image_pdfimage_print

पुस्ता नम्बर चौतीस शुकरु वंश

-: गौतम वंश :-“०७७-१-२२”पुस्ता नम्बर चौतीस शुकरु वंश का पनिआफ्नैहाँगा समातेर जोडौं वंशावलीभनी !नामावली उतारें यो बनाई कविता मयनजीकैरअलिक्टाढा जान्नहोस् जिलोभनी!३४) शुकरु, का छोरा :-३५) श्रीगंगा,अनि विष्णु, र विरु,जघन, चारखास्३६) पुरुषोत्तम,भागीरथ,नारानदास,प्यारिदास् !३७) राम कृष्णात्मजा दामु, […]

पित्रि परिचय *पं. श्रिविलाश गौतम

पं.श्रिविलाश गौतम !२०७७-३-२३ छोटकरी मा पित्रि परिचय *पं. श्रिविलाश गौतम , सम्बत् १९५३-६- माश्री अग्निधर गौतम र यमुना गौतम का (६छोरा १छोरी मध्येका )जेठा छोराका रूपमा साँघु डाँडा ताप्लेजुङ माजन्मनु भै लगभग ९ वर्ष सम्म […]

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण — ४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ का सन्तान (ल्याङ्ग)

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण पुत्र ४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ का सन्तान (ल्याङ्ग) ३९ औं पुस्ताका देवर्षिका पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र ४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका सन्तान ४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) (भार्ाा – ……….) […]

भोजपुर-पापुङगा- ३९ पुस्ताका देवर्षीका पुत्र दुर्गादासका सन्तान ४१ औं पुस्ताका श्रीकान्तका सन्तान

३९ पुस्ताका देवर्षीका पुत्र दुर्गादासका सन्तान ४१ औं पुस्ताका श्रीकान्तका सन्तान ४० औं पुस्ताका दुर्गादासका सन्तान ४१ औं पुस्ताका श्रीकान्त (भार्या – कालीमाया) का ३ पुत्र – पदमलाल, रविलाल र हरिचरण । १११ ४० औं […]

भोजपुर -पापुङगा-३९ पुस्ताका देवर्षीका पुत्र ४० औं पुस्ताका हरिनन्दनका सन्तान ४१ औं पुस्ताका इन्द्रविलासका सन्तान

३९ पुस्ताका देवर्षीका पुत्र ४० औं पुस्ताका हरिनन्दनका सन्तान ४१ औं पुस्ताका इन्द्रविलासका सन्तान ४० औं पुस्ताका हरिनन्दनका सन्तान ४१ औं पुस्ताका इन्द्रविलासका २ पुत्र – नारद र इश्वरीप्रसाद । १३१ ४० औं पुस्ताका हरिनन्दन […]

३९ पुस्ताका देवर्षी पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान ४१ औं पुस्ताका काशिनाथका सन्तानभोजपुर-पापुङगा-

३९ पुस्ताका देवर्षी पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान ४१ औं पुस्ताका काशिनाथका सन्तान ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान ४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । […]

भोजपुर-पापुङगा-४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका सन्तान

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका सन्तान ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान ४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१ ४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र […]

भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका भाष्करका सन्तान

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका भाष्करका सन्तान ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान ४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१ ४१ औं पुस्ताका […]

भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र-श्यामलालका सन्तान

भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र-श्यामलालका सन्तान

भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्तका सन्तान

भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्तका सन्तान