भोजपुर -पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका सन्तान

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१
४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२
४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३
४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४
४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४१ औं पुस्ताका हरिनन्दका सन्तान

४२ औं पुस्ताका भाष्कर (भार्या – सावित्रा) का ४ पुत्र – पुष्पलाल, अनिरूध्द, नन्दराम र ……. । ६ पुत्री – कौशिला, सीता, महेश्वरा, धनमाया, मनमाया र भक्तमाया । १२२१
४२ औं पुस्ताका श्यामलाल (भार्या – अयोध्या) का ४ पुत्र – पद्मलाल, गंगाधर(गगाराम), प्रभाखर र देवीचरण । ५ पुत्री – ……., ……., ……., ……., र ……. । १२२२
४२ औं पुस्ताका रंगनाथका २ पुत्र – शिरपति र लक्ष्मिपति । ३ पुत्री – तुलसा, लोकमाया र राधिका । १२२३
४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्त (भार्या – जशोदा र इश्वरा) का ६ पुत्र – धर्मानन्द, जगपति, धनपति, तारानिधि, वेदनिधि र देवनारायण । ९ पुत्री – ……., कृष्णमाया सिग्देल, ललिता (टुका) दाहाल, नर्वदा निरौला, रजमाया भट्टराइ, नैनकतला भट्टराइ, सरस्वता भट्टराइ, मैला अधिकारी र मन्दरा दाहाल । १२२४
४२ औं पुस्ताका रंगलालका ४ पुत्र – अमृतलाल, अक्षतपाध्ये, प्रेमलाल र धरणी । १२२५
४२ औं पुस्ताका सिध्दिकर्णका २ पुत्र – लक्ष्मण र धनपति । १२२६
४२ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – श्रीकृष्ण । १२२७
४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका ५ पुत्र – ……., ……., ……., ……. र नारदमुनी । ३ पुत्री – ……, ……. र ……. । १२२८

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र
४२ औं पुस्ताका रुपनारायणका सन्तान
४३ औं पुस्ताका …… का …… । १२२८१
४३ औं पुस्ताका …… का …… । १२२८२
४३ औं पुस्ताका …… का …… । १२२८३
४३ औं पुस्ताका …… का …… । १२२८४
४३ औं पुस्ताका नारदमुनी (भार्या – देउमाया) का ३ पुत्र – खडानन्द, जयनारायण र नन्दलाल । ५ पुत्री – ……, ……, मनमाया, भागीरथा र लक्ष्मीमाया । १२२८५

४३ औं पुस्ताकी …… का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी …… का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी …… का …….. ।

४२ औं पुस्ताका रुपनारायण पुत्र
४३ औं पुस्ताका नारदमुनीका सन्तान
४४ औं पुस्ता खडानन्द (भार्या – विष्णुमाया) का ४ पुत्र – पदमलाल, डिल्लीराम, प्रेमप्रसाद र अविकेशर । ३ पुत्री – दमन्ता, चन्द्रमाया र इन्द्रमाया । १२२८५१
४४ औं पुस्ता जयनारायण (भार्या – ……..) का ५ पुत्र – भीमलाल, टिकाराम, तारानिधि, जीवनाथ र शेखर । ३ पुत्री – लीलादेवी, दमयन्ता र अम्बिका । १२२८५२
४४ औं पुस्ता नन्दलाल (भार्या – मनमाया) का ५ पुत्र – भानुभक्त, देवनारायण, दुर्गाप्रसाद, कुवेरप्रसाद र नारायण । ४ पुत्री – खिनमाया, छलीमाया, कौशीला र तेजकुमारी । १२२८५३

४३ औं पुस्ताकी …… का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी …… का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी मनमाया का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी भागीरथा का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी लक्ष्मीमाया का …….. ।

४३ औं पुस्ताका नारदमुनी पुत्र
४४ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान
४५ औं पुस्ताका पदमलाल (भार्या – नर्वदा) का २ पुत्र – खड्गप्रसाद र रमेश । ३ पुत्री – उमा, विष्णुमाया र मीना । १२२८५११
४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – …….) का १ पुत्र – मनीष । १ पुत्री – मनीषा । १२२८५१२
४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (भार्या – पिङ्गला) का १ पुत्र – रुद्रप्रसाद । २ पुत्री – छायादेवी र रुक्मीणी । १२२८५१३
४५ औं पुस्ताका अविकेशर (भार्या – …….) का १ पुत्र – उमा । २ पुत्री – रीता र मीना । १२२८५१४

४५ औं पुस्ताकी दमन्ता का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी इन्द्रमाया का ……… ।
४४ औं पुस्ताका जयनारायणका सन्तान
४५ औं पुस्ताका भीमलाल का …….. । १२२८५२१
४५ औं पुस्ताका टिकाराम (भार्या – ……..) का ४ पुत्र – देवीचरण, …….., …….. र …….. । २ पुत्री – कुमारी र तारा । १२२८५२२
४५ औं पुस्ताका तारानिधी (भार्या – ……..) का २ पुत्र – सुविन्द्र र नारायण । १२२८५२३
४५ औं पुस्ताका जीवनाथ (भार्या – ……..) का २ पुत्र – राजु र नवराज । २ पुत्री – दुर्गा र यशोदा । १२२८५२४
४५ औं पुस्ताका शेखर का …….. । १२२८५२५

४५ औं पुस्ताकी लीलादेवी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी दमयन्ता का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी अम्बिका का ……… ।
४४ औं पुस्ताका नन्दलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका भानुभक्त (भार्या – डोमा) का ४ पुत्री – सुनीता, सुशीला, शुष्मा र सुमिता । १२२८५३१
४५ औं पुस्ताका देवनारायण (भार्या – इन्द्रमाया) का ३ पुत्री – सञ्जिता, टीका र मीना । १२२८५३२
४५ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद का ……… । १२२८५३३
४५ औं पुस्ताका कुवेरप्रसाद का ……… । १२२८५३४
४५ औं पुस्ताका नारायण का ……… । १२२८५३५

४५ औं पुस्ताकी खिनमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी छलीमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी कौशीला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी तेजकुमारी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र
४५ औं पुस्ताका पदमलाल का सन्तान
४६ औं पुस्ताका खड्गप्रसाद का …….. । १२२८५१११
४६ औं पुस्ताका रमेश का …….. । १२२८५११२

४६ औं पुस्ताकी उमा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी विष्णुमाया का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मीन का ……… ।
४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम का सन्तान
४६ औं पुस्ताका मनीष का …….. । १२२८५१२१

४६ औं पुस्ताकी मनीषा का ……… ।
४५ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद का सन्तान
४६ औं पुस्ताका रुद्रप्रसाद का …….. । १२२८५१३१

४६ औं पुस्ताकी छायादेवी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी रुक्मीणी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका अविकेशर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका उमा का …….. । १२२८५१४१

४६ औं पुस्ताकी रीता का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मीना का ……… ।

४४ औं पुस्ताका जयनारायण पुत्र
४५ औं पुस्ताका भीमलाल का सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२२८५२११
४५ औं पुस्ताका टिकाराम का सन्तान
४६ औं पुस्ताका देवीचरण का …….. । १२२८५२२१
४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२८५२२२
४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२८५२२३
४६ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२८५२२४

४६ औं पुस्ताकी कुमारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी तारा का ……… ।
४५ औं पुस्ताका तारानिधी का सन्तान
४६ औं पुस्ताका सुविन्द्र का …….. । १२२८५२३१
४६ औं पुस्ताका नारायण का …….. । १२२८५२३२
४५ औं पुस्ताका जीवनाथ का सन्तान
४६ औं पुस्ताका राजु का …….. । १२२८५२४१
४६ औं पुस्ताका नवराज का …….. । १२२८५२४२

४६ औं पुस्ताकी दुर्गा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी यशोदा का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नन्दलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका भानुभक्त का सन्तान
४६ औं पुस्ताकी सुनीता का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुशीला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी शुष्मा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुमिता का ……… ।
४५ औं पुस्ताका देवनारायण का सन्तान
४६ औं पुस्ताकी सञ्जिता का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी टीका का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मीना का ……… ।

Leave a Reply