भोजपुर-पापुङगा-बालैका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका बालैका सन्तान
३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका पुत्र ४१ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४२ औं पुस्ताका कर्णाखरका १ पुत्र – भगिरथ । १२४१
४२ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – बिन्दा पौडेल) का ३ पुत्र – लक्ष्मिकान्त, लोकनाथ र वेदनाथ (हरिविलाश) । १ पुत्री – पवित्रा (महेश्वरा) ढकाल (श्रीमान देवीचरण ढकाल) १२४२
४२ औं पुस्ताका मनोरथका ३ पुत्र – टिकाराम, निधिराम र गोविन्द । १२४३
४२ औं पुस्ताका रघुनाथका २ पुत्र – कुवेर र अविकेशर । १२४४
४२ औं पुस्ताका छिताराम (भार्या – धनमाया) का ३ पुत्र – चन्द्रलाल, …….. र तुलसी । १२४५
४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त (श्रीलाल) (भार्या – धनमाया न्यौपाने) का ६ पुत्र – दामोदर, मुकुन्द, खडानन्द, पशूपति, गगाधर र मकरध्वज । ३ पुत्री – ललिता ढकाल, पद्मा दाहाल र धनमाया । १२४६
४२ औं पुस्ताका बालैका १ पुत्र – बलभद्र । १२४७
४२ औं पुस्ताका मोतिलाल का ३ पुत्र – नारदमुनि, अग्नीधर र हरिप्रसाद । १२४८

४२ औं पुस्ताका बालैका सन्तान
४३ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – विष्णुकान्त । १२४७१

४३ औं पुस्ताका बलभद्र पुत्र
४४ औं पुस्ताका विष्णुकान्तका सन्तान
४५ औं पुस्ताका वेदनिधिका १ पुत्र – दिनेश । १२४७१११
४५ औं पुस्ताका सिध्देश्वरका १ पुत्र – टंकेश्वर । १२४७११२
४५ औं पुस्ताका बोधराज (भार्या – चन्द्रकला पौडेल) का १ पुत्र – विपुल । ४ पुत्री – विना, गीता, रीता र कल्पना । १२४७११३

४४ औं पुस्ताका विष्णुकान्त पुत्र
४५ औं पुस्ताका वेदनिधिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका दिनेश का …….. । १२४७११११
४५ औं पुस्ताका सिध्देश्वरका सन्तान
४६ औं पुस्ताका टंकेश्वर का ……. । १२४७११२१
४५ औं पुस्ताका बोधराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका विपुल का ‍…….. । १२४७११३१
४६ औं पुस्ताकी विना का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी गीता का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी रीता का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कल्पना का ……… ।

2 thoughts on “भोजपुर-पापुङगा-बालैका सन्तान”

Leave a Reply