भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका रंगलालका सन्तान

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका रंगलालका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१
४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२
४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३
४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४
४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४१ औं पुस्ताका हरिनन्दका सन्तान

४२ औं पुस्ताका भाष्कर (भार्या – सावित्रा) का ४ पुत्र – पुष्पलाल, अनिरूध्द, नन्दराम र ……. । ६ पुत्री – कौशिला, सीता, महेश्वरा, धनमाया, मनमाया र भक्तमाया । १२२१
४२ औं पुस्ताका श्यामलाल (भार्या – अयोध्या) का ४ पुत्र – पद्मलाल, गंगाधर(गगाराम), प्रभाखर र देवीचरण । ५ पुत्री – ……., ……., ……., ……., र ……. । १२२२
४२ औं पुस्ताका रंगनाथका २ पुत्र – शिरपति र लक्ष्मिपति । ३ पुत्री – तुलसा, लोकमाया र राधिका । १२२३
४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्त (भार्या – जशोदा र इश्वरा) का ६ पुत्र – धर्मानन्द, जगपति, धनपति, तारानिधि, वेदनिधि र देवनारायण । ९ पुत्री – ……., कृष्णमाया सिग्देल, ललिता (टुका) दाहाल, नर्वदा निरौला, रजमाया भट्टराइ, नैनकतला भट्टराइ, सरस्वता भट्टराइ, मैला अधिकारी र मन्दरा दाहाल । १२२४
४२ औं पुस्ताका रंगलालका ४ पुत्र – अमृतलाल, अक्षतपाध्ये, प्रेमलाल र धरणी । १२२५
४२ औं पुस्ताका सिध्दिकर्णका २ पुत्र – लक्ष्मण र धनपति । १२२६
४२ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – श्रीकृष्ण । १२२७
४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका ५ पुत्र – ……., ……., ……., ……. र नारदमुनी । ३ पुत्री – ……, ……. र ……. । १२२८

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र
४२ औं पुस्ताका रंगलालका सन्तान
४३ औं पुस्ताका अमृतलाल का …….. । १२२५१
४३ औं पुस्ताका अक्षत पाध्येका १ पुत्र – चुडामणी । १२२५२
४३ औं पुस्ताका प्रेमलालका १ पुत्र – भद्रीलाल । १२२५३
४३ औं पुस्ताका धरणीका २ पुत्र – भगीरथ र रविलाल । १२२५४

४२ औं पुस्ताका रंगलाल पुत्र
४३ औं पुस्ताका अक्षत पाध्येका सन्तान
४४ औं पुस्ताका चुडामणीका २ पुत्र हरिप्रसाद र तुलसी । १२२५२१
४३ औं पुस्ताका प्रेमलालका सन्तान
४४ औं पुस्ताका भद्रीलाल (भार्या – अजुदा) का ३ पुत्र – टिकाराम, बैजनाथ र प्रेम (नन्दलाल) । १२२५३१
४३ औं पुस्ताका धरणीका सन्तान
४४ औं पुस्ताका भगीरथका १ पुत्र – कर्ण । १२२५४१
४४ औं पुस्ताका रविलालका ३ पुत्र – उध्दव, हेमराज र नरबहादुर । १२२५४२
४३ औं पुस्ताका अमृतलालका सन्तान
४४ औं पुस्ता …….. का …….. । १२२५११

४३ औं पुस्ताका अक्षत पाध्ये पुत्र
४४ औं पुस्ताका चुडामणीका सन्तान
४५ औं पुस्ताका हरिप्रसादका ३ पुत्र – कृष्ण (ओमप्रसाद), भिम र बोधराज । १२२५२११
४५ औं पुस्ताका तुलसीका ३ पुत्र – पर्शुराम, आनन्द र कृष्ण । १२२५२१२

४३ औं पुस्ताका प्रेमलाल पुत्र
४४ औं पुस्ताका भद्रीलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका टिकाराम (भार्या – लक्ष्मीदेवी पोखरेल) का २ पुत्र – डिल्लीराम र उध्दव (देवीप्रसाद) । २ पुत्री – …… अधिकारी र सीता घिमिरे । १२२५३११
४५ औं पुस्ताका बैजनाथ (भार्या – विष्णुमाया खनाल) का ३ पुत्र – वेदनाथ, इश्वरी र अनन्त । ५ पुत्री – उर्मिला तिम्सिना, ताराकुमारी, इन्दिरा, जालपादेवी र मनमाया । १२२५३१२
४५ औं पुस्ताका प्रेम (नन्दलाल) (भार्या – लक्ष्मी खनाल) का ५ पुत्र – भूपाल, मिलन, हरि, बोधराज र कुलप्रसाद । २ पुत्री – तेजकुमारी पोखरेल र उर्मिला नेपाल । १२२५३१३

४३ औं पुस्ताका धरणी पुत्र
४४ औं पुस्ताका भगीरथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका कर्णका ३ पुत्र – गोपाल, ज्ञान र धनबहादुर । १२२५४११
४४ औं पुस्ताका रविलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका उध्दवका १ पुत्र – बालकृष्ण । १२२५४२१
४५ औं पुस्ताका हेमराज का …….. । १२२५४२२
४५ औं पुस्ताका नरबहादुर का …….. । १२२५४२३

४४ औं पुस्ताका चुडामणी पुत्र
४५ औं पुस्ताका हरिप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कृष्ण (ओमप्रसाद) (भार्या – सुष्मा भण्डारी) का १ पुत्र – आदित्य । १ पुत्री – पूजा । १२२५२१११
४६ औं पुस्ताका भिम (भार्या – …….) का १ पुत्र – मनीष । १२२५२११२
४६ औं पुस्ताका बोधराज (भार्या – सिर्जना खनाल) का ………….. । १२२५२११३
४५ औं पुस्ताका तुलसीका सन्तान
४६ औं पुस्ताका पर्शुराम का …….. । १२२५२१२१
४६ औं पुस्ताका आनन्द का …….. । १२२५२१२२
४६ औं पुस्ताका कृष्ण का …….. । १२२५२१२३

४४ औं पुस्ताका भद्रीलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका टिकारामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – गोमा भट्टराई) का ३ पुत्र – हरिप्रसाद, लोकनाथ र योगराज । ३ पुत्री – मन्जु अधिकारी, उमा खनाल र योगमाया सुवेदी । १२२५३१११
४६ औं पुस्ताका उध्दव (देवीप्रसाद) (भार्या – मैया निरौला) का २ पुत्र – राजु (राजकुमार) र राजेश । २ पुत्री – सुशीला र शशीकला । १२२५३११२

४६ औं पुस्ताकी ……. अधिकारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सीता घिमिरे का ……… ।
४५ औं पुस्ताका बैजनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका वेदनाथ (भार्या – सुशीला चुँडाल) का २ पुत्री – आश्था र गुड्डु । १२२५३१२१
४६ औं पुस्ताका इश्वरी (भार्या – सुनिता सिटौला) का १ पुत्री – पिञ्चु । १२२५३१२२
४६ औं पुस्ताका अनन्त का ……….. । १२२५३१२३

४६ औं पुस्ताकी उर्मिला तिम्सिना का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी ताराकुमारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी इन्दिरा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी जालपादेवी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मनमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताका प्रेम (नन्दलाल) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका ‍भूपाल (भार्या – शशिकला लम्साल) का १ पुत्र – सक्षम । १२२५३१३१
४६ औं पुस्ताका मिलन (भार्या – सरीता अधिकारी) का १ पुत्र – सन्देश । १२२५३१३२
४६ औं पुस्ताका हरि का ……… । १२२५३१३३
४६ औं पुस्ताका ‍बोधराज का ……… । १२२५३१३४
४६ औं पुस्ताका कुलप्रसाद का ……… । १२२५३१३५

४६ औं पुस्ताकी तेजकुमारी पोखरेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी उर्मिला नेपाल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका भगीरथ पुत्र
४५ औं पुस्ताका कर्णका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गोपाल का …….. । १२२५४१११
४६ औं पुस्ताका ज्ञान का …….. । १२२५४११२
४६ औं पुस्ताका धनबहादुर का …….. । १२२५४११३

४५ औं पुस्ताका हरिप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका कृष्ण (ओमप्रसाद) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका आदित्य का ‍…………. । १२२५२११११

४७ औं पुस्ताकी पूजा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका भिम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका मनीष का ‍…………. । १२२५२११२१
४६ औं पुस्ताका बोधराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२५२११३१

४५ औं पुस्ताका टिकाराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (भार्या – मैया दाहाल र गीता कटुवाल) का ३ पुत्री – लक्ष्मी, चन्द्रकला र निर्जला । १२२५३११११
४७ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – मुनामाया) का ६ पुत्र – गोपाल, प्रकाश, गोकुल, अनील, नरेन्द्र र पूर्णप्रसाद । १२२५३१११२
४७ औं पुस्ताका योगराज (भार्या – …… पराजुली) का २ पुत्र – तुलाराम र नन्दलाल । १२२५३१११३

४७ औं पुस्ताकी मन्जु अधिकारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी उमा खनाल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी योगमाया सुवेदी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका उध्दव (देवीप्रसाद) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका राजु (राजकुमार) (भार्या – कञ्चन न्यौपाने र कृष्णकुमारी) का ३ पुत्र – आश्रय, अनील र अरुण । १ पुत्री – आचल । १२२५३११२१
४७ औं पुस्ताका राजेश (भार्या – पार्वती दाहाल) का १ पुत्री – आगमति । १२२५३११२२

४७ औं पुस्ताकी सुशीला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी शशीकला का ……. ।

४५ औं पुस्ताका बैजनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका वेदनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२५३१२११

४७ औं पुस्ताकी आश्था का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी गुड्डु का ……. ।
४६ औं पुस्ताका इश्वरी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२५३१२२१

४७ औं पुस्ताकी पिञ्चु का ……. ।

४५ औं पुस्ताका प्रेम (नन्दलाल) पुत्र
४६ औं पुस्ताका ‍भूपाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सक्षम का ‍…………. । १२२५३१३११
४६ औं पुस्ताका ‍मिलन का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सन्देश का ‍…………. । १२२५३१३२१

४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम पुत्र
४७ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२५३१११११

४८ औं पुस्ताकी लक्ष्मी का …….. ।
४८ औं पुस्ताकी चन्द्रकला का …….. ।
४८ औं पुस्ताकी निर्जला का …….. ।
४७ औं पुस्ताका लोकनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका गोपाल का …….. । १२२५३१११२१
४८ औं पुस्ताका प्रकाश का …….. । १२२५३१११२२
४८ औं पुस्ताका गोकुल का …….. । १२२५३१११२३
४८ औं पुस्ताका अनील का …….. । १२२५३१११२४
४८ औं पुस्ताका नरेन्द्र का …….. । १२२५३१११२५
४८ औं पुस्ताका पूर्णप्रसाद का …….. । १२२५३१११२६
४७ औं पुस्ताका योगराज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका तुलाराम का …….. । १२२५३१११३१
४८ औं पुस्ताका नन्दलाल का …….. । १२२५३१११३२

४६ औं पुस्ताका उध्दव (देवीप्रसाद) पुत्र
४७ औं पुस्ताका राजु (राजकुमार) का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२५३११२११
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२५३११२११
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२५३११२११

४८ औं पुस्ताकी आचल का …….. ।
४७ औं पुस्ताका राजेश का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२५३११२२१

४८ औं पुस्ताकी आगमति का …….. ।

Leave a Reply