ औं पुस्ताका पीताम्वर पुत्र

४७ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान

४८ औं पुस्ताका विनायक का …….. । १२३२१२२१११

४६ औं पुस्ताका गोपिनाथ पुत्र

४७ औं पुस्ताका दण्डपाणि का सन्तान

४८ औं पुस्ताका झलनाथ का …….. । १२३२१२२२११

४६ औं पुस्ताका ठाकुरनाथ पुत्र

४७ औं पुस्ताका सूर्यप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका दिनेश का …….. । १२३२२१११११

४८ औं पुस्ताका दीपक का …….. । १२३२२११११२

४८ औं पुस्ताकी सीता का …….. ।

४८ औं पुस्ताकी रीता पौडेल का …….. ।

४७ औं पुस्ताका भिमप्रसाद (कुमार) का सन्तान

४८ औं पुस्ताका ठमनाथ (भार्या – सीता मगर) का १ पुत्र – प्रकाश (जेनिस) । १ पुत्री – जेसिका । १२३२२१११२१

४८ औं पुस्ताका सन्तोष (कृष्ण) (भार्या – मेनुका लम्साल) का १ पुत्र – …… । १ पुत्री – शुषमा । १२३२२१११२२

४८ औं पुस्ताका विनोद का …….. । १२३२२१११२३

४७ औं पुस्ताका लेखनाथ का सन्तान

४८ औं पुस्ताका अर्जुन का …….. । १२३२२१११३१

४८ औं पुस्ताकी रेखा का …….. ।

४८ औं पुस्ताकी रेणु का …….. ।

४६ औं पुस्ताका खिलप्रसाद पुत्र

४७ औं पुस्ताका बद्री का सन्तान

४८ औं पुस्ताका खुशन का …….. । १२३२२११२११

४६ औं पुस्ताका भक्तिविलास पुत्र

४७ औं पुस्ताका गोविन्द का सन्तान

४८ औं पुस्ताका तिर्थ का …….. । १२३२२११३११

४८ औं पुस्ताकी मीना का …….. ।

४७ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२३२२११३२१

४७ औं पुस्ताका शिवराज का सन्तान

४८ औं पुस्ताका विनायक का …….. । १२३२२११३३१

४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२३२२११३३२

४६ औं पुस्ताका प्रेमनिधि पुत्र

४७ औं पुस्ताका गोपाल का सन्तान

४८ औं पुस्ताका निरज का …….. । १२३२२११५११

४८ औं पुस्ताकी निकिता का …….. ।

४७ औं पुस्ताका टेकनाथ का सन्तान

४८ औं पुस्ताका रुपेश (आयुष) का …….. । १२३२२११५२१

४८ औं पुस्ताका आर्यन का …….. । १२३२२११५२२

४७ औं पुस्ताका बुध्दिप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका मुरारी का …….. । १२३२२११५३१

४८ औं पुस्ताकी मुनमुन का …….. ।

४७ औं पुस्ताका राजन का सन्तान

४८ औं पुस्ताका मनीष का …….. । १२३२२११५४१

४६ औं पुस्ताका ज्ञानप्रसाद पुत्र

४७ औं पुस्ताका पदमप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका …… का …….. । १२३२२१३१११

४६ औं पुस्ताका कविराज पुत्र

४७ औं पुस्ताका हिरण्यप्रसाद का सन्तान

४८ औं पुस्ताका तर्कमणि का …….. । १२३२३२२१११

One thought on “पापुङगा भोजपुर -सुकरु पुत्र वालकृष्ण वंश”

 1. ४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ पुत्र
  ४३ औं पुस्ताका परमानन्दका सन्तान
  ४४ औं पुस्ताका मित्रलाल (भार्या – मगला नेपाल र …… पराजुली) का २ पुत्र – कान्तुपाध्ये (कमलापति) र हरिलाल ।
  ४४ औं पुस्ताका मित्रलालका सन्तान
  ४५ औं पुस्ताका हरिलाल (भार्या – नरमाया बास्तोला) का १ पुत्र – भवानीशंकर । ३ पुत्री – खेमकुमारी पोखरेल, चुणादेवी पोखरेल र सीतादेवी गुरागाई
  ४५ औं पुस्ताका हरिलालका सन्तान
  ४६ औं पुस्ताका भुवानीशंकर (भार्या – प्रेमकुमारी पोखरेल र ताराकुमारी गुरागाईँ) का ४ पुत्र – नरेन्द्र, युवराज, कुशल र नवेन्द्र । १२३२११२१

  ४६ औं पुस्ताकी खेमकुमारी पोखरेल (श्रीमान – नन्दिकेशर) का २ पुत्र – सीताराम र पुष्कर । ५ पुत्री – पार्वति पोखरेल, उर्मीला खनाल, रिता दाहाल, सुर्यकुमारी काफ्ले र इन्द्रकुमारी खनाल ।
  ४६ औं पुस्ताकी चुणादेवी पोखरेल (श्रीमान – भोजराज) का ३ पुत्र – रमेश, दीपक र तारावल्लभ । ३ पुत्री – सुशिला काफ्ले, जनता सत्याल र मञ्जु अधिकारी ।
  ४६ औं पुस्ताकी सीतादेवी गुरागाईँ (श्रीमान – वेदनाथ) का २ पुत्र – प्रदिप र प्रमोद । १ पुत्री – प्रतिमा अधिकारी ।

  ४५ औं पुस्ताका हरिलाल पुत्र
  ४६ औं पुस्ताका भुवानीशंकर का सन्तान
  ४७ औं पुस्ताका नरेन्द्र (भार्या – शर्मिला भण्डारी) का ‍१ पुत्री – अनुश्री । १२३२११२११
  ४७ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – भावना धमला) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. । १२३२११२१२
  ४७ औं पुस्ताका कुशल (भार्या – कविता खनाल) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. । १२३२११२१३
  ४७ औं पुस्ताका नवेन्द्र का ‍…………. । १२३२११२१४

Leave a Reply