भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका भाष्करका सन्तान

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका भाष्करका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१
४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२
४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३
४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४
४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४१ औं पुस्ताका हरिनन्दका सन्तान

४२ औं पुस्ताका भाष्कर (भार्या – सावित्रा) का ४ पुत्र – पुष्पलाल, अनिरूध्द, नन्दराम र ……. । ६ पुत्री – कौशिला, सीता, महेश्वरा, धनमाया, मनमाया र भक्तमाया । १२२१
४२ औं पुस्ताका श्यामलाल (भार्या – अयोध्या) का ४ पुत्र – पद्मलाल, गंगाधर(गगाराम), प्रभाखर र देवीचरण । ५ पुत्री – ……., ……., ……., ……., र ……. । १२२२
४२ औं पुस्ताका रंगनाथका २ पुत्र – शिरपति र लक्ष्मिपति । ३ पुत्री – तुलसा, लोकमाया र राधिका । १२२३
४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्त (भार्या – जशोदा र इश्वरा) का ६ पुत्र – धर्मानन्द, जगपति, धनपति, तारानिधि, वेदनिधि र देवनारायण । ९ पुत्री – ……., कृष्णमाया सिग्देल, ललिता (टुका) दाहाल, नर्वदा निरौला, रजमाया भट्टराइ, नैनकतला भट्टराइ, सरस्वता भट्टराइ, मैला अधिकारी र मन्दरा दाहाल । १२२४
४२ औं पुस्ताका रंगलालका ४ पुत्र – अमृतलाल, अक्षतपाध्ये, प्रेमलाल र धरणी । १२२५
४२ औं पुस्ताका सिध्दिकर्णका २ पुत्र – लक्ष्मण र धनपति । १२२६
४२ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – श्रीकृष्ण । १२२७
४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका ५ पुत्र – ……., ……., ……., ……. र नारदमुनी । ३ पुत्री – ……, ……. र ……. । १२२८

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र
४२ औं पुस्ताका भाष्करका सन्तान
४३ औं पुस्ताका पुष्पलाल (भार्या – रमा अधिकारी) का ४ पुत्र – हरिशंकर, टीकाराम, हरिलाल र जगन्नाथ । ३ पुत्री – चन्द्रकला गुरागाईँ, लीला पौडल, र मेनुका धिताल । १२२११
४३ औं पुस्ताका अनिरूध्दका २ पुत्र – यज्ञप्रसाद र रंगलाल (रघुनाथ) । २ पुत्री – मनमाया पौडेल र मोहमाया भट्टराई । १२२१२
४३ औं पुस्ताका नन्दरामका ३ पुत्र – टंकनाथ, इश्वरी र हरिप्रसाद । १२२१३
४३ औं पुस्ताका कृष्णलाल (भार्या – मायादेवी पौडेल) का १ पुत्र – उमानाथ । १२२१४

४३ औं पुस्ताकी कौशीला का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी सीता का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी महेश्वरा का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी धनमाया का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी मनमाया का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी भक्तमाया का ……… ।
४२ औं पुस्ताका भाष्कर पुत्र
४३ औं पुस्ताका पुष्पलालका सन्तान
४४ औं पुस्ताका हरिशंकर (भार्या – देवका बराल) का ५ पुत्र – कृष्णप्रसाद, शिवराज, रंगलाल, भिमलाल र रूपनाथ (नारूद) । ३ पुत्री – लक्ष्मी भट्टराई, दमन्ता भण्डारी र चकमाया भट्टराई । १२२१११
४४ औं पुस्ताका टिकाराम (भार्या – सरस्वता) का ……. । १२२११२
४४ औं पुस्ताका हरिलाल (भार्या – लीला निरौला) का २ पुत्र – मधुसुदन र लक्ष्मीप्रसाद । १२२११३
४४ औं पुस्ताका जगन्नाथ (भार्या – पद्मा घिमिरे) का ४ पुत्र – यज्ञप्रसाद, हेमसागर, गोविन्द र भोलानाथ । ४ पुत्री – विष्णुमाया प्याकुरेल, माया, गगा बराल र जमुना भट्टराई । १२२११४
४३ औं पुस्ताकी चन्द्रकला गुरागाईँ का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी लीला पौडेल का ……… ।
४३ औं पुस्ताकी मेनुका धिताल का ……… ।
४३ औं पुस्ताका अनिरूध्दका सन्तान
४४ औं पुस्ताका यज्ञप्रसाद (भार्या – तिलादेवी) का २ पुत्र – हरि र कमल । १ पुत्री – कमला । १२२१२१
४४ औं पुस्ताका रंगलाल (रघुनाथ) (भार्या – लक्ष्मी न्यौपाने) का ४ पुत्र – पीताम्वर, हरीप्रसाद, रामप्रसाद र विष्णु । ३ पुत्री – तुलसा गुरागाईँ, ……. खनाल र ……. । १२२१२२

४४ औं पुस्ताकी मनमाया पौडेल का ……. ।
४४ औं पुस्ताकी मोहमाया भट्टराई का ……. ।
४३ औं पुस्ताका नन्दरामका सन्तान
४४ औं पुस्ताका टंकनाथका २ पुत्र – धनन्जय र पर्शुराम । १२२१३१
४४ औं पुस्ताका इश्वरी (हरेराम) का २ पुत्र – लोकनाथ र राजकुमार । १२२१३२
४४ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का ……… । १२२१३३
४३ औं पुस्ताका कृष्णलालका सन्तान
४४ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – तारा पोखरेल) का २ पुत्र – उत्सव र उज्वल । १ पुत्री – उषा । १२२१४१

४३ औं पुस्ताका पुष्पलाल पुत्र
४४ औं पुस्ताका हरिशंकरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – मायादेवी पौडेल) का ६ पुत्र – तुलसी, पुष्पप्रसाद, खेमनाथ, उमानाथ, विजय र तोयनाथ । ३ पुत्री – मायादेवी वाग्ले, गोमा तिम्सिना र सीता भट्टराई । १२२११११
४५ औं पुस्ताका शिवराज (भार्या – डिकुरा पौडेल) का ३ पुत्र – सोमनाथ (टिका), गङ्गाराम र गोविन्द । १ पुत्री – विन्दु ढुङ्गाना । १२२१११२
४५ औं पुस्ताका रंगलाल (भार्या – प्यारि) का ४ पुत्र – भोला, माधव, टेकनाथ र जगननाथ । ५ पुत्री – कोशिला, विना, उमा, सुशीला र रेणुका । १२२१११३
४५ औं पुस्ताका भिमलाल (भार्या – लीला) का ३ पुत्र – विनोद, नारायण र विकास । १२२१११४
४५ औं पुस्ताका रूपनाथ (नारद) का २ पुत्र – पिताम्वर र डिल्लीराम । ३ पुत्री – कृष्णगीता, जानुका र मुना । १२२१११५
४५ औं पुस्ताकी लक्ष्मी भट्टराई का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी दमन्ता भण्डारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी चकमाया भट्टराई का ……… ।
४४ औं पुस्ताका टिकारामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका मधुसुदन (भार्या – लक्ष्मी पौडेल) का २ पुत्र – टिकाराम र तेजप्रसाद । ३ पुत्री – पवित्रा भट्टराई, इन्दिरा पोखरेल र रेणुका । १२२११२१
४४ औं पुस्ताका हरिलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका मधुसुदन (भार्या – लक्ष्मी पौडेल) का २ पुत्र – टिकाराम र तेजप्रसाद । ३ पुत्री – पवित्रा भट्टराई, इन्दिरा पोखरेल र रेणुका । १२२११३१
४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद (भार्या – कृष्णमाया भट्टराई) का ४ पुत्र – सचिदानन्द, दुर्गाप्रसाद, तोयनाथ र राधाकृष्ण । २ पुत्री – पद्मा पराजुली र रेणुका कोइराला । १२२११३२
४४ औं पुस्ताका जगन्नाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका यज्ञप्रसाद (भार्या – नारायणी बराल) का १ पुत्र – गोपाल । १ पुत्री – विमला आचार्य । १२२११४१
४५ औं पुस्ताका हेमसागर (भार्या – हरिमाया बराल, मैया भट्टराई र ईश्वरा बस्नेत) का ३ पुत्र – विनोद, विशाल र प्रशान्त । १२२११४२
४५ औं पुस्ताका गोविन्द (भार्या – देवीमाया बराल) का १ पुत्र – युवराज । १ पुत्री – लक्ष्मी । १२२११४३
४५ औं पुस्ताका भोलानाथ (भार्या – मन्दिरा भट्टराई) का १ पुत्र – चन्द्रशेखर । १२२११४४
४५ औं पुस्ताकी विष्णुमाया प्याकुरेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी माया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी गगा बराल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी जमुना भट्टराई का ……… ।

४३ औं पुस्ताका अनिरूध्द पुत्र
४४ औं पुस्ताका यज्ञप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका हरिका १ पुत्र – हेमन्त । १ पुत्री – गीता । १२२१२११
४५ औं पुस्ताका कमलका ………. । १२२१२१२

४५ औं पुस्ताकी कमला का ……… ।
४४ औं पुस्ताका रंगलाल (रघुनाथ) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका पीताम्वर का ……. । १२२१२२१
४५ औं पुस्ताका हरीप्रसाद का ……. । १२२१२२२
४५ औं पुस्ताका रामप्रसाद का …… । १२२१२२३
४५ औं पुस्ताका विष्णु का …… । १२२१२२४
४५ औं पुस्ताकी तुलसा गुरागाई का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……. खनाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी ……. का ……… ।

४३ औं पुस्ताका नन्दराम पुत्र
४४ औं पुस्ताका टंकनाथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका धनन्जय का ……… । १२२१३११
४५ औं पुस्ताका पर्शुराम का ………… । १२२१३१२
४४ औं पुस्ताका इश्वरी (हरेराम) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका लोकनाथ का ………. । १२२१३२१
४५ औं पुस्ताका राजकुमार का ……….. । १२२१३२२
४४ औं पुस्ताका हरिप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका ………. का ………. । १२२१३३१

४४ औं पुस्ताका हरिशंकर पुत्र
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका तुलसी (भार्या – दमन्ता) का ४ पुत्र – यज्ञनिधि, वेदनिधि, ……. र ……. । २ पुत्री – राधिका र ……. । १२२१११११
४६ औं पुस्ताका पुष्पप्रसाद का ……. । १२२११११२
४६ औं पुस्ताका खेमनाथ (भार्या – सीता भट्टराई) का १ पुत्र – नारायण (अनिष) । ३ पुत्री – निरा, निशा र अस्मिता । १२२११११३
४६ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – कमला पोखरेल) का १ पुत्र – उत्सव । १ पुत्री – उर्मिला (रज्मी) । १२२११११४
४६ औं पुस्ताका विजय का ……. । १२२११११५
४६ औं पुस्ताका तोयनाथ (भार्या – कमला पोखरेल) का ३ पुत्री – देवी लुइँटेल, गोमा तिम्सिना र दीपा भट्टराई । १२२११११६

४६ औं पुस्ताकी मायादेवी वाग्ले का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा तिम्सिना का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी सीता भट्टराई का ……. ।
४५ औं पुस्ताका शिवराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका सोमनाथ (टिका) (भार्या – इन्दिरा पोखरेल) का १ पुत्र – लिला (किरण) । २ पुत्री – गीता र विनीता । १२२१११२१
४६ औं पुस्ताका गङ्गाराम (भार्या – भीमा) का १ पुत्र – गोपाल । १ पुत्री – सविना । १२२१११२२
४६ औं पुस्ताका गोविन्द (भार्या – धनमाया न्यौपाने) का ……… । १२२१११२३

४६ औं पुस्ताकी विन्दु ढुङ्गाना का ……. ।
४५ औं पुस्ताका रंगलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका भोला (भार्या – …….) का २ पुत्र – महानन्द र रूद्रप्रसाद । १ पुत्री – विष्णु । १२२१११३१
४६ औं पुस्ताका माधव (भार्या – रेणुका) का १ पुत्री – उषा । १२२१११३२
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – अम्बिका अधिकारी) का २ पुत्री – अशु र अंशु । १२२१११३३
४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ का ……… १२२१११३४

४६ औं पुस्ताकी कोशिला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी विना का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी उमा का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी सुशीला का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रेणुका का ……. ।
४५ औं पुस्ताका भिमलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका विनोद का ……….. । १२२१११४१
४६ औं पुस्ताका नारायण का ……… । १२२१११४२
४६ औं पुस्ताका विकाश का ……… । १२२१११४३
४५ औं पुस्ताका रूपनाथ (नारद) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका पिताम्वर (भार्या – गोमा लामिछाने) का १ पुत्र – प्रतिक । १२२१११५१
४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम का ……… । १२२१११५२

४६ औं पुस्ताकी कृष्णगीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी जानुका का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी मुना का ……. ।

४४ औं पुस्ताका हरिलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका मधुसुदनका सन्तान
४६ औं पुस्ताका टिकाराम (भार्या – अम्बिका दाहाल) का २ पुत्र – सौजल र शालीन । १२२११३११
४६ औं पुस्ताका तेजप्रसाद (भार्या – दुर्गा भट्टराई) का १ पुत्र – कौशल । १२२११३१२

४६ औं पुस्ताकी पवित्रा भट्टराई का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी इन्दिरा पोखरेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रेणुका का ……. ।
४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका सचिदानन्द (भार्या – मेनुका सापकोटा) का २ पुत्र – केशवप्रसाद र हेमन्त । २ पुत्री – तारा दाहाल र निर्मला । १२२११३२१
४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद (भार्या – रीता नेपाल) का १ पुत्र – पूकार । १ पुत्री – पुष्पा (पूजन) । १२२११३२२
४६ औं पुस्ताका तोयनाथ (भार्या – खिना भण्डारी) का ३ पुत्री – दीपा, विद्या र सावन्ता । १२२११३२३
४६ औं पुस्ताका राधाकृष्ण (भार्या – कमला प्रधान) का २ पुत्री – मनीता र दिलसा । १२२११३२४

४६ औं पुस्ताकी पद्मा पराजुली का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी रेणुका कोइराला का ……. ।

४४ औं पुस्ताका जगन्नाथ पुत्र
४५ औं पुस्ताका यज्ञप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गोपाल (भार्या – जानुका भण्डारी) का १ पुत्री – दीक्षा । १२२११४११

४६ औं पुस्ताकी विमला आचार्य का ……. ।
४५ औं पुस्ताका हेमसागरका सन्तान
४६ औं पुस्ताका विनोद का …….. । १२२११४२१
४६ औं पुस्ताका विशाल (भार्या – अन्जु बस्नेत) का …….. । १२२११४२२
४६ औं पुस्ताका प्रशान्त का ……… । १२२११४२३
४५ औं पुस्ताका गोविन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका युवराज का …….. । १२२११४३१

४६ औं पुस्ताकी लक्ष्मी का ……. ।
४५ औं पुस्ताका भोलानाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका चन्द्रशेखर का …….. । १२२११४४१

४४ औं पुस्ताका यज्ञप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका हरिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका हेमन्त (भार्या – ……) का …….. । १२२१२१११

४६ औं पुस्ताकी गीता का ……. ।

४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका तुलसी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका यज्ञनिधि का ‍…………. । १२२११११११
४७ औं पुस्ताका वेदनिधि का ……………. । १२२१११११२
४७ औं पुस्ताका …….. का ……………. । १२२१११११३
४७ औं पुस्ताका …….. का ……………. । १२२१११११४

४७ औं पुस्ताकी राधिका का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी …… का ……. ।
४६ औं पुस्ताका पुष्पप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२११११२१
४६ औं पुस्ताका खेमनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नारायण (अनिष) का ‍…………. । १२२११११३१

४७ औं पुस्ताकी निरा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी निशा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी अस्मिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका उमानाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका उत्सव का ‍…………. । १२२११११४१

४७ औं पुस्ताकी उर्मिला (रज्मी) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका विजय का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२११११५१
४६ औं पुस्ताका तोयनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का ‍…………. । १२२११११६१

४७ औं पुस्ताकी देवी लुईँटेल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी गोमा तिम्सिना का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी दीपा भट्टराई का ……. ।

४५ औं पुस्ताका शिवराज पुत्र
४६ औं पुस्ताका सोमनाथ (टिका) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका लिला (किरण) का ………. । १२२१११२११

४७ औं पुस्ताकी गीता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी विनीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गंगाराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गोपाल का ………. । १२२१११२१

४७ औं पुस्ताकी सविना का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गोविन्द का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ………. । १२२१११२१

४५ औं पुस्ताका रंगलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका भोला का सन्तान
४७ औं पुस्ताका महानन्द का ‍…………. । १२२१११३११
४७ औं पुस्ताका रूद्रप्रसाद का ……………. । १२२१११३१२

४७ औं पुस्ताकी विष्णु का ……. ।
४६ औं पुस्ताका माधव का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२१११३२१

४७ औं पुस्ताकी उषा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२१११३३१

४७ औं पुस्ताकी अशु का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी अंशु का ……. ।
४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२१११३४१

४५ औं पुस्ताका भिमलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका विनोद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२१११४११

४५ औं पुस्ताका रूपनाथ (नारद) पुत्र
४६ औं पुस्ताका पिताम्वर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रतिक का ‍…………. । १२२१११५११

४५ औं पुस्ताका मधुसुदन पुत्र
४६ औं पुस्ताका टिकाराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सौजल का ‍…………. । १२२११३१११
४७ औं पुस्ताका शालीन का ‍…………. । १२२११३११२
४६ औं पुस्ताका तेजप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका कौशल का ‍…………. । १२२११३१२१

४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका सचिदानन्द का सन्तान
४७ औं पुस्ताका केशवप्रसाद का ‍…………. । १२२११३२११
४७ औं पुस्ताका हेमन्त का ……………. । १२२११३२१२

४७ औं पुस्ताकी तारा दाहाल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी निर्मला का ……. ।
४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका पूकारका …….. । १२२११३२२१

४७ औं पुस्ताकी पुष्षा (पुजन) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका तोयनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२११३२३१

४७ औं पुस्ताकी दीपा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी विद्या का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सावन्ता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका राधाकृष्ण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२११३२४१

४७ औं पुस्ताकी मनीता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी दिलसा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी वर्षा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका यज्ञप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका गोपाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२११४१११

४७ औं पुस्ताकी दीक्षा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका हेमसागर पुत्र
४६ औं पुस्ताका विनोद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२११४२११
४६ औं पुस्ताका विशाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२११४२२१

Leave a Reply