भोजपुर-पापुङगा-श्रीकान्तका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका श्रीकान्तका सन्तान
३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका पुत्र ४१ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४२ औं पुस्ताका कर्णाखरका १ पुत्र – भगिरथ । १२४१
४२ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – बिन्दा पौडेल) का ३ पुत्र – लक्ष्मिकान्त, लोकनाथ र वेदनाथ (हरिविलाश) । १ पुत्री – पवित्रा (महेश्वरा) ढकाल (श्रीमान देवीचरण ढकाल) १२४२
४२ औं पुस्ताका मनोरथका ३ पुत्र – टिकाराम, निधिराम र गोविन्द । १२४३
४२ औं पुस्ताका रघुनाथका २ पुत्र – कुवेर र अविकेशर । १२४४
४२ औं पुस्ताका छिताराम (भार्या – धनमाया) का ३ पुत्र – चन्द्रलाल, …….. र तुलसी । १२४५
४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त (श्रीलाल) (भार्या – धनमाया न्यौपाने) का ६ पुत्र – दामोदर, मुकुन्द, खडानन्द, पशूपति, गगाधर र मकरध्वज । ३ पुत्री – ललिता ढकाल, पद्मा दाहाल र धनमाया । १२४६
४२ औं पुस्ताका बालैका १ पुत्र – बलभद्र । १२४७
४२ औं पुस्ताका मोतिलाल का ३ पुत्र – नारदमुनि, अग्नीधर र हरिप्रसाद । १२४८

४२ औं पुस्ताका श्रीकान्तका सन्तान
४३ औं पुस्ताका दामोदर का ………. । १२४६१
४३ औं पुस्ताका मुकुन्द (भार्या – …….. पौडेल) का १ पुत्र – मणिराम । १२४६२
४३ औं पुस्ताका खडानन्द (भार्या – पद्मकुमारी लम्साल) का ६ पुत्र – गिरिराज, बेलास, नरनाथ, उमानाथ, छविलाल र बासुदेव । १ पुत्री – हरिप्ररिया काफ्ले । १२४६३
४३ औं पुस्ताका पशूपति का ………. । १२४६४
४३ औं पुस्ताका गगाधरका १ पुत्र – नन्दलाल । १२४६५
४३ औं पुस्ताका मकरध्वज का ………. । १२४६६

४३ औं पुस्ताकी ललिता ढकाल का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी पद्मा दाहाल का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी धनमाया का …….. ।

४२ औं पुस्ताका श्रीकान्त पुत्र
४३ औं पुस्ताका दामोदरका सन्तान
४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४६११
४३ औं पुस्ताका मुकुन्दका सन्तान
४४ औं पुस्ताका मणिराम (भार्या – तुलसादेवी सुवेदी) का २ पुत्र – केशव र ……. । ५ पुत्री – सावित्रा कोइराला, राधिका दाहाल, चन्द्रकला पराजुली, दामादेवी पौडेल र बोधमाया । १२४६२१
४३ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान
४४ औं पुस्ताका गिरिराज (भार्या – कमला गौली) का २ पुत्र – दीपक र चण्डीप्रसाद । २ पुत्री – अम्बिका चौधरी र मन्जु काफ्ले । १२४६३१
४४ औं पुस्ताका नरनाथ (भार्या – शारदा भट्टराई) का ३ पुत्र – सुर्यप्रकाश, चन्द्रप्रकाश र निलमप्रकाश । १ पुत्री – मेनुका अधिकारी । १२४६३२
४४ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – गोमा पौडेल) का ३ पुत्र – सुवास, राजेन्द्र र नारायण । १२४६३३
४४ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – दुर्गा लम्साल) का २ पुत्र – बाबुराम र विवेक । ४ पुत्री – गोमा न्यौपाने, नवीना भट्टराई, मन्जु न्यौपाने र लाचना । १२४६३४
४४ औं पुस्ताका बासुदेव (भार्या – खेसकुमारी पोखरेल) का २ पुत्र – गायत्रीकुमार र केशव । १२४६३५
४४ औं पुस्ताका बेलासका सन्तान नभएका । १२४६३६
४४ औं पुस्ताकी हरिप्रिया काफ्ले (श्रीमान र्गाप्रसाद) का ३ पुत्र – हरीप्रसाद, किशोर र सुरेन्द्र ।
४३ औं पुस्ताका पशुपतिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४६४१
४३ औं पुस्ताका गंगाधरका सन्तान
४४ औं पुस्ताका नन्दलाल (भार्या – …….) का २ पुत्री – यशोदा लम्साल र ……… घिमिरे । १२४६५१
४३ औं पुस्ताका मकरध्वजका सन्तान
४४ औं पुस्ताका ……… का ………… । १२४६६१

४३ औं पुस्ताका मुकुन्द पुत्र
४४ औं पुस्ताका मणिरामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका केशव (भार्या – डम्बरकुमारी गुरागाईँ र राधा पोखरेल) का ……. । १२४६२११
४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६२१२
४५ औं पुस्ताकी सावित्रा कोइराला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी राधिका दाहाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी चन्द्रकला पराजुली का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी दामादेवी पौडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी बोधमाया कोइराला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी तारादेवी गिरी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी जानुका नेपाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी हिरामाया नेपाल का ……… ।

४३ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र
४४ औं पुस्ताका गिरिराजका सन्तान
४५ औं पुस्ताका दीपक (भार्या – मनमाया सुवेदी र शारदा घिमिरे) का १ पुत्र – आशीष । २ पुत्री – प्रतीज्ञा र प्रकृति । १२४६३११
४५ औं पुस्ताका चण्डीप्रसाद (भार्या – दुर्गा निरौला) का १ पुत्र – कोविद । १२४६३१२
४५ औं पुस्ताकी अम्बिका चौधरी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मन्जु काफ्ले का ……… ।
४४ औं पुस्ताका नरनाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका सूर्यप्रकाश (भार्या – शुष्मा आचार्य) का १ पुत्र – सम्यक । १ पुत्री – सम्बोधि । १२४६३२१
४५ औं पुस्ताका चन्द्रप्रकाश (भार्या – सुनिता पौडेल) का १ पुत्र – अर्थ । १२४६३२२
४५ औं पुस्ताका निलमप्रकाश (भार्या – सुमित्रा ढुङ्गेल) का …….. । १२४६३२३
४५ औं पुस्ताकी मेनुका अधिकारी का ……… ।
४४ औं पुस्ताका उमानाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका सुवास (भार्या – गायत्रा दाहाल) का १ पुत्र – सुगम । १ पुत्री – साइना । १२४६३३१
४५ औं पुस्ताका राजेन्द्र (भार्या – चञ्चला सुवेदी) का १ पुत्री – तनुषा । १२४६३३२
४५ औं पुस्ताका नारायण (भार्या – नन्दकला) का ……. । १२४६३३३
४४ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका वावुराम (भार्या – दुर्गा लम्साल) का …… । १२४६३४१
४५ औं पुस्ताका विवेक का …… । १२४६३४२
४५ औं पुस्ताकी गोमा न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी नवीना भट्टरगाई का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मन्जु न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी लाचना का ……… ।
४४ औं पुस्ताका बासुदेवका सन्तान
४५ औं पुस्ताका केशव का …… । १२४६३५१
४५ औं पुस्ताका गायत्रीकुमार (भार्या – सीता दाहाल) का ……. । १२४६३५२

४३ औं पुस्ताका गंगाधर पुत्र
४४ औं पुस्ताका नन्दलाल का सन्तान
४५ औं पुस्ताकी यशोदा लम्साल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……… घिमिरे का ……… ।

४४ औं पुस्ताका मणिराम पुत्र
४५ औं पुस्ताका केशव का सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६२१११

४४ औं पुस्ताका गिरिराज पुत्र
४५ औं पुस्ताका दीपकका सन्तान
४६ औं पुस्ताका आशीष का ……. । १२४६३१११
४६ औं पुस्ताकी प्रतीज्ञा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी प्रकृति का ……… ।
४५ औं पुस्ताका चण्डीप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कोविद का ……. । १२४६३१२१

परहर४४ औं पुस्ताका नरनाथ पुत्र
४५ औं पुस्ताका सूर्यप्रकाशका सन्तान
४६ औं पुस्ताका सम्यक का ……. । १२४६३२११
४६ औं पुस्ताकी सम्बोधि का ……… ।
४५ औं पुस्ताका चन्द्रप्रकाशका सन्तान
४६ औं पुस्ताका अर्थ का ……. । १२४६३२२१
४५ औं पुस्ताका निलमप्रकाशका सन्तान
४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२४६३२३१

४४ औं पुस्ताका उमानाथ पुत्र
४५ औं पुस्ताका सुवासका सन्तान
४६ औं पुस्ताका सुगम का ……. । १२४६३३११
४६ औं पुस्ताकी साइना का ……… ।
४५ औं पुस्ताका राजेन्द्रका सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का …… । १२४६३३२१
४६ औं पुस्ताकी तनुषा का ……… ।
४५ औं पुस्ताका नारायणका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६३३३१

४४ औं पुस्ताका छविलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका वावुरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का …… । १२४६३४११
४५ औं पुस्ताका विवेक का सन्तान
४६ औं पुस्ताका ….. का …. । १२४६३४२१

४४ औं पुस्ताका बासुदेव पुत्र
४५ औं पुस्ताका गायत्रीकुमार का सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२४६३५२१

Leave a Reply