भोजपुर-पापुङगा-मनोरथका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका मनोरथका सन्तान
३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका पुत्र ४१ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४२ औं पुस्ताका कर्णाखरका १ पुत्र – भगिरथ । १२४१
४२ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – बिन्दा पौडेल) का ३ पुत्र – लक्ष्मिकान्त, लोकनाथ र वेदनाथ (हरिविलाश) । १ पुत्री – पवित्रा (महेश्वरा) ढकाल (श्रीमान देवीचरण ढकाल) १२४२
४२ औं पुस्ताका मनोरथका ३ पुत्र – टिकाराम, निधिराम र गोविन्द । १२४३
४२ औं पुस्ताका रघुनाथका २ पुत्र – कुवेर र अविकेशर । १२४४
४२ औं पुस्ताका छिताराम (भार्या – धनमाया) का ३ पुत्र – चन्द्रलाल, …….. र तुलसी । १२४५
४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त (श्रीलाल) (भार्या – धनमाया न्यौपाने) का ६ पुत्र – दामोदर, मुकुन्द, खडानन्द, पशूपति, गगाधर र मकरध्वज । ३ पुत्री – ललिता ढकाल, पद्मा दाहाल र धनमाया । १२४६
४२ औं पुस्ताका बालैका १ पुत्र – बलभद्र । १२४७
४२ औं पुस्ताका मोतिलाल का ३ पुत्र – नारदमुनि, अग्नीधर र हरिप्रसाद । १२४८

४२ औं पुस्ताका मनोरथका सन्तान
४३ औं पुस्ताका टिकारामका ४ पुत्र – नारद, इन्द्रलाल, श्रीकृष्ण र नन्दलाल । १२४३१
४३ औं पुस्ताका निधिरामका ५ पुत्र – नारद, इन्द्रलाल, बुध्दिलाल, नन्दलाल र चन्द्रलाल । १२४३२
४३ औं पुस्ताका गोविन्द (भार्या – शोभादेवी पौडेल) का ३ पुत्र – गौरीप्रसाद, गुणराज र तारपति । १२४३३

४२ औं पुस्ताका मनोरथ पुत्र
४३ औं पुस्ताका टिकारामका सन्तान
४४ औं पुस्ताका नारदका सन्तान नभएका ………. । १२४३११
४४ औं पुस्ताका इन्द्रलालका सन्तान नभएका ………. । १२४३१२
४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्णका १ पुत्र – होमनाथ । १२४३१३
४४ औं पुस्ताका नन्दलालका सन्तान नभएका ………. । १२४३१४
४३ औं पुस्ताका निधिरामका सन्तान
४४ औं पुस्ताका नारदका सन्तान नभएका ………. । १२४३२१
४४ औं पुस्ताका इन्द्रलालका सन्तान नभएका ………. । १२४३२२
४४ औं पुस्ताका बृध्दिलाल (श्रीकृष्ण) का १ पुत्र – होमनाथ । १ पुत्री – पवित्रा घिमिरे । १२४३२३
४४ औं पुस्ताका नन्दलाल का ४ पुत्र – मोहन, बुध्दिनाथ, पुष्पलाल र गगाप्रसाद । १२४३२४
४४ औं पुस्ताका चन्द्रलाल का ……… । १२४३२५
४३ औं पुस्ताका गोविन्दका सन्तान
४४ औं पुस्ताका गुणराजका ……… । १२४३३१
४४ औं पुस्ताका तारपति (तारानाथ) (भार्या – रन्दता सुबेदी) का २ पुत्र – हरिकृष्ण र दुर्गा (थिरराज) । ५ पुत्री – डम्बरकुमारी दाहाल, देवी घिमिरे, जालपादेवी पौडेल, सीता पौडेल र सावित्रा पोखरेल । १२४३३२
४४ औं पुस्ताका गौरीप्रसाद (भार्या – शोमादेवी पौडेल) का २ पुत्र – प्रेमप्रसाद र गिरिराज । १ पुत्री – शोभादेवी । १२४३३३

४३ औं पुस्ताका टिकाराम पुत्र
४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४५ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – ……) का ३ पुत्र – कृष्ण, ………. र ………. । १२४३१३१

४३ औं पुस्ताका निधिराम पुत्र
४४ औं पुस्ताका बृध्दिलाल (श्रीकृष्ण) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – कमलादेवी वस्ती) का ३ पुत्र – कृष्णप्रसाद, धर्मप्रसाद र उमेशप्रसाद । ६ पुत्री – कल्पना घिमिरे, पुष्पा, रचना पोखरेल, सबनम पोखरेल, भारती निरौला र सुजाता । १२४३२३१
४५ औं पुस्ताकी पवित्रा घिमिरे का ……… ।
४४ औं पुस्ताका नन्दलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका मोहन (भार्या – नर्वदा पराजुली) का २ पुत्र – हरि र दीपक । ५ पुत्री – तारा ढकाल, कमला चम्लागाईँ, लीला कार्की, कुन्ता बस्नेत र शारदा भण्डारी । १२४३२४१
४५ औं पुस्ताका बुध्दिनाथ (भार्या – गोमादेवी) का २ पुत्र – गोपीनाथ र किसन । ३ पुत्री – सीता, कौशीला र अनीता । १२४३२४२
४५ औं पुस्ताका पुष्पलाल (भार्या – टीकामाया) का २ पुत्र – विकाश र धीरज । १ पुत्री – सङ्गीता । १२४३२४३
४५ औं पुस्ताका गंगाप्रसाद (भार्या – कल्पना) का १ पुत्र – रमेश । २ पुत्री – माला र सुस्मिता । १२४३२४४

४३ औं पुस्ताका गोविन्द पुत्र
४४ औं पुस्ताका गौरीप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (भार्या – मेनुका सापकोटा) का २ पुत्र – प्रकाश र प्रदीप । १२४३३३१
४५ औं पुस्ताका गिरिराज (भार्या – चुनमाया पोखरेल) का १ पुत्र – भास्कर । २ पुत्री – सावित्रा र सुशीला घिमिरे । १२४३३३२
४५ औं पुस्ताकी शोभादेवी का ……… ।
४४ औं पुस्ताका तारानाथ (तारपति) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका हरिकृष्ण का ३ पुत्र – ……., ……. र …….. । १२४३३२१
४५ औं पुस्ताका थिरराज (दुर्गा) (भार्या – कलामाया तिम्सिना र दुर्गादेवी पोखरेल) का ४ पुत्र – रमेश, गणेश, दिनेश(लेखनाथ) र सागर । १२४३३२२
४५ औं पुस्ताकी डम्बरकुमारी दाहाल (श्रीमान् – हरीप्रसाद) का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी देवी घिमिरे (श्रीमान् – सुर्यप्रसाद) का २ पुत्र – गोविन्द र पुर्ण । २ पुत्री – रेनुका विश्वास र सरस्वती ओझा ।
४५ औं पुस्ताकी जालपादेवी पौडेल (श्रीमान् – मोतिलाल) का ३ पुत्र – महेश्वर, मोहन र …….. । ३ पुत्री – ……., ……. र …….. ।
४५ औं पुस्ताकी सीता (रेनुका) पौडेल (श्रीमान् – …….) का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सावित्रा पोखरेल (श्रीमान् – …….) का ……… ।
४४ औं पुस्ताका गुणराजका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४३३३१

४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४५ औं पुस्ताका होमनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कृष्ण का ……….. । १२४३१३११
४६ औं पुस्ताका ……. का ………. । १२४३१३१२
४६ औं पुस्ताका ……. का ………. । १२४३१३१३

४४ औं पुस्ताका बृध्दिलाल (श्रीकृष्ण) पुत्र
४५ औं पुस्ताका होमनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – संगीता दाहाल) का १ पुत्र – परीतोष । १२४३२३११
४६ औं पुस्ताका धर्मप्रसाद (भार्या – सरस्वती तिम्सिना) का ……… । १२४३२३१२
४६ औं पुस्ताका उमेशप्रसाद का ………. । १२४३२३१३
४६ औं पुस्ताकी कल्पना घिमिरे का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी पुष्पा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी रचना पोखरेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सवनम पोखरेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी भारती निरौला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुजाता का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका मोहन का सन्तान
४६ औं पुस्ताका हरि (भार्या – सीता दाहाल) का १ पुत्र – प्रज्वल । १ पुत्री – पूजा । १२४३२४११
४६ औं पुस्ताका दीपक का …….. । १२४३२४१२
४६ औं पुस्ताकी तारा ढकाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कमला चम्लागाईँ का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी लीला कार्की का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कुन्ता बस्नेत का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी शारदा भण्डारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका बुध्दिनाथ का सन्तान
४६ औं पुस्ताका गोपीनाथ का …….. । १२४३२४२१
४६ औं पुस्ताका किसन का …….. । १२४३२४२२
४६ औं पुस्ताकी सीता का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कौशीला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी अनीता का ……… ।
४५ औं पुस्ताका पुष्पलाल का सन्तान
४६ औं पुस्ताका विकाश का …….. । १२४३२४३१
४६ औं पुस्ताका धीरज का …….. । १२४३२४३२
४६ औं पुस्ताकी सङ्गीता का ……… ।
४५ औं पुस्ताका गंगाप्रसाद का सन्तान
४६ औं पुस्ताका रमेश का …….. । १२४३२४४१
४६ औं पुस्ताकी माला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुस्मिता का ……… ।

४४ औं पुस्ताका गौरीप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद का सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रकाश (भार्या – मुना) का …… । १२४३३३११
४६ औं पुस्ताका प्रदीप (भार्या – उपमा) का …….. । १२४३३३१२
४५ औं पुस्ताका गिरिराज का सन्तान
४६ औं पुस्ताका भास्कर का …….. । १२४३३३२१
४६ औं पुस्ताकी सावित्रा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुशीला घिमिरे का ……… ।

४४ औं पुस्ताका तारानाथ (तारपति) पुत्र
४५ औं पुस्ताका थिरराज (दुर्गा) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका रमेश (भार्या – मनिका) का १ पुत्री – रचना । १२४३३२२१
४६ औं पुस्ताका गणेश का …….. । १२४३३२२२
४६ औं पुस्ताका दिनेश (लेखनाथ) (भार्या – रीता) का १ पुत्र – हृदय । १२४३३२२३
४६ औं पुस्ताका सागर का …….. । १२४३३२२४

४५ औं पुस्ताका होमनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका परीतोष का ………… । १२४३२३१११
४६ औं पुस्ताका धर्मप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३२३१२१

४५ औं पुस्ताका मोहन पुत्र
४६ औं पुस्ताका हरि का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रज्वल का ………… । १२४३२४१११
४७ औं पुस्ताकी पूजा का ………… ।

४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका प्रकाश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३३१११
४६ औं पुस्ताका प्रदीप का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३३१२१

४५ औं पुस्ताका गिरीराज पुत्र
४६ औं पुस्ताका भास्कर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३३२११

४५ औं पुस्ताका थिरराज (दुर्गा) पुत्र
४६ औं पुस्ताका रमेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३२२११
४७ औं पुस्ताकी रचना का ………… ।
४६ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३२२१२

४६ औं पुस्ताका दिनेश (लेखनाथ) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका हृदय का ………… । १२४३३२२१३
४६ औं पुस्ताका सागर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………… । १२४३३२२१४

Leave a Reply