भोजपुर-पापुङगा-अविकेशरका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका अविकेशरका सन्तान

३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान ४१ औं पुस्ताका काशिनाथका सन्तान
४२ औं पुस्ताका खडानन्द (भार्या – देउरुपा र यमुना) का ४ पुत्र – रूपनारायण, हरिलाल, श्रीहर्क र कपिलमुनि । १२११
४२ औं पुस्ताका अविकेशर (भार्या – तुलसी) का ३ पुत्र – रामचन्द्र, रविचन्द्र र नारद । ३ पुत्री …. भण्डारी, … र … । १२१२
४२ औं पुस्ताका वेदनिधिका सन्तान नभएका । १२१३

४१ औं पुस्ताका काशिनाथ पुत्र
४२ औं पुस्ताका अविकेशरका सन्तान
४३ औं पुस्ताका रामचन्द्रका १ पुत्र – प्रमानन्द । १२१२१
४३ औं पुस्ताका रविचन्द्र (भार्या – मङ्गला पौडेल) का ५ पुत्र – इन्द्रविलास, जगन्नाथ, लक्ष्मीप्रसाद, चिन्तामणि र देवदत्त । ३ पुत्री – भीमा बराल, विन्दादेवी अधिकारी र रेणुका भट्टराई । १२१२२
४३ औं पुस्ताका नारद का …… । १२१२३

४३ औं पुस्ताकी ……… भण्डारी का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।

४२ औं पुस्ताका अविकेशर पुत्र
४३ औं पुस्ताका रामचन्द्रका सन्तान
४४ औं पुस्ताका प्रमानन्दका ६ पुत्र – हरिलाल, धनपति, भुवानीशंकर, दधिराम, खडानन्द र डिल्लीराम । ४ पुत्री – भागीरधी आचार्य, तिलरुपा घिमिरे, पूर्णमाया बाँस्तोला र सरिमाया दाहाल । १२१२११
४३ औं पुस्ताका रविचन्द्रका सन्तान
४४ औं पुस्ताका इन्द्रविलास (भार्या – महेश्वरा र जालपा दाहाल) का १ पुत्र – देउऋषि । २ पुत्री – ……… र ……… सिटौला । १२१२२१
४४ औं पुस्ताका जगन्नाथ का ……… । १२१२२२
४४ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद (भार्या – तुलसा भट्टराई र कौशीला) का ३ पुत्र – टीकाराम, भोलानाथ र ओमनाथ । ६ पुत्री – भीमा पौडेल, चन्द्रमाया रिजाल, वसुन्धरा घिमिरे, …….. गुरागाईँ, …….. गुरागाईँ र पद्मकुमारी निरौला । १२१२२३
४४ औं पुस्ताका चिन्तामणी का …….. । १२१२२४
४४ औं पुस्ताका देवदत्त का …….. । १२१२२५

४४ औं पुस्ताकी भीमा बराल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी विन्दनदवी अधिकारी का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी रेणुका भट्टराई का …….. ।
४३ औं पुस्ताका नारदका सन्तान
४४ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२१२३१

४३ औं पुस्ताका रामचन्द्र पुत्र
४४ औं पुस्ताका प्रमानन्दका सन्तान
४५ औं पुस्ताका हरिलाल (भार्या – तुलसा सापकोटा) का १ पुत्र – रुपनारायण । १ पुत्री – ……… आचार्य । १२१२१११
४५ औं पुस्ताका धनपति (भार्या – मनमाया बाँस्कोटा) का ५ पुत्र – शिवलाल, विष्णुलाल, रंगलाल, यमलाल र रुपनारायण । ४ पुत्री – पवित्रा, रनमाया ढकाल, ठगिमाया दाहाल र देउमाया धिताल । १२१२११२
४५ औं पुस्ताका भुवानीशंकर का ५ पुत्र – ………, ………, ………, ……… र ……… । ४ पुत्री – ………, ………, ……… र ……… । १२१२११३
४५ औं पुस्ताका दधिराम का ……… । १२१२११४
४५ औं पुस्ताका खडानन्द (भार्या – छलिमाया खनाल) का ६ पुत्र – लोकनाथ, टंकनाथ, नारायण, पूर्ण, केवलराम र टीकाराम । १२१२११५
४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – टीकादेवी न्यौपाने) का ४ पुत्र – दण्डपाणी, लोकनाथ, शान्तीराम र रुपनारायण । १२१२११६

४५ औं पुस्ताकी भागीरथी आचार्य का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी तिलरुपा घिमिरे का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी पूर्णमाया बाँस्तोला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सरिमाया दाहाल का ……… ।

४३ औं पुस्ताका रविचन्द्र पुत्र
४४ औं पुस्ताका इन्द्रविलासका सन्तान
४५ औं पुस्ताका देउऋषि (भार्या – मायादेवी अधिकारी) का ५ पुत्र – …….., इन्द्रप्रसाद, शेषराज, केवलप्रसाद र हरिप्रसाद । १२१२२११

४५ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……… सिटौला का ……… ।
४४ औं पुस्ताका जगन्नाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का …….. । १२१२२२१
४४ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका टीकाराम (भार्या – योगमाया घिमिरे) का २ पुत्र – घनश्याम र रघुनाथ । ४ पुत्री – गंगा, जमुना भट्टराई, तारा दाहाल र डुका भट्टराई । १२१२२३१
४५ औं पुस्ताका भोलानाथ (भार्या – …….) का ४ पुत्र – देवेन्द्र, हेमन्त, वेदनाथ र यमनाथ । ३ पुत्री – अम्विका दाहाल, लक्ष्मी बराल र रुक्मा बराल । १२१२२३२
४५ औं पुस्ताका ओमनाथ (भार्या – …….. श्रेष्ठ, सविता दाहाल र लीला बस्नेत) का २ पुत्र – राजन र भानु । १ पुत्री – सावित्री । १२१२२३३

४५ औं पुस्ताकी भीमा पौडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया रिजाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी वसुन्धरा घिमिरे का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी …….. गुरागाईँ का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी …….. गुरागाईँ का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी पद्मकुमारी निरौला का ……… ।
४४ औं पुस्ताका चिन्तामणीका सन्तान
४५ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२१२२४१
४४ औं पुस्ताका देवदत्तका सन्तान
४५ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२१२२४१

४४ औं पुस्ताका प्रमानन्द पुत्र
४५ औं पुस्ताका हरिलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका रुपनारायण (भार्या – हरिमाया न्यौपाने) का ६ पुत्र – ………, ………, ………, ………, ……… र ……… । ४ पुत्री – ………, ………, ……… र ……… । १२१२११११

४६ औं पुस्ताकी ……… आचार्य का ……….. ।
४५ औं पुस्ताका धनपतिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका शिवलाल (भार्या – भागीरथी बाँस्तोला) का २ पुत्र – नन्दलाल र चूडामणी । ३ पुत्री – चन्द्रमाया बजगाईँ, लक्ष्मी अधिकारी र इमादेवी धिताल । १२१२११२१
४६ औं पुस्ताका विष्णुलाल का ………….. । १२१२११२२
४६ औं पुस्ताका रंगलाल (भार्या – सावित्रा चम्लागाईँ) का ………….. । १२१२११२३
४६ औं पुस्ताका यमलाल का ………….. । १२१२११२४
४६ औं पुस्ताका रुपनारायण (भार्या – गंगामाया रिमाल) का ४ पुत्री – भीममाया चम्लागाईँ, कृष्णमाया फुयाँल, पिङ्गला र रोमादेवी । १२१२११२५

४६ औं पुस्ताकी पवित्रा का ……….. ।
४६ औं पुस्ताकी रनमाया ढकाल का ……….. ।
४६ औं पुस्ताकी टगिमाया दाहाल का ……….. ।
४६ औं पुस्ताकी देउमाया धिताल का ……….. ।
४५ औं पुस्ताका भुवानीशंकरका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ………. का ………….. । १२१२११३१
४६ औं पुस्ताका ………. का ………….. । १२१२११३२
४६ औं पुस्ताका ………. का ………….. । १२१२११३३
४६ औं पुस्ताका ………. का ………….. । १२१२११३४
४६ औं पुस्ताका ………. का ………….. । १२१२११३५

४६ औं पुस्ताकी ………. का ……….. ।
४६ औं पुस्ताकी ………. का ……….. ।
४६ औं पुस्ताकी ………. का ……….. ।
४६ औं पुस्ताकी ………. का ……….. ।
४५ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका लोकनाथ का ………….. । १२१२११५१
४६ औं पुस्ताका टंकनाथ का ………….. । १२१२११५२
४६ औं पुस्ताका नारायण का १ पुत्र – घनश्याम । १२१२११५३
४६ औं पुस्ताका पूर्ण का ………….. । १२१२११५४
४६ औं पुस्ताका केवलराम का ………….. । १२१२११५५
४६ औं पुस्ताका टीकाराम का ………….. । १२१२११५६
४५ औं पुस्ताका डिल्लीरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका दण्डपाणी (भार्या – मायादेवी ढकाल) का २ पुत्र – तुलसीराम र केशव । १ पुत्री – रुक्मिणा । १२१२११६१
४६ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – पवित्रा तिवारी) का ३ पुत्री – दुर्गा, सीता र सविना । १२१२११६२
४६ औं पुस्ताका शान्तीराम का ………….. । १२१२११६३
४६ औं पुस्ताका रुपनारायण का ………….. । १२१२११६४

४४ औं पुस्ताका इन्द्रविलास पुत्र
४५ औं पुस्ताका देवऋषिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२१२२१११
४६ औं पुस्ताका इन्द्रप्रसाद (भार्या – लीला निरौला) का २ पुत्र – रमेश, विवेक र मनोज । १ पुत्री – सरिता न्यौपाने । १२१२२११२
४६ औं पुस्ताका शेषराज (भार्या – दीपा नेपाल) का २ पुत्री – मुना र ……. । १२१२२११३
४६ औं पुस्ताका केवलप्रसाद (भार्या – कमला निरौला) का १ पुत्र – ……. । २ पुत्री – ……. र ……. । १२१२२११४
४६ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (भार्या – हरिमाया तिम्सिना) का २ पुत्र – महेन्द्र र लक्ष्मी । ३ पुत्री – मेनुका पौडेल , जानुका श्रेष्ठ र ……. । १२१२२११५

४४ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका टीकारामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका घनश्याम (भार्या – …… न्यौपाने) का १ पुत्र – मनोज । २ पुत्री – पुजा तामाङ्ग र पङ्कजा । १२१२२३११
४६ औं पुस्ताका रघुनाथ (भार्या – होमु कटुवाल) का १ पुत्र – किशोर । १ पुत्री – सम्झना । १२१२२३१२

४६ औं पुस्ताकी गंगा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी जमुना भट्टराई का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी तारा दाहाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी डुका भट्टराई का ……. ।
४५ औं पुस्ताका भोलानाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका देवेन्द्र (भार्या – गंगा गुरागाईँ) का २ पुत्र – धीरज र नीरज । १२१२२३२१
४६ औं पुस्ताका हेमन्त (भार्या – पार्वती ढकाल) का २ पुत्री – स्वस्तिका र सृष्टि । १२१२२३२२
४६ औं पुस्ताका वेदनाथ (भार्या – विन्दा पोखरेल) का १ पुत्र – विनय । १२१२२३२३
४६ औं पुस्ताका यमनाथ (भार्या – बालिका काफ्ले) का ……. । १२१२२३२४

४६ औं पुस्ताकी अम्विका दाहाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी लक्ष्मी बराल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रुक्मा बराल का ……. ।
४५ औं पुस्ताका ओमनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका राजन (भार्या – दुर्गा कोइराला) का ……. । १२१२२३३१
४६ औं पुस्ताका भानु (भार्या – उमा तिम्सिना) का ……. । १२१२२३३२

४६ औं पुस्ताकी सावित्री का ……. ।

४५ औं पुस्ताका हरिलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका रुपनारायण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२१२१११११
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२१२११११२
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२१२११११३
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२१२११११४
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२१२११११५
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२१२११११६

४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।

४५ औं पुस्ताका धनपति पुत्र
४६ औं पुस्ताका शिवलाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नन्दलाल का ‍…………. । १२१२११२११
४७ औं पुस्ताका चूडामणि का ‍…………. । १२१२११२१२

४७ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया बजगाईँ का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी लक्ष्मी अधिकारी का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी इमादेवी धिताल का ………. ।
४६ औं पुस्ताका रंगलाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२१२११२३१
४६ औं पुस्ताका रुपनारायण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२१२११२५१

४७ औं पुस्ताकी भीममाया चम्लागाईँ का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी कृष्णमाया फुयाँल का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी पिङ्गला का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी रोमादेवी का ………. ।

४५ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र
४६ औं पुस्ताका नारायण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका घनश्याम का ‍…………. । १२१२११५३१

४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका दण्डपाणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका तुलसीराम का ‍…………. । १२१२११६११
४७ औं पुस्ताका केशव का ‍…………. । १२१२११६१२

४७ औं पुस्ताकी रुक्मिणा का ………. ।
४६ औं पुस्ताका लोकनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२१२११६२१

४७ औं पुस्ताकी दुर्गा का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी सीता का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी सविना का ………. ।

४५ औं पुस्ताका देवऋषि पुत्र
४६ औं पुस्ताका इन्द्रप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका रमेश (भार्या – माया घिमरे) का १ पुत्री – हिमा । १२१२२११२१
४७ औं पुस्ताका विवेक का ‍…………. । १२१२२११२२
४७ औं पुस्ताका मनोज का ‍…………. । १२१२२११२३

४७ औं पुस्ताकी सरिता न्यौपाने का ………. ।
४६ औं पुस्ताका शेषराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का ‍…………. । १२१२२११३१

४७ औं पुस्ताकी मुना का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।
४६ औं पुस्ताका केवलप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२१२२११४१

४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।
४६ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका महेन्द्र (भार्या – जानुका रिजाल) का ‍…………. । १२१२२११५१
४७ औं पुस्ताका लक्ष्मी का ‍…………. । १२१२२११५२

४७ औं पुस्ताकी मेनुका पौडेल का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी जानुका श्रेष्ठ का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी ……. का ………. ।

४५ औं पुस्ताका टीकाराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका घनश्याम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका मनोज (भार्या – …… भट्टराई) का ‍…………. । १२१२२३१११

४७ औं पुस्ताकी पुजा तामाङ्ग का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी पङ्कजा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका रघुनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका किशोर का ‍…………. । १२१२२३१२१

४७ औं पुस्ताकी सम्झना का ……. ।

४५ औं पुस्ताका भोलानाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका देवेन्द्र का सन्तान
४७ औं पुस्ताका धीरज का ‍…………. । १२१२२३२११
४७ औं पुस्ताका नीरज का ‍…………. । १२१२२३२१२
४६ औं पुस्ताका हेमन्त का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२१२२३२२१

४७ औं पुस्ताकी स्वस्तिका का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सृष्टि का ……. ।
४६ औं पुस्ताका वेदनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका विनय का ‍…………. । १२१२२३२३१
४६ औं पुस्ताका यमनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२१२२३२४१

४५ औं पुस्ताका ओमनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका राजन का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२१२२३३११

४६ औं पुस्ताका भानु का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२१२२३३२१

४६ औं पुस्ताका इन्द्रप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका रमेश का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२१२२११२११

४८ औं पुस्ताकी हिमा का ……………. ।

४६ औं पुस्ताका हरिप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका महेन्द्र का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२१२२११५११

४६ औं पुस्ताका घनश्याम पुत्र
४७ औं पुस्ताका मनोज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२१२२३११११

Leave a Reply