image_pdfimage_print

पुस्ता नम्बर चौतीस शुकरु वंश

-: गौतम वंश :-“०७७-१-२२”पुस्ता नम्बर चौतीस शुकरु वंश का पनिआफ्नैहाँगा समातेर जोडौं वंशावलीभनी !नामावली उतारें यो बनाई कविता मयनजीकैरअलिक्टाढा जान्नहोस् जिलोभनी!३४) शुकरु, का छोरा :-३५) श्रीगंगा,अनि विष्णु, र विरु,जघन, चारखास्३६) पुरुषोत्तम,भागीरथ,नारानदास,प्यारिदास् !३७) राम कृष्णात्मजा दामु, […]