भोजपुर-पापुङगा-इश्वरी प्रसाद का सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका इश्वरीप्रसादका सन्तान

३९ औं पुस्ताका देवर्षिका सन्तान ४० औं पुस्ताका हरिनन्दन पुत्र ४१ औं पुस्ताका इन्द्रविलासका सन्तान
४२ औं पुस्ताका नारदका १ पुत्र – धनपति । १३११
४२ औं पुस्ताका इश्वरीप्रसादका २ पुत्र – कुवेरप्रसाद र नन्दीकेदार । १३१२

४१ औं पुस्ताका इन्द्रविलास पुत्र
४२ औं पुस्ताका इश्वरीप्रसादका सन्तान
४३ औं पुस्ताका कुवेरप्रसादका ४ पुत्र – दाताराम, बलभद्र, मोतिखर र नन्दिकेदार । १३१२१
४३ औं पुस्ताका नन्दिकेदार का …………. । १३१२२

४२ औं पुस्ताका इश्वरीप्रसाद पुत्र
४३ औं पुस्ताका कुवेरप्रसादका सन्तान
४४ औं पुस्ताका दाताराम (भार्या – मनमाया ढकाल) का ७ पुत्र – कर्णखर, मकरध्वज, विश्वनाथ, योगराज, कुलप्रसाद, लक्ष्मीप्रसाद र छविलाल । १३१२११
४४ औं पुस्ताका बलभद्र का ……… । १३१२१२
४४ औं पुस्ताका मोतीखर का ……… । १३१२१३
४४ औं पुस्ताका नन्दीकेदार (भार्या – सरस्वती लम्साल) का २ पुत्र – चन्द्रलाल र बोधराज । ५ पुत्री – दिव्यलोका अधिकारी, नारमाया पौडेल, ……, गगादेवी सुवेदी र ज्ञानमाया सापकोटा । १३१२१४
४३ औं पुस्ताका नन्दिकेदार का सन्तान
४४ औं पुस्ताका ………… का ………… । १३१२११

४३ औं पुस्ताका कुवेरप्रसाद पुत्र
४४ औं पुस्ताका दातारामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका कर्णखर (भार्या – निर्मला कोइराला) का ५ पुत्र – चुडामणी, चोलानाथ, लीलानाथ, पुण्यप्रसाद र उध्दव (पूर्ण) । १३१२१११
४५ औं पुस्ताका मकरध्वज का ………… । १३१२११२
४५ औं पुस्ताका विश्वनाथ (भार्या – खोमादेवी कोइराला) का ३ पुत्र – षडानन्द, युवराज र ओमनाथ । २ पुत्री – मेनुका पौडेल र लक्ष्मी बराल । १३१२११३
४५ औं पुस्ताका योगराज का ‍……… । १३१२११४
४५ औं पुस्ताका कुलप्रसाद का ……… । १३१२११५
४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद का …….. । १३१२११६
४५ औं पुस्ताका छविलाल का ………. । १३१२११७
४४ औं पुस्ताका बलभद्रका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १३१२१२१
४४ औं पुस्ताका मोतीखरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १३१२१३१
४४ औं पुस्ताका नन्दीकेदारका सन्तान
४५ औं पुस्ताका चन्द्रलाल (भार्या – सरस्वती भण्डारी) का २ पुत्र – बाबुराम र भोजराज । ५ पुत्री – सीता नेपाल, गीता दाहाल, देवी, गुणकुमारी नेपाल र डल्ली सुवेदी । १३१२१४१
४५ औं पुस्ताका बोधराज (भार्या – नीलकुमारी बराल) का २ पुत्र – डिल्लीराम र चूडाराज । ६ पुत्री – इन्दिरा पोखरेल, क्षेमकुमारी घिमिरे, शकुन्तला पराजुली, विमला भट्टराई, गोमा भट्टराई र तेजकुमारी आचार्य । १३१२१४२
४५ औं पुस्ताकी दिव्यलोका अधिकारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी नारमाया पौडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी गङ्गादेवी सुवेदी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ज्ञानमाया सापकोटा का ……… ।

४४ औं पुस्ताका दाताराम पुत्र
४५ औं पुस्ताका कर्णखरका सन्तान
४६ औं पुस्ताका चुडामणी (भार्या – होमादेवी सुवेदी) का ३ पुत्र – युवराज, लेखनाथ र नवराज (नोगराज) । ३ पुत्री – गीता पोखरेल, विष्णु भट्टराई र यानुका भण्डारी । १३१२११११
४६ औं पुस्ताका चोलानाथ का ……….. । १३१२१११२
४६ औं पुस्ताका लीलानाथ का ……….. । १३१२१११३
४६ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद (पूर्णप्रसाद) (भार्या – टीकादेवी वाग्ले) का ३ पुत्र – इन्द्रप्रसाद, दुर्गाप्रसाद र फणिन्द्र । १ पुत्री – बालिका अधिकारी । १३१२१११४
४६ औं पुस्ताका उध्दवप्रसाद (पूर्ण) का ३ पुत्र – खिलराज, विष्णु र शम्भू । २ पुत्री – अम्बिका वाग्ले र शोभा नेपाल । १३१२१११५
४५ औं पुस्ताका विश्वनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका षडानन्द (भार्या – भगवती भण्डारी) का १ पुत्र – नारायण (केशव) । १ पुत्री – तारा लम्साल । १३१२११३१
४६ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – उमादेवी सापकोटा) का २ पुत्र – थिरप्रसाद र चिन्तामणि । १ पुत्री – निरादेवी । १३१२११३२
४६ औं पुस्ताका ओमनाथ का ‍………… । १३१२११३३

४६ औं पुस्ताकी मेनका पौडेल का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी लक्ष्मी बराल का ‍………… ।

४४ औं पुस्ताका नन्दीकेदार पुत्र
४५ औं पुस्ताका चन्द्रलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका बाबुराम (भार्या – …… कुइँकेल) का २ पुत्र – तिर्थराज र गायत्री । २ पुत्री – मञ्जु भट्टराई र रमा श्रेष्ठ । १३१२१४११
४६ औं पुस्ताका भोजराज का …….. । १३१२१४१२

४६ औं पुस्ताकी सीता नेपाल का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी गीता दाहाल का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी देवी का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी गुणकुमारी नेपाल का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी डल्ली सुवेदी का ‍………… ।
४५ औं पुस्ताका बोधराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका डिल्लिराम का ……… । १३१२१४२१
४६ औं पुस्ताका चूडाराज का ……… । १३१२१४२२

४६ औं पुस्ताकी इन्दिरा पोखरेल का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी क्षेमकुमारी घिमिरे का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी शकुन्तला पराजुली का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी विमला भट्टराई का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा भट्टरा का ‍………… ।
४६ औं पुस्ताकी तेजकुमारी आचार्य का ‍………… ।

४५ औं पुस्ताका कर्णखर पुत्र
४६ औं पुस्ताका चुडामणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – युवकुमारी तिमिल्सिना) का २ पुत्र – विदुर (वेदप्रसाद) र दीपक (दिपेन्द्र) । १ पुत्री – रेणुका बराल । १३१२१११११
४७ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्या – सावित्रा भट्टराई) का २ पुत्र – हिमाल र शिखर । १३१२११११२
४७ औं पुस्ताका नवराज (नोगराज) (भार्या – विमला अधिकारी) का २ पुत्र – विनेश र विकल । १३१२११११३

४७ औं पुस्ताकी गीता पोखरेल का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी विष्णु भट्टराई का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी यानुका भण्डारी का ………. ।
४६ औं पुस्ताका पूर्णप्रसाद (पुष्पप्रसाद) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका इन्द्रप्रसाद (भार्या – निर्मला पोखरेल) का २ पुत्र – कौशल र ……. । १ पुत्री – नर्वदा । १३१२११११४१
४७ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद (भार्या – कमला सापकोटा) का २ पुत्री – रिकिता र निकिता । १३१२११११४२
४७ औं पुस्ताका फणिन्द्र (भार्या – लक्ष्मी पोखरेल) का २ पुत्री – निकिता र निष्मा । १३१२११११४३

४७ औं पुस्ताकी बालिका अधिकारी का ………. ।
४६ औं पुस्ताका उध्र्दवप्रसाद (पूर्ण) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका खिलराज (भार्या – रिसिका कोइराला) का १ पुत्री – निर्मला । १३१२११११५१
४७ औं पुस्ताका विष्णु (भार्या – ……. अधिकारी) का ……… । १३१२११११५२
४७ औं पुस्ताका शम्भू (भार्या – निशा दंगाल) का ……… । १३१२११११५३

४७ औं पुस्ताकी अम्बिका वाग्ले का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी शोभा नेपाल का ………. ।

४५ औं पुस्ताका विश्वनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका षडानन्द का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नारायण (केशव) का ………. । १३१२११३११

४७ औं पुस्ताकी तारा लम्साल का ………. ।
४६ औं पुस्ताका युवराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका थिरप्रसाद का ……… । १३१२११३२१
४७ औं पुस्ताका चिन्तामणि का ……… । १३१२११३२२

४७ औं पुस्ताकी निरादेवी का ………. ।

४५ औं पुस्ताका चन्द्रलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका बाबुराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका तिर्थराज (भार्या – ……. भट्टराई) का …… । १३१२१४१११
४७ औं पुस्ताका गायत्री (भार्या – ……. घिमिरे) का ……… । १३१२१४११२

४७ औं पुस्ताकी मञ्जु भट्टराई का ………. ।
४७ औं पुस्ताकी रमा श्रेष्ठ का ………. ।

४६ औं पुस्ताका चुडामणी पुत्र
४७ औं पुस्ताका युवराज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका विदुर (वेदप्रसाद) (भार्या – निर्मला भट्टराई) का १ पुत्र – पूर्णमणि । १ पुत्री – पवित्रा । १३१२११११११
४८ औं पुस्ताका दीपक (दिपेन्द्र) (भार्या – सिर्जना सुवेदी) का ……….. । १३१२१११११२

४८ औं पुस्ताकी रेणुका बराल का ……………. ।
४७ औं पुस्ताका लेखनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका हिमाल का ……….. । १३१२११११२१
४८ औं पुस्ताका शिखर का ……….. । १३१२११११२२
४७ औं पुस्ताका नवराज नोगराज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका विनेश का ……….. । १३१२११११३१
४८ औं पुस्ताका विकल का ……….. । १३१२११११३२

४६ औं पुस्ताका पूर्णप्रसाद (पुष्पप्रसाद) पुत्र
४७ औं पुस्ताका इन्द्रप्रसाद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका कौशल का …….. । १३१२११११४११
४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १३१२११११४१२

४८ औं पुस्ताकी नर्वदा का ……………. ।
४७ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १३१२११११४२१

४८ औं पुस्ताकी रिकिता का ……………. ।
४८ औं पुस्ताकी निकिता का ……………. ।
४७ औं पुस्ताका फणिन्द्र का सन्तान
४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १३१२११११४३१

४८ औं पुस्ताकी निकिता का ……………. ।
४८ औं पुस्ताकी निष्मा का ……………. ।

४६ औं पुस्ताका उध्दवप्रसाद (पुष्प) पुत्र
४७ औं पुस्ताका खिलराज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १३१२११११५११

४८ औं पुस्ताकी निर्मला का ……………. ।
४७ औं पुस्ताका विष्णु का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १३१२११११५२१
४७ औं पुस्ताका शम्भू का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १३१२११११५३१

४६ औं पुस्ताका बाबुराम पुत्र
४७ औं पुस्ताका तिर्थराज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १३१२१४११११
४७ औं पुस्ताका गायत्री का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १३१२१४११२१

Leave a Reply