भोजपुर-पापुङगा-हरिचरणका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका हरिचरणका सन्तान

३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका दुर्गादासका पुत्र ४१ औं पुस्ताका श्रीकान्तका सन्तान

४२ औं पुस्ताका पदमलालका १ पुत्र – मुक्तिनाथ । ११११
४२ औं पुस्ताका रविलालका २ पुत्र – टिकादत्त र मोतिलाल । १११२
४२ औं पुस्ताका हरिचरण (भार्या – लक्ष्मी) का ५ पुत्र – कर्णखर, धनप्रसाद, धनपति, विष्णुप्रसाद र नरपति । १११३

४१ औं पुस्ताका श्रीकान्त पुत्र
४२ औं पुस्ताका हरिचरणका सन्तान
४३ औं पुस्ताका कर्णखर (भार्या – मान कुमारी) का ३ पुत्र – विष्णुप्रसाद, पदमप्रसाद र धर्मानन्द । ६ पुत्री – जानुका, अतिरुपा, पुनमाया, कलावती, धनमाया र चन्द्रकला । १११३१
४३ औं पुस्ताका धनप्रसाद (भार्या – धनमाया) का १ पुत्र – मानबहादुर । १११३२
४३ औं पुस्ताका धनपति का ………. । १११३३
४३ औं पुस्ताका विष्णुप्रसादका २ पुत्र – कृष्णप्रसाद र कृष्णलाल । १११३४
४३ औं पुस्ताका नरपति (भार्या – शान्ती) का १ पुत्री – सरस्वती । १११३५

४२ औं पुस्ताका हरिचरण पुत्र
४३ औं पुस्ताका कर्णखरका सन्तान
४४ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद (भार्या – जानुका) का १ पुत्र – बालकृष्ण । १११३११
४४ औं पुस्ताका पदमलाल (भार्या – कुन्तिमाया) का ६ पुत्र – बाबुराम, खगेन्द्र, वालकृष्ण, अर्जुन, खगेश्वर र नगेन्द्रप्रसाद । १११३१२
४४ औं पुस्ताका धर्मानन्द का ……… १११३१३
४४ औं पुस्ताकी जानुका का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी अतिरुपा का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी पुनमाया. का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी कलावती का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी धनमाया का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी चन्द्रकला का …….. ।
४३ औं पुस्ताका धनप्रसादका सन्तान
४४ औं पुस्ताका मानबहादुर (भार्या – सरीता दलकुमारी) का ३ पुत्र – धनबहादुर, कृष्णबहादुर र भरतबहादुर । १११३२१
४३ औं पुस्ताका धनपतिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका ……… का ……… । १११३३१
४३ औं पुस्ताका विष्णुप्रसादका सन्तान
४४ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का …….. । १११३४१
४४ औं पुस्ताका कृष्णलाल का ……… । १११३४२
४३ औं पुस्ताका नरपतिका सन्तान
४४ औं पुस्ताकी सरस्वती का ………… । १११३५१

४३ औं पुस्ताका कर्णखर पुत्र
४४ औं पुस्ताका विष्णुप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका बालकृष्ण (भार्या – विष्णुकुमारी) का २ पुत्र – दीपेन्द्रप्रसाद र भिमप्रसाद । १११३१११
४४ औं पुस्ताका पदमलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका बाबुराम (भार्या – कृष्णकुमारी) का १ पुत्र – सन्तोष । १११३१२१
४५ औं पुस्ताका खगेन्द्र (भार्या – टीका आचार्य) का १ पुत्र – चित्रकुमार । ३ पुत्री – मेनुका पाण्डे, रेणुका सिटौला र अम्बिका रायामाझी । १११३१२२
४५ औं पुस्ताका वालकृष्ण (भार्या – विष्णुकुमारी आचार्य) का ३ पुत्र – दीपेन्द्र, उपेन्द्र र भीम । ४ पुत्री – नारायणी उप्रेती, नोमाकुमारी दुलाल, बोजकुमारी ढुङ्गाना र गोमा सुवेदी । १११३१२३
४५ औं पुस्ताका अर्जुन (भार्या – सीता) का १ पुत्र – भवेश । ४ पुत्री – शोभा, शिव, सविता र टीका । १११३१२४
४५ औं पुस्ताका खगेश्वर (भार्या – गीता धमला) का ३ पुत्र – प्रकाश, रामचन्द्र र युवराज । ४ पुत्री – शोभा खडका, विद्या गुरुङ्ग, मुना ढकाल, उमा र रशना । १११३१२५
४५ औं पुस्ताका नगेन्द्रप्रसाद (भार्या – जमुना) का ४ पुत्र – विकेश, विकाश, विक्रम र राजेन्द्र । १११३१२६
४४ औं पुस्ताका धर्मानन्दका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १११३१३१

४३ औं पुस्ताका धनप्रसाद पुत्र
४४ औं पुस्ताका मानबहादुरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका धनबहादुर (भार्या – धनमाया) का २ पुत्र – प्रेम र नरेन्द्र । १११३२११
४५ औं पुस्ताका कृष्णबहादुरका १ पुत्र – …….. । १११३२१२
४५ औं पुस्ताका भरतबहादुर का ……….. १११३२१३

४३ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद पुत्र
४४ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका …….. का …….. १११३४११
४४ औं पुस्ताका कृष्णलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका …….. का …….. १११३४२१

४३ औं पुस्ताका नरपति पुत्र
४४ औं पुस्ताका सरस्वतीका सन्तान
४५ औं पुस्ताका …….. का …….. १११३५११

४४ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका बालकृष्णका सन्तान
४६ औं पुस्ताका दिपेन्द्रप्रसाद का ………… । १११३११११
४६ औं पुस्ताका भिमप्रसाद का ……… । १११३१११२

४४ औं पुस्ताका पदमलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका बाबुरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका सन्तोष (भार्या – वीना कार्की) का १ पुत्र विशाल । २ पुत्री – सपना र शिल्पा । १११३१२११
४५ औं पुस्ताका खगेन्द्रका सन्तान
४६ औं पुस्ताका चित्रकुमार (भार्या – सुशीला भण्डारी र उमा सुवेदी ) का २ पुत्र – प्रेमप्रसाद (रिकेश) र रिजन । १ पुत्री – रेजिना । १११३१२२१

४६ औं पुस्ताकी मेनुका पाण्डे का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी रेणुका सिटौला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी अम्बिका रायामाझी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका वालकृष्णका सन्तान
४६ औं पुस्ताका दीपेन्द्रका (भार्या – राधिका सुवेदी) का १ पुत्री – पुनम । १११३१२३१
४६ औं पुस्ताका उपेन्द्र का ……… । १११३१२३२
४६ औं पुस्ताका भीम का ……………. । १११३१२३३

४५ औं पुस्ताकी नारायणी उप्रेती का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी नोमा कुमारी दुलाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी बोजकुमारी ढुङ्गाना का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी गोमा सुवेदी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका अर्जुनका सन्तान
४६ औं पुस्ताका भवेश का ………. । १११३१२४१

४५ औं पुस्ताकी शोभा का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी शिव का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सविता का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी टीका का ……… ।
४५ औं पुस्ताका खगेश्वरका सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रकाश का ………… । १११३१२५१
४६ औं पुस्ताका रामचन्द्र का ……… । १११३१२५२
४६ औं पुस्ताका युवराज का ……… । १११३१२५3

४५ औं पुस्ताकी शोभा खडका का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी विद्या गुरुङ्ग का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मुना ढकाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी उमा का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी रशना का ……… ।
४५ औं पुस्ताका नगेन्द्रप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका विकेश का ………… । १११३१२६१
४६ औं पुस्ताका विकाश का ……… । १११३१२६२
४६ औं पुस्ताका विक्रम का ……………. । १११३१२६३
४६ औं पुस्ताका राजेन्द्र का …………. । १११३१२६४

४४ औं पुस्ताका मानबहादुर पुत्र
४५ औं पुस्ताका धनबहादुरका सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रेम का ………… । १११३२१११
४६ औं पुस्ताका नरेन्द्र का ……… । १११३२११२

Leave a Reply