भोजपुर-पापुङगा-पदमलालका सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका पदमलालका सन्तान

३९ औं पुस्ताका देवर्षि पुत्र ४० औं पुस्ताका दुर्गादासका पुत्र ४१ औं पुस्ताका श्रीकान्तका सन्तान

४२ औं पुस्ताका पदमलालका १ पुत्र – मुक्तिनाथ । ११११
४२ औं पुस्ताका रविलालका २ पुत्र – टिकादत्त र मोतिलाल । १११२
४२ औं पुस्ताका हरिचरण (भार्या – लक्ष्मी) का ५ पुत्र – कर्णखर, धनप्रसाद, धनपति, विष्णुप्रसाद र नरपति । १११३

४१ औं पुस्ताका श्रीकान्त पुत्र
४२ औं पुस्ताका पदमलालका सन्तान
४३ औं पुस्ताका मुक्तिनाथ (भार्या – ………. र मनमाया रेग्मी) का ७ पुत्र – लोकनाथ, योगराज, ढुण्डीराज, तारानाथ, भोजराज, टोमनाथ र प्रवाखर । ८ पुत्री – ……. आचार्य, पुतलीमाया तिवारी, ……. फुयाँल, ……. अधिकारी, ……., ……., ……. पराजुली र ……. । १११११

४२ औं पुस्ताका पदमलाल पुत्र
४३ औं पुस्ताका मुक्तिनाथका सन्तान
४४ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – ….. अधिकारी) का ७ पुत्र – रेवती, रूद्र, टंकप्रसाद, तिलक, केशव, नवराज र हरि । ११११११
४४ औं पुस्ताका योगराज (भार्या – थलमाया अधिकारी) का १ पुत्र – कमल । १११११२
४४ औं पुस्ताका ढुण्डीराज (भार्या – ….. दाहाल) का १ पुत्र – देवीप्रसाद । १११११३
४४ औं पुस्ताका तारानाथ (भार्या – सावित्रा दाहाल, होमकुमारी कोइराला र ….. अधिकारी) का ५ पुत्र – गोपाल, पशुपति, देवीप्रसाद, उदयराज र मोहन । ६ पुत्री – देवी फुयाँल, मिठ्ठी कँडेल, पम्फा, ….., ….. र ….. । १११११४
४४ औं पुस्ताका भोजराजका २ पुत्र – इश्वरी र लेखनाथ । १११११५
४४ औं पुस्ताका टोमनाथ (भार्या – योगमाया पोखरेल) का ५ पुत्र – नगेन्द्र, खगेन्द्र, लोकनाथ, लोकेन्द्र, र विनोद । ३ पुत्री – कल्याणकुमारी आचार्य, शकुन्तल प्रसाईँ र दीर्घमाया आचार्य । १११११६
४४ औं पुस्ताका प्रवाखर का ……… । १११११७

४४ औं पुस्ताकी ……. आचार्य का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी पुतलीमाया तिवारी का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी ……. फुयाँल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी ……. अधिकारी का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी ……. का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी ……. का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी ……. पराजुली का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी ……. का …….. ।

४३ औं पुस्ताका मुक्तिनाथ पुत्र
४४ औं पुस्ताका लोकनाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका रेवतीका ४ पुत्र – युवराज, निलमणी, हेमराज र टेकनाथ । १११११११
४५ औं पुस्ताका रूद्र का ………… । ११११११२
४५ औं पुस्ताका टंकप्रसाद का ………… । ११११११३
४५ औं पुस्ताका तिलक का ………… । ११११११४
४५ औं पुस्ताका केशव का …………. । ११११११५
४५ औं पुस्ताका नवराजका २ पुत्र – शिव र युवराज । । ११११११६
४५ औं पुस्ताका हरि का ………….. । ११११११७
४४ औं पुस्ताका योगराजका सन्तान
४५ औं पुस्ताका कमल का ………. । १११११२१
४४ औं पुस्ताका ढुण्डीराजका सन्तान
४५ औं पुस्ताका देवीप्रसाद का ………. । १११११३१
४४ औं पुस्ताका तारानाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका गोपालका १ पुत्र – रमेश । १११११४१
४५ औं पुस्ताका पशुपतिका १ पुत्र – युसन । १११११४२
४५ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (भार्या – शकुन्तला गिरी) का २ पुत्र – युनीश्चन्द्र र युनिक । १ पुत्री – ज्योतिकला । १११११४३
४५ औं पुस्ताका उदयराज का ….. । १११११४४
४५ औं पुस्ताका मोहन का ….. । १११११४५

४५ औं पुस्ताकी देवी फुयाँल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मिठ्ठी कँडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी पम्फा का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४४ औं पुस्ताका भोजराजका सन्तान
४५ औं पुस्ताका इश्वरीका ३ पुत्र – सुदीप, प्रकाश र रोहित । १११११५१
४५ औं पुस्ताका लेखनाथका १ पुत्र – मोहन । १११११५२
४४ औं पुस्ताका टोमनाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका नगेन्द्र (भार्या – गोमा धमला) का ३ पुत्री – सृष्टी, दृष्टी र कृति । १११११६१
४५ औं पुस्ताका खगेन्द्र (भार्या – ज्ञानु धमला) का १ पुत्र – मिलन । १ पुत्री – नम्रता । १११११६२
४५ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – सविता बजगाईँ) का १ पुत्र – गौरव । १ पुत्री – गरिमा । १११११६३
४५ औं पुस्ताका लोकेन्द्र (भार्या – गोमा ढकाल) का १ पुत्र – उत्सव । १ पुत्री – रिमा । १११११६४
४५ औं पुस्ताका विनोद (भार्या – सरीता चौँलागाईँ) का १ पुत्र – ……… १११११६५

४५ औं पुस्ताकी कल्याणकुमारी आचार्य का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सकुन्तल प्रसाईँ का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी दीर्घमाया आचार्य का ……… ।
४४ औं पुस्ताका प्रवाखरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १११११७१

४४ पुस्ताका लोकनाथका पुत्र
४५ औं पुस्ताका रेवतीका सन्तान
४६ औं पुस्ताका युवराज का ………… । ११११११११
४६ औं पुस्ताका निलमणी का ……… । १११११११२
४६ औं पुस्ताका हेमराज का ……………. । १११११११३
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ का …………. । १११११११४
४५ औं पुस्ताका नवराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका शिव का ………… । ११११११६१
४६ औं पुस्ताका युवराज का ……… । ११११११६२

४४ पुस्ताका तारानाथका पुत्र
४५ औं पुस्ताका गोपालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका रमेश का …….. । १११११४११
४५ औं पुस्ताका पशुपतिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका युसन का …….. । १११११४२१
४५ औं पुस्ताका देवीप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका युनीश्चन्द्र का …….. । १११११४३१
४६ औं पुस्ताका युनिक का …….. । १११११४३२

४६ औं पुस्ताकी ज्योतिकला का …….. ।

४४ पुस्ताका भोजराजका पुत्र
४५ औं पुस्ताका इश्वरीका सन्तान
४६ औं पुस्ताका सुदीप का ………… । १११११५११
४६ औं पुस्ताका प्रकाश का ……… । १११११५१२
४६ औं पुस्ताका रोहित का ……………. । १११११५१३
४५ औं पुस्ताका लेखनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका मोहन का ‍………… । १११११५२१

४४ औं पुस्ताका टोमनाथ पुत्र
४५ औं पुस्ताका नगेन्द्रका सन्तान
४६ औं पुस्ताकी सृष्टी का …….. ।
४६ औं पुस्ताकी दृष्टी का …….. ।
४६ औं पुस्ताकी कृति का …….. ।
४५ औं पुस्ताका खगेन्द्रका सन्तान
४६ औं पुस्ताका मिलन का ………… । १११११६२१

४६ औं पुस्ताकी कृति का …….. ।
४५ औं पुस्ताका लोकनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गौरव का ………… । १११११६३१

४६ औं पुस्ताकी गरिमा का …….. ।
४५ औं पुस्ताका लोकेन्द्रका सन्तान
४६ औं पुस्ताका उत्सव का ………… । १११११६४१

४६ औं पुस्ताकी रिमा का …….. ।

Leave a Reply