भोजपुर-पापुङगा-रघुनाथका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका रघुनाथका सन्तान
३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका पुत्र ४१ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४२ औं पुस्ताका कर्णाखरका १ पुत्र – भगिरथ । १२४१
४२ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – बिन्दा पौडेल) का ३ पुत्र – लक्ष्मिकान्त, लोकनाथ र वेदनाथ (हरिविलाश) । १ पुत्री – पवित्रा (महेश्वरा) ढकाल (श्रीमान देवीचरण ढकाल) १२४२
४२ औं पुस्ताका मनोरथका ३ पुत्र – टिकाराम, निधिराम र गोविन्द । १२४३
४२ औं पुस्ताका रघुनाथका २ पुत्र – कुवेर र अविकेशर । १२४४
४२ औं पुस्ताका छिताराम (भार्या – धनमाया) का ३ पुत्र – चन्द्रलाल, …….. र तुलसी । १२४५
४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त (श्रीलाल) (भार्या – धनमाया न्यौपाने) का ६ पुत्र – दामोदर, मुकुन्द, खडानन्द, पशूपति, गगाधर र मकरध्वज । ३ पुत्री – ललिता ढकाल, पद्मा दाहाल र धनमाया । १२४६
४२ औं पुस्ताका बालैका १ पुत्र – बलभद्र । १२४७
४२ औं पुस्ताका मोतिलाल का ३ पुत्र – नारदमुनि, अग्नीधर र हरिप्रसाद । १२४८

४२ औं पुस्ताका रघुनाथका सन्तान
४३ औं पुस्ताका कुवेर का ……….. । १२४४१
४३ औं पुस्ताका अविकेशरका १ पुत्र – जीतबहादुर । १२४४२
४३ औं पुस्ताका अविकेशर पुत्र
४४ औं पुस्ताका जितबहादुरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका योकबहादुरका ………. । १२४४२११
४५ औं पुस्ताका गुणबहादुरका ………. । १२४४२१२
४५ औं पुस्ताका तिखबहादुरका ………. । १२४४२१३
४५ औं पुस्ताका गोरबहादुरका ………. । १२४४२१४
४५ औं पुस्ताका कृष्णबहादुरका ………. । १२४४२१५

४४ औं पुस्ताका जितबहादुर पुत्र
४५ औं पुस्ताका योकबहादुर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१११
४५ औं पुस्ताका गुणबहादुर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१२१
४५ औं पुस्ताका तिखबहादुर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१३१
४५ औं पुस्ताका गोरबहादुर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१४१
४५ औं पुस्ताका कृष्णबहादुर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ….. । १२४४२१५१

Leave a Reply