भोजपुर-पापुङगा-छितारामका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका छितारामका सन्तान
३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका पुत्र ४१ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४२ औं पुस्ताका कर्णाखरका १ पुत्र – भगिरथ । १२४१
४२ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – बिन्दा पौडेल) का ३ पुत्र – लक्ष्मिकान्त, लोकनाथ र वेदनाथ (हरिविलाश) । १ पुत्री – पवित्रा (महेश्वरा) ढकाल (श्रीमान देवीचरण ढकाल) १२४२
४२ औं पुस्ताका मनोरथका ३ पुत्र – टिकाराम, निधिराम र गोविन्द । १२४३
४२ औं पुस्ताका रघुनाथका २ पुत्र – कुवेर र अविकेशर । १२४४
४२ औं पुस्ताका छिताराम (भार्या – धनमाया) का ३ पुत्र – चन्द्रलाल, …….. र तुलसी । १२४५
४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त (श्रीलाल) (भार्या – धनमाया न्यौपाने) का ६ पुत्र – दामोदर, मुकुन्द, खडानन्द, पशूपति, गगाधर र मकरध्वज । ३ पुत्री – ललिता ढकाल, पद्मा दाहाल र धनमाया । १२४६
४२ औं पुस्ताका बालैका १ पुत्र – बलभद्र । १२४७
४२ औं पुस्ताका मोतिलाल का ३ पुत्र – नारदमुनि, अग्नीधर र हरिप्रसाद । १२४८

४२ औं पुस्ताका छितारामका सन्तान
४३ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (भार्या – पद्मकुमारी) का २ पुत्र – देविप्रसाद र पूण्यप्रसाद । १२४५१
४३ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२४५२
४३ औं पुस्ताका तुलसीराम (भार्या – शिवमाया) का ४ पुत्र – श्यामलाल, जयनारायण, दधिराम र ……… । ३ पुत्री – नर्वदा कट्टेल, जानुका अधिकारी र मनमाया कोइराला । १२४५३

४२ औं पुस्ताका छिताराम पुत्र
४३ औं पुस्ताका चन्द्रलाल (चन्द्रप्रसाद) का सन्तान
४४ औं पुस्ताका देविप्रसाद (भार्या – चन्द्रकुमारी सुवेदी) का ४ पुत्र – खेमराज, उमानाथ, जीवनाथ र फडिन्द्र (अर्जुन) । १ पुत्री – दीपिका न्यौपाने । १२४५११
४४ औं पुस्ताका पुण्यप्रसादका २ पुत्र – फडिन्द्र र मुकुन्द । १२४५१२
४३ औं पुस्ताका तुलसीरामका सन्तान
४४ औं पुस्ताका जयनाथ (जयनारायण) (भार्या – पवित्रा पोखरेल र धनमाया घिमिरे) का ३ पुत्र – घनश्याम, लीलामणी र इन्द्रविलास । ४ पुत्री – जानुका अधिकारी, देवी पौडेल, मैया भण्डारी र बच्ची काफ्ले । १२४५३१
४४ औं पुस्ताका दधिराम (भार्या – हरिप्रिया पोखरेल) का ४ पुत्र – गोपिकृष्ण, तेजनाथ (तेजराज), युवराज र ……. । ३ पुत्री – तारादेवी दाहाल, एककुमारी सुवेदी र सीता लम्साल । १२४५३२
४४ औं पुस्ताका श्यामलाल (भार्या – जानुका) का ………. । १२४५३३
४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४५३४
४४ औं पुस्ताकी नर्वदा कट्टेल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी जानुका अधिकारी का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी मनमाया कोइराला का …….. ।

४३ औं पुस्ताका चन्द्रलाल (चन्द्रप्रसाद) पुत्र
४४ औं पुस्ताका देविप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका खेमराज (भार्या – हेमकुमारी (रेखा)) का ……. । १२४५१११
४५ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – सम्झना) का १ पुत्र – आशुतोष । २ पुत्री – सुप्रिया र सोरुपा । १२४५११२
४५ औं पुस्ताका जीवनाथ (भार्या – अन्जना ठकुरी) का १ पुत्र – सुमन । १२४५११३
४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र (अर्जुन) (भार्या – रुक्मिणी पोखरेल) का १ पुत्र – श्याम । १२४५११४
४५ औं पुस्ताकी दीपिका न्यौपाने का ……… ।
४४ औं पुस्ताका पुण्यप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र का ……. । १२४५१२१
४५ औं पुस्ताका मुकुन्द का ……. । १२४५१२२

४३ औं पुस्ताका तुलसीराम पुत्र
४४ औं पुस्ताका जयनाथ (जयनारायण) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका इन्द्रविलास (भार्या – चन्द्रमाया ढकाल) का ……. । १२४५३११
४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४५३१२
४५ औं पुस्ताकी जानुका भण्डारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी देवी पौडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मैया भण्डारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी बच्ची काफ्ले का ……… ।
४४ औं पुस्ताका दधिरामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका गोपिकृष्ण (भार्या – सुमित्रा लम्साल) का ४ पुत्र – ओमनाथ (रामप्रसाद), कुष्णप्रसाद, बिक्रम र सुशील । २ पुत्री – दुर्गा खनाल र मुना अधिकारी । १२४५३२१
४५ औं पुस्ताका तेजनाथ (तेजराज) (भार्या – विष्णुकला दाहाल) का ४ पुत्र – जीवनकुमार, उमेश, लोकमणी (सन्तोष) र भेषराज । ३ पुत्री – सरिता खनाल, शकुन्तला र सोभित । १२४५३२२
४५ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – शोभा हुमागाईँ) का २ पुत्र – बद्रीप्रसाद र सिध्दार्थ । ४ पुत्री – सविता लम्साल, यशोदा भट्टराई, कल्पना पोखरेल र षष्ठिका ढकाल । १२४५३२३
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२४५३२४
४५ औं पुस्ताकी तारादेवी दाहाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी एककुमारी सुवेदी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सीता दाहाल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका श्यामलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४५३३१

४४ औं पुस्ताका देविप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका खेमराज का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५११११
४५ औं पुस्ताका उमानाथ का सन्तान
४६ औं पुस्ताका आशुतोष का ….. । १२४५११२१
४६ औं पुस्ताकी सुप्रिया का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सोरुपा का ……… ।
४५ औं पुस्ताका जीवनाथ का सन्तान
४६ औं पुस्ताका सुमन का ….. । १२४५११३१
४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र (अर्जुन) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका श्याम का ….. । १२४५११४१

४४ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका फडिन्द्र का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५१२११
४५ औं पुस्ताका मुकुन्द का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५१२२१

४४ औं पुस्ताका जयनाथ (जयनारायण) पुत्र
४५ औं पुस्ताका इन्द्रविलास का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४५३१११

४४ औं पुस्ताका दधिराम पुत्र
४५ औं पुस्ताका गोपिकृष्णका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ओमनाथ (रामप्रसाद) (भार्या – मनसा न्यौपाने) का १ पुत्र – सुयोग । १ पुत्री – सुप्राप्ती । १२४५३२११
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका (भार्या – गंगा गुरागाईँ) का १ पुत्र – प्रमोद । २ पुत्री – प्रभा र प्रतिभा धिताल । १२४५३२१२
४६ औं पुस्ताका बिक्रम (भार्या – उषा खनाल) का १ पुत्र – युगविक्रम । १ पुत्री – विभुषा । १२४५३२१३
४६ औं पुस्ताका सुशील (भार्या – रुपा तिमिल्सिना) का २ पुत्र – शिषल र सुदिल । १२४५३२१४
४६ औं पुस्ताकी दुर्गा खनाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मुना अधिकारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका तेजनाथ (तेजराज) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका जीवनकुमार (भार्या – निर्मला ढकाल) का १ पुत्र – समर्पण (भूपाल) । २ पुत्री – सजना र अर्पणा । १२४५३२२१
४६ औं पुस्ताका उमेश (भार्या – शुष्मा दाहाल) का १ पुत्र – संगम । ३ पुत्री – मेनुका, मोनिका र लक्ष्मी । १२४५३२२२
४६ औं पुस्ताका लोकमणी (सन्तोष) (भार्या – गीता (खिममाया) तिम्सिना) का २ पुत्र – आयु र आयाम । १२४५३२२३
४६ औं पुस्ताका भेषराज का ……. । १२४५३२२४
४६ औं पुस्ताकी सरिता खनाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी शकुन्तला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सोभित का ……… ।
४५ औं पुस्ताका युवराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका बद्रीप्रसाद (टिका) (भार्या – सावित्रा तिमिल्सिना) का १ पुत्र – सोमनाथ (सबल) । १ पुत्री – बोधकुमारी (सम्बृध्दि)। १२४५३२३१
४६ औं पुस्ताका सिध्दार्थ का ……. । १२४५३२३२
४६ औं पुस्ताकी सविता लम्साल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी यशोदा भट्टराई का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कल्पना पोखरेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी षष्ठिका ढकाल का ……… ।

४५ औं पुस्ताका गोपिकृष्ण पुत्र
४६ औं पुस्ताका ओमनाथ (रामप्रसाद) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सुयोग का ………… । १२४५३२१११
४७ औं पुस्ताकी सुप्राप्ती का ………… ।
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रमोद का ………… । १२४५३२१२१
४७ औं पुस्ताकी प्रभा का ………… ।
४७ औं पुस्ताकी प्रतिभा धिताल का ………… ।
४६ औं पुस्ताका विक्रम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका युगविक्रम का ………… । १२४५३२१३१
४७ औं पुस्ताकी विभुषा का ………… ।
४६ औं पुस्ताका सुशील का सन्तान
४७ औं पुस्ताका शिषल का ………… । १२४५३२१४१
४७ औं पुस्ताका सुदिल का ………… । १२४५३२१४१

४५ औं पुस्ताका तेजनाथ (तेजराज) पुत्र
४६ औं पुस्ताका जीवनकुमार का सन्तान
४७ औं पुस्ताका समर्पण (भूपाल) का ………… । १२४५३२२११
४७ औं पुस्ताकी सजना का ………… ।
४७ औं पुस्ताकी अर्पणा का ………… ।
४६ औं पुस्ताका उमेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका संगम का ………… । १२४५३२२२ज्ञ
४७ औं पुस्ताकी मेनुका का ………… ।
४७ औं पुस्ताकी मोनिका का ………… ।
४७ औं पुस्ताकी लक्ष्मी का ………… ।
४६ औं पुस्ताका लोकमणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका आयु का ………… । १२४५३२२३१
४७ औं पुस्ताका आयाम का ………… । १२४५३२२३२
४६ औं पुस्ताका भेषराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ………… । १२४५३२२४१

४५ औं पुस्ताका युवराज पुत्र
४६ औं पुस्ताका बद्रीप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सोमनाथ (सबल) का ………… । १२४५३२३११
४७ औं पुस्ताकी बोधकुमारी (सम्बृध्दि) का ………… । १२४५३२३१२
४६ औं पुस्ताका सिध्दार्थ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४५३२३२१

Leave a Reply