भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्तका सन्तान

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्तका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१
४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२
४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३
४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४
४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४१ औं पुस्ताका हरिनन्दका सन्तान

४२ औं पुस्ताका भाष्कर (भार्या – सावित्रा) का ४ पुत्र – पुष्पलाल, अनिरूध्द, नन्दराम र ……. । ६ पुत्री – कौशिला, सीता, महेश्वरा, धनमाया, मनमाया र भक्तमाया । १२२१
४२ औं पुस्ताका श्यामलाल (भार्या – अयोध्या) का ४ पुत्र – पद्मलाल, गंगाधर(गगाराम), प्रभाखर र देवीचरण । ५ पुत्री – ……., ……., ……., ……., र ……. । १२२२
४२ औं पुस्ताका रंगनाथका २ पुत्र – शिरपति र लक्ष्मिपति । ३ पुत्री – तुलसा, लोकमाया र राधिका । १२२३
४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्त (भार्या – जशोदा र इश्वरा) का ६ पुत्र – धर्मानन्द, जगपति, धनपति, तारानिधि, वेदनिधि र देवनारायण । ९ पुत्री – ……., कृष्णमाया सिग्देल, ललिता (टुका) दाहाल, नर्वदा निरौला, रजमाया भट्टराइ, नैनकतला भट्टराइ, सरस्वता भट्टराइ, मैला अधिकारी र मन्दरा दाहाल । १२२४
४२ औं पुस्ताका रंगलालका ४ पुत्र – अमृतलाल, अक्षतपाध्ये, प्रेमलाल र धरणी । १२२५
४२ औं पुस्ताका सिध्दिकर्णका २ पुत्र – लक्ष्मण र धनपति । १२२६
४२ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – श्रीकृष्ण । १२२७
४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका ५ पुत्र – ……., ……., ……., ……. र नारदमुनी । ३ पुत्री – ……, ……. र ……. । १२२८

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र
४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्तका सन्तान
४३ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – इन्द्रछाँया) का ६ पुत्र – रामचन्द्र, श्रीनारायण, रविचन्द्र, शिवलाल, देविदत्त र पृथ्वीविलास। ५ पुत्री – लक्षीमा घिमिरे, वेदमाया बराल, योगमाया भट्टराई, कौशिला काफ्ले र केन्द्रमाया भट्टराई। १२२४१
४३ औं पुस्ताका जगपति (भार्या – ललिता-लक्षिमा र हरिप्रिया) का ४ पुत्र – भगीरथ, चन्द्रलाल, रंगलाल र मोतिलाल । ४ पुत्री – छिता दाहाल, पवित्रा निरौला, विष्णुमाया निरौला र कमला बराल । १२२४२
४३ औं पुस्ताका धनपति (भार्या – सरस्वता) का ६ पुत्र – लक्ष्मीप्रसाद, जयनारायण, बालकृष्ण, छविलाल, कर्णाखर र हरिनन्द । १ पुत्री – जानुका भट्टराई । १२२४३
४३ औं पुस्ताका तारानिधि (भार्या – पद्मा दाहाल) का २ पुत्र – मकरानन्द र भ्यामुलाल (भीमनाथ) । १ पुत्री – रनमाया । १२२४४
४३ औं पुस्ताका वेदनिधि का ……….. । १२२४५
४३ औं पुस्ताका देवनारायण (भार्या – हिमादेवी) का ४ पुत्र – वेदनिधि (अनन्तराम), मित्रलाल, रंगलाल र अविकेशर । ७ पुत्री – पद्मा निरौला, देवका सिग्देल, तुलसा निरौला, कोशिला बराल, गगा दाहाल, पार्वत डकाल र यशोदा निरौला । १२२४६
४३ औं पुस्ताकी …… का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी कृष्णमाया सिग्देलका …….. ।
४३ औं पुस्ताकी ललिता (टुका) दाहाल का …….. ।
४३ औं पुस्ताकी नर्वदा निरौलाका …….. ।
४३ औं पुस्ताकी रजमाया भट्टराईका …….. ।
४३ औं पुस्ताकी नेनकतला भट्टराईका …….. ।
४३ औं पुस्ताकी सरस्वता भट्टराईका …….. ।
४३ औं पुस्ताकी मैना अधिकारीका …….. ।
४३ औं पुस्ताकी मन्दरा दाहालका …….. ।

४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्त पुत्र
४३ औं पुस्ताका धर्मानन्दका सन्तान
४४ औं पुस्ताका रामचन्द्र (भार्या – धनमाया) का १ पुत्र – पाराशर । १ पुत्री – मनमाया गुरागाईँ । १२२४११
४४ औं पुस्ताका श्रीनारायण (भार्या – सवित्रा) का ६ पुत्र – अनन्तराम, तिलाराम (त्रिलोचन), टीकाराम (तिरानिधी), नन्दराम, महानन्द र प्रेमलाल । २ पुत्री – चित्रादेवी र झिनमाया बराल । १२२४१२
४४ औं पुस्ताका रविलाल (रविचन्द्र) का ४ पुत्र – सत्यानन्द, भिमप्रसाद, तुलसी र विद्याप्रसाद । १२२४१३
४४ औं पुस्ताका शिवप्रसाद (शिवलाल) (भार्या – गोमा) का ३ पुत्र – तेजप्रसाद, डिल्लीराम र देवनारायण । ३ पुत्री – पिङ्गला बराल, टिकुरा काफ्ले र हरिमाया निरौला । १२२४१४
४४ औं पुस्ताका देविदत्त (देवीभक्त) (भार्या – गगा र यशोदा) का १ पुत्र – भद्रलाल (श्यामलाल) । ४ पुत्री – टुकादेवी ढकाल, ……., ……. र ……. । १२२४१५
४४ औं पुस्ताका पृथ्वीविलास (भार्या – दीपकन्या र मङ्गला) का १ पुत्री – द्रौपदा बराल । १२२४१६

४४ औं पुस्ताकी लक्षीमा घिमिरे का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी वेदमाया बराल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी योगमाया भट्टराई का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी कौशिला काफ्ले का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी केन्द्रमाया भट्टराई का …….. ।
४३ औं पुस्ताका जगपतिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका भगीरथ (भार्या – मन्दिरा) का ४ पुत्र – अंगीरथ, खडानन्द, देवऋषि र नारायण । २ पुत्री – नरमाया भट्टराई र पिङ्गला लुइँटेल । १२२४२१
४४ औं पुस्ताका चन्द्रलाल (भार्या – लक्षिमा नेपाल (लीलादेवी)) का २ पुत्र हरिलाल (हरिनन्द) र सदानन्द । १ पुत्री – लक्षिमा खनाल । १२२४२२
४४ औं पुस्ताका रंगलाल (भार्या – सावित्रा सिग्देल र लक्षिमा सिग्देल) का ३ पुत्र जगन्नाथ, तिलचन (त्रिलोचन) र भद्रमणी । ६ पुत्री – छाया न्यौपाने, चन्द्रमाया घिमिरे, पुनमाया न्यौपाने, केन्द्रमाया ढकाल, चनमाया पराजुली र तुलसा पोखरेल । १२२४२३
४४ औं पुस्ताका मोतिलाल (भार्या – हेडम्वा र छायादेवी) का ४ पुत्र प्रेमलाल, देविनाथ, दाताराम र टंकप्रसाद । ४ पुत्री – हरिमाया निरौला, वेदमाया पौडेल, कमला न्यौपाने र गोमा निरौला । १२२४२४
४४ औं पुस्ताकी छिता दाहाल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी पवित्रा निरौला का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी विष्णुमाया निरौला का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी कमला बराल का …….. ।
४३ औं पुस्ताका धनपतिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद (भार्या – हर्कमाया र जानुका) का १ पुत्र – शान्तिराम । २ पुत्री – अम्बिका निरौला र नन्दमाया बराल । १२२४३१
४४ औं पुस्ताका जयनारायण (भार्या – मधुमाया र रुक्मिणा ढकाल) का २ पुत्र – डिल्लीराम र शिवप्रसाद । १२२४३२
४४ औं पुस्ताका बालकृष्ण (भार्या – चन्द्रमाया भट्टराई) का २ पुत्र – दिननाथ र युवनाथ । २ पुत्री – लीलादेवी बराल र शोभा बराल । १२२४३३
४४ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – दमन्ता) का ४ पुत्र – लिलानाथ (लेखनाथ), टंकनाथ, लोकनाथ र प्रभुनाथ । १ पुत्री – वसुन्धरा सापकोटा । १२२४३४
४४ औं पुस्ताका कर्णाखर (भार्या – पवित्रा सिग्देल) का ३ पुत्र – देवीप्रसाद, गणपति र रंगलाल । १२२४३५
४४ औं पुस्ताका हरिनन्द (हरिचन्द्र) (भार्या – मैना दाहाल र खोमादेवी प्याकुरेल) का ३ पुत्र – गोविन्द, लोकनाथ र हरि (डम्बर) । १ पुत्री – जालपा निरौला । १२२४३६
४४ औं पुस्ताकी जानुका भट्टराई का …….. ।
४३ औं पुस्ताका तारानिधिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका मकरू (मकरानन्द) का ……… । १२२४४१
४४ औं पुस्ताका भ्यामूलाल (भीमनाथ) (भार्या – धनमाया लुइटेल) का ४ पुत्र – कुलप्रसाद, तिलचन (तिलप्रसाद), हेमप्रसाद र विद्याप्रसाद । ६ पुत्री – वेदमाया बराल, पवित्रा अधिकारी, इन्द्रमाया बराल, मनमाया पौडेल, लीलादेवी न्यौपाने र प्रमिला घिमिरे । १२२४४२
४४ औं पुस्ताकी रनमाया का …….. ।
४३ औं पुस्ताका वेदनिधिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२२४५१
४३ औं पुस्ताका देवनारायणका सन्तान
४४ औं पुस्ताका बेदनिधि (अनन्तराम) (भार्या – जानुका) का ……. । १२२४६१
४४ औं पुस्ताका मित्रलाल (भार्या – कौशिला) का १ पुत्री – मनमाया । १२२४६२
४४ औं पुस्ताका रंगलाल (भार्या – भागीरथा) का ……… । १२२४६३
४४ औं पुस्ताका अविकेशर (भार्या – जालमा लुइँटेल) का १ पुत्र – रामचन्द्र (खडु) । ३ पुत्री – हरिमाया भण्डारी, भीमादेवी निरौला र सीता भट्टराई । १२२४६४
४४ औं पुस्ताकी पद्मा निरौला का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी देवका सिग्देल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी तुलसा निरौला का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी कोशिला बराल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी गगा दाहाल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी पार्वत ढकाल का …….. ।
४४ औं पुस्ताकी यशोदा न्यौपाने का …….. ।

४३ औं पुस्ताका धर्मानन्द पुत्र
४४ औं पुस्ताका रामचन्द्रका सन्तान
४५ औं पुस्ताका पराशर (भार्या – चन्द्रकला गुरागाईँ) का १ पुत्र – नारद । ६ पुत्री – मीना दाहाल, मीना दवाडी, हर्कला काफ्ले, डा निर्मला पोखरेल, उर्मिला पराजुली र दुर्गा सुवेदी । १२२४१११
४५ औं पुस्ताकी मनमाया गुरागाईँ का ……… ।
४४ औं पुस्ताका श्रीनारायणका सन्तान
४५ औं पुस्ताका अनन्तराम (भार्या – रन्दता, टोमादेवी र पवित्रा) का ९ पुत्र – टेकनाथ, रघुनाथ, होमनाथ, टंकनाथ, जगन्नाथ, मुक्तिनाथ (मोहन), रूपनारायण, तोयनाथ (तुलाराम) र थलेन्द्रनाथ (थानेश्वर) । ६ पुत्री – जानुका दाहाल, डम्बरमाया पौडेल, गोमा बराल, लीला पौडेल, निर्मला दाहाल र माया घिमिरे । १२२४१२१
४५ औं पुस्ताका नन्दराम (भार्या – मनमाया) का ३ पुत्र – टेकनाथ, प्रेमप्रसाद र रमेश । ३ पुत्री – यशोदा घिमिरे, पार्वता काफ्ले र बद्रा पौडेल । १२२४१२२
४५ औं पुस्ताका प्रेमलाल (भार्या – तुलसा) का ५ पुत्र – कृष्णप्रसाद, पुण्यप्रसाद, गुरुप्रसाद, भेषराज र टेकनाथ । ३ पुत्री – भागिरथा तिम्सिना, हिमा गजुराल र लीला अधिकारी । १२२४१२३
४५ औं पुस्ताका महानन्द (भार्या – ……) का ५ पुत्र – गोपाल, मोहन, हरि, कृष्ण र नवराज । ३ पुत्री – सीता कार्की, सरस्वता र गोमादेवी कुमाल । १२२४१२४
४५ औं पुस्ताका तिलाराम (त्रिलोचन) (भार्या – डगमाया) का ३ पुत्र – योगराज, गुरुप्रसाद र जेजराज । २ पुत्री – मुन्नादेवी पोखरेल र सीतादेवी पौडेल । १२२४१२५
४५ औं पुस्ताका टिकाराम (तिरानिधि) का ……… । १२२४१२६

४५ औं पुस्ताकी चित्रादेवी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी झिनमाया बराल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका रविलाल (रविचन्द्र)का सन्तान
४५ औं पुस्ताका सत्यानन्द (भार्या – …….) का २ पुत्र – उमा र तुलसी । १२२४१३१
४५ औं पुस्ताका भीमप्रसाद का ……….. । १२२४१३२
४५ औं पुस्ताका तुलसी (तेजप्रसाद) (भार्या – देवका अधिकारी) का २ पुत्र – विष्णुप्रसाद र प्रकाशमणी । २ पुत्री – ललीता पोखरेल र भीमा बस्नेत । १२२४१३३
४५ औं पुस्ताका विद्याप्रसाद (भार्या – लिलदेवी अधिकारी) का ३ पुत्र – ठाकुरमणि, लीलानाथ र हेमन्त । २ पुत्री – पार्वती बराल र पुष्पा आचार्य । १२२४१३४
४५ औं पुस्ताकी मदरा निरौला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सरस्वता निरौला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी लीला धिताल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी हेमन्ता गुरागाईँ का ……… ।
४४ औं पुस्ताका शिवप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका तेजप्रसाद (भार्या – भागिरथा निरौला) का २ पुत्र – रामनाथ र भिमप्रसाद । ३ पुत्री – मायादेवी भट्टराई, नैनकला भण्डारी र गङ्गा आचार्य । १२२४१४१
४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – चम्पादेवी निरौला) का ६ पुत्र – मातृकाप्रसाद, कुलप्रसाद, गोकुलप्रसाद, दुर्गाप्रसाद, पुष्पलाल र लीलानाथ । ५ पुत्री – कुमारी रिजाल, टुका दाहाल, नारदी काफ्ले, कुन्ता राजवंशी र टीका आचार्य । १२२४१४२
४५ औं पुस्ताका देवनारायण (भार्या – पवित्रा (टङ्कमाया)) का ४ पुत्र – उमानाथ (ओमनाथ), पुण्यप्रसाद, दुर्गाप्रसाद र नेत्रप्रसाद । ३ पुत्री – मैया भण्डारी, गंगादेवी खनाल र तुलसादेवी घिमिरे । १२२४१४३
४५ औं पुस्ताकी पिङ्गला बराल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी टिकुरा काफ्ले का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी हरिमाया निरौला का ……… ।
४४ औं पुस्ताका देविदत्त (देविभक्त) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका भद्रलाल (श्यामलाल) का १ पुत्र – प्रदिप (टेकनाथ) । १२२४१५१

४५ औं पुस्ताकी टुकादेवी ढकाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी …….. का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी …….. का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी …….. का ……… ।
४४ औं पुस्ताका पृथ्वीविलासका सन्तान
४५ औं पुस्ताकी द्रौपदा बराल का ……… ।

४३ औं पुस्ताका जगपति पुत्र
४४ औं पुस्ताका भगीरथका सन्तान
४५ औं पुस्ताका अंगिरथका १ पुत्र – गुरूप्रसाद । १२२४२११
४५ औं पुस्ताका खडानन्दका १ पुत्र – होमनाथ । २ पुत्री – रुकमाया भट्टराई र ….. सुवेदी । १२२४२१२
४५ औं पुस्ताका देवऋषि (भार्या – जमुनादेवी घिमिरे) का २ पुत्र – तुलसी र लेखनाथ । १२२४२१३
४५ औं पुस्ताका नारायण (भार्या – तुलसा) का ……… । १२२४२१४

४५ औं पुस्ताकी नरमाया भट्टराई का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी पिङ्गला लुइँटेल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका चन्द्रलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका हरिलाल (हरिनन्द/हरिचन्द्र) (भार्या – होमकला) का १ पुत्र – महानन्द (पुण्य) । २ पुत्री – सावित्रा ढुङ्गाना र सीता ढुङ्गाना । १२२४२२१
४५ औं पुस्ताका सदानन्द (भार्या – जानुका भट्टराई) का १ पुत्र – सोमनाथ । ३ पुत्री – विष्णुमाया पौडेल, कमला अधिकारी र लीला । १२२४२२२

४५ औं पुस्ताकी लक्षिमा खनाल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका रंगलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका जगन्नाथ (भार्या – विष्णुमाया अधिकारी) का ५ पुत्र – लक्ष्मीनाथ (लक्ष्मण), मोहनलाल, डिल्लीराम, चोलानाथ र घनश्याम । १ पुत्री – रन्दता ढुङ्गेल । १२२४२३१
४५ औं पुस्ताका तिलचन (त्रिलोचन) (भार्या – वेदमाया) का २ पुत्र – सुरेश र घनश्याम । २ पुत्री – चन्द्रा पन्त र इन्दिरा पराजुली । १२२४२३२
४५ औं पुस्ताका भद्रमणी (भार्या – धातादेवी कोइराला) का ३ पुत्र – गणेश, पदम र महेश । १ पुत्री – हेमन्ता पोखरेल । १२२४२३३

४५ औं पुस्ताकी छाया न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया घिमिरे का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी पुनमाया न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी केन्द्रमाया ढकाल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी चनमाया पराजुली का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी तुलसा पोखरेल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका मोतिलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका प्रेमलाल (भार्या – तुलसा र खिनमाया) का ३ पुत्र – कृष्णप्रसाद, सुमन र सुधन । २ पुत्री – सुमित्रा भण्डारी र शुष्मा अर्याल । १२२४२४१
४५ औं पुस्ताका देविनाथ (भार्या – हरिप्रिया दाहाल) का ५ पुत्र – पृथ्वी, कृष्णप्रसाद, दामोदर, दयासागर र युवराज । १२२४२४२
४५ औं पुस्ताका दाताराम (भार्या – झरिमाया ढुङ्गेल, पवित्रा भट्टराई र खेमकुमारी) का ६ पुत्र – मीत्रप्रसाद, विष्णुप्रसाद, नारायणप्रसाद, हरिप्रसाद, भीमप्रसाद र गेहनाथ । ७ पुत्री – ….. दाहाल, ….. वाग्ले, सीता पौडेल, पार्वता नेपाल, सरस्वती गुरागाईँ, विष्णु पोखरेल र विमला भण्डारी । १२२४२४३
४५ औं पुस्ताका टंकप्रसाद (भार्या – तोमादेवी भट्टराई) का ४ पुत्र – वासुदेव, विष्णुप्रसाद, खेमराज र धर्मानन्द । १२२४२४४

४५ औं पुस्ताकी हरिमाया निरौला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी वेदमाया पौडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी कमला न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी गोमा निरौला का ……… ।

४३ औं पुस्ताका धनपति पुत्र
४४ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसादका सन्तान
४५ औं पुस्ताका शान्तिराम (भार्या – खेममाया निरौला) का २ पुत्र – नारायणप्रसाद र पदमप्रसाद । ३ पुत्री – राधिका सापकोटा, भीमा खनाल र तिला । १२२४३११

४५ औं पुस्ताकी अम्बिका निरौला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी नन्दमाया बराल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका जयनारायणका सन्तान
४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – डिकुरादेवी) का ४ पुत्र – पिताम्वर, यज्ञनिधि, पद्मप्रसाद र लीलाराम । ५ पुत्री – डिकुराम खनाल, खिनमाया घिमिरे, गोमा काफ्ले, चुनाकुमारी खनाल र हरिमाया पोखरेल । १२२४३२१
४५ औं पुस्ताका शिवप्रसादका …….. । १२२४३२२
४४ औं पुस्ताका बालकृष्णका सन्तान
४५ औं पुस्ताका दिननाथ (भार्या – हिमादेवी न्यौपाने) का ४ पुत्र – टेकराज, कमलराज, लोकमणी र बुध्दिप्रसाद । २ पुत्री – पुष्पा दाहाल र राधा निरौला । १२२४३३१
४५ औं पुस्ताका युवनाथ (भार्या – मेनुका सिग्देल) का ३ पुत्र – मेदिनिप्रसाद, खेमप्रसाद र इश्वरीप्रसाद । १ पुत्री – कमला दाहाल । १२२४३३२

४५ औं पुस्ताकी लीलादेवी बराल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी शोभा बराल का ……… ।
४४ औं पुस्ताका छविलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका लिलानाथ (लेखनाथ) (भार्या – लक्ष्मी अधिकारी) का ३ पुत्र – देवीप्रसाद (दिनानाथ), चेतनाथ (चेतन) र हुकुम । २ पुत्री – चन्द्रादेवी नेपाल र दीपादेवी कट्टेल । १२२४३४१
४५ औं पुस्ताका टंकनाथ (भार्या – बाटुलादेवी रेग्मी) का ४ पुत्र – शशिराज (शेषराज), भिम, नरेश र सूमन । ५ पुत्री – मेनुका खनाल, शारदा बराल, राधा निरौला, पद्मा अधिकारी र सुनिता । १२२४३४२
४५ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – विष्णुमाया घिमिरे) का २ पुत्र – चन्द्रप्रसाद र शिवप्रसाद (दीपक) । ३ पुत्री – रीता अधिकारी, सुनिता तिम्सिना र मन्जु अधिकारी । १२२४३४३
४५ औं पुस्ताका प्रभुनाथ (भार्या – सीता काफ्ले) का ३ पुत्र – नविन, विनोद र विराज। १२२४३४४

४५ औं पुस्ताकी वसुन्धरा सापकोटा का ……… ।
४४ औं पुस्ताका कर्णाखरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (भार्या – पार्वता निरौला) का ३ पुत्र – रामचन्द्र, पर्शुराम र डिल्लीराम । १२२४३५१
४५ औं पुस्ताका गणपति (भार्या – मनरुपा दाहाल) का २ पुत्र – चन्द्रप्रसाद र जिवलाल । ४ पुत्री – टीकामाया निरौला, यशोदा भट्टराई, मायादेवी रेग्मी र टुकादेवी अधिकारी । १२२४३५२
४५ औं पुस्ताका रंगलाल (भार्या – विन्दा दाहाल) का ३ पुत्र – राधा, तारा र उमानाथ । ३ पुत्री – केदभरकुमारी भट्टराई, पुण्यमाता घिमिरे र शकुन्तला अर्याल । १२२४३५३
४४ औं पुस्ताका हरिनन्द (हरिचन्द्र) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का ……… । १२२४३६१
४५ औं पुस्ताका गोविन्द (भार्या – डिकुरादेवी भट्टराई) का ३ पुत्र – तारा, लक्ष्मी र सुरज । २ पुत्री – हरिमाया पोखरेल र लीला अधिकारी । १२२४३६२
४५ औं पुस्ताका लोकनाथ (भार्या – पवित्रा बाँस्कोटा) का १ पुत्र – हरिकृष्ण । १२२४३६३
४५ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (डम्बर) (भार्या – नर्वदा न्यौपाने र दिलकुमारी न्यौपाने) का ४ पुत्र – सोमनाथ, पुष्पराज, टिकाराम र भेषराज (मेघराज) । १ पुत्री – प्रमिला । १२२४३६४
४५ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद का ……… । १२२४३६५

४५ औं पुस्ताकी जालपा निरौला का ……… ।

४३ औं पुस्ताका तारानिधि पुत्र
४४ औं पुस्ताका भ्यामूलाल (भीमनाथ) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका कुलप्रसाद (भार्या – प्रेमकला न्यौपाने) का २ पुत्र – गोपाल (टेकनाथ) र सागर । ५ पुत्री – लेखमाया अधिकारी, गोमा दाहाल, दुरगा काफ्ले, शारदा अधिकारी र निर्मला काफ्ले । १२२४४२१
४५ औं पुस्ताका तिलप्रसाद (तिलचन) (भार्या – चन्द्रकला ढुङ्गेल) का ३ पुत्र – ……., ……. र ……. । ३ पुत्री – कमला भट्टराई, भीमा भट्टराई र कुमारी न्यौपाने । १२२४४२२
४५ औं पुस्ताका हेमप्रसाद (भार्या – गोमा कोइराला) का २ पुत्र – चिरञ्जिवी र बालकृष्ण । २ पुत्री – विकला अधिकारी र हिमा ढुङ्गेल । १२२४४२३
४५ औं पुस्ताका विद्याप्रसाद (भार्या – कमला (माया) राउत) का २ पुत्र – दुर्गा र कृष्णप्रसाद । ३ पुत्री – निर्मला, झुमा र मुना । १२२४४२४

४५ औं पुस्ताकी वेदमाया बराल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी पवित्रा अधिकारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी इन्द्रमाया बराल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी मनमाया पौडेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी लीलादेवी न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी प्रमिला घिमिरे का ……… ।
४४ औं पुस्ताका मकरु (मकरानन्द) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……… का ……… । १२२४४११

४३ औं पुस्ताका देवनारायण पुत्र
४४ औं पुस्ताका अविकेशरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका रामचन्द्र (खडु) (भार्या – तुलसादेवी अधिकारी र लक्ष्मीमाया भण्डारी) का ३ पुत्र – मेघमणि, ज्ञानेन्द्रमणि र छत्रमणि । २ पुत्री – शर्मिला र प्रमिला । १२२४६४१

४५ औं पुस्ताकी हरिमाया भण्डारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी भीमादेवी निरौला का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सीता भट्टराई का ……… ।
४४ औं पुस्ताका बेदनिधि (अनन्तराम) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२२४६११
४४ औं पुस्ताका मित्रलाल का सन्तान

४५ औं पुस्ताकी मनमाया का ……… ।
४४ औं पुस्ताका रंगलाल का सन्तान
४५ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२२४६३१

४४ औं पुस्ताका रामचन्द्र पुत्र
४५ औं पुस्ताका पराशरका सन्तान
४६ औं पुस्ताका नारद (भार्या – गंगा धिताल, सीता दाहाल र भीमा डोटेल) का ५ पुत्र – प्रदीप, नवीन, प्रविण, रिचर्ड र टोनी (जेसिस) । ५ पुत्री – सृष्टि, संगीता, रेखा, रञ्जु र मीरा । १२२४११११

४६ औं पुस्ताकी मीना दाहाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी मीना दवाडी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी हर्कला काफ्ले का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी डा निर्मला पोखरेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी उर्मिला पराजुली का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी दुर्गा सुवेदी का ……. ।

४४ औं पुस्ताका श्रीनारायण पुत्र
४५ औं पुस्ताका अनन्तरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – इन्दिरा) का १ पुत्र – गणेश । १ पुत्री – मीना अर्याल । १२२४१२११
४६ औं पुस्ताका रघुनाथ (भार्या – होमादेवी) का ३ पुत्र – धर्मानन्द, दीपक र झुमनिधि । १२२४१२१२
४६ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – यमुनादेवी) का २ पुत्र – विकाश र ‍ओमप्रकाश । १ पुत्री – विनीता । १२२४१२१३
४६ औं पुस्ताका टंकनाथ (भार्या – तारादेवी) का २ पुत्री – सुजिता र ‍मेघा । १२२४१२१४
४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ (भार्या – गोमादेवी) का १ पुत्र – नीरज । १ पुत्री – निलिमा । १२२४१२१५
४६ औं पुस्ताका मुक्तिनाथ (मोहन) (भार्या – लक्ष्मीदेवी) का १ पुत्र – रविन । १ पुत्री – मुनादेवी । १२२४१२१६
४६ औं पुस्ताका रूपनारायण (भार्या – पवनदेवी) का २ पुत्री – प्रियङ्का र ‍प्रशङ्ख्या । १२२४१२१७
४६ औं पुस्ताका तोयनाथ (तुलाराम) (भार्या – यमुना) का १ पुत्र – संजिव । १ पुत्री – पुजा । १२२४१२१८
४६ औं पुस्ताका थलेन्द्रनाथ (थानेश्वर) (भार्या – जानुका) का १ पुत्र – शिवराम । १ पुत्री – अंजु । १२२४१२१९

४६ औं पुस्ताकी जानुका दाहाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी डम्बरमाया पौडेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा बराल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी लीला पौडेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी निर्मला दाहाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी माया घिमिरे का ……. ।
४५ औं पुस्ताका नन्दरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – चन्द्रकला) का २ पुत्र – गंगाप्रसाद र देविप्रसाद । २ पुत्री – मीना भट्टराई र उमा पौडेल । १२२४१२२१
४६ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (भार्या – टीकामाया) का २ पुत्र – अशोक र तिर्थराज । १२२४१२२२
४६ औं पुस्ताका रमेश (भार्या – …..) का १ पुत्र – खिलप्रसाद (नरेश) । १ पुत्री – नवीना । १२२४१२२३

४६ औं पुस्ताकी यशोदा घिमिरे का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी पार्वता काफ्ले का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी बद्रा पौडेल का ……. ।
४५ औं पुस्ताका प्रेमलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – राधिका) का २ पुत्र – कमल र किरण । १ पुत्री – रस्मिता । १२२४१२३१
४६ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद (भार्या – ज्योति) का १ पुत्र – अनिश । २ पुत्री – अनिशा र मनीषा । १२२४१२३२
४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद (भार्या – उर्मिला) का १ पुत्र – उज्वल । १ पुत्री – रक्षा । १२२४१२३३
४६ औं पुस्ताका भेषराज का ……… । १२२४१२३४
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ (भार्या – रिना) का १ पुत्र – सौगात । १२२४१२३५

४६ औं पुस्ताकी भागिरथा तिम्सिना का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी हिमा गजुरेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी लीला अधिकारी का ……. ।
४५ औं पुस्ताका महानन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गोपाल का ……. । १२२४१२४१
४६ औं पुस्ताका मोहन का ……. । १२२४१२४२
४६ औं पुस्ताका हरि का ……. । १२२४१२४३
४६ औं पुस्ताका कृष्ण का ……… । १२२४१२४४
४६ औं पुस्ताका नवराज का ……. । १२२४१२४५

४६ औं पुस्ताकी सीता कार्की का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी सरस्वता का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गोमादेवी कुमाल का ……. ।
४५ औं पुस्ताका तिलाराम (त्रिलोचन) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका योगराज (भार्या – कमला) का २ पुत्र – दीपेन्द्र र सचेन्द्र । १२२४१२५१
४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद (भार्या – उषा) का २ पुत्री – गुन्जा र पुजा । १२२४१२५२
४६ औं पुस्ताका जेजराज (भार्या – तारा) का १ पुत्र – नयन । १ पुत्री – चन्दा । १२२४१२५३

४६ औं पुस्ताकी मुन्नादेवी पोखरेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी सीतादेवी पौडेल का ……. ।
४५ औं पुस्ताका टिकाराम (तिरानिधि) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……. का ……. । १२२४१२६१

४४ औं पुस्ताका रविलाल (रविचन्द्र) पुत्र
४५ औं पुस्ताका सत्यानन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका उमा का ……. । १२२४१३११
४६ औं पुस्ताका तुलसी का ……. । १२२४१३१२
४५ औं पुस्ताका तुलसी (तेजप्रसाद) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद (भार्या – भीमा भट्टराई) का ३ पुत्र – चोमनाथ, टंकनाथ र गोपाल । १ पुत्री – कुमारी पौडेल । १२२४१३३१
४६ औं पुस्ताका प्रकाशमणी (भार्या – चनुकला पौडेल र धनमाया पोखरेल) का ३ पुत्र – हरिप्रसाद, रोशन (रोहिणी) र लक्ष्मीप्रसाद । १ पुत्री – विमला भट्टराई । १२२४१३३२

४६ औं पुस्ताकी ललीता पोखरेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी भीमा बस्नेत का ……. ।
४५ औं पुस्ताका विद्याप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ठाकुरमणि (भार्या – कमला भट्टराई) का २ पुत्र – खगेन्द्र र धनेन्द्र । ३ पुत्री – तारादेवी, नेत्रकुमारी (निर्मला) तिम्सिना र समीक्षा । १२२४१३४१
४६ औं पुस्ताका लीलानाथ का …… । १२२४१३४२
४६ औं पुस्ताका हेमन्त (भार्या – सुशीला दाहाल) का ३ पुत्र – फणिन्द्र, सुरेन्द्र र कविन्द्र । १२२४१३४३

४६ औं पुस्ताकी पार्वती बराल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी पुष्पा आचार्य का ……. ।

४४ औं पुस्ताका शिवप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका तेजप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका रामनाथ (भार्या – सरस्वता भट्टराई र डम्बरकुमारी ढुङ्गेल) का २ पुत्र – उमानाथ र तुलसी । १ पुत्री – दुर्गा सुवेदी । १२२४१४११
४६ औं पुस्ताका भिमप्रसाद (भार्या – कृष्णमाया गुरागाईँ) का ३ पुत्र – नीलकण्ठ (निमेश), यज्ञप्रसाद (योगेश) र लिलानाथ (नितेश) । १२२४१४१२

४६ औं पुस्ताकी मायादेवी भट्टराई का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी नैनकला भण्डारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गङ्गा आचार्य का ……. ।
४५ औं पुस्ताका डिल्लीरामका सन्तान

४६ औं पुस्ताका मातृकाप्रसाद (भार्या – प्रेमकुमारी खनाल) का १ पुत्र – दीपक । २ पुत्री – माया गुरागाईँ र गोमा । १२२४१४२१
४६ औं पुस्ताका कुलप्रसाद (भार्या – भक्तमाया) का २ पुत्र – होमनाथ र कमल । १ पुत्री – कमला कार्की । १२२४१४२२
४६ औं पुस्ताका गोकुलप्रसाद (भार्या – चन्दा पौडेल) का २ पुत्र – विनोद र टिकाराम । १ पुत्री – विस्ना । १२२४१४२३
४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद (भार्या – चन्द्रकला भण्डारी) का २ पुत्री – सरस्वता (पुष्पा) र इन्द्रमाया (सुस्मिता) । १२२४१४२४
४६ औं पुस्ताका पुष्पलाल (भार्या – यशोदा भट्टराई) का १ पुत्र – कृष्णकरण । १ पुत्री – सरस्वता । १२२४१४२५
४६ औं पुस्ताका लीलानाथ (भार्या – भीमकला भट्टराई) का १ पुत्र – प्रेमलाल । २ पुत्री – सर्मिला र सविना । १२२४१४२६

४६ औं पुस्ताकी कुमारी रिजाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी टुका दाहाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी नारदी काफ्ले का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी कुन्ता राजवंशी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी टीका आचार्य का ……. ।
४५ औं पुस्ताका देवनारायणका सन्तान
४६ औं पुस्ताका उमानाथ (ओमनाथ) (भार्या – टीकादेवी) का ३ पुत्र – किशोरकुमार, शंकर र प्रदीप । १२२४१४३१
४६ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद (भार्या – गीतादेवी (कुन्ता)) का १ पुत्र – पुनित । १ पुत्री – हिमादेवी (प्रेक्षा) । १२२४१४३२
४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद (भार्या – चेलीमाया) का २ पुत्र – आदित्य र आशीष । १२२४१४३३
४६ औं पुस्ताका नेत्रप्रसाद का ………. । १२२४१४३४

४६ औं पुस्ताकी मैया भण्डारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी गंगादेवी खनाल का ……. ।
४६ औं पुस्ताकी तुलसादेवी घिमिरे का ……. ।

४४ औं पुस्ताका देविदत्त (देविभक्त) पुत्र
४५ औं पुस्ताका भद्रलाल (श्यामलाल) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रदिप (टेकनाथ) (भार्या – कमला) का ३ पुत्र – हेमन्त, यमन र ……… । १२२४१५११

४४ औं पुस्ताका भगीरथ पुत्र
४५ औं पुस्ताका अंगिरथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गुरूप्रसाद (भार्या – लीलावती बराल) का ३ पुत्र – कविराज, विष्णुप्रसाद र रामप्रसाद । ४ पुत्री – देवीमाया पौडेल, चन्द्रमाया घिमिरे, सविना नेपाल र कविता । १२२४२१११
४५ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – खिममाया र भेषकला ढुङ्गेल) का २ पुत्र – तेजकुमार र प्रकाश (दिपेन्द्र) । ५ पुत्री – जानुका, देवीमाया, सीता, तारा र विमला । १२२४२१२१

४६ औं पुस्ताकी रुकमाया भट्टराई का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी ……. सुवेदी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका देवऋषिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका तुलसी का ……… । १२२४२१३१
४६ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्या – बेदमाया पोखरेल) का २ पुत्र – घनश्याम र दामोदर । २ पुत्री – पवित्रा नेपाल र शोभा पौडेल । १२२४२१३२
४५ औं पुस्ताका नारायणका सन्तान
४६ औं पुस्ताका …….. का ……… । १२२४२१४१

४४ औं पुस्ताका चन्द्रलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका हरिलाल (हरिनन्द) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका महानन्द (पुण्य) (भार्या – मेनुका काफ्ले) का १ पुत्र – पर्शुराम । १ पुत्री – कोपिला । १२२४२२११

४६ औं पुस्ताकी सावित्री ढुङ्गाना का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सीता ढुङ्गाना का ……… ।
४५ औं पुस्ताका सदानन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका सोमनाथ (भार्या – विष्णुमाया) का १ पुत्र – योगिन्द्र (दिपेश) । २ पुत्री – पूजन र चेतना । १२२४२२२१

४६ औं पुस्ताकी विष्णुमाया पौडेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कमला अधिकारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी लीला का ……… ।

४४ औं पुस्ताका रंगलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका जगन्नाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका लक्ष्मीनाथ (लक्ष्मण) (भार्या – गोमा निरौला) का २ पुत्र – रोशन र बिनोद । १२२४२३११
४६ औं पुस्ताका मोहनलाल (भार्या – हरिमाया सुवेदी) का २ पुत्र – अनुप र अनिल । १ पुत्री – अनुपा । १२२४२३१२
४६ औं पुस्ताका डिल्लिराम (भार्या – पार्वता बराल) का २ पुत्र – सरोज र राजन । १२२४२३१३
४६ औं पुस्ताका चोलानाथ (भार्या – नर्वदा निरौला) का २ पुत्र – चुडामणी (अनुज) र रामप्रसाद । १ पुत्री – आरती । १२२४२३१४
४६ औं पुस्ताका घनश्याम (भार्या – मन्दिरा लुईँटेल) का १ पुत्र – अनिष । १ पुत्री – आराधना । १२२४२३१५

४६ औं पुस्ताकी रन्दता ढुङ्गेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताका तिलचन (त्रिलोचन) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका सुरेश (भार्या – पुष्पा पौडेल) का ……… । १२२४२३२१
४६ औं पुस्ताका घनश्याम (भार्या – अन्जुला नेपाल) का ……… । १२२४२३२२

४६ औं पुस्ताकी चन्द्रा पन्त का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी इन्दिरा पराजुली का ……… ।
४५ औं पुस्ताका भद्रमणीका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गणेश (भार्या – कमला) का १ पुत्री – दीक्षा । १२२४२३३१
४६ औं पुस्ताका पद्म (भार्या – मेनुका पौडेल) का १ पुत्री – गायत्री । १२२४२३३२
४६ औं पुस्ताका महेश का ………. । १२२४२३३३

४६ औं पुस्ताकी हेमन्ता पोखरेल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका मोतिलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका प्रेमलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – गोमादेवी) का १ पुत्र – मित्रलाल (आशीष) । २ पुत्री – ऐसु र अंशु । १२२४२४११
४६ औं पुस्ताका सुमन का ……… । १२२४२४१२
४६ औं पुस्ताका सुधन का ………. । १२२४२४१३

४६ औं पुस्ताकी सुमित्रा भण्डारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी शुष्मा अर्याल का ……… ।
४५ औं पुस्ताका देविनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका पृथ्वी (भार्या – गंगादेवी निरौला) का ३ पुत्रि – भावना, पुष्पा र विनीता। १२२४२४२१
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – विनादेवी सत्याल) का १ पुत्र – शाश्वत । १२२४२४२२
४६ औं पुस्ताका दामोदर का ‍………… । १२२४२४२३
४६ औं पुस्ताका दयासागर (भार्या – कल्पना पौडेल) का १ पुत्री – भीमादेवी । १२२४२४२४
४६ औं पुस्ताका युवराज का ‍………… । १२२४२४२५
४५ औं पुस्ताका दातारामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका मीत्रप्रसाद (भार्या – ….. नेपाल) का ७ पुत्र – सीताराम, कमलप्रसाद, टेकनाथ, हरिप्रसाद, शान्तिराम, दीपेन्द्र र छत्रपति । १ पुत्री – सावित्रा अधिकारी । १२२४२४३१
४६ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद का …….. । १२२४२४३२
४६ औं पुस्ताका नारायणप्रसाद (भार्या – दुर्गा पौडेल) का १ पुत्र – प्रमोद । ५ पुत्री – इन्दिरा निरौला, मन्दिरा घिमिरे, मेनुका अधिकारी, गंगा र जमुना । १२२४२४३३
४६ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (भार्या – इन्दिरा गुरागाईँ) का २ पुत्र – अनीश र आशीष । १२२४२४३४
४६ औं पुस्ताका भीमप्रसाद (भार्या – मायादेवी काफ्ले) का २ पुत्र – यामनाथ र दीपक (दीननाथ) । १२२४२४३५
४६ औं पुस्ताका गेहनाथ (भार्या – मेनुका ढकाल) का १ पुत्र – तुलसी । १ पुत्री – हिमादेवी । १२२४२४३६

४६ औं पुस्ताकी ……. दाहाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी ……. वाग्ले का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सीता पौडेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी पार्वता नेपाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सरस्वति गुरागाईँ का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी विष्णु पोखरेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी विमला भण्डारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका टंकप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका वासुदेव (भार्या – लक्ष्मीदेवी सापकोटा) का १ पुत्र – सम्पन्न । १२२४२४४१
४६ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद (भार्या – सीतादेवी भण्डारी) का १ पुत्र – योगराज । १२२४२४४२
४६ औं पुस्ताका खेमराज का ‍………… । १२२४२४४३
४६ औं पुस्ताका धर्मानन्द का ‍………… । १२२४२४४४

४४ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद पुत्र
४५ औं पुस्ताका शान्तिरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका नारायणप्रसाद (भार्या – विष्णुमाया भट्टराई) का १ पुत्र – दीपेश । २ पुत्री – पूजन र चेतना । १२२४३१११
४६ औं पुस्ताका पदमप्रसाद (भार्या – दुर्गा) का १ पुत्र – सविन । १ पुत्री – सविना । १२२४३११२

४६ औं पुस्ताकी राधिका सापकोटा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी भीमा खनाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी तीला का ……… ।
४५ औं पुस्ताका डिल्लीरामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका पिताम्वर (भार्या – गोमा पोखरेल) का ४ पुत्र – चिरन्जीवी, नारद (नवीन), गोविन्द (यादव) र नारायण । २ पुत्री – दुर्गादेवी र चन्द्रकला । १२२४३२११
४६ औं पुस्ताका यज्ञनिधि (भार्या – टिका (टंका) पोखरेल) का २ पुत्र – टेकराज (विपिनं) र हेमराज (प्रविण) । ३ पुत्री – होमाकुमारी, तीर्थाकुमारी र धनलक्ष्मी । १२२४३२१२
४६ औं पुस्ताका पद्मप्रसाद (भार्या – जीवकला (भावना) आचार्य) का १ पुत्री – शारदा (प्रतिभा) । १२२४३२१३
४६ औं पुस्ताका लीलाराम (भार्या – यशोदा धिताल) का २ पुत्री – भीम (सम्झना) र ललिता (सन्ध्या) । १२२४३२१४

४६ औं पुस्ताकी डिकुराम खनाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी खिलमाया घिमिरे का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा काफ्ले का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी चुनाकुमारी खनाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी हरिमाया पोखरेल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका बालकृष्ण पुत्र
४५ औं पुस्ताका दिनानाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका टेकराज (भार्या – गीता) का १ पुत्र – देवेन्द्र । १ पुत्री – अस्मिता । १२२४३१११
४६ औं पुस्ताका कमलराज (भार्या – तारा) का १ पुत्र – सन्देश । १ पुत्री – रोज (कसक) । १२२४३११२
४६ औं पुस्ताका लोकमणी (भार्या – देवका पौडेल) का १ पुत्र – रोमन । १२२४३११३
४६ औं पुस्ताका बुध्दिप्रसाद (भार्या – मीना खनाल) का १ पुत्री – दुर्गा । १२२४३११४

४६ औं पुस्ताकी पुष्पा दाहाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी राधा निरोला का ……… ।
४५ औं पुस्ताका युवनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका मेदिनिप्रसाद (भार्या – विमला दाहाल) का १ पुत्र – नवीन (फडिन्द्र) । १ पुत्री – दिक्षा । १२२४३३२१
४६ औं पुस्ताका खेमप्रसाद (भार्या – दुर्गा आचार्य) का १ पुत्री – दीपिका (दीपेक्षा) । १२२४३३२२
४६ औं पुस्ताका इश्वरीप्रसाद (भार्या – राधिका घिमिरे) का १ पुत्र – लक्ष्मण । १२२४३३२३

४६ औं पुस्ताकी कमला दाहाल का ……… ।

४४ औं पुस्ताका छविलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका लिलानाथ (लेखनाथ) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (दिनानाथ) (भार्या – गोमादेवी अर्याल) का २ पुत्री – प्रियंका र हेमप्रभा । १२२४३४११
४६ औं पुस्ताका चेतनाथ (चेतन) का ……… । १२२४३४१२
४६ औं पुस्ताका हुकुम (भार्या – सीता) का …….. । १२२४३४१३

४६ औं पुस्ताकी चन्द्रादेवी नेपाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी दीपादेवी कट्टेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताका टंकनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका शशिराज (शेषराज) (भार्या – दुर्गा घिमिरे) का १ पुत्र – राजु (राजेन्द्र) । २ पुत्री – सन्जु र रीता । १२२४३४२१
४६ औं पुस्ताका भिम (भार्या – सरु (सरस्वति) घिमिरे) का ……… । १२२४३४२२
४६ औं पुस्ताका नरेश (भार्या – सीता घिमिरे) का १ पुत्री – निशा । १२२४३४२३
४६ औं पुस्ताका सूमन (भार्या – पवित्रा) का …….. । १२२४३४२४

४६ औं पुस्ताकी मेनुका खनाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी शारदा बराल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी राधा निरौला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी पद्मा अधिकारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुनिता का ……… ।
४५ औं पुस्ताका लोकनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (भार्या – रीता रेग्मी) का १ पुत्र – प्रतीक । २ पुत्री – मर्जिना (प्रकृति) र प्रजिता । १२२४३४३१
४६ औं पुस्ताका शिवप्रसाद (दीपक) (भार्या – प्रमिला कोइराला) का २ पुत्र – प्रज्वल र गुरुप्रसाद । १२२४३४३२

४६ औं पुस्ताकी रीता अधिकारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुनिता तिम्सिना का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मन्जु अधिकारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका प्रभुनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका नविन (भार्या – राधा बराल) का २ पुत्री – निर्मला र प्रतिभा । १२२४३४४१
४६ औं पुस्ताका विनोद (भार्या – बेनु कोइराला) का १ पुत्री – स्मृति । १२२४३४४२
४६ औं पुस्ताका विराज का ……. । १२२४३४४३

४४ औं पुस्ताका कर्णाखर पुत्र
४५ औं पुस्ताका देवीप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका रामचन्द्र (भार्या – कौशिला पौडेल) का ३ पुत्र – दिनेश, धर्मानन्द र पुन्यप्रसाद । ४ पुत्री – कृष्णकुमारी अधिकारी, भीमा कोइराला, मेनुका भट्टराई र भूमिका भट्टराई । १२२४३५११
४६ औं पुस्ताका पर्शुराम (भार्या – अम्बिका अधिकारी र यशोदा घिमिरे) का ३ पुत्र – गणेश, हेमन्त र धनपति । २ पुत्री – सीता पौडेल र उमा निरौला । १२२४३५१२
४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम (भार्या – चन्द्रकुमारी भट्टराई) का ३ पुत्र – टिकाराम, खेमनाथ र सोमनाथ । १ पुत्री – सुनीता गुरागाईँ । १२२४३५१३
४५ औं पुस्ताका गणपतिका सन्तान
४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद (भार्या – नर्वदा पौडेल, …… भट्टराई र कृष्णकुमारी लम्साल) का ३ पुत्र – राजेन्द्र, दिपक र इश्वरी । १२२४३५२१
४६ औं पुस्ताका जिवलाल (भार्या – राधिका दाहाल) का १ पुत्र – सुमन । ५ पुत्री – शिला ढुङ्गाना, राधा प्याकुरेल, विमला, सीता अधिकारी र यमुना घिमिरे । १२२४३५२२

४६ औं पुस्ताकी टीकामाया निरौला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी यशोदा भट्टराई का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मायादेवी रेग्मी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी टुकादेवी अधिकारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका रंगलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका राधा (भार्या – नर्वदा पौडेल) का १ पुत्र – सुरेश । ४ पुत्री – सुशीला भण्डारी, उर्मिला भण्डारी, गीता सुवेदी र लक्ष्मी अधिकारी । १२२४३५३१
४६ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – तिलोत्तमा भट्टराई) का १ पुत्र – निर्मल । ४ पुत्री – गोमा सुवेदी, होमा पौडेल, सविता र पार्वता । १२२४३५३२
४६ औं पुस्ताका तारा का ……… । १२२४३५३३

४६ औं पुस्ताकी केदारकुमारी भट्टराई का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी पुण्यमाता घिमिरे का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी शकुन्तला अधिकारी का ……… ।

४४ औं पुस्ताका हरिनन्द (हरिचन्द्र) पुत्र
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ……….. का ……….. । १२२४३६११
४५ औं पुस्ताका गोविन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका तारा (भार्या – सुमित्रा गुरागाईँ) का १ पुत्र – सचिन । १ पुत्री – संचिता । १२२४३६२१
४६ औं पुस्ताका लक्ष्मी (भार्या – रुपा अधिकारी) का २ पुत्र – सुशन र सन्देश । १२२४३६२२
४६ औं पुस्ताका सुरज का ………. । १२२४३६२३

४६ औं पुस्ताकी हरिमाया पोखरेल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी लीला अधिकारी का ……… ।
४५ औं पुस्ताका लोकनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका हरिकृष्ण (भार्या – दुर्गा पौडेल) का ३ पुत्री – कञ्चन, सरला र कृष्टिना । १२२४३६३१
४५ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (डम्बर) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका सोमनाथ का ……….. । १२२४३६४१
४६ औं पुस्ताका पुष्पराज (भार्या – पुष्पा दवाडी) का १ पुत्र – उज्वल । १२२४३६४२
४६ औं पुस्ताका टिकाराम का ………. । १२२४३६४३
४६ औं पुस्ताका भेषराज (मेघराज) का ……….. । १२२४३६४४

४६ औं पुस्ताकी प्रमिला का ……… ।

४४ औं पुस्ताका भ्यामूलाल (भीमनाथ) पुत्र
४५ औं पुस्ताका कुलप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका गोपाल (टेकनाथ) (भार्या – गीता दाहाल) का १ पुत्री – तनुदेवी । १२२४४२११
४६ औं पुस्ताका सागर (भार्या – मीना अधिकारी) का ………… । १२२४४२१२

४६ औं पुस्ताकी लेखमाया अधिकारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी गोमा दाहाल का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी दुर्गा काफ्ले का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी शारदा अधिकारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी निर्मला काफ्ले का ……… ।
४५ औं पुस्ताका तिलप्रसाद (तिलचन) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका ………. का ………. । १२२४४२२१
४६ औं पुस्ताका ………. का ………. । १२२४४२२२२
४६ औं पुस्ताका ………. का ………. । १२२४४२२३

४६ औं पुस्ताकी कमला भट्टराई का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी भीमा भट्टराई का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी कुमारी न्यौपाने का ……… ।
४५ औं पुस्ताका हेमप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका चिरिन्जिवी (भार्या – गंगा ढुङ्गेल) का १ पुत्री – दीपा । १२२४४२३१
४६ औं पुस्ताका बालकृष्ण का ………… । १२२४४२३२

४६ औं पुस्ताकी विकला अधिकारी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी हिमा ढुङ्गेल का ……… ।
४५ औं पुस्ताका विद्याप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका दुर्गा का ……….. । १२२४४२४१
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्या – मुना दाहाल) का ………… । १२२४४२४२

४६ औं पुस्ताकी निर्मला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी झुमा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी मुना का ……… ।

४४ औं पुस्ताका अविकेशर पुत्र
४५ औं पुस्ताका रामचन्द्र (खडु) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका मेघमणी (भार्या – तारा निरौला) का २ पुत्र – सौरभ र सौगात । १२२४६४११
४६ औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्रमणी (भार्या – रञ्जना भट्टराई) का १ पुत्र – प्रज्वल । १ पुत्री – प्रतिभा । १२२४६४१२
४६ औं पुस्ताका छत्रमणी का ………. । १२२४६४१३

४६ औं पुस्ताकी शर्मिला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी प्रमिला का ……… ।

४५ औं पुस्ताका पराशर पुत्र
४६ औं पुस्ताका नारद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रदीप का ‍…………. । १२२४१११११
४७ औं पुस्ताका नवीन का ‍…………. । १२२४११११२
४७ औं पुस्ताका प्रवीण का ‍…………. । १२२४११११३
४७ औं पुस्ताका रिचर्ड का ‍…………. । १२२४११११४
४७ औं पुस्ताका टोनी (जेसिस) का ‍…………. । १२२४११११५

४७ औं पुस्ताकी सृष्टि का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी संगीता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी रेखा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी रञ्जु का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी मीरा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका अनन्तराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गणेश (भार्या – सुनम) का २ पुत्र – सुगम र ‍संगम । १२२४१२१११

४७ औं पुस्ताकी मीना अर्याल का ……. ।
४६ औं पुस्ताका रघुनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका धर्मानन्द का ‍…………. । १२२४१२१२१
४७ औं पुस्ताका दीपक का ‍…………. । १२२४१२१२२
४७ औं पुस्ताका झुमनिधि का ‍…………. । १२२४१२१२३
४६ औं पुस्ताका होमनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका विकाश का ‍…………. । १२२४१२१३१
४७ औं पुस्ताका ओमप्रकाश का ‍…………. । १२२४१२१३२

४७ औं पुस्ताकी विनीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका टंकनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……….. का ‍…………. । १२२४१२१४१

४७ औं पुस्ताकी सुजिता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी मेघा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नीरज का ‍…………. । १२२४१२१५१

४७ औं पुस्ताकी निलिमा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका मुक्तिनाथ (मोहन) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका रविन का ‍…………. । १२२४१२१६१

४७ औं पुस्ताकी मुनादेवी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका रुपनारायण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……….. का ‍…………. । १२२४१२१७१

४७ औं पुस्ताकी प्रियङ्का का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी प्रशङ्ख्या का ……. ।
४६ औं पुस्ताका तोयनाथ (तुलाराम) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका संजिव का ‍…………. । १२२४१२१८१

४७ औं पुस्ताकी पुजा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका थलेन्द्रनाथ (थानेश्वर) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका शिवराम का ‍…………. । १२२४१२१९१

४७ औं पुस्ताकी अंजु का ……. ।

४५ औं पुस्ताका नन्दराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गंगाप्रसाद का ‍…………. । १२२४१२२११
४७ औं पुस्ताका देविप्रसाद का ‍…………. । १२२४१२२१२

४७ औं पुस्ताकी मीना भट्टराई का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी उमा पौडेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अशोक का ‍…………. । १२२४१२२२१
४७ औं पुस्ताका तिर्थराज का ‍…………. । १२२४१२२२२
४६ औं पुस्ताका रमेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका खिलप्रसाद (नरेश) का ‍…………. । १२२४१२२३१

४७ औं पुस्ताकी नवीना का ……. ।

४५ औं पुस्ताका प्रेमलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका कमल का ‍…………. । १२२४१२३११
४७ औं पुस्ताका किरण का ‍…………. । १२२४१२३१२

४७ औं पुस्ताकी रस्मिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अनिश का ‍…………. । १२२४१२३२१

४७ औं पुस्ताकी अनिशा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी मनीषा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका उज्वल का ‍…………. । १२२४१२३३१

४७ औं पुस्ताकी रक्षा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका भेषराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२४१२३४१
४६ औं पुस्ताका टेकनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सौगात का ‍…………. । १२२४१२३५१

४५ औं पुस्ताका तिलाराम (त्रिलोचन) पुत्र
४६ औं पुस्ताका योगराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका दीपेन्द्र का ‍…………. । १२२४१२५११
४७ औं पुस्ताका सचेन्द्र का ‍…………. । १२२४१२५१२
४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२४१२५२१

४७ औं पुस्ताकी गुन्जा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी पुजा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नयन का ‍…………. । १२२४१२५३१

४७ औं पुस्ताकी चन्दा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका तुलसी (तेजप्रसाद) पुत्र
४६ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका चोमनाथ (भार्या – गोमा दाहाल) का २ पुत्र – सरोज र संजीव । १ पुत्री – सरीता । १२२४१३३११
४७ औं पुस्ताका टंकनाथ का ‍…………. । १२२४१३३१२
४७ औं पुस्ताका गोपाल (भार्या – विष्णुमाया नेपाल) का १ पुत्री – सृष्टि । १२२४१३३१३

४७ औं पुस्ताकी कुमारी पौडेल का ……. ।
४६ औं पुस्ताका प्रकाशमणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (भार्या – निर्मला) का १ पुत्री – स्नेहा । १२२४१३३२१
४७ औं पुस्ताका रोशन (रोहिणी) का ‍…………. । १२२४१३३२२
४७ औं पुस्ताका लक्ष्मीप्रसाद का ‍…………. । १२२४१३३२३

४७ औं पुस्ताकी विमला भट्टराई का ……. ।

४५ औं पुस्ताका विद्याप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका ठाकुरमणि का सन्तान
४७ औं पुस्ताका खगेन्द्र का ‍…………. । १२२४१३४११
४७ औं पुस्ताका धनेन्द्र का ‍…………. । १२२४१३४१२

४७ औं पुस्ताकी तारादेवी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी नेत्रकुमारी (निर्मला) तिम्सिना का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी समीक्षा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका लीलानाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२४१३४२१
४६ औं पुस्ताका ठाकुरमणि का सन्तान
४७ औं पुस्ताका फणिन्द्र का ‍…………. । १२२४१३४३१
४७ औं पुस्ताका सुरेन्द्र का ‍…………. । १२२४१३४३२
४७ औं पुस्ताका कविन्द्र का ‍…………. । १२२४१३४३३

४५ औं पुस्ताका तेजप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका रामनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्या – विनादेवी कार्की) का ‍…………. । १२२४१४१११
४७ औं पुस्ताका तुलसी का ‍…………. । १२२४१४११२

४७ औं पुस्ताकी दुर्गा सुवेदी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका भिमप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नीलकण्ठ (निमेश) का ‍…………. । १२२४१४१२१
४७ औं पुस्ताका यज्ञप्रसाद (योगेश) का ‍…………. । १२२४१४१२२
४७ औं पुस्ताका लिलानाथ (नितेश) का ‍…………. । १२२४१४१२३

४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका मातृकाप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका दीपक (भार्या – सिर्जना प्याकुरेल) का ‍…………. । १२२४१४२११

४७ औं पुस्ताकी माया गुरागाईँ का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी गोमा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका कुलप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका होमनाथ (भार्या – शारदा खतिवडा) का ‍२ पुत्र – ……… र ……… । १२२४१४२२१
४७ औं पुस्ताका कमल का ‍…………. । १२२४१४२२२

४७ औं पुस्ताकी कमला कार्की का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गोकुलप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका विनोद का ‍…………. । १२२४१४२३१
४७ औं पुस्ताका टिकाराम का ‍…………. । १२२४१४२३२

४७ औं पुस्ताकी विस्ना का ……. ।
४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२४१४२४१

४७ औं पुस्ताकी सरस्वता (पुष्पा) का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी इन्द्रमाया (सुस्मिता) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका पुष्पलाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका कृष्णकरण का ‍…………. । १२२४१४२५१

४७ औं पुस्ताकी सरस्वता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका लीलानाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रेमलाल का ‍…………. । १२२४१४२६१

४७ औं पुस्ताकी सर्मिला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सविना का ……. ।

४५ औं पुस्ताका देवनारायण पुत्र
४६ औं पुस्ताका उमानाथ (ओमनाथ) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका किशोरकुमार का ‍…………. । १२२४१४३११
४७ औं पुस्ताका शंकर का ‍…………. । १२२४१४३१२
४७ औं पुस्ताका प्रदीप का ‍…………. । १२२४१४३१३
४६ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका पुनित का ‍…………. । १२२४१४३२१

४७ औं पुस्ताकी हिमादेवी (प्रेक्षा) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका दुर्गाप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका आदित्य का ‍…………. । १२२४१४३३१
४७ औं पुस्ताका आशीष का ‍…………. । १२२४१४३३२

४५ औं पुस्ताका भद्रलाल (श्यामलाल) पुत्र
४६ औं पुस्ताका प्रदिप (टेकनाथ) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका हेमन्त का ‍…………. । १२२४१५१११
४७ औं पुस्ताका यमन का ‍…………. । १२२४१५११२
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४१५११३

४५ औं पुस्ताका अंगिरथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका गुरूप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका कविराज (भार्या – पवित्रा) का ३ पुत्र – भरत, प्रकाश र केशव । ४ पुत्री – दुर्गा, पार्वता, संगीता र ममता । १२२४२११११
४७ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद (भार्या – मुना) का १ पुत्र – महेश । १ पुत्री – सोना । १२२४२१११२
४७ औं पुस्ताका रामप्रसाद का ‍…………. । १२२४२१११३

४७ औं पुस्ताकी देवीमाया पौडेल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया घिमिरे का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सविना नेपाल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी कविता का ……. ।

४५ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र
४६ औं पुस्ताका होमनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका तेजकुमार (भार्या – सरु ढकाल) का ‍…………. । १२२४२१२११
४७ औं पुस्ताका प्रकाश (दिपेन्द्र) का ‍…………. । १२२४२१२१२

४७ औं पुस्ताकी जानुका का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी देवीमाया का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सीता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी तारा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी विमला का ……. ।

४५ औं पुस्ताका देवऋषि पुत्र
४६ औं पुस्ताका लेखनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका घनश्याम का ‍…………. । १२२४२१३२१
४७ औं पुस्ताका दामोदर का ‍…………. । १२२४२१३२२

४७ औं पुस्ताकी पवित्रा नेपाल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी शोभा पौडेल का ……. ।

४५ औं पुस्ताका हरिलाल (हरिनन्द) पुत्र
४६ औं पुस्ताका महानन्द (पुण्य) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका पर्शुराम का ‍…………. । १२२४२२१११

४७ औं पुस्ताकी कोपिला का ……. ।

४५ औं पुस्ताका सदानन्द पुत्र
४६ औं पुस्ताका सोमनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका योगिन्द्र (दिपेश) का ‍…………. । १२२४२२२११

४७ औं पुस्ताकी पूजन का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी चेतना का ……. ।

४५ औं पुस्ताका जगन्नाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका लक्ष्मीनाथ (लक्ष्मण) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका रोशन (भार्या – उमा ढकाल) का ‍…………. । १२२४२३१११
४७ औं पुस्ताका विनोद का ‍…………. । १२२४२३११२
४६ औं पुस्ताका मोहनलाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अनुप का ‍…………. । १२२४२३१२१
४७ औं पुस्ताका अनिल का ‍…………. । १२२४२३१२२

४७ औं पुस्ताकी अनुपा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सरोज (भार्या – विमला दाहाल) का ‍…………. । १२२४२३१३१
४७ औं पुस्ताका राजन का ‍…………. । १२२४२३१३२
४६ औं पुस्ताका चोलानाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका चुडामणी (अनुज) का ‍…………. । १२२४२३१४१
४७ औं पुस्ताका रामप्रसाद का ‍…………. । १२२४२३१४२

४७ औं पुस्ताकी आरती का ……. ।
४६ औं पुस्ताका घनश्याम का सन्तान

४७ औं पुस्ताका अनिष का ‍…………. । १२२४२३१५१

४७ औं पुस्ताकी आराधना का ……. ।

४५ औं पुस्ताका तिलचन (त्रिलोचन) पुत्र
४६ औं पुस्ताका सुरेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४२३२११
४६ औं पुस्ताका घनश्याम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४२३२२१

४५ औं पुस्ताका भद्रमणी पुत्र
४६ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४२३३११

४७ औं पुस्ताकी दीक्षा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका पद्म का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४२३३२१

४७ औं पुस्ताकी गायत्री का ……. ।

४५ औं पुस्ताका प्रेमलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका मित्रलाल (आशीष) का ‍…………. । १२२४२४१११

४७ औं पुस्ताकी ऐसु का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी अंशु का ……. ।

४५ औं पुस्ताका देविनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका पृथ्वी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२४२४२११

४७ औं पुस्ताकी भावना का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी पुष्पा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी विनिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका शाश्वत का ‍…………. । १२२४२४२२१
४६ औं पुस्ताका दयासागर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२४२४२४१

४७ औं पुस्ताकी भीमादेवी का ……. ।

४५ औं पुस्ताका दाताराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका मीत्रप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सीताराम का ‍…………. । १२२४२४३११
४७ औं पुस्ताका कमलप्रसाद का ‍…………. । १२२४२४३१२
४७ औं पुस्ताका टेकनाथ का ‍…………. । १२२४२४३१३
४७ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का ‍…………. । १२२४२४३१४
४७ औं पुस्ताका शान्तिराम का ‍…………. । १२२४२४३१५
४७ औं पुस्ताका दीपेन्द्र का ‍…………. । १२२४२४३१६
४७ औं पुस्ताका छत्रपति का ‍…………. । १२२४२४३१७

४७ औं पुस्ताकी सावित्रा अधिकारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका नारायणप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रमोद का ‍…………. । १२२४२४३३१

४७ औं पुस्ताकी इन्दिरा निरौला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी मन्दिरा घिमिरे का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी मेनुका अधिकारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी गंगा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी जमुना का ……. ।
४६ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका अनीश का ‍…………. । १२२४२४३४१
४७ औं पुस्ताका आशीष का ‍…………. । १२२४२४३४२
४६ औं पुस्ताका भीमप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका यामनाथ (भार्या – लीलादेवी) का १ पुत्री – पुजा । १२२४२४३५१
४७ औं पुस्ताका दीपक (दीननाथ) का ‍…………. । १२२४२४३५२
४६ औं पुस्ताका गेहनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका तुलसी का ‍…………. । १२२४२४३६१

४७ औं पुस्ताकी हिमादेवी का ……. ।

४५ औं पुस्ताका टंकप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका वासुदेव का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सम्पन्न का ‍…………. । १२२४२४४११
४६ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका योगराज का ‍…………. । १२२४२४४२१

४५ औं पुस्ताका शान्तिराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका नारायणप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका दीपेश का ‍…………. । १२२४३११११

४७ औं पुस्ताकी पूजन का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी चेतना का ……. ।
४६ औं पुस्ताका पदमप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सविन का ‍…………. । १२२४३११२१

४७ औं पुस्ताकी सविना का ……. ।

४५ औं पुस्ताका डिल्लीराम पुत्र
४६ औं पुस्ताका पिताम्वर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका चिरन्जीवी का ‍…………. । १२२४३२१११
४७ औं पुस्ताका नारद (नवीन) का ‍…………. । १२२४३२११२
४७ औं पुस्ताका गोविन्द (यादव) का ‍…………. । १२२४३२११३
४७ औं पुस्ताका नारायण का ‍…………. । १२२४३२११४

४७ औं पुस्ताकी दुर्गादेवी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी चन्द्रकला का ……. ।
४६ औं पुस्ताका यज्ञनिधि का सन्तान
४७ औं पुस्ताका टेकराज (विपिन) का ‍…………. । १२२४३२१२१
४७ औं पुस्ताका हेमराज (प्रविण) का ‍…………. । १२२४३२१२२

४७ औं पुस्ताकी होमाकुमारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी तीर्थाकुमारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी धनलक्ष्मी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका पद्मप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२४३२१३१

४७ औं पुस्ताकी शारदा (प्रतिभा) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका लीलाराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ………. का ‍…………. । १२२४३२१४१

४७ औं पुस्ताकी भीम (सम्झना) का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी ललिता (सन्ध्या) का ……. ।

४५ औं पुस्ताका दिनानाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका टेकराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका देवेन्द्र का ‍…………. । १२२४३११११

४७ औं पुस्ताकी अस्मिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका कमलराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सन्देश का ‍…………. । १२२४३११२१

४७ औं पुस्ताकी रोज (कसक) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका लोकमणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका रोमन का ‍…………. । १२२४३११३१
४६ औं पुस्ताका बुध्दिप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२४३११४१

४७ औं पुस्ताकी दुर्गा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका युवनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका मेदिनिप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका नवीन (फडिन्द्र) का ‍…………. । १२२४३३२११

४७ औं पुस्ताकी दुर्गा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका खेमप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ‍…………. । १२२४३३२२१

४७ औं पुस्ताकी दीपिका (दीपेक्षा) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका खेमप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका लक्ष्मण का ‍…………. । १२२४३३२३१

४५ औं पुस्ताका लिलानाथ (लेखनाथ) पुत्र
४६ औं पुस्ताका देवीप्रसाद (दिनानाथ) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४३४१११

४७ औं पुस्ताकी प्रियंका का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी हेमप्रभा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका चेतनाथ (चेतन) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४३४१२१
४६ औं पुस्ताका हुकुम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४३४१३१

४५ औं पुस्ताका टंकनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका शशिराज (शेषराज) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका राजु (राजेन्द्र) का ‍…………. । १२२४३४२११

४७ औं पुस्ताकी सन्जु का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी रीता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका भीम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४३४२२१
४६ औं पुस्ताका नरेश का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४३४२३१

४७ औं पुस्ताकी निशा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका सूमन का सन्तान
४७ औं पुस्ताका …….. का ‍…………. । १२२४३४२४१

४५ औं पुस्ताका लोकनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रतीक का ‍…………. । १२२४३४३११

४७ औं पुस्ताकी मर्जिना (प्रकृति) का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी प्रजिता का ……. ।
४६ औं पुस्ताका शिवप्रसाद (दीपक) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रज्वल का ‍…………. । १२२४३४३२१
४७ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद का ‍…………. । १२२४३४३२१

४५ औं पुस्ताका प्रभुनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका नविन का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ‍…………. । १२२४३४४११

४७ औं पुस्ताकी निर्मला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी प्रतिभा का ……. ।

४६ औं पुस्ताका विनोद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……. का ‍…………. । १२२४३४४२१

४७ औं पुस्ताकी स्मृति का ……. ।

४५ औं पुस्ताका देवीप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका रामचन्द्र का सन्तान
४७ औं पुस्ताका दिनेश (भार्या – इन्दिरा गड्तौला) का ‍…………. । १२२४३५१११
४७ औं पुस्ताका धर्मानन्द (भार्या – लीला पोखरेल) का १ पुत्र – गौरव । २ पुत्री – भावना र साधना । १२२४३५११२
४७ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद (भार्या – गोमादेवी भट्टराई) का २ पुत्र – लोचन र पवन । १२२४३५११३

४७ औं पुस्ताकी कृष्णकुमारी अधिकारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी भीमा कोइराला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी मेनुका भट्टराई का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी भूमिका भट्टराई का ……. ।
४६ औं पुस्ताका पर्शुराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गणेश (भार्या – अन्जु तिम्सिना) का ‍…………. । १२२४३५१२१
४७ औं पुस्ताका हेमन्त (भार्या – शोभा पौडेल) का १ पुत्री – सोहेक्षा । १२२४३५१२२
४७ औं पुस्ताका धनपति का ‍…………. । १२२४३५१२३

४७ औं पुस्ताकी सीता पौडेल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी उमा निरौला का ……. ।
४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका टिकाराम (भार्या – मायादेवी आचार्य) का १ पुत्र – तपन । १२२४३५१२१
४७ औं पुस्ताका खेमनाथ (भार्या – कमला दाहाल) का १ पुत्र – …….. । १ पुत्री – सुदीक्षा । १२२४३५१२२
४७ औं पुस्ताका सोमनाथ (भार्या – विमला रिजाल) का २ पुत्र – सन्दीप र सुदिप । १२२४३५१२३

४७ औं पुस्ताकी सुनीता गुरागाईँ का ……. ।

४५ औं पुस्ताका गणपति पुत्र
४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका राजेन्द्र (भार्या – रम्भादेवी रेग्मी) का १ पुत्र – हिमाल । १२२४३५२११
४७ औं पुस्ताका दिपक (भार्या – गीता) का ‍…………. । १२२४३५२१२
४७ औं पुस्ताका इश्वरी (भार्या – विमला पोखरेल) का ‍…………. । १२२४३५२१३

४६ औं पुस्ताका जिवलाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सुमन का ‍…………. । १२२४३५२२१

४७ औं पुस्ताकी शिला ढुङ्गाना का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी राधा प्याकुरेल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी विमला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सीता अधिकारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी यमुना घिमिरे का ……. ।

४५ औं पुस्ताका रंगलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका राधा का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सुरेश (भार्या – कमला अधिकारी) का २ पुत्री – मनिका र यामिका । १२२४३५३११

४७ औं पुस्ताकी सुशीला भण्डारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी उर्मिला भण्डारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी गीता सुवेदी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी लक्ष्मी अधिकारी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका उमानाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका निर्मल का ‍…………. । १२२४३५३२१

४७ औं पुस्ताकी गोमा सुवेदी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी होमा पौडेल का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सविता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी पार्वता का ……. ।

४५ औं पुस्ताका गोविन्द पुत्र
४६ औं पुस्ताका तारा का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सचिन का ‍…………. । १२२४३६२११

४७ औं पुस्ताकी सचिता का ……. ।

४६ औं पुस्ताका लक्ष्मी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सुशन का ‍…………. । १२२४३६२२१
४७ औं पुस्ताका सन्देश का ‍…………. । १२२४३६२२२

४५ औं पुस्ताका लोकनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका हरिकृष्ण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२४३६३११

४७ औं पुस्ताकी कञ्चन का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी सरला का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी कृष्टिना का ……. ।

४५ औं पुस्ताका हरिप्रसाद (डम्बर) पुत्र
४६ औं पुस्ताका पुष्पराज का सन्तान

४७ औं पुस्ताका उज्वल का ‍…………. । १२२४३६४२१

४५ औं पुस्ताका कुलप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका गोपाल (टेकनाथ) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२४४२१११

४७ औं पुस्ताकी तनुदेवी का ……. ।
४६ औं पुस्ताका सागर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२४४२१२१

४५ औं पुस्ताका हेमप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका चिरिन्जिवी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२४४२३११

४७ औं पुस्ताकी दीपा का ……. ।

४५ औं पुस्ताका विद्याप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का ‍…………. । १२२४४२४२१

४५ औं पुस्ताका रामचन्द्र (खडु) पुत्र
४६ औं पुस्ताका मेघमणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सौरभ का ‍…………. । १२२४६४१११
४७ औं पुस्ताका सौगात का ‍…………. । १२२४६४११२
४६ औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्रमणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रज्वल का ‍…………. । १२२४६४१२१

४७ औं पुस्ताकी प्रतिभा का ……. ।

४६ औं पुस्ताका टेकनाथ पुत्र
४७ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान
४८ औं पुस्ताका सुगम का …….. । १२२४१२११११
४८ औं पुस्ताका संगम का …….. । १२२४१२१११२

४६ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका चोमनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका सरीज का …….. । १२२४१३३१११
४८ औं पुस्ताका संजीव का …….. । १२२४१३३११२

४८ औं पुस्ताकी सरीता का ……………. ।
४७ औं पुस्ताका गोपाल का सन्तान
४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२२४१३३१३१

४८ औं पुस्ताकी सृष्टि का ……………. ।

४६ औं पुस्ताका प्रकाशमणी पुत्र
४७ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका सरीज का …….. । १२२४१३३२११

४८ औं पुस्ताकी स्नेहा का ……………. ।

४६ औं पुस्ताका रामनाथ पुत्र
४७ औं पुस्ताका हरिप्रसाद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका उमानाथ का …….. । १२२४१४११११

४६ औं पुस्ताका मातृकाप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका दीपक का सन्तान
४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२२४१४२१११

४६ औं पुस्ताका कुलप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका होमनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२२४१४२२११
४८ औं पुस्ताका ……. का …….. । १२२४१४२२११

४६ औं पुस्ताका गुरुप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका कविराज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका भरत का …….. । १२२४२१११११
४८ औं पुस्ताका प्रकाश का …….. । १२२४२११११२
४८ औं पुस्ताका केशव का …….. । १२२४२११११३

४८ औं पुस्ताकी दुर्गा का ……………. ।
४८ औं पुस्ताकी पार्वता का ……………. ।
४८ औं पुस्ताकी संगीता का ……………. ।
४८ औं पुस्ताकी ममता का ……………. ।
४७ औं पुस्ताका विष्णुप्रसाद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका महेश का …….. । १२२४२१११२१

४८ औं पुस्ताकी सोना का ……………. ।

४६ औं पुस्ताका होमनाथ पुत्र
४७ औं पुस्ताका तेजकुमार का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४२१२१११

४६ औं पुस्ताका लक्ष्मीनाथ (लक्ष्मण) पुत्र
४७ औं पुस्ताका रोशन का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४२३११११

४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम पुत्र
४७ औं पुस्ताका सरोज का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४२३१३११

४६ औं पुस्ताका भीमप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका यामनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४२४३५११

४८ औं पुस्ताकी पुजा का …….. ।

४६ औं पुस्ताका रामचन्द्र पुत्र
४७ औं पुस्ताका दिनेश का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४३५११११
४७ औं पुस्ताका धर्मानन्द का सन्तान
४८ औं पुस्ताका गोरव का …….. । १२२४३५११२१

४८ औं पुस्ताकी भावना का …….. ।
४८ औं पुस्ताकी साधना का …….. ।
४७ औं पुस्ताका पुण्यप्रसाद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका लोचन का …….. । १२२४३५११३१
४८ औं पुस्ताका पवन का …….. । १२२४३५११३२

४६ औं पुस्ताका पर्शुराम पुत्र
४७ औं पुस्ताका गणेश का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४३५१२११
४७ औं पुस्ताका हेमन्त का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४३५१२२१

४८ औं पुस्ताकी सोहेक्षा का …….. ।

४६ औं पुस्ताका डिल्लीराम पुत्र
४७ औं पुस्ताका टिकाराम का सन्तान
४८ औं पुस्ताका तपन का …….. । १२२४३५१२११
४७ औं पुस्ताका खेमनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …… का …….. । १२२४३५१२२१

४८ औं पुस्ताकी सुदीक्षा का …….. ।
४७ औं पुस्ताका सोमनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका सन्दीप का …….. । १२२४३५१२३१
४८ औं पुस्ताका सुदिप का …….. । १२२४३५१२३२

४६ औं पुस्ताका चन्द्रप्रसाद पुत्र
४७ औं पुस्ताका राजेन्द्र का सन्तान
४८ औं पुस्ताका हिमाल का …….. । १२२४३५२१११
४७ औं पुस्ताका दिपक का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४३५२१२१
४७ औं पुस्ताका इश्वरी का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४३५२१३१

४६ औं पुस्ताका राधा पुत्र
४७ औं पुस्ताका सुरेश का सन्तान
४८ औं पुस्ताका …….. का …….. । १२२४३५३१११

४८ औं पुस्ताकी मनिका का …….. ।
४८ औं पुस्ताकी यामिका का …….. ।

Leave a Reply