भोजपुर-पापुङगा-खडानन्द का सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान

३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान ४१ औं पुस्ताका काशिनाथका सन्तान
४२ औं पुस्ताका खडानन्द (भार्या – देउरुपा र यमुना) का ४ पुत्र – रूपनारायण, हरिलाल, श्रीहर्क र कपिलमुनि । १२११
४२ औं पुस्ताका अविकेशर (भार्या – तुलसी) का ३ पुत्र – रामचन्द्र, रविचन्द्र र नारद । ३ पुत्री …. भण्डारी, … र … । १२१२
४२ औं पुस्ताका वेदनिधिका सन्तान नभएका । १२१३

४१ औं पुस्ताका काशिनाथ पुत्र
४२ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान
४३ औं पुस्ताका रूपनारायण (श्रीहर्क) का १ पुत्र – टिकाराम । १२१११
४३ औं पुस्ताका हरिलालका ४ पुत्र – देविप्रसाद, मधुसूधन, भीमप्रसाद र ……… । १२११२
४३ औं पुस्ताका श्रीहर्कका १ पुत्र – टीकाराम । २ पुत्री – लक्षिमा गुरागाईँ र रेणुका न्यौपाने । १२११३
४३ औं पुस्ताका कपिलमुनि (भार्या – सुभद्रा) का ३ पुत्र – छविलाल, जयनारायण र पद्मलाल । १२११४

४२ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र
४३ औं पुस्ताका रूपनारायण (श्रीहर्क) का सन्तान
४४ औं पुस्ताका टिकाराम (भार्या – जन्मकुमारी घिमिरे र पद्ममाया बराल) का २ पुत्र – टेकनाथ र कृष्णप्रसाद । ३ पुत्री – रमा गुरागाईँ, ……. नेपाल र भद्रा अधिकारी । १२११११

४५ औं पुस्ताकी लक्षीमा गुरागाईँ का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी रेणुका न्यौपाने का ……… ।
४३ औं पुस्ताका हरिलालका सन्तान
४४ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (भार्या – जानुका धिताल) का २ पुत्र – युवराज र ऋषिराम । ३ पुत्री – धनमाया, इन्दिरा र माया । १२११२१
४४ औं पुस्ताका मधुसूधन (भार्या – तुलसा बराल र देवका बराल) का ५ पुत्र – भीम प्रसाद, पर्शुराम, मोहन, लोकनाथ र गायत्रीप्रसाद । २ पुत्री – देवी र कमला । १२११२२
४४ औं पुस्ताका भीमप्रसाद का ………. । १२११२३
४४ औं पुस्ताका ……. का …….. १२११२४
४३ औं पुस्ताका कपिलमुनिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – हेमन्ता अधिकारी) का ७ पुत्र – हरिलाल, उमाकान्त, भीमलाल, वेदनिधि, अविचन्द्र, लछुमन (लक्ष्मीनारायण) र धर्मानन्द । १ पुत्री – तुलसा काफ्ले । १२११४१
४४ औं पुस्ताका जयनारायण (भार्या – पवित्रा बराल) का ३ पुत्र – खडानन्द, पशुपति र मित्रलाल । १ पुत्री – नर्वदा नेपाल । १२११४२
४४ औं पुस्ताका पदमलाल का ……… । १२११४३

४३ औं पुस्ताका रूपनारायण (श्रीहर्क) पुत्र
४४ औं पुस्ताका टिकारामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – ……… र ………) का ६ पुत्र – मदनकुमार, राधाकृष्ण, चन्द्रप्रसाद, ………, हरिलाल र चेतनाथ । ४ पुत्री – माया भट्टराई, ………, ……… र सुभद्र । १२१११११
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – इन्द्रमाया गुरागाईँ) का २ पुत्र – रोहिणि र डिल्लीराम । ६ पुत्री – चन्द्रकला भण्डारी, रेणुका, गोमा पौडेल, गंगा, दुर्गा र निर्मला । १२११११२

४३ औं पुस्ताका हरिलाल पुत्र
४४ औं पुस्ताका देविप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – रेणुका) का २ पुत्र – किरण र कुशल । १२११२११
४५ औं पुस्ताका ऋषिराम (भार्या – गीता) का १ पुत्र – विनोद । १ पुत्री – रञ्जु । १२११२१२
४५ औं पुस्ताकी धनमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी इन्दिरा का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी माया का ……… ।
४४ औं पुस्ताका मधुसूदनका सन्तान
४५ औं पुस्ताका भीमप्रसाद (भार्या – ………) का १ पुत्र – हिमाल । १२११२२१
४५ औं पुस्ताका पर्शुराम (भार्या – ………) का १ पुत्र – दिनेश । १२११२२२
४५ औं पुस्ताका मोहन का ……… । १२११२२३
४५ औं पुस्ताका लोकनाथ का ……… । १२११२२४
४५ औं पुस्ताका गायत्रीप्रसाद का ………। १२११२२५

४५ औं पुस्ताकी देवी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी कमला का ……… ।
४४ औं पुस्ताका भीमप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ………. का ………. । १२११२३१

४३ औं पुस्ताका कपिलमुनि पुत्र
४४ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका हरिलाल (भार्या – पुण्यमाता गुरागाईँ) का २ पुत्र – बलराम र वासुदेव । ३ पुत्री – गोमादेवी रिमाल, गायत्रा भण्डारी र सावित्रा बराल । १२११४११
४५ औं पुस्ताका उमाकान्त का ……… । १२११४१२
४५ औं पुस्ताका भीमलाल (भार्या – लक्ष्मीमाया गुरागाईँ) का २ पुत्र – टीकाराम र सोमनाथ । २ पुत्री – पोकली र मुना । १२११४१३
४५ औं पुस्ताका वेदनिधि का ……… । १२११४१४
४५ औं पुस्ताका अविचन्द्र (भार्या – विष्माया काफ्ले र नैनकला अधिकारी) का ६ पुत्र – देवीचरण, तोयानाथ, टेकनाथ, भोलानाथ, योगराज र तारानिधि । १ पुत्री – हरीमाया नेपाल । १२११४१५
४५ औं पुस्ताका लछुमन (लक्ष्मीनारायण) (भार्या – हरिमाया काफ्ले) का ३ पुत्र – भुवानीप्रसाद, लोकनाथ र भोलानाथ । ४ पुत्री – सीता बराल, वेदमाया पौडेल, टीकादेवी रिमाल र गगा निरौला । १२११४१६
४५ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – धनमाया बराल) का २ पुत्र – मुक्तिनाथ र बुध्दमणी । ५ पुत्री – योगमाया सुवेदी, भीममाया पौडेल, सेविका दाहाल, यमुना अधिकारी र गोमा अधिकारी । १२११४१७

४५ औं पुस्ताकी तुलसा काफ्ले का ……… ।
४४ औं पुस्ताका जयनारायणका सन्तान
४५ औं पुस्ताका खडानन्द का ……… । १२११४२१
४५ औं पुस्ताका पशुपति का २ पुत्र – भवानी र हरिलाल । १२११४२२
४५ औं पुस्ताका मित्रलाल का ……… । १२११४२३

४५ औं पुस्ताकी नर्वदा नेपाल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका पदमलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२११४३१

४४ औं पुस्ताका टिकाराम पुत्र
४५ औं पुस्ताका टेकनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका मदनकुमार का ………… । १२११११११
४६ औं पुस्ताका राधाकृष्ण (भार्या – ……) का १ पुत्र – युवराज । १२१११११२
४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद का ………. । १२१११११३
४६ औं पुस्ताका ………. का ………. । १२१११११४
४६ औं पुस्ताका हरिलाल का ………. । १२१११११५
४६ औं पुस्ताका चेतनाथ का ………. । १२१११११६

४६ औं पुस्ताकी माया भट्टराई का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी ………… का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी ………… का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी सुभद्र का ‍………… ।
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका रोहिणि (भार्या – नीता पोखरेल) का १ पुत्री – रोश्ना । १२११११२१
४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – चन्द्रकला निरौला) का ……… । १२११११२२

४६ औं पुस्ताकी चन्द्रकला भण्डारी का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी रेणुका का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा पौडेल का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी गंगा का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी दुर्गा का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी निर्मला का ‍………… ।

४४ औं पुस्ताका देविप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका युवराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका किरण का ……… । १२११२१११
४६ औं पुस्ताका कुशल का ……… । १२११२११२
४५ औं पुस्ताका ऋषिरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका विनोद का ……… । १२११२१२१

४६ औं पुस्ताकी रञ्जु का ……… ।

४४ औं पुस्ताका मधुसूदन पुत्र
४५ औं पुस्ताका भीमप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका हिमाल का ………….. । १२११२२११
४५ औं पुस्ताका पर्शुरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका दिनेश का ………….. । १२११२२२१

४४ औं पुस्ताका छविलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका हरिलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका वासुदेव (भार्या – नैनकला काफ्ले र हिमादेवी खनाल) का ३ पुत्र – भुवानीशंकर, छविलाल र सुदर्शन । १२११४१११
४६ औं पुस्ताका बलराम (भार्या – मेनुका बराल र जानुका काफ्ले) का ३ पुत्र – रामेश्वर, खेमराज र भुपेश । १ पुत्री – कोपिला । १२११४११२

४६ औं पुस्ताकी गोमादेवी रिमाल का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी गायत्रा भण्डारी का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी सावित्रा बराल का ………….. ।
४५ औं पुस्ताका भीमलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका टीकाराम का ………….. । १२११४१३१
४६ औं पुस्ताका सोमनाथ का ………….. । १२११४१३२

४६ औं पुस्ताकी पोकली का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी मुना का ………….. ।
४५ औं पुस्ताका अविचन्द्रका सन्तान
४६ औं पुस्ताका देवीचरण (भार्या – पुण्यमाता अधिकारी) का २ पुत्र – रुद्रप्रसाद र गंगाराम । १ पुत्री – सरस्वती । १२११४१५१
४६ औं पुस्ताका तोयानाथ का ………….. । १२११४१५२
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ का ………….. । १२११४१५३
४६ औं पुस्ताका भोलानाथ का ………….. । १२११४१५४
४६ औं पुस्ताका योगराज का ………….. । १२११४१५५
४६ औं पुस्ताका तारानिधि का ………….. । १२११४१५६

४६ औं पुस्ताकी हरीमाया नेपाल का ………….. ।
४५ औं पुस्ताका लछुमन (लक्ष्मीनारायण) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका भुवानीप्रसाद (भार्या – टीका निरौला) का २ पुत्र – नानाथ र मणिकुमार । १ पुत्री – चेता । १२११४१६१
४६ औं पुस्ताका लोकनाथ का ………….. । १२११४१६२
४६ औं पुस्ताका भोलानाथ का ………….. । १२११४१६३

४६ औं पुस्ताकी सीता बराल का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी वेदमाया पौडेल का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी टीकादेवी रिमाल का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी गगा निरौला का ………….. ।
४५ औं पुस्ताका धर्मानन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका मुक्तिनाथ (भार्या – मदधरा भट्टराई (मुना)) का २ पुत्र – सन्दीप र सचिन । १२११४१७१
४६ औं पुस्ताका बुध्दमणी का ………….. । १२११४१७२

४६ औं पुस्ताकी योगमाया सुवेदी का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी भीममाया पौडेल का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी सेविका दाहाल का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी यमुना अधिकारी का ………….. ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा अधिकारी का ………….. ।

४४ औं पुस्ताका जयनारायण पुत्र
४५ औं पुस्ताका पशुपतिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका भवानी का ………….. । १२११४२२१
४६ औं पुस्ताका हरिलाल का ………….. । १२११४२२२

४५ औं पुस्ताका हरिलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका वासुदेव का सन्तान
४७ औं पुस्ताका भुवानिशंकर का ‍…………. । १२११४११११
४७ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – दीपा काफ्ले) का ‍…………. । १२११४१११२
४७ औं पुस्ताका सुदर्शन का ‍…………. । १२११४१११३
४६ औं पुस्ताका बलराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका रामेश्वर का ‍…………. । १२११४११२१
४७ औं पुस्ताका खेमराज का ‍…………. । १२११४११२२
४७ औं पुस्ताका भुपेश का ‍…………. । १२११४११२३

४७ औं पुस्ताकी कोपिला का ………. ।

४५ औं पुस्ताका अविचन्द्र पुत्र
४६ औं पुस्ताका देवीचरण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका रुद्रप्रसाद का ‍…………. । १२११४१५११
४७ औं पुस्ताका गंगाराम का ‍…………. । १२११४१५१२

४७ औं पुस्ताकी सरस्वती का ………. ।

४५ औं पुस्ताका लछुमन (लक्ष्मीनारायण) पुत्र
४६ औं पुस्ताका भुवानीप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नानाथ का ‍…………. । १२११४१६११
४७ औं पुस्ताका मणिकुमार का ‍…………. । १२११४१६१२

४७ औं पुस्ताकी चेता का ………. ।

४५ औं पुस्ताका धर्मानन्द पुत्र
४६ औं पुस्ताका मुक्तिनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सन्दीप का ‍…………. । १२११४१७११
४७ औं पुस्ताका सचिन का ‍…………. । १२११४१७१२

४६ औं पुस्ताका वासुदेव पुत्र
४७ औं पुस्ताका छविलाल का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२११४१११२१

Leave a Reply