भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र-श्यामलालका सन्तान

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका श्यामलालका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१
४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२
४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३
४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४
४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४१ औं पुस्ताका हरिनन्दका सन्तान

४२ औं पुस्ताका भाष्कर (भार्या – सावित्रा) का ४ पुत्र – पुष्पलाल, अनिरूध्द, नन्दराम र ……. । ६ पुत्री – कौशिला, सीता, महेश्वरा, धनमाया, मनमाया र भक्तमाया । १२२१
४२ औं पुस्ताका श्यामलाल (भार्या – अयोध्या) का ४ पुत्र – पद्मलाल, गंगाधर(गगाराम), प्रभाखर र देवीचरण । ५ पुत्री – ……., ……., ……., ……., र ……. । १२२२
४२ औं पुस्ताका रंगनाथका २ पुत्र – शिरपति र लक्ष्मिपति । ३ पुत्री – तुलसा, लोकमाया र राधिका । १२२३
४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्त (भार्या – जशोदा र इश्वरा) का ६ पुत्र – धर्मानन्द, जगपति, धनपति, तारानिधि, वेदनिधि र देवनारायण । ९ पुत्री – ……., कृष्णमाया सिग्देल, ललिता (टुका) दाहाल, नर्वदा निरौला, रजमाया भट्टराइ, नैनकतला भट्टराइ, सरस्वता भट्टराइ, मैला अधिकारी र मन्दरा दाहाल । १२२४
४२ औं पुस्ताका रंगलालका ४ पुत्र – अमृतलाल, अक्षतपाध्ये, प्रेमलाल र धरणी । १२२५
४२ औं पुस्ताका सिध्दिकर्णका २ पुत्र – लक्ष्मण र धनपति । १२२६
४२ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – श्रीकृष्ण । १२२७
४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका ५ पुत्र – ……., ……., ……., ……. र नारदमुनी । ३ पुत्री – ……, ……. र ……. । १२२८

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र
४२ औं पुस्ताका श्यामलालका सन्तान
४३ औं पुस्ताका पद्मलाल (भार्या – बसुन्धरा र राधिका) का ८ पुत्र – हेमनाथ (महेश्वर), नरपति (नन्दलाल), दधिराम, बलभद्र, तिलचन, डिल्लीराम, टीकाराम र बैजनाथ । ७ पुत्री – नैनकला, हरिमाया, तिलरूपा, ………, ………, ……… र ……… । १२२२१
४३ औं पुस्ताका गंगाधर (गगाराम) (भार्या – धनमाया अधिकारी) का ४ पुत्र – रामप्रसाद, हरिनारायण, मनोरथ र जयनारायण । ३ पुत्री – चन्द्रकला, जगमाया र तुलसा । १२२२२
४३ औं पुस्ताका प्रभाखर (भार्या – पिङ्गला निरौला) का १ पुत्र – वृहस्पति । १२२२३
४३ औं पुस्ताका देवीचरण का …………. । १२२२४

४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।

४२ औं पुस्ताका श्यामलाल पुत्र
४३ औं पुस्ताका पद्मलालका सन्तान
४४ औं पुस्ताका हेमनाथ (महेश्वर) का ……. । १२२२११
४४ औं पुस्ताका नरपति (नन्दलाल) (भार्या – नैनकला, देउमाया र हिमादेवी) का ६ पुत्र – टेकनाथ, ढलराम, वेदनिधि, पुण्यप्रसाद, विजुलीप्रसाद र रमेश (चन्द्रप्रसाद) । ७ पुत्री – इन्द्रमाया, भीममाया, खिनमाया, मनमाया, कृष्णमाया, जमुना र गोमा । १२२२१२
४४ औं पुस्ताका दधिराम (भार्या – अन्जना) का ७ पुत्र – रामकुमार, शम्भुनाथ, विष्णुप्रसाद, गौरीप्रसाद, जयनारायण, मनोरथ र वालकृष्ण । २ पुत्री – कृष्णमाया र गगादेवी । १२२२१३
४४ औं पुस्ताका बलभद्र (भार्या – पवित्रा र सावित्रा) का ११ पुत्र – गीताचारी, रामकृष्ण, घनश्याम, बद्रीनाथ, रामप्रसाद, विद्यापति, महेश्वर, श्रीभक्त, देवराज, गणेश, अमृत, हेमलाल, कमल र दीपक । ४ पुत्री – गगामाया, मीनकुमारी, दुर्गादेवी र तारादेवी । १२२२१४
४४ औं पुस्ताका तिलचन (भार्या – वेदमाया) का ३ पुत्र – थीरप्रसाद, लक्ष्मीप्रसाद र भीमप्रसाद । ५ पुत्री – विष्णुमाया, तिलरुपा, रिणमाया, पुण्यमाया र भागीरथी । १२२२१५
४४ औं पुस्ताका डिल्लीराम का …….. । १२२२१६
४४ औं पुस्ताका टीकाराम का …….. । १२२२१७
४४ औं पुस्ताका बैजनाथ का …….. । १२२२१८

४३ औं पुस्ताकी नैनकला का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी हरिमाया का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी तिलरुपा का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी ……… का ……… ।
४३ औं पुस्ताका गंगाधरका सन्तान
४४ औं पुस्ताका रामप्रसाद (भार्या – मनमाया पौडेल, गोमा अधिकारी र सरस्वती भण्डारी) का ५ पुत्र – हेमप्रसाद, महेन्द्रप्रसाद, भीमप्रसाद, कृष्णप्रसाद र सुमीत । ९ पुत्री – हिमा प्याकुरेल, गोमा नेपाल, भीमा बराल, अम्बिका बराल, नर्वदा पोखरेल, दमन्ता कोइराला, रमकला न्यौपाने, सुशीला ढकाल र ….. प्याकुरेल । १२२२२१
४४ औं पुस्ताका हरिनारायण (भार्या – नर्वदा पौडेल) का ५ पुत्र – लोकनाथ, होमनाथ, लोकविलास, नन्दराम (नारायण) र कालुराम । ४ पुत्री – माया पौडेल, टङ्की दाहाल, जालपा भट्टराई र मनमाया आचार्य । १२२२२२
४४ औं पुस्ताका मनोरथ (भार्या – मनमाया) का ३ पुत्र – भोला, रुद्रप्रसाद र सन्तोष । १२२२२३
४४ औं पुस्ताका जयनारायण का …….. । १२२२२४

४३ औं पुस्ताका प्रभाखरका सन्तान
४४ औं पुस्ताका वृहस्पति (भार्या – मनमाया) का ४ पुत्र – हरेराम, नारायणप्रसाद, काशीनाथ र पोष्टनाथ । ७ पुत्री – मैना घिमिरे, ओमा, तारा, शान्ता निरौला, तुलसा उप्रेती, मलिका निरौला र लीला । १२२२३१

४४ औं पुस्ताकी जानुका पौडेलका …….. ।
४४ औं पुस्ताकी सावित्रा भट्टराईका …….. ।
४४ औं पुस्ताकी धनकुमारी पौडेलका …….. ।
४४ औं पुस्ताकी कृष्णकुमारी पौडेलका …….. ।
४४ औं पुस्ताकी …… रेग्मीका …….. ।
४४ औं पुस्ताकी …… भट्टराईका …….. ।
४३ औं पुस्ताका देवीचरणका सन्तान
४४ औं पुस्ताका ……….. का ……….. । १२२२४१

४३ औं पुस्ताका पद्मलाल पुत्र
४४ औं पुस्ताका हेमनाथ (महेश्वर) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका ………. का ………. । १२२२१११
४४ औं पुस्ताका नरपति (नन्दलाल) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – धनमाया) का ३ पुत्र – छविलाल, तिविन्द्र र जगेन्द्र । २ पुत्री – ललिता र रीता । १२२२१२१
४५ औं पुस्ताका ढलराम (भार्या – खिनमाया) का २ पुत्र – टीकाराम र चूडामणी (विकाश) । ३ पुत्री – चन्द्रकला दुलाल, दुर्गा (मीना) रिमाल र गौरा (गोमा) । १२२२१२२
४५ औं पुस्ताका वेदनिधि (भार्या – डम्बरमाया) का २ पुत्र – यामप्रसाद र कमल । २ पुत्री – नैनकला र रविना । १२२२१२३
४५ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद (भार्या – डिल्लीमाया) का २ पुत्र – रमेश र सन्तोष । ४ पुत्री – कृष्णमाया, निर्मला, दीपा र टीका । १२२२१२४
४५ औं पुस्ताका विजुलीप्रसाद (भार्या – लक्ष्मी) का २ पुत्र – किरण र जीवन । ३ पुत्री – रञ्जना, निर्मला र रमिला । १२२२१२५
४५ औं पुस्ताका रमेश (चन्द्रलाल) (भार्या – ……….) का १ पुत्री – ………. । १२२२१२६
४५ औं पुस्ताका सुकप्रसाद (भार्या – पम्फादेवी) का २ पुत्र – हरिप्रसाद र मोहन । ४ पुत्री – खीनमाया, देवकी, रुपादेवी र पवित्रा । १२२२१२७

४५ औं पुस्ताकी इन्द्रमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी भीममाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी खिनमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मनमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी कृष्णमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी जमुना का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी गोमा का ……… ।
४४ औं पुस्ताका दधिरामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका रामकुमार (भार्या – नरमाया) का २ पुत्र – योगेन्द्र र विष्णुकुमार । ३ पुत्री – टीका, बालकुमारी र सगीता । १२२२१३१
४५ औं पुस्ताका शम्भुनाथ (भार्या – पवित्रा) का ३ पुत्र – होमविक्रम, कुलविक्रम र सुशिल । ४ पुत्री – कमला, सरस्वती, गंगामाया र कविता । १२२२१३२
४५ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद (भार्या – मनमाया) का ४ पुत्र – गोपाल, दीपक, उमेश र दिनेश । १ पुत्री – देवी । १२२२१३३
४५ औं पुस्ताका गौरीप्रसाद (भार्या – गगामाया) का ३ पुत्र – लीलाप्रसाद, नारायणप्रसाद र शिवकुमार । १२२२१३४
४५ औं पुस्ताका जयनारायण (भार्या – स्वेतकुमारी) का १ पुत्र – कुन्दन । ४ पुत्री – मुना, संगीता, कोपिला र बन्दना । १२२२१३५
४५ औं पुस्ताका मनोरथ (भार्या – पुण्यमाता) का २ पुत्र – जीवन र राजेन्द्र । २ पुत्री – कुमारी र गोमा । १२२२१३६
४५ औं पुस्ताका वालकृष्ण (भार्या – सुशीला) का २ पुत्र – जीवन र राजन । १ पुत्री – गोमा । १२२२१३७

४५ औं पुस्ताकी कृष्णमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी गगादेवी का ……… ।
४४ औं पुस्ताका बलभद्रका सन्तान
४५ औं पुस्ताका बद्रीनाथ (भार्या – तेजमाया र लीलामाया) का ८ पुत्र – रामप्रसाद, घनश्याम, रामकृष्ण, भूमिराज, जगन्नाथ, पुष्पराज, विजय र भेषराज । ४ पुत्री – तुलसा, देवीमाया, इन्दिरा र धनकुमारी । १२२२१४१
४५ औं पुस्ताका विद्यापति (भार्या – लीलामाया) का ६ पुत्र – धनपति, घनश्याम, नन्दलाल, निमनाथ, कुमार र ओमनाथ । ३ पुत्री – फुलकुमारी, कुमारी र तुलसा । १२२२१४२
४५ औं पुस्ताका महेश्वर का ……… । १२२२१४३
४५ औं पुस्ताका श्रीभक्त (भार्या – टीकामाया) का ३ पुत्र – पुण्यप्रसाद, ईश्वरी (भीम) र त्रिलोचन । १ पुत्री – मीनाकुमारी । १२२२१४४
४५ औं पुस्ताका गीताचारी (भार्या – सुशीला) का ४ पुत्र – त्रिलोचन, गणेशप्रसाद, सन्तोष र सुभाष । २ पुत्री – मुनाकुमारी र पार्वता । १२२२१४५
४५ औं पुस्ताका देवराज (भार्या – उर्मिला) का ३ पुत्र – प्रकाश, अर्जुन र चेतन । १२२२१४६
४५ औं पुस्ताका गणेश (भार्या – सीता) का १ पुत्र – ईश्वर । १ पुत्री – रीता । १२२२१४७
४५ औं पुस्ताका अमृत (भार्या – पवित्रा) का १ पुत्र – पवन । १ पुत्री – अनिशा । १२२२१४८
४५ औं पुस्ताका दीपक (भार्या – उषा) का १ पुत्र – उत्सव । १२२२१४९
४५ औं पुस्ताका हेमलाल (भार्या – विष्णुमाया) का २ पुत्री – शशिकला र कृति । १२२२१४०
४५ औं पुस्ताका कमल (भार्या – दमन्ता) का १ पुत्री – लिजा । १२२२१४-

४५ औं पुस्ताकी गगामाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मीनकुमारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी दुर्गादेवी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी तारादेवी का ……… ।
४४ औं पुस्ताका तिलचनका सन्तान
४५ औं पुस्ताका थीरप्रसाद (भार्या – चन्द्रमाया) का ३ पुत्र – कुमारप्रसाद, गणेशप्रसाद र गोपालप्रसाद । ४ पुत्री – हिमादेवी, खीनमाया, कमला र सुमित्रा । १२२२१५१
४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद (भार्या – बोलकुमारी) का १ पुत्र – अर्जुन । ३ पुत्री – भेषकुमारी, कमला र पम्फा । १२२२१५२
४५ औं पुस्ताका भीमप्रसाद (भार्या – ……. र …….) का ३ पुत्र – रमेश, जीवन र ……. । ९ पुत्री – देवी, सीता, कमला, दुर्गा, ……., विनिता, चन्द्रमाया, गंगादेवी र वन्दना । १२२२१५३

४५ औं पुस्ताकी विष्णुमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी तिलरुपा का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी रिणमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी पुण्यमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी भागीरथी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका डिल्लीरामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२२२१६१
४४ औं पुस्ताका टीकारामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२२२१७१
४४ औं पुस्ताका वैजनाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२२२१८१

४३ औं पुस्ताका गंगाधर पुत्र
४४ औं पुस्ताका रामप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका हेमप्रसाद (भार्या – शशिकला कोइराला) का २ पुत्र – विवेक र विशेष । १ पुत्री – अच्युत । १२२२२११
४५ औं पुस्ताका महेन्द्रप्रसाद (भार्या – चन्द्रकला घिमिरे र सरस्वती अधिकारी) का १ पुत्र – कमलप्रसाद । ५ पुत्री – सुस्मिता, निशा, ज्योति, किरण र दीपिका । १२२२२१२
४५ औं पुस्ताका भीमप्रसाद (भार्या – निला पोखरेल) का १ पुत्र – प्रज्वल । १ पुत्री – प्रेक्षा । १२२२२१३
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – मीना तिमिल्सिना) का १ पुत्र – आरोग्य । १ पुत्री – आर्या । १२२२२१४
४५ औं पुस्ताका सुमित (भार्या – मुना कटुवाल) का १ पुत्र – दीक्षान्त । १२२२२१५

४५ औं पुस्ताकी हिमा प्याकुरेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी गोमा नेपाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी भीमा बराल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी अम्बिका बराल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी नर्वदा पोखरेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी दमन्ता कोइराला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी रमकला न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सुशीला ढकाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……. प्याकुरेल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका हरिनारायणका सन्तान
४५ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – विष्णुमाया न्यौपाने) का ५ पुत्र – खडानन्द, दिलिपकुमार, युवराज, लक्ष्मीप्रसाद र चन्द्रराज । १ पुत्री – कमलादेवी खनाल । १२२२२२१
४५ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – चन्द्रकला घिमिरे र सरस्वती अधिकारी) का १ पुत्र – कमलप्रसाद । ५ पुत्री – सुस्मिता, निशा, ज्योति, किरण र दीपिका । १२२२२२२
४५ औं पुस्ताका लोकविलास (भार्या – लीलामाया र विद्यादेवी भट्टराई) का २ पुत्र – अग्नीप्रसाद र कृष्णप्रसाद । २ पुत्री – इन्दिरा र निर्मला । १२२२२२३
४५ औं पुस्ताका नन्दराम (नारायण) (भार्या – विष्णुमाया भट्टराई) का १ पुत्र – प्रेमप्रसाद । ३ पुत्री – हिमा नेपाल, मुना र देवी । १२२२२२४
४५ औं पुस्ताका कालुराम का १ ……… । १२२२२२५

४५ औं पुस्ताकी माया पौडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी टङ्की दाहाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी जालपा भट्टराई का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मनमाया आचार्य का ……… ।
४४ औं पुस्ताका मनोरथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका रुद्रप्रसाद (भार्या – कल्पना) का ……… । १२२२२३१
४५ औं पुस्ताका भोला का १ पुत्र – रुद्र । १२२२२३२
४५ औं पुस्ताका सन्तोष का ……… । १२२२२३३
४४ औं पुस्ताका जयनारायणका सन्तान
४५ औं पुस्ताका …….. का ……… । १२२२२३१

४३ औं पुस्ताका प्रभाखर पुत्र
४४ औं पुस्ताका वृहस्पतिका सन्तान
४५ औं पुस्ताका हरेराम (भार्या – शर्मिला बराल) का २ पुत्र – समिर र सुदीप (गौरव) । १२२२३११
४५ औं पुस्ताका नारायणप्रसाद (भार्या – नर्वदा बराल) का ३ पुत्र – गोपाल, लक्ष्मीप्रसाद (चन्द्र) र दामोदर । १ पुत्री – विमला ढुङ्गाना । १२२२३१२
४५ औं पुस्ताका काशीनाथ (भार्या – शिवमाया घिमिरे) का ४ पुत्र – लेखनाथ, तारानाथ (शम्भु), सागरमणी र टिकाराम । २ पुत्री – दुर्गा भट्टराई र शारदा । १२२२३१३
४५ औं पुस्ताका पोष्टनाथ (भार्या – भक्तकुमारी घिमिरे) का १ पुत्र – त्रिलोचन (डोलेश्वर) । १ पुत्री – सम्झना बराल । १२२२३१४
४५ औं पुस्ताकी मैना घिमिरे का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ओमा भट्टराई का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी …… प्याकुरेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी तारा न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी शान्ति निरौला का ……… ।

४४ औं पुस्ताका नरपति (नन्दलाल) पुत्र
४५ औं पुस्ताका टेकनाथ का सन्तान
४६ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – टीका) का १ पुत्री – स्वस्तिका । १२२२१२११
४६ औं पुस्ताका तिविन्द्र का …….. । १२२२१२१२
४६ औं पुस्ताका जगेन्द्र का …….. । १२२२१२१३

४६ औं पुस्ताकी ललिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रीता का ……. ।
४५ औं पुस्ताका ढलराम का सन्तान
४६ औं पुस्ताका टीकाराम का …….. । १२२२१२२१
४६ औं पुस्ताका चूडामणी (विकाश) का …….. । १२२२१२२२

४६ औं पुस्ताकी चन्द्रकला दुलाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी दुर्गा (मीना) रिमाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गौरा (गोमा) का ……. ।
४५ औं पुस्ताका वेदनिधि का सन्तान
४६ औं पुस्ताका यामप्रसाद का …….. । १२२२१२३१
४६ औं पुस्ताका कमल का …….. । १२२२१२३२

४६ औं पुस्ताकी नैनकला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रविना का ……. ।
४५ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद का सन्तान
४६ औं पुस्ताका रमेश का …….. । १२२२१२४१
४६ औं पुस्ताका सन्तोष का …….. । १२२२१२४२

४६ औं पुस्ताकी कृष्णमाया का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी निर्मला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी दीपा का ……. ।

४६ औं पुस्ताकी टीका का ……. ।
४५ औं पुस्ताका विजुलीप्रसाद का सन्तान
४६ औं पुस्ताका किरण का …….. । १२२२१२५१
४६ औं पुस्ताका जीवन का …….. । १२२२१२५२

४६ औं पुस्ताकी रञ्जना का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी निर्मला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रमिला का ……. ।
४५ औं पुस्ताका रमेश (चन्द्रलाल) का सन्तान
४६ औं पुस्ताकी ……. का ……. ।
४५ औं पुस्ताका सुकप्रसाद का सन्तान
४६ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (भार्या – रीता) का १ पुत्री – रिया । १२२२१२७१
४६ औं पुस्ताका मोहन का …….. । १२२२१२७२

४६ औं पुस्ताकी खीनमाया का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी देवीका का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रुपादेवी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी पवित्रा का ……. ।

४४ औं पुस्ताका दधिराम पुत्र
४५ औं पुस्ताका रामकुमारका सन्तान
४६ औं पुस्ताका योगेन्द्र (भार्या – सीता) का १ पुत्र – विक्रम । १ पुत्री – विनिता । १२२२१३११
४६ औं पुस्ताका विष्णुकुमार (भार्या – लोकमाया) का …….. । १२२२१३१२

४६ औं पुस्ताकी टीका का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी बालकुमारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी संगीता का ……. ।
४५ औं पुस्ताका शम्भुनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका होमविक्रम का …….. । १२२२१३२१
४६ औं पुस्ताका कुलविक्रम का …….. । १२२२१३२२
४६ औं पुस्ताका सुशिल का …….. । १२२२१३२३

४६ औं पुस्ताकी कमला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी सरस्वती का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गंगामाया का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी कविता का ……. ।
४५ औं पुस्ताका विष्णुप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गोपाल का …….. । १२२२१३३१
४६ औं पुस्ताका दीपक का …….. । १२२२१३३२
४६ औं पुस्ताका उमेश का …….. । १२२२१३३३
४६ औं पुस्ताका दिनेश का …….. । १२२२१३३४

४६ औं पुस्ताकी देवी का ……. ।
४५ औं पुस्ताका गौरीप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका लिलाप्रसाद का …….. । १२२२१३४१
४६ औं पुस्ताका नारायणप्रसाद का …….. । १२२२१३४२
४६ औं पुस्ताका शिवकुमार का ……… १२२२१३४३
४५ औं पुस्ताका जयनारायणका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कुन्दन का ……. । १२२२१३५१

४६ औं पुस्ताकी मुना का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी संगीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी कोपिला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी बन्दना का ……. ।
४५ औं पुस्ताका मनोरथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका जीवन का ……. । १२२२१३६१
४६ औं पुस्ताका राजेन्द्र का ……. । १२२२१३६२

४६ औं पुस्ताकी कुमारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा का ……. ।
४५ औं पुस्ताका वालकृष्णका सन्तान
४६ औं पुस्ताका जीवन का ……. । १२२२१३७१
४६ औं पुस्ताका राजन का ……. । १२२२१३७२

४६ औं पुस्ताकी गोमा का ……. ।

४४ औं पुस्ताका बलभद्र पुत्र
४५ औं पुस्ताका बद्रीनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका रामप्रसाद (भार्या – पवित्रा) का ३ पुत्र – धनपति, यामप्रसाद र प्रीतम (इन्द्र)। ३ पुत्री – अम्बिका, दुर्गा र मायादेवी । १२२२१४११
४६ औं पुस्ताका घनश्याम (भार्या – खिना) का २ पुत्र – निमनाथ (राजु) र रोहित । १ पुत्री – सीता । १२२२१४१२
४६ औं पुस्ताका रामकृष्ण (भार्या – डुकादेवी) का २ पुत्र – नन्दलाल र टेकनाथ । १ पुत्री – गायत्रा । १२२२१४१३
४६ औं पुस्ताका भूमिराज का १ पुत्र – लेखनाथ । १२२२१४१४
४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ का …….. । १२२२१४१५
४६ औं पुस्ताका पुष्पराज (भार्या – रुपा) का २ पुत्री – शुष्मा र सदीक्षा । १२२२१४१६
४६ औं पुस्ताका विजय (भार्या – यशोदा) का १ पुत्री – प्रियङ्का । १२२२१४१७
४६ औं पुस्ताका भेषराज का …….. । १२२२१४१८

४६ औं पुस्ताकी तुलसा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी देवीमाया का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी इन्दिरा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी धनकुमारी का ……. ।
४५ औं पुस्ताका विद्यापतिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका धनपति (भार्या – शुभकला) का १ पुत्र – सुधन । १ पुत्री – सदीक्षा । १२२२१४२१
४६ औं पुस्ताका घनश्याम (भार्या – नरमाया) का । १ पुत्री – कविता । १२२२१४२२
४६ औं पुस्ताका नन्दलाल (भार्या – सरस्रवती) का १ पुत्र – अनील । १ पुत्री – याशीका । १२२२१४२३
४६ औं पुस्ताका निमनाथ का …….. । १२२२१४२४
४६ औं पुस्ताका कुमार (भार्या – देवीका) का …….. । १२२२१४२५
४६ औं पुस्ताका ‌ओमनाथ (भार्या – जमुना) का …….. । १२२२१४२६

४६ औं पुस्ताकी फुलकुमारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी कुमारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी तुलसा का ……. ।
४५ औं पुस्ताका श्रीभक्तका सन्तान
४६ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद (भार्या – रुपा) का २ पुत्री – रेखा र विन्दु । १२२२१४४१
४६ औं पुस्ताका ईश्वरी (भीम) (भार्या – भीमा) का १ पुत्री – लक्ष्मी । १२२२१४४२
४६ औं पुस्ताका त्रिलोचन का ……. । १२२२१४४३

४६ औं पुस्ताकी मीनाकुमारी का ……. ।
४५ औं पुस्ताका गीताचारीका सन्तान
४६ औं पुस्ताका त्रिलोचन (भार्या – इन्दिरा) का २ पुत्र – विज्ञान र रोमन । १ पुत्री – विनीता । १२२२१४५१
४६ औं पुस्ताका गणेशप्रसाद (भार्या – उर्मिला र पुनम) का १ पुत्र – अजय । १२२२१४५२
४६ औं पुस्ताका सन्तोष का ……… । १२२२१४५३
४६ औं पुस्ताका सुभाष का ……… । १२२२१४५४

४६ औं पुस्ताकी मुनाकुमारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी पार्वता का ……. ।
४५ औं पुस्ताका देवराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रकाश (भार्या – सिर्जना) का १ पुत्र – प्रसित । १२२२१४६१
४६ औं पुस्ताका अर्जुन का ……… । १२२२१४६२
४६ औं पुस्ताका चेतन का ……… । १२२२१४६३
४५ औं पुस्ताका गणेशका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ईश्वर का ……… । १२२२१४७१

४६ औं पुस्ताकी रीता का ……… ।
४५ औं पुस्ताका अमृतका सन्तान
४६ औं पुस्ताका पवन का ……… । १२२२१४८१

४६ औं पुस्ताकी अनिशा का ……… ।
४५ औं पुस्ताका दीपकका सन्तान
४६ औं पुस्ताका उत्सव का ……… । १२२२१४९१
४५ औं पुस्ताका हेमलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२२२१४०१

४६ औं पुस्ताकी शशिकला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कृति का ……… ।
४५ औं पुस्ताका कमलका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का ……… । १२२२१४-१

४६ औं पुस्ताकी लिजा का ……… ।

४४ औं पुस्ताका तिलचन पुत्र
४५ औं पुस्ताका थीरप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कुमार का …….. । १२२२१५११
४६ औं पुस्ताका गणेश (भार्या – अन्जु) का १ पुत्र – पारस । १२२२१५१२
४६ औं पुस्ताका गोपाल का …….. । १२२२१५१२

४६ औं पुस्ताकी हिमादेवी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी खीनमाया का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी कमला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी सुमित्रा का ……. ।
४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका अर्जुन का …….. । १२२२१५२१

४६ औं पुस्ताकी भेषकुमारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी कमला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी पम्फा का ……. ।
४५ औं पुस्ताका भीमप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका रमेश का …….. । १२२२१५३१
४६ औं पुस्ताका जीवन का …….. । १२२२१५३२
४६ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२२२१५३३

४६ औं पुस्ताकी देवी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी सीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी कमला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी दुर्गा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी ……. का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी विनिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गंगादेवी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी वन्दना का ……. ।

४४ औं पुस्ताका रामप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका हेमप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका विवेक का …….. । १२२२२१११
४६ औं पुस्ताका विश्ष का …….. । १२२२२११२
४६ औं पुस्ताका अच्युत (भार्या – …..) का १ पुत्र – अभिनारायण । १२२२२११३
४५ औं पुस्ताका महेन्द्रप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कमलप्रसाद का …….. । १२२२२१२१

४६ औं पुस्ताकी सुस्मिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी निशा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी ज्योति का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी किरण का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी दीपिका का ……. ।
४५ औं पुस्ताका भीमप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रज्वल का …….. । १२२२२१३१

४६ औं पुस्ताकी प्रेक्षा का ……. ।
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका आरोग्य का …….. । १२२२२१४१

४६ औं पुस्ताकी आर्या का ……. ।
४५ औं पुस्ताका सुमितका सन्तान
४६ औं पुस्ताका दीक्षान्त का …….. । १२२२२१५१

४४ औं पुस्ताका हरिनारायण पुत्र
४५ औं पुस्ताका लोकनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका खडानन्द (भार्या – राधा बराल र दुर्गा) का १ पुत्र – अविशेक । ३ पुत्री – दुर्गा, अस्मीता र अनिसा । १२२२२२११
४६ औं पुस्ताका दिलिपकुमार (भार्या – निरा (निर्मला) भण्डारी) का १ पुत्र – लोमस । १ पुत्री – स्वस्तिका । १२२२२२१२
४६ औं पुस्ताका युवराज (भार्या – लक्ष्मी दाहाल) का २ पुत्र – अशोक र अभिजीत । २ पुत्री – एलिना र एलिसा । १२२२२२१३
४६ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद (भार्या – गीता भट्टराई) का २ पुत्र – निशान (ईशान) र श्रीशान्त (विवेक) । १२२२२२१४
४६ औं पुस्ताका चन्द्रराज (भार्या – रमिला) का २ पुत्र – ….. र भोलानाथ । ५ पुत्री – देवका, इन्दिरा, भीमा, कमला र ….. । १२२२२२१५

४६ औं पुस्ताकी कमलादेवी खनाल का ……. ।
४५ औं पुस्ताका होमनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कमलप्रसाद का ……. । १२२२२२२१

४६ औं पुस्ताकी सुस्मिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी निशा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी ज्योति का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी किरण का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी दीपिका का ……. ।
४५ औं पुस्ताका लोकविलासका सन्तान
४६ औं पुस्ताका अग्नीप्रसाद (भार्या – निर्मला नेपाल) का १ पुत्र – सुजन । १२२२२२३१
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का ……. । १२२२२२३२

४६ औं पुस्ताकी इन्दिरा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी निर्मला का ……. ।
४५ औं पुस्ताका नन्दराम (नारायण) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (भार्या – …..) का १ पुत्र – अभिनाश । १२२२२२४१

४६ औं पुस्ताकी हिमा नेपाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी मुना का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी देवी का ……. ।

४४ औं पुस्ताका वृहस्पति पुत्र
४५ औं पुस्ताका हरेरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका समिर का ……… । १२२२३१११
४६ औं पुस्ताका सुदीप (गौरव) का …….. । १२२२३११२
४५ औं पुस्ताका नारायणप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (भार्या – कमला) का २ पुत्री – श्रीति र श्रिया । १२२२३१२१
४६ औं पुस्ताका गोपालप्रसाद (भार्या – पुष्पा) का १ पुत्र – बेदप्रसाद । १२२२३१२२
४६ औं पुस्ताका दामोदर (भार्या – सीता निरौला) का ……… । १२२२३१२३

४६ औं पुस्ताकी विमला ढुङ्गाना का ……. ।
४५ औं पुस्ताका काशीनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका टिकाराम (भार्या – पुष्पा नेपाल) का १ पुत्र – बुध्दिसागर । २ पुत्री – विना भट्टराई र दीपा न्यौपाने । १२२२३१३१
४६ औं पुस्ताका शम्भु (तारानाथ) (भार्या – कमला बराल) का २ पुत्र – मदन र हिमाल । १२२२३१३२
४६ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्या – ममता कार्की) का ………. । १२२२३१३३
४६ औं पुस्ताका सागरमणी (भार्या – गीता काफ्ले) का १ पुत्र – क्रान्ती । १२२२३१३४

४६ औं पुस्ताकी दुर्गा भट्टराई का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी शारदा का ……. ।
४५ औं पुस्ताका पोष्टनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका डोलेश्वर (भार्या – वर्षा) का २ पुत्र – अंकित र ‌ओकित । १२२२३१४१

४६ औं पुस्ताकी सम्झना बराल का ……. ।

४५ औं पुस्ताका टेकनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका छविलाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२२१२१११

४७ औं पुस्ताकी स्वस्तिका का ……. ।

४५ औं पुस्ताका ढलराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका टीकाराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२२१२२११

४५ औं पुस्ताका रामकुमार पुत्र
४६ औं पुस्ताका योगेन्द्र का सन्तान
४७ औं पुस्ताका विक्रम का …….. । १२२२१३१११

४७ औं पुस्ताकी विनिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका विष्णुकुमार का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२२२१३१२१

४५ औं पुस्ताका बद्रीनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका रामप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका धनपति का ‍…………. । १२२२१४१११
४७ औं पुस्ताका यामप्रसाद का ‍…………. । १२२२१४११२
४७ औं पुस्ताका प्रितम (इन्द्र) का ‍…………. । १२२२१४११३

४७ औं पुस्ताकी अम्बिका का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी दुर्गा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी मायादेवी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका घनश्याम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका निमनाथ (राजु) (भार्या – सविता) का ‍…………. । १२२२१४१२१
४७ औं पुस्ताका रोहित का ‍…………. । १२२२१४१२२

४७ औं पुस्ताकी सीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका रामकृष्ण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नन्दलाल का ‍…………. । १२२२१४१३१
४७ औं पुस्ताका टेकनाथ का ‍…………. । १२२२१४१३२

४७ औं पुस्ताकी गायत्रा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका भूमिराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका लेखनाथ का ‍…………. । १२२२१४१४१
४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४१५१
४६ औं पुस्ताका पुष्पराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४१६१

४७ औं पुस्ताकी शुष्मा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सदीक्षा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका विजय का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४१७१

४७ औं पुस्ताकी प्रियङ्का का ……. ।
४६ औं पुस्ताका भेषराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४१८१

४५ औं पुस्ताका विद्यापति पुत्र
४६ औं पुस्ताका धनपति का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सुधन का ‍…………. । १२२२१४२११

४७ औं पुस्ताकी सदीक्षा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका घनश्याम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२२१४२२१

४७ औं पुस्ताकी कविता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका नन्दलाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अनील का ‍…………. । १२२२१४२३१

४७ औं पुस्ताकी याशीका का ……. ।
४६ औं पुस्ताका निमनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४२४१
४६ औं पुस्ताका कुमार का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४२५१
४६ औं पुस्ताका ‌ओमनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४२६१

४५ औं पुस्ताका श्रीभक्त पुत्र
४६ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४४११

४७ औं पुस्ताकी रेखा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी विन्दु का ……. ।
४६ औं पुस्ताका ईश्वरी (भीम) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४४२१

४७ औं पुस्ताकी लक्ष्मी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका त्रिलोचन का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२१४४३१

४५ औं पुस्ताका गीताचारी पुत्र
४६ औं पुस्ताका त्रिलोचन का सन्तान
४७ औं पुस्ताका विज्ञान का ‍…………. । १२२२१४५११
४७ औं पुस्ताका रोमन का ‍…………. । १२२२१४५१२

४७ औं पुस्ताकी विनीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गणेशप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अजय का ‍…………. । १२२२१४५२१

४५ औं पुस्ताका देवराज पुत्र
४६ औं पुस्ताका प्रकाश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रसित का ‍…………. । १२२२१४६११

४५ औं पुस्ताका थीरप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका पारस का ‍…………. । १२२२१५१२१

४५ औं पुस्ताका हेमप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका अच्युत का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अभिनारायण का ‍…………. । १२२२२११३१

४५ औं पुस्ताका लोकनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका खडानन्द का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अविशेक का ‍…………. । १२२२२२१११

४७ औं पुस्ताकी दुर्गा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी अस्मिता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी अनिसा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका दिलिपकुमार का सन्तान
४७ औं पुस्ताका लोमस का ‍…………. । १२२२२२१२१

४७ औं पुस्ताकी स्वस्तिका का ……. ।
४६ औं पुस्ताका युवराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अशोक का ‍…………. । १२२२२२१३१
४७ औं पुस्ताका अभिजीत का ‍…………. । १२२२२२१३२

४७ औं पुस्ताकी एलिना का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी एलिसा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका निशान (ईशान) का ‍…………. । १२२२२२१४१
४७ औं पुस्ताका श्रीशान्त (विवेक) का ‍…………. । १२२२२२१४२
४६ औं पुस्ताका चन्द्रराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२२२२५१
४७ औं पुस्ताका भोलानाथ का ‍…………. । १२२२२२१५२

४७ औं पुस्ताकी देवका का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी इन्दिरा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी भीमा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी कमला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी ……. का ……. ।

४५ औं पुस्ताका लोकविलास पुत्र
४६ औं पुस्ताका अग्नीप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सुजन का ‍…………. । १२२२२२३११
४६ औं पुस्ताका नन्दराम (नारायण) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अभिनाश का ‍…………. । १२२२२२४११

४५ औं पुस्ताका नारायणप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का ‍…………. । १२२२३१२११

४७ औं पुस्ताकी श्रिति का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी श्रिया का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गोपालप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का ‍…………. । १२२२३१२२१
४६ औं पुस्ताका दामोदर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का ‍…………. । १२२२३१२३१

४५ औं पुस्ताका काशीनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका टिकाराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका बुध्दिसागर (भार्या – सीता कुईँकेल) का ‍१ पुत्र – अंकित । १२२२३१३११

४७ औं पुस्ताकी विना भट्टराई का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी दीपा न्यौपाने का ……. ।
४६ औं पुस्ताका शम्भु (तारानाथ) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका मदन का ‍…………. । १२२२३१३२१
४७ औं पुस्ताका मदन का ‍…………. । १२२२३१३२२
४६ औं पुस्ताका लेखनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२२३१३३१
४६ औं पुस्ताका सागरमणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका क्रान्ती का ‍…………. । १२२२३१३४१

४५ औं पुस्ताका पोष्टनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका डोलेश्वर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अंकित का ‍…………. । १२२२३१४११
४७ औं पुस्ताका ओकित का ‍…………. । १२२२३१४१२

४६ औं पुस्ताका घनश्याम पुत्र
४७ औं पुस्ताका निमनाथ (राजु) का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२२१४१२११

४६ औं पुस्ताका टिकाराम पुत्र
४७ औं पुस्ताका बुध्दिसागर का सन्तान
४८ औं पुस्ताका अंकित का …….. । १२२२१४१२११

Leave a Reply